BTC thông báo: Thi IOE cấp Tỉnh/Thành phố diễn ra trong ngày 23/02/2019 và 24/02/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 25 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC. Hotline để giải đáp đăng ký mã thi Tỉnh/Thành Phố 098 322 0382

Ban chỉ đạo cấp toàn quốc

 • Nguyễn Vinh Hiển
  Thứ trưởng Bộ GD-ĐT
  Trưởng Ban
 • Vũ Đình Chuẩn
  Vụ trưởng Vụ GD Trung học
  Phó Trưởng ban
 • Lê Tiến Thành
  Vụ trưởng Vụ GD Tiểu học
  Phó Trưởng ban
 • Nguyễn Xuân Cường
  Tổng Giám đốc VTC
  Phó Trưởng ban
 • Quách Tuấn Ngọc
  Cục trưởng Cục CNTT
  Ủy viên
 • Lê Thống Nhất
  Phó Giám đốc VTC Online
  Ủy viên

Ban tổ chức cấp toàn quốc

 • Vũ Đình Chuẩn
  Vụ trưởng Vụ GD Trung học
  Trưởng ban
 • Lê Tiến Thành
  Vụ trưởng Vụ GD Tiểu học
  Đồng Trưởng Ban
 • Nguyễn Trọng Hoàn
  Phó Vụ trưởng Vụ GD Trung học
  Phó Trưởng ban
 • Trần Thị Thắm
  Phó Vụ trưởng Vụ GD Tiểu học
  Phó trưởng ban
 • Lê Thống Nhất
  Phó Giám đốc VTC Online
  Phó Trưởng ban
 • Phạm Sĩ Bỉnh
  Thư ký lãnh đạo Bộ GD-ĐT
  Ủy viên
 • Đặng Hiệp Giang
  Chuyên viên Vụ GD Trung học
  Ủy viên
 • Nguyễn Song Hùng
  Chuyên viên Vụ GD Tiểu học
  Ủy viên
 • Trương Thị Ngọc Diệp
  Nhóm trưởng Nhóm Tiếng Anh, VTC Online
  Ủy viên

Tổ thư ký

 • Lê Thống Nhất
  Phó Giám đốc VTC Online
  Tổ trưởng
 • Phạm Sĩ Bỉnh
  Thư ký lãnh đạo Bộ GD-ĐT
  Ủy viên

Các tiểu ban

Tiểu ban công nghệ

 • Nguyễn Thanh Tuyền
  Cán bộ Công nghệ, VTC Online
  Ủy viên

Tiểu ban nội dung

 • Đặng Hiệp Giang
  Chuyên viên Vụ GD Trung học
  Trưởng Tiểu ban
 • Nguyễn Song Hùng
  Chuyên viên Vụ GD Tiểu học
  Phó Trưởng Tiểu ban
 • Trương Thị Ngọc Diệp
  Nhóm trưởng Nhóm Tiếng Anh, VTC Online
  Ủy viên Thư ký
 • Hoàng Phương Quỳnh
  Cán bộ biên tập, VTC Online
  Ủy viên

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương