Cuộc thi IOE cấp toàn quốc diễn ra trong 2 ngày từ 05/05/2018 đối với thí sinh thi theo hội đồng và 06/05/2018 đối với thí sinh thi tự do.Chi tiết xem tại đây

Số học sinh THPT Thanh Hóa dự thi

STTTrườngSố học sinh dự thi
1THPT Ba Đình15
2THPT Bá Thước2
3THPT BC Đặng Thai Mai3
4THPT BC Dương Đình Nghệ0
5THPT BC Hà Tông Huân0
6THPT BC Hà Trung0
7THPT BC Lê Hồng Phong1
8THPT BC Lê Văn Linh0
9THPT BC Lê Viết Tạo1
10THPT BC Lưu Đình Chất5
11THPT BC Nguyễn Mộng Tuân1
12THPT BC Nguyễn Thị Lợi0
13THPT BC Nguyễn Trãi5
14THPT BC Nguyễn Xuân Nguyên2
15THPT BC Như Thanh1
16THPT BC Nông Cống1
17THPT BC Thọ Xuân1
18THPT BC Tĩnh Gia0
19THPT BC Tô Hiến Thành0
20THPT BC Tống Khát Chân1
21THPT BC Trần Ân Chiêm1
22THPT BC Trần Phú1
23THPT BC Triệu Sơn0
24THPT BC Triệu Sơn 20
25THPT Bỉm Sơn13
26THPT Cầm Bá Thước3
27THPT Cẩm Thủy 11
28THPT Cẩm Thủy 22
29THPT Cẩm Thủy 32
30THPT Chuyên Lam Sơn24
31THPT Đào Duy Từ14
32THPT Đinh Chương Dương0
33THPT DL Đào Duy Anh1
34THPT DL Lý Thường Kiệt4
35THPT DL Trần Xuân Soạn0
36Trường PT Triệu Sơn4
37THPT Đông Sơn 111
38THPT Đông Sơn 24
39THPT DTNT Thanh Hóa1
40THPT Hà Trung16
41THPT Hà Văn Mao1
42THPT Hàm Rồng10
43THPT Hậu Lộc 14
44THPT Hậu Lộc 23
45THPT Hậu Lộc 30
46THPT Hậu Lộc 40
47THPT Hoằng Hóa 214
48THPT Hoằng Hóa 34
49THPT Hoằng Hóa 410
50THPT Hoàng Lệ Kha5
51THPT Lam Kinh6
52THPT Lang Chánh0
53THPT Lê Hoàn4
54THPT Lê Lai2
55THPT Lê Lợi10
56THPT Lê Văn Hưu8
57THPT Lương Đắc Bằng6
58THPT Mai Anh Tuấn8
59THPT Mường Lát0
60THPT Ngọc Lặc2
61THPT Nguyễn Quán Nho4
62THPT Như Thanh0
63THPT Như Xuân1
64THPT Nông Cống 15
65THPT Nông Cống 21
66THPT Nông Cống 31
67THPT Nông Cống 42
68THPT Quan Hóa1
69THPT Quan Sơn0
70THPT Quảng Xương 110
71THPT Quảng Xương 22
72THPT Quảng Xương 310
73THPT Quảng Xương 44
74THPT Sầm Sơn6
75THPT Thạch Thành 11
76THPT Thạch Thành 20
77THPT Thạch Thành 32
78THPT Thiệu Hóa10
79THPT Thọ Xuân 40
80THPT Thống Nhất0
81THPT Thường Xuân 20
82THPT Tĩnh Gia 19
83THPT Tĩnh Gia 210
84THPT Tĩnh Gia 31
85THPT Tống Duy Tân4
86THPT Triệu Sơn 17
87THPT Triệu Sơn 23
88THPT Triệu Sơn 33
89THPT Triệu Sơn 45
90THPT TTGDTX DN Bá Thước0
91THPT TTGDTX DN Cẩm Thủy2
92THPT TTGDTX DN Đông Sơn0
93THPT TTGDTX DN Hà Trung0
94THPT TTGDTX DN Hậu Lộc0
95THPT TTGDTX DN Hoằng Hoá0
96THPT TTGDTX DN Lang Chánh0
97THPT TTGDTX DN Mường Lát0
98THPT TTGDTX DN Nga Sơn0
99THPT TTGDTX DN Ngọc Lặc0
100THPT TTGDTX DN Như Xuân0
101THPT TTGDTX DN Nông Cống0
102THPT TTGDTX DN Quan Hoá0
103THPT TTGDTX DN Quan Sơn0
104THPT TTGDTX DN Quảng Xương0
105THPT TTGDTX DN Sầm Sơn0
106THPT TTGDTX DN Thạch Thành0
107THPT TTGDTX DN Thiệu Hoá1
108THPT TTGDTX DN Thọ Xuân0
109THPT TTGDTX DN Thường Xuân0
110THPT TTGDTX DN Tĩnh Gia1
111THPT TTGDTX DN Tỉnh Thanh Hoá1
112THPT TTGDTX DN TP Thanh Hoá0
113THPT TTGDTX DN Triệu Sơn1
114THPT TTGDTX DN TX Bỉm Sơn2
115THPT TTGDTX DN Vĩnh Lộc0
116THPT TTGDTX DN Yên Định0
117THPT TTGDTX-DN Như Thanh0
118THPT Vĩnh Lộc7
119THPT Yên Định 113
120THPT Yên Định 25
121THPT Yên Định 33
122THCS & THPT Nghi Sơn3

Cập nhật sau 24 giờ

sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 30

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương