Số học sinh THPT Hải Dương dự thi

STTTrườngSố học sinh dự thi
1THPT Đường An1
2THPT Cẩm Giàng II1
3THPT Gia Lộc II1
4THPT Hưng Đạo0
5THPT Khúc Thừa Dụ1
6THPT Kim Thành II2
7THPT Kinh Môn11
8THPT Nam Sách II0
9THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm1
10THPT Thanh Bình0
11THPT Thanh Miện3
12THPT Trần Phú0
13THPT Bình Giang3
14THPT Cẩm Giàng2
15THPT Cầu Xe1
16THPT CĐ Công nghiệp Sao Đỏ0
17THPT CĐ Kinh tế Kỹ thuật Hải Dương0
18THPT CĐ Kỹ thuật Khách sạn & Du lịch0
19THPT Chí Linh38
20THPT Chuyên Nguyễn Trãi9
21THPT Ninh Giang16
22THPT Thành Đông0
23THPT Đoàn Thượng6
24THPT Đồng Gia1
25THPT Gia Lộc3
26THPT Hà Bắc4
27THPT Hà Đông0
28THPT Hoàng Văn Thụ2
29THPT Hồng Quang2
30THPT Kẻ Sặt0
31THPT Kim Thành2
32THPT Mạc Đĩnh Chi0
33THPT Nam Sách8
34THPT Nguyễn Du1
35THPT Nhị Chiểu1
36THPT Phả Lại2
37THPT Phúc Thành15
38THPT Quang Trung7
39THPT TH Nông nghiệp Hải Dương0
40THPT Thanh Hà14
41THPT Thanh Miện 11
42THPT Thanh Miện 25
43THPT Trường đào tạo nghề Thương mại0
44THPT TTGDTX Bình Giang0
45THPT TTGDTX Cẩm Giàng0
46THPT TTGDTX Chí Linh0
47THPT TTGDTX Gia Lộc0
48THPT TTGDTX Kim Thành1
49THPT TTGDTX Kinh Môn0
50THPT TTGDTX Nam Sách0
51THPT TTGDTX Ninh Giang0
52THPT TTGDTX Thanh Hà0
53Trường THPT Thanh Miện III2
54THPT TTGDTX TP Hải Dương0
55THPT TTGDTX Tứ Kỳ0
56THPT Tứ Kỳ35
57THPT Tuệ Tĩnh1
58THPT Bến Tắm0
59THPT Quang Thành0
60THPT Trần Quang Khải0
61THPT Lương Thế Vinh0
62THPT Marie Curie0
63THPT Vũ Ngọc Phan0
64THPT Phan Bội Châu0
65THPT Ái Quốc0
66THPT Hồng Đức0
67THPT Phú Thái0
68THPT Tứ Kỳ II1
69Trường THTP Kinh Môn II0

Cập nhật sau 24 giờ

sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương