BTC thông báo: Thi IOE cấp Tỉnh/Thành phố diễn ra trong ngày 23/02/2019 và 24/02/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 25 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC. Hotline để giải đáp đăng ký mã thi Tỉnh/Thành Phố 098 322 0382

Số học sinh THPT An Giang dự thi

STTTrườngSố học sinh dự thi
1THPT An Phú95
2THPT Ba Chúc49
3THPT BC An Phú3
4THPT BC Đoàn Kết1
5THPT BC Đức Trí3
6THPT BC Khuyến Học0
7THPT BC Phú Hòa2
8THPT BC Thoại Sơn2
9THPT BC Tiến Bộ0
10THPT BC Tiến Đức0
11THPT BC Vạn Xuân1
12THPT Nguyễn Hiền95
13THPT Bình Mỹ5
14THPT Bình Thạnh Đông0
15THPT Cần Đăng3
16THPT Châu Phong6
17THPT Châu Phú2
18THPT Châu Văn Liêm3
19THPT Chi Lăng3
20THPT Chu Văn An15
21THPT DL Chưởng Binh Lễ0
22THPT DL Ngôi Sao1
23THPT DTNT An Giang4
24THPT Võ Thành Trinh43
25THPT Hòa Lạc1
26THPT Huỳnh Thị Hưởng3
27THPT Khai Trí0
28THPT Ung Văn Khiêm18
29THPT Long Xuyên10
30THPT Nguyễn Văn Hưởng15
31THPT Lương Văn Cù14
32THPT Nguyễn Công Trứ26
33THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm7
34THPT Nguyễn Chí Thanh0
35THPT Nguyễn Hữu Cảnh9
36THPT Nguyễn Khuyến344
37THPT Nguyễn Trung Trực5
38THPT Nguyễn Văn Thoại75
39THPT Quốc Thái0
40THPT Tân Châu6
41THPT TH Kinh Tế Kỹ Thuật0
42THPT TH Y Tế0
43THPT Thạnh Mỹ Tây2
44THPT Thoại Ngọc Hầu9
45THPT Thủ Khoa Nghĩa12
46THPT Tịnh Biên7
47THPT Trần Văn Thành7
48THPT TTGDTX An Phú0
49THPT TTGDTX Châu Đốc0
50THPT TTGDTX Châu Phú0
51THPT TTGDTX Châu Thành1
52THPT TTGDTX Chợ Mới1
53THPT TTGDTX Mỹ Luông0
54THPT TTGDTX Phú Tân0
55THPT TTGDTX Tân Châu2
56THPT TTGDTX Thoại Sơn1
57THPT TTGDTX tỉnh0
58THPT TTGDTX Tịnh Biên0
59THPT TTGDTX Tri Tôn1
60THPT Vĩnh Bình0
61THPT Vĩnh Trạch5
62THPT Vĩnh Xương3
63THPT Võ Thị Sáu10
64THPT Vọng Thê1
65THPT Xuân Tô8
66THPT Nguyễn Quang Diêu26
67Trường phổ thông thực hành Sư phạm (ĐH An Giang)22
68THPT Vĩnh Lộc20
69Trường Phổ Thông - Quốc Tế GIS34
70Trường THPT Mỹ Hòa Hưng40
71THPT Tân Châu41
72Trường PT Cô Tô19
73 Phổ thông Ischool Long Xuyên76
74trường THCS & THPT Bình Long12
75Trường Phổ Thông Phú Tân8
76Trường THPT An Phú 210

Cập nhật sau 24 giờ

sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương