Số học sinh THPT An Giang dự thi

STTTrườngSố học sinh dự thi
1THPT An Phú43
2THPT Ba Chúc35
3THPT BC An Phú1
4THPT BC Đoàn Kết0
5THPT BC Đức Trí0
6THPT BC Khuyến Học0
7THPT BC Phú Hòa0
8THPT BC Thoại Sơn1
9THPT BC Tiến Bộ0
10THPT BC Tiến Đức0
11THPT BC Vạn Xuân0
12THPT Nguyễn Hiền49
13THPT Bình Mỹ3
14THPT Bình Thạnh Đông2
15THPT Cần Đăng7
16THPT Châu Phong4
17THPT Châu Phú9
18THPT Châu Văn Liêm3
19THPT Chi Lăng5
20THPT Chu Văn An11
21THPT DL Chưởng Binh Lễ0
22THPT DL Ngôi Sao0
23THPT DTNT An Giang0
24THPT Võ Thành Trinh29
25THPT Hòa Lạc0
26THPT Huỳnh Thị Hưởng3
27THPT Khai Trí0
28THPT Ung Văn Khiêm10
29THPT Long Xuyên65
30THPT Nguyễn Văn Hưởng13
31THPT Lương Văn Cù5
32THPT Nguyễn Công Trứ12
33THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm30
34THPT Nguyễn Chí Thanh3
35THPT Nguyễn Hữu Cảnh2
36THPT Nguyễn Khuyến6
37THPT Nguyễn Trung Trực3
38THPT Nguyễn Văn Thoại42
39THPT Quốc Thái8
40THPT Tân Châu1
41THPT TH Kinh Tế Kỹ Thuật0
42THPT TH Y Tế0
43THPT Thạnh Mỹ Tây9
44THPT Thoại Ngọc Hầu10
45THPT Thủ Khoa Nghĩa12
46THPT Tịnh Biên4
47THPT Trần Văn Thành7
48THPT TTGDTX An Phú0
49THPT TTGDTX Châu Đốc0
50THPT TTGDTX Châu Phú0
51THPT TTGDTX Châu Thành0
52THPT TTGDTX Chợ Mới0
53THPT TTGDTX Mỹ Luông1
54THPT TTGDTX Phú Tân0
55THPT TTGDTX Tân Châu0
56THPT TTGDTX Thoại Sơn2
57THPT TTGDTX tỉnh0
58THPT TTGDTX Tịnh Biên1
59THPT TTGDTX Tri Tôn0
60THPT Vĩnh Bình2
61THPT Vĩnh Trạch5
62THPT Vĩnh Xương2
63THPT Võ Thị Sáu80
64THPT Vọng Thê2
65THPT Xuân Tô2
66THPT Nguyễn Quang Diêu18
67Trường phổ thông thực hành Sư phạm (ĐH An Giang)13
68THPT Vĩnh Lộc14
69Trường Phổ Thông - Quốc Tế GIS17
70Trường THPT Mỹ Hòa Hưng37
71THPT Tân Châu20
72Trường PT Cô Tô14
73 Phổ thông Ischool Long Xuyên39
74trường THCS & THPT Bình Long8
75Trường Phổ Thông Phú Tân5
76Trường THPT An Phú 231

Cập nhật sau 24 giờ

sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 18

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương