Số học sinh THPT Hưng Yên dự thi

STTTrườngSố học sinh dự thi
1THPT Ân Thi31
2THPT CĐ Bách Khoa Hưng Yên0
3THPT CĐ Tài Chính Kế toán Quản Trị Kinh doanh0
4THPT CĐSP Hưng Yên0
5THPT Chuyên Hưng Yên28
6THPT ĐH SPKT Hưng Yên0
7THPT DL Ân Thi0
8THPT DL Khoái Châu0
9THPT DL Kim Động1
10THPT DL Nguyễn Du0
11THPT DL Tô Hiệu1
12THPT DL Yên Mỹ1
13THPT Đức Hợp8
14THPT Dương Quảng Hàm23
15THPT Hệ văn hóa ngoại ngữ Học viện Biên phòng1
16THPT Hoàng Hoa Thám3
17THPT Khoái Châu13
18THPT Kim Động18
19THPT Mỹ Hào19
20THPT Nam Khoái Châu18
21THPT Nam Phù Cừ22
22THPT Nghĩa Dân456
23THPT Nguyễn Thiện Thuật37
24THPT Nguyễn Trung Ngạn98
25THPT Phạm Ngũ Lão17
26THPT Phù Cừ44
27THPT TH KTKT Tô Hiệu0
28THPT TH LTTP và VTNN (CSII)0
29THPT TH Y Tế Hưng Yên0
30THPT Tiên Lữ29
31THPT Trần Hưng Đạo19
32THPT Trần Quang Khải28
33THPT Triệu Quang Phục23
34THPT Trưng Vương18
35THPT Trường CN Kỹ thuật Tàu Cuốc0
36THPT Trường Công nhân kỹ thuật Hưng Yên0
37THPT Trường QLKT Công Nghiệp0
38THPT Trường TC TT CN&KT Việt Hàn0
39THPT Trường TC Văn Hóa Nghệ Thuật Hưng Yên0
40THPT TT KT TH Ân Thi0
41THPT TT KT TH Khoái Châu0
42THPT TT KT TH Tiên Lữ1
43THPT TTGDTX Ân Thi0
44THPT TTGDTX Khoái Châu1
45THPT TTGDTX Kim Động1
46THPT TTGDTX Mỹ Hào0
47THPT TTGDTX Phù Cừ2
48THPT TTGDTX Tiên Lữ1
49THPT TTGDTX TX Hưng Yên2
50THPT TTGDTX Văn Giang0
51THPT TTGDTX Văn Lâm0
52THPT TTGDTX Yến Mỹ0
53THPT TX Hưng Yên12
54THPT Văn Giang10
55THPT Văn Lâm27
56THPT Yên Mỹ14
57Trường THPT Minh Châu16
58THPT Nguyễn Siêu19
59Trường PT Đoàn Thị Điểm Ecopark2

Cập nhật sau 24 giờ

sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 25

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương