BTC thông báo: Vòng thi cấp toàn quốc cho các khối lớp 5,9 và 11 sẽ diễn ra vào ngày 06/04/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 30 của hệ thống và phải nằm trong danh sách của BTC đã công bố xem tại đây. Các đơn vị giáo dục sẽ lấy mã số dự thi tại đây

Số học sinh THPT Thanh Hóa dự thi

STTTrườngSố học sinh dự thi
1THPT Ba Đình14
2THPT Bá Thước1
3THPT BC Đặng Thai Mai2
4THPT BC Dương Đình Nghệ0
5THPT BC Hà Tông Huân2
6THPT BC Hà Trung4
7THPT BC Lê Hồng Phong0
8THPT BC Lê Văn Linh0
9THPT BC Lê Viết Tạo0
10THPT BC Lưu Đình Chất0
11THPT BC Nguyễn Mộng Tuân2
12THPT BC Nguyễn Thị Lợi0
13THPT BC Nguyễn Trãi1
14THPT BC Nguyễn Xuân Nguyên2
15THPT BC Như Thanh0
16THPT BC Nông Cống1
17THPT BC Thọ Xuân1
18THPT BC Tĩnh Gia0
19THPT BC Tô Hiến Thành2
20THPT BC Tống Khát Chân0
21THPT BC Trần Ân Chiêm0
22THPT BC Trần Phú0
23THPT BC Triệu Sơn0
24THPT BC Triệu Sơn 20
25THPT Bỉm Sơn10
26THPT Cầm Bá Thước1
27THPT Cẩm Thủy 12
28THPT Cẩm Thủy 22
29THPT Cẩm Thủy 30
30THPT Chuyên Lam Sơn21
31THPT Đào Duy Từ10
32THPT Đinh Chương Dương0
33THPT DL Đào Duy Anh0
34THPT DL Lý Thường Kiệt0
35THPT DL Trần Xuân Soạn4
36Trường PT Triệu Sơn5
37THPT Đông Sơn 14
38THPT Đông Sơn 23
39THPT DTNT Thanh Hóa1
40THPT Hà Trung9
41THPT Hà Văn Mao0
42THPT Hàm Rồng11
43THPT Hậu Lộc 14
44THPT Hậu Lộc 27
45THPT Hậu Lộc 38
46THPT Hậu Lộc 41
47THPT Hoằng Hóa 211
48THPT Hoằng Hóa 33
49THPT Hoằng Hóa 414
50THPT Hoàng Lệ Kha3
51THPT Lam Kinh9
52THPT Lang Chánh0
53THPT Lê Hoàn24
54THPT Lê Lai1
55THPT Lê Lợi25
56THPT Lê Văn Hưu13
57THPT Lương Đắc Bằng11
58THPT Mai Anh Tuấn4
59THPT Mường Lát0
60THPT Ngọc Lặc6
61THPT Nguyễn Quán Nho2
62THPT Như Thanh2
63THPT Như Xuân1
64THPT Nông Cống 11
65THPT Nông Cống 21
66THPT Nông Cống 32
67THPT Nông Cống 40
68THPT Quan Hóa0
69THPT Quan Sơn1
70THPT Quảng Xương 114
71THPT Quảng Xương 26
72THPT Quảng Xương 37
73THPT Quảng Xương 40
74THPT Sầm Sơn3
75THPT Thạch Thành 10
76THPT Thạch Thành 20
77THPT Thạch Thành 34
78THPT Thiệu Hóa8
79THPT Thọ Xuân 42
80THPT Thống Nhất1
81THPT Thường Xuân 21
82THPT Tĩnh Gia 114
83THPT Tĩnh Gia 29
84THPT Tĩnh Gia 34
85THPT Tống Duy Tân2
86THPT Triệu Sơn 14
87THPT Triệu Sơn 22
88THPT Triệu Sơn 35
89THPT Triệu Sơn 46
90THPT TTGDTX DN Bá Thước0
91THPT TTGDTX DN Cẩm Thủy0
92THPT TTGDTX DN Đông Sơn0
93THPT TTGDTX DN Hà Trung0
94THPT TTGDTX DN Hậu Lộc0
95THPT TTGDTX DN Hoằng Hoá0
96THPT TTGDTX DN Lang Chánh0
97THPT TTGDTX DN Mường Lát0
98THPT TTGDTX DN Nga Sơn2
99THPT TTGDTX DN Ngọc Lặc1
100THPT TTGDTX DN Như Xuân0
101THPT TTGDTX DN Nông Cống0
102THPT TTGDTX DN Quan Hoá0
103THPT TTGDTX DN Quan Sơn0
104THPT TTGDTX DN Quảng Xương0
105THPT TTGDTX DN Sầm Sơn0
106THPT TTGDTX DN Thạch Thành1
107THPT TTGDTX DN Thiệu Hoá0
108THPT TTGDTX DN Thọ Xuân0
109THPT TTGDTX DN Thường Xuân1
110THPT TTGDTX DN Tĩnh Gia0
111THPT TTGDTX DN Tỉnh Thanh Hoá1
112THPT TTGDTX DN TP Thanh Hoá1
113THPT TTGDTX DN Triệu Sơn1
114THPT TTGDTX DN TX Bỉm Sơn0
115THPT TTGDTX DN Vĩnh Lộc0
116THPT TTGDTX DN Yên Định0
117THPT TTGDTX-DN Như Thanh0
118THPT Vĩnh Lộc12
119THPT Yên Định 118
120THPT Yên Định 26
121THPT Yên Định 35
122THCS & THPT Nghi Sơn1

Cập nhật sau 24 giờ

sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương