Số học sinh THPT An Giang dự thi

STTTrườngSố học sinh dự thi
1THPT An Phú43
2THPT Ba Chúc24
3THPT BC An Phú2
4THPT BC Đoàn Kết1
5THPT BC Đức Trí3
6THPT BC Khuyến Học0
7THPT BC Phú Hòa1
8THPT BC Thoại Sơn0
9THPT BC Tiến Bộ0
10THPT BC Tiến Đức0
11THPT BC Vạn Xuân1
12THPT Nguyễn Hiền45
13THPT Bình Mỹ1
14THPT Bình Thạnh Đông0
15THPT Cần Đăng2
16THPT Châu Phong6
17THPT Châu Phú1
18THPT Châu Văn Liêm3
19THPT Chi Lăng2
20THPT Chu Văn An10
21THPT DL Chưởng Binh Lễ0
22THPT DL Ngôi Sao0
23THPT DTNT An Giang2
24THPT Võ Thành Trinh20
25THPT Hòa Lạc1
26THPT Huỳnh Thị Hưởng2
27THPT Khai Trí0
28THPT Ung Văn Khiêm7
29THPT Long Xuyên8
30THPT Nguyễn Văn Hưởng7
31THPT Lương Văn Cù7
32THPT Nguyễn Công Trứ11
33THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm2
34THPT Nguyễn Chí Thanh0
35THPT Nguyễn Hữu Cảnh7
36THPT Nguyễn Khuyến56
37THPT Nguyễn Trung Trực2
38THPT Nguyễn Văn Thoại31
39THPT Quốc Thái0
40THPT Tân Châu6
41THPT TH Kinh Tế Kỹ Thuật0
42THPT TH Y Tế0
43THPT Thạnh Mỹ Tây1
44THPT Thoại Ngọc Hầu9
45THPT Thủ Khoa Nghĩa9
46THPT Tịnh Biên3
47THPT Trần Văn Thành4
48THPT TTGDTX An Phú0
49THPT TTGDTX Châu Đốc0
50THPT TTGDTX Châu Phú0
51THPT TTGDTX Châu Thành0
52THPT TTGDTX Chợ Mới1
53THPT TTGDTX Mỹ Luông0
54THPT TTGDTX Phú Tân0
55THPT TTGDTX Tân Châu2
56THPT TTGDTX Thoại Sơn0
57THPT TTGDTX tỉnh0
58THPT TTGDTX Tịnh Biên0
59THPT TTGDTX Tri Tôn1
60THPT Vĩnh Bình0
61THPT Vĩnh Trạch0
62THPT Vĩnh Xương3
63THPT Võ Thị Sáu7
64THPT Vọng Thê0
65THPT Xuân Tô8
66THPT Nguyễn Quang Diêu19
67Trường phổ thông thực hành Sư phạm (ĐH An Giang)12
68THPT Vĩnh Lộc10
69Trường Phổ Thông - Quốc Tế GIS12
70Trường THPT Mỹ Hòa Hưng17
71THPT Tân Châu31
72Trường PT Cô Tô13
73 Phổ thông Ischool Long Xuyên30
74trường THCS & THPT Bình Long5
75Trường Phổ Thông Phú Tân3
76Trường THPT An Phú 23

Cập nhật sau 24 giờ

sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 10

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương