Số học sinh THPT Hưng Yên dự thi

STTTrườngSố học sinh dự thi
1THPT Ân Thi10
2THPT CĐ Bách Khoa Hưng Yên0
3THPT CĐ Tài Chính Kế toán Quản Trị Kinh doanh0
4THPT CĐSP Hưng Yên2
5THPT Chuyên Hưng Yên24
6THPT ĐH SPKT Hưng Yên10
7THPT DL Ân Thi0
8THPT DL Khoái Châu1
9THPT DL Kim Động1
10THPT DL Nguyễn Du0
11THPT DL Tô Hiệu2
12THPT DL Yên Mỹ1
13THPT Đức Hợp12
14THPT Dương Quảng Hàm8
15THPT Hệ văn hóa ngoại ngữ Học viện Biên phòng0
16THPT Hoàng Hoa Thám6
17THPT Khoái Châu12
18THPT Kim Động17
19THPT Mỹ Hào12
20THPT Nam Khoái Châu41
21THPT Nam Phù Cừ7
22THPT Nghĩa Dân9
23THPT Nguyễn Thiện Thuật17
24THPT Nguyễn Trung Ngạn88
25THPT Phạm Ngũ Lão2
26THPT Phù Cừ9
27THPT TH KTKT Tô Hiệu0
28THPT TH LTTP và VTNN (CSII)0
29THPT TH Y Tế Hưng Yên0
30THPT Tiên Lữ27
31THPT Trần Hưng Đạo12
32THPT Trần Quang Khải30
33THPT Triệu Quang Phục7
34THPT Trưng Vương6
35THPT Trường CN Kỹ thuật Tàu Cuốc0
36THPT Trường Công nhân kỹ thuật Hưng Yên0
37THPT Trường QLKT Công Nghiệp0
38THPT Trường TC TT CN&KT Việt Hàn0
39THPT Trường TC Văn Hóa Nghệ Thuật Hưng Yên0
40THPT TT KT TH Ân Thi0
41THPT TT KT TH Khoái Châu0
42THPT TT KT TH Tiên Lữ0
43THPT TTGDTX Ân Thi2
44THPT TTGDTX Khoái Châu1
45THPT TTGDTX Kim Động1
46THPT TTGDTX Mỹ Hào0
47THPT TTGDTX Phù Cừ1
48THPT TTGDTX Tiên Lữ0
49THPT TTGDTX TX Hưng Yên2
50THPT TTGDTX Văn Giang1
51THPT TTGDTX Văn Lâm0
52THPT TTGDTX Yến Mỹ0
53THPT TX Hưng Yên9
54THPT Văn Giang18
55THPT Văn Lâm17
56THPT Yên Mỹ11
57Trường THPT Minh Châu11
58THPT Nguyễn Siêu19
59Trường PT Đoàn Thị Điểm Ecopark3

Cập nhật sau 24 giờ

sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương