Số học sinh THPT Hưng Yên dự thi

STTTrườngSố học sinh dự thi
1THPT Ân Thi0
2THPT CĐ Bách Khoa Hưng Yên0
3THPT CĐ Tài Chính Kế toán Quản Trị Kinh doanh0
4THPT CĐSP Hưng Yên0
5THPT Chuyên Hưng Yên3
6THPT ĐH SPKT Hưng Yên0
7THPT DL Ân Thi0
8THPT DL Khoái Châu0
9THPT DL Kim Động0
10THPT DL Nguyễn Du0
11THPT DL Tô Hiệu0
12THPT DL Yên Mỹ0
13THPT Đức Hợp0
14THPT Dương Quảng Hàm1
15THPT Hệ văn hóa ngoại ngữ Học viện Biên phòng0
16THPT Hoàng Hoa Thám1
17THPT Khoái Châu3
18THPT Kim Động0
19THPT Mỹ Hào1
20THPT Nam Khoái Châu0
21THPT Nam Phù Cừ1
22THPT Nghĩa Dân0
23THPT Nguyễn Thiện Thuật5
24THPT Nguyễn Trung Ngạn1
25THPT Phạm Ngũ Lão0
26THPT Phù Cừ1
27THPT TH KTKT Tô Hiệu0
28THPT TH LTTP và VTNN (CSII)0
29THPT TH Y Tế Hưng Yên0
30THPT Tiên Lữ0
31THPT Trần Hưng Đạo1
32THPT Trần Quang Khải3
33THPT Triệu Quang Phục4
34THPT Trưng Vương0
35THPT Trường CN Kỹ thuật Tàu Cuốc0
36THPT Trường Công nhân kỹ thuật Hưng Yên0
37THPT Trường QLKT Công Nghiệp0
38THPT Trường TC TT CN&KT Việt Hàn0
39THPT Trường TC Văn Hóa Nghệ Thuật Hưng Yên0
40THPT TT KT TH Ân Thi0
41THPT TT KT TH Khoái Châu0
42THPT TT KT TH Tiên Lữ0
43THPT TTGDTX Ân Thi0
44THPT TTGDTX Khoái Châu0
45THPT TTGDTX Kim Động0
46THPT TTGDTX Mỹ Hào0
47THPT TTGDTX Phù Cừ0
48THPT TTGDTX Tiên Lữ0
49THPT TTGDTX TX Hưng Yên0
50THPT TTGDTX Văn Giang0
51THPT TTGDTX Văn Lâm0
52THPT TTGDTX Yến Mỹ2
53THPT TX Hưng Yên0
54THPT Văn Giang1
55THPT Văn Lâm4
56THPT Yên Mỹ2
57Trường THPT Minh Châu0
58THPT Nguyễn Siêu1
59Trường PT Đoàn Thị Điểm Ecopark1

Cập nhật sau 24 giờ

sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương