BTC thông báo: Thi IOE cấp Tỉnh/Thành phố diễn ra trong ngày 23/02/2019 và 24/02/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 25 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC. Hotline để giải đáp đăng ký mã thi Tỉnh/Thành Phố 098 322 0382

Số học sinh THPT Long An dự thi

STTTrườngSố học sinh dự thi
1THPT An Ninh1
2THPT BC Bến Lức0
3THPT BC Cần Đước1
4THPT BC Cần Giuộc0
5THPT BC Châu Thành0
6THPT BC Gò Đen0
7THPT BC Nguyễn Công Trứ0
8THPT BC Rạch Kiến2
9Trường THPT Hùng Vương3
10THPT Nguyễn Trung Trực1
11THPT BC Thủ Thừa0
12THPT BC Võ Văn Tần0
13THPT Cần Đước0
14THPT Cần Giuộc1
15THPT Cấp 2, 3 Đông Thạnh4
16THPT Cấp 2, 3 Hậu Thạnh Đông0
17THPT Cấp 2, 3 Long Thượng0
18THPT Cấp 2, 3 Mỹ Lạc1
19THPT Cấp 2, 3 Tân Hưng1
20THPT Đức Hòa23
21THPT Đức Huệ2
22THPT Hậu Nghĩa1
23THPT KTTH HN Võ Văn Tần0
24THPT Lê Quý Đôn1
25THPT Kiến Tường3
26THPT Nghiệp vụ TDTT Tỉnh0
27THPT Nguyễn Hữu Thọ9
28THPT Nguyễn Thông3
29THPT Rạch Kiến7
30THPT Tân An3
31THPT Tân Thạnh0
32THPT Tân Trụ3
33THPT Thạnh Hóa4
34THPT Thủ Thừa3
35THPT TT Huỳnh Ngọc0
36THPT TT KTTH-HN Tỉnh0
37THPT TTGDTX Bến Lức0
38THPT TTGDTX Cần Đước0
39THPT TTGDTX Cần Giuộc0
40THPT TTGDTX Châu Thành0
41THPT TTGDTX Đức Hòa3
42THPT TTGDTX Đức Huệ0
43THPT TTGDTX Mộc Hóa0
44THPT TTGDTX Tân Hưng0
45THPT TTGDTX Tân Thạnh0
46THPT TTGDTX Tân Trụ0
47THPT TTGDTX Thạnh Hóa0
48THPT TTGDTX Thủ Thừa0
49THPT TTGDTX Tỉnh0
50THPT TTGDTX TX Tân An0
51THPT TTGDTX Vĩnh Hưng1
52THPT Vĩnh Hưng4
53Trường THPT Chuyên Long An5
54THPT Khánh Hưng1
55Trường THPT Thuận Mỹ0
56Trường THCS&THPT Mỹ Quý17
57THPT Bồ Đề Phương Duy1
58THPT Lương Hoà0
59THCS&THPT Lương Hòa 2
60Trường THCS - THPT Long Cang0
61Trường THPT Năng Khiếu Đại học Tân Tạo1
62Trường THCS - THPT Long Hựu Đông2
63Trường THCS&THPT Mỹ Bình2
64THCS & THPT Nguyễn Thị Một0
65Trường THCS&THPT Bình Phong Thạnh0
66Trường THPT Phan Văn Đạt0

Cập nhật sau 24 giờ

sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương