Số học sinh THPT An Giang dự thi

STTTrườngSố học sinh dự thi
1THPT An Phú128
2THPT Ba Chúc64
3THPT BC An Phú4
4THPT BC Đoàn Kết3
5THPT BC Đức Trí5
6THPT BC Khuyến Học0
7THPT BC Phú Hòa3
8THPT BC Thoại Sơn2
9THPT BC Tiến Bộ0
10THPT BC Tiến Đức0
11THPT BC Vạn Xuân1
12THPT Nguyễn Hiền128
13THPT Bình Mỹ8
14THPT Bình Thạnh Đông0
15THPT Cần Đăng3
16THPT Châu Phong6
17THPT Châu Phú3
18THPT Châu Văn Liêm4
19THPT Chi Lăng3
20THPT Chu Văn An18
21THPT DL Chưởng Binh Lễ0
22THPT DL Ngôi Sao1
23THPT DTNT An Giang4
24THPT Võ Thành Trinh48
25THPT Hòa Lạc1
26THPT Huỳnh Thị Hưởng3
27THPT Khai Trí0
28THPT Ung Văn Khiêm25
29THPT Long Xuyên13
30THPT Nguyễn Văn Hưởng21
31THPT Lương Văn Cù18
32THPT Nguyễn Công Trứ30
33THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm8
34THPT Nguyễn Chí Thanh1
35THPT Nguyễn Hữu Cảnh11
36THPT Nguyễn Khuyến500
37THPT Nguyễn Trung Trực5
38THPT Nguyễn Văn Thoại76
39THPT Quốc Thái1
40THPT Tân Châu6
41THPT TH Kinh Tế Kỹ Thuật0
42THPT TH Y Tế0
43THPT Thạnh Mỹ Tây2
44THPT Thoại Ngọc Hầu13
45THPT Thủ Khoa Nghĩa13
46THPT Tịnh Biên7
47THPT Trần Văn Thành7
48THPT TTGDTX An Phú0
49THPT TTGDTX Châu Đốc0
50THPT TTGDTX Châu Phú0
51THPT TTGDTX Châu Thành1
52THPT TTGDTX Chợ Mới1
53THPT TTGDTX Mỹ Luông0
54THPT TTGDTX Phú Tân0
55THPT TTGDTX Tân Châu2
56THPT TTGDTX Thoại Sơn1
57THPT TTGDTX tỉnh0
58THPT TTGDTX Tịnh Biên0
59THPT TTGDTX Tri Tôn1
60THPT Vĩnh Bình0
61THPT Vĩnh Trạch7
62THPT Vĩnh Xương3
63THPT Võ Thị Sáu13
64THPT Vọng Thê1
65THPT Xuân Tô8
66THPT Nguyễn Quang Diêu32
67Trường phổ thông thực hành Sư phạm (ĐH An Giang)32
68THPT Vĩnh Lộc26
69Trường Phổ Thông - Quốc Tế GIS51
70Trường THPT Mỹ Hòa Hưng54
71THPT Tân Châu47
72Trường PT Cô Tô23
73 Phổ thông Ischool Long Xuyên95
74trường THCS & THPT Bình Long20
75Trường Phổ Thông Phú Tân10
76Trường THPT An Phú 215

Cập nhật sau 24 giờ

sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương