BTC thông báo: Do thay đổi cơ chế quản lý tài khoản, vì vậy tài khoản nào trước đây chưa cập nhật thông tin số điện thoại thì cần cập nhật để bảo vệ tài khoản. Mong nhận được sự hợp tác !

Ban chỉ đạo cấp toàn quốc

 • Nguyễn Vinh Hiển
  Thứ trưởng Bộ GD-ĐT
  Trưởng Ban
 • Vũ Đình Chuẩn
  Vụ trưởng Vụ GD Trung học
  Phó Trưởng ban
 • Lê Tiến Thành
  Vụ trưởng Vụ GD Tiểu học
  Phó Trưởng ban
 • Nguyễn Xuân Cường
  Tổng Giám đốc VTC
  Phó Trưởng ban
 • Quách Tuấn Ngọc
  Cục trưởng Cục CNTT
  Ủy viên
 • Lê Thống Nhất
  Phó Giám đốc VTC Online
  Ủy viên

Ban tổ chức cấp toàn quốc

 • Vũ Đình Chuẩn
  Vụ trưởng Vụ GD Trung học
  Trưởng ban
 • Lê Tiến Thành
  Vụ trưởng Vụ GD Tiểu học
  Đồng Trưởng Ban
 • Nguyễn Trọng Hoàn
  Phó Vụ trưởng Vụ GD Trung học
  Phó Trưởng ban
 • Trần Thị Thắm
  Phó Vụ trưởng Vụ GD Tiểu học
  Phó trưởng ban
 • Lê Thống Nhất
  Phó Giám đốc VTC Online
  Phó Trưởng ban
 • Phạm Sĩ Bỉnh
  Thư ký lãnh đạo Bộ GD-ĐT
  Ủy viên
 • Đặng Hiệp Giang
  Chuyên viên Vụ GD Trung học
  Ủy viên
 • Nguyễn Song Hùng
  Chuyên viên Vụ GD Tiểu học
  Ủy viên
 • Trương Thị Ngọc Diệp
  Nhóm trưởng Nhóm Tiếng Anh, VTC Online
  Ủy viên

Tổ thư ký

 • Lê Thống Nhất
  Phó Giám đốc VTC Online
  Tổ trưởng
 • Phạm Sĩ Bỉnh
  Thư ký lãnh đạo Bộ GD-ĐT
  Ủy viên

Các tiểu ban

Tiểu ban công nghệ

 • Nguyễn Thanh Tuyền
  Cán bộ Công nghệ, VTC Online
  Ủy viên

Tiểu ban nội dung

 • Đặng Hiệp Giang
  Chuyên viên Vụ GD Trung học
  Trưởng Tiểu ban
 • Nguyễn Song Hùng
  Chuyên viên Vụ GD Tiểu học
  Phó Trưởng Tiểu ban
 • Trương Thị Ngọc Diệp
  Nhóm trưởng Nhóm Tiếng Anh, VTC Online
  Ủy viên Thư ký
 • Hoàng Phương Quỳnh
  Cán bộ biên tập, VTC Online
  Ủy viên

Vòng thi hệ thống 17

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương