Số học sinh THPT An Giang dự thi

STTTrườngSố học sinh dự thi
1THPT An Phú4
2THPT Ba Chúc1
3THPT BC An Phú1
4THPT BC Đoàn Kết0
5THPT BC Đức Trí0
6THPT BC Khuyến Học0
7THPT BC Phú Hòa0
8THPT BC Thoại Sơn0
9THPT BC Tiến Bộ0
10THPT BC Tiến Đức0
11THPT BC Vạn Xuân0
12THPT Nguyễn Hiền3
13THPT Bình Mỹ4
14THPT Bình Thạnh Đông0
15THPT Cần Đăng0
16THPT Châu Phong0
17THPT Châu Phú0
18THPT Châu Văn Liêm0
19THPT Chi Lăng0
20THPT Chu Văn An1
21THPT DL Chưởng Binh Lễ0
22THPT DL Ngôi Sao0
23THPT DTNT An Giang1
24THPT Võ Thành Trinh0
25THPT Hòa Lạc0
26THPT Huỳnh Thị Hưởng0
27THPT Khai Trí0
28THPT Ung Văn Khiêm0
29THPT Long Xuyên0
30THPT Nguyễn Văn Hưởng0
31THPT Lương Văn Cù3
32THPT Nguyễn Công Trứ0
33THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm0
34THPT Nguyễn Chí Thanh0
35THPT Nguyễn Hữu Cảnh0
36THPT Nguyễn Khuyến0
37THPT Nguyễn Trung Trực0
38THPT Nguyễn Văn Thoại0
39THPT Quốc Thái0
40THPT Tân Châu0
41THPT TH Kinh Tế Kỹ Thuật0
42THPT TH Y Tế0
43THPT Thạnh Mỹ Tây0
44THPT Thoại Ngọc Hầu0
45THPT Thủ Khoa Nghĩa0
46THPT Tịnh Biên0
47THPT Trần Văn Thành0
48THPT TTGDTX An Phú0
49THPT TTGDTX Châu Đốc0
50THPT TTGDTX Châu Phú0
51THPT TTGDTX Châu Thành0
52THPT TTGDTX Chợ Mới0
53THPT TTGDTX Mỹ Luông0
54THPT TTGDTX Phú Tân0
55THPT TTGDTX Tân Châu0
56THPT TTGDTX Thoại Sơn0
57THPT TTGDTX tỉnh0
58THPT TTGDTX Tịnh Biên0
59THPT TTGDTX Tri Tôn0
60THPT Vĩnh Bình0
61THPT Vĩnh Trạch0
62THPT Vĩnh Xương0
63THPT Võ Thị Sáu0
64THPT Vọng Thê0
65THPT Xuân Tô0
66THPT Nguyễn Quang Diêu1
67Trường phổ thông thực hành Sư phạm (ĐH An Giang)0
68THPT Vĩnh Lộc0
69Trường Phổ Thông - Quốc Tế GIS2
70Trường THPT Mỹ Hòa Hưng0
71THPT Tân Châu0
72Trường PT Cô Tô1
73 Phổ thông Ischool Long Xuyên2
74trường THCS & THPT Bình Long1
75Trường Phổ Thông Phú Tân1
76Trường THPT An Phú 20

Cập nhật sau 24 giờ

sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương