Số học sinh THPT Hưng Yên dự thi

STTTrườngSố học sinh dự thi
1THPT Ân Thi36
2THPT CĐ Bách Khoa Hưng Yên0
3THPT CĐ Tài Chính Kế toán Quản Trị Kinh doanh0
4THPT CĐSP Hưng Yên0
5THPT Chuyên Hưng Yên30
6THPT ĐH SPKT Hưng Yên0
7THPT DL Ân Thi0
8THPT DL Khoái Châu0
9THPT DL Kim Động1
10THPT DL Nguyễn Du0
11THPT DL Tô Hiệu2
12THPT DL Yên Mỹ2
13THPT Đức Hợp7
14THPT Dương Quảng Hàm20
15THPT Hệ văn hóa ngoại ngữ Học viện Biên phòng1
16THPT Hoàng Hoa Thám4
17THPT Khoái Châu12
18THPT Kim Động19
19THPT Mỹ Hào20
20THPT Nam Khoái Châu14
21THPT Nam Phù Cừ16
22THPT Nghĩa Dân297
23THPT Nguyễn Thiện Thuật51
24THPT Nguyễn Trung Ngạn33
25THPT Phạm Ngũ Lão13
26THPT Phù Cừ30
27THPT TH KTKT Tô Hiệu0
28THPT TH LTTP và VTNN (CSII)0
29THPT TH Y Tế Hưng Yên0
30THPT Tiên Lữ36
31THPT Trần Hưng Đạo35
32THPT Trần Quang Khải20
33THPT Triệu Quang Phục30
34THPT Trưng Vương13
35THPT Trường CN Kỹ thuật Tàu Cuốc0
36THPT Trường Công nhân kỹ thuật Hưng Yên0
37THPT Trường QLKT Công Nghiệp0
38THPT Trường TC TT CN&KT Việt Hàn0
39THPT Trường TC Văn Hóa Nghệ Thuật Hưng Yên0
40THPT TT KT TH Ân Thi0
41THPT TT KT TH Khoái Châu0
42THPT TT KT TH Tiên Lữ0
43THPT TTGDTX Ân Thi0
44THPT TTGDTX Khoái Châu0
45THPT TTGDTX Kim Động0
46THPT TTGDTX Mỹ Hào0
47THPT TTGDTX Phù Cừ1
48THPT TTGDTX Tiên Lữ1
49THPT TTGDTX TX Hưng Yên0
50THPT TTGDTX Văn Giang0
51THPT TTGDTX Văn Lâm0
52THPT TTGDTX Yến Mỹ0
53THPT TX Hưng Yên11
54THPT Văn Giang23
55THPT Văn Lâm28
56THPT Yên Mỹ15
57Trường THPT Minh Châu23
58THPT Nguyễn Siêu14
59Trường PT Đoàn Thị Điểm Ecopark2

Cập nhật sau 24 giờ

sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 10

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương