Số học sinh THPT Kiên Giang dự thi

STTTrườngSố học sinh dự thi
1THPT TT Phó Cơ Điều1
2THPT Ngô Sĩ Liên6
3THPT Nam Yên0
4THPT Vân Khánh0
5THPT Nguyễn Văn Xiện0
6Trường THPT Mong Thọ6
7THPT Hòa Hưng2
8THPT Hòa Thuận0
9THPT Long Thạnh63
10THPT Thạnh Lộc1
11Trường THPT Bàn Tân Định1
12THPT Định An55
13Trường THPT Vĩnh Hòa Hưng Bắc26
14Trường THPT Thới Quản1
15THPT Vĩnh Thắng0
16THPT Bình Sơn4
17THPT Phan Thị Ràng1
18THPT Nguyễn Hùng Hiệp12
19THPT Nam Thái Sơn1
20THPT Kiên Hải8
21THPT Lại Sơn9
22Trường THPT Dương Đông6
23Trường THPT An Thới25
24THPT Thạnh Tây1
25THPT Thạch Tây0
26Trường THPT Vĩnh Phong4
27THPT Võ Văn Kiệt4
28Trường THPT IsChool Rạch Giá2
29THPT An Biên3
30THPT An Minh2
31THPT BC Kiên Lương0
32THPT BC Nguyễn Đình Chiểu0
33THPT BC Tân Hiệp0
34THPT Cây Dương0
35THPT CĐ Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang0
36THPT Châu Thành19
37THPT DTNT Kiên Giang80
38THPT Giồng Riềng192
39THPT Gò Quao4
40THPT Hòn Đất150
41THPT Huỳnh Mẫn Đạt399
42THPT Kiên Lương19
43THPT Nguyễn Hùng Sơn34
44THPT Nguyễn Trung Trực498
45THPT Phú Quốc31
46THPT Sóc Sơn1
47THPT Tân Hiệp5
48THPT Thạnh Đông6
49THPT Thoại Ngọc Hầu23
50THPT Trường Bổ túc Văn Hóa Tỉnh0
51THPT TT Dạy nghề Hòn Đất0
52THPT TT KTHN DN An Biên0
53THPT TT KTHN DN An Minh0
54THPT TT KTHN DN Châu Thành2
55THPT TT KTHN DN Giồng Riềng1
56THPT TT KTHN DN Gò Quao0
57THPT TT KTHN DN Hà Tiên0
58THPT TT KTHN DN Kiên Lương0
59THPT TT KTHN DN Phú Quốc1
60THPT TT KTHN DN Tân Hiệp0
61THPT TT KTHN DN Vĩnh Thuận0
62THPT TT KTTH HN Tỉnh0
63THPT TX Hà Tiên93
64THPT Vĩnh Thuận47
65THPT U Minh Thượng0
66THPT Vĩnh Bình Bắc2
67Trường THPT Minh Thuận6
68THPT Vĩnh Hòa0

Cập nhật sau 24 giờ

sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương