Số học sinh THPT An Giang dự thi

STTTrườngSố học sinh dự thi
1THPT An Phú64
2THPT Ba Chúc49
3THPT BC An Phú1
4THPT BC Đoàn Kết1
5THPT BC Đức Trí0
6THPT BC Khuyến Học0
7THPT BC Phú Hòa1
8THPT BC Thoại Sơn1
9THPT BC Tiến Bộ0
10THPT BC Tiến Đức0
11THPT BC Vạn Xuân0
12THPT Nguyễn Hiền68
13THPT Bình Mỹ4
14THPT Bình Thạnh Đông2
15THPT Cần Đăng7
16THPT Châu Phong5
17THPT Châu Phú11
18THPT Châu Văn Liêm3
19THPT Chi Lăng8
20THPT Chu Văn An13
21THPT DL Chưởng Binh Lễ0
22THPT DL Ngôi Sao0
23THPT DTNT An Giang0
24THPT Võ Thành Trinh36
25THPT Hòa Lạc0
26THPT Huỳnh Thị Hưởng5
27THPT Khai Trí0
28THPT Ung Văn Khiêm13
29THPT Long Xuyên68
30THPT Nguyễn Văn Hưởng16
31THPT Lương Văn Cù10
32THPT Nguyễn Công Trứ16
33THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm30
34THPT Nguyễn Chí Thanh3
35THPT Nguyễn Hữu Cảnh4
36THPT Nguyễn Khuyến236
37THPT Nguyễn Trung Trực4
38THPT Nguyễn Văn Thoại43
39THPT Quốc Thái9
40THPT Tân Châu2
41THPT TH Kinh Tế Kỹ Thuật0
42THPT TH Y Tế0
43THPT Thạnh Mỹ Tây9
44THPT Thoại Ngọc Hầu11
45THPT Thủ Khoa Nghĩa12
46THPT Tịnh Biên4
47THPT Trần Văn Thành9
48THPT TTGDTX An Phú0
49THPT TTGDTX Châu Đốc0
50THPT TTGDTX Châu Phú0
51THPT TTGDTX Châu Thành0
52THPT TTGDTX Chợ Mới0
53THPT TTGDTX Mỹ Luông1
54THPT TTGDTX Phú Tân0
55THPT TTGDTX Tân Châu0
56THPT TTGDTX Thoại Sơn5
57THPT TTGDTX tỉnh0
58THPT TTGDTX Tịnh Biên1
59THPT TTGDTX Tri Tôn0
60THPT Vĩnh Bình2
61THPT Vĩnh Trạch5
62THPT Vĩnh Xương2
63THPT Võ Thị Sáu80
64THPT Vọng Thê3
65THPT Xuân Tô2
66THPT Nguyễn Quang Diêu26
67Trường phổ thông thực hành Sư phạm (ĐH An Giang)16
68THPT Vĩnh Lộc16
69Trường Phổ Thông - Quốc Tế GIS31
70Trường THPT Mỹ Hòa Hưng50
71THPT Tân Châu24
72Trường PT Cô Tô23
73 Phổ thông Ischool Long Xuyên54
74trường THCS & THPT Bình Long11
75Trường Phổ Thông Phú Tân13
76Trường THPT An Phú 236

Cập nhật sau 24 giờ

sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 25

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương