Số học sinh THPT Hưng Yên dự thi

STTTrườngSố học sinh dự thi
1THPT Ân Thi5
2THPT CĐ Bách Khoa Hưng Yên0
3THPT CĐ Tài Chính Kế toán Quản Trị Kinh doanh0
4THPT CĐSP Hưng Yên1
5THPT Chuyên Hưng Yên12
6THPT ĐH SPKT Hưng Yên10
7THPT DL Ân Thi0
8THPT DL Khoái Châu1
9THPT DL Kim Động0
10THPT DL Nguyễn Du0
11THPT DL Tô Hiệu0
12THPT DL Yên Mỹ0
13THPT Đức Hợp3
14THPT Dương Quảng Hàm2
15THPT Hệ văn hóa ngoại ngữ Học viện Biên phòng0
16THPT Hoàng Hoa Thám1
17THPT Khoái Châu4
18THPT Kim Động9
19THPT Mỹ Hào5
20THPT Nam Khoái Châu40
21THPT Nam Phù Cừ3
22THPT Nghĩa Dân4
23THPT Nguyễn Thiện Thuật14
24THPT Nguyễn Trung Ngạn32
25THPT Phạm Ngũ Lão2
26THPT Phù Cừ5
27THPT TH KTKT Tô Hiệu0
28THPT TH LTTP và VTNN (CSII)0
29THPT TH Y Tế Hưng Yên0
30THPT Tiên Lữ19
31THPT Trần Hưng Đạo7
32THPT Trần Quang Khải30
33THPT Triệu Quang Phục2
34THPT Trưng Vương0
35THPT Trường CN Kỹ thuật Tàu Cuốc0
36THPT Trường Công nhân kỹ thuật Hưng Yên0
37THPT Trường QLKT Công Nghiệp0
38THPT Trường TC TT CN&KT Việt Hàn0
39THPT Trường TC Văn Hóa Nghệ Thuật Hưng Yên0
40THPT TT KT TH Ân Thi0
41THPT TT KT TH Khoái Châu0
42THPT TT KT TH Tiên Lữ0
43THPT TTGDTX Ân Thi1
44THPT TTGDTX Khoái Châu0
45THPT TTGDTX Kim Động0
46THPT TTGDTX Mỹ Hào0
47THPT TTGDTX Phù Cừ1
48THPT TTGDTX Tiên Lữ0
49THPT TTGDTX TX Hưng Yên1
50THPT TTGDTX Văn Giang1
51THPT TTGDTX Văn Lâm0
52THPT TTGDTX Yến Mỹ0
53THPT TX Hưng Yên6
54THPT Văn Giang8
55THPT Văn Lâm5
56THPT Yên Mỹ4
57Trường THPT Minh Châu8
58THPT Nguyễn Siêu16
59Trường PT Đoàn Thị Điểm Ecopark2

Cập nhật sau 24 giờ

sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 10

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương