Số học sinh THPT Thanh Hóa dự thi

STTTrườngSố học sinh dự thi
1THPT Ba Đình11
2THPT Bá Thước2
3THPT BC Đặng Thai Mai2
4THPT BC Dương Đình Nghệ0
5THPT BC Hà Tông Huân0
6THPT BC Hà Trung2
7THPT BC Lê Hồng Phong2
8THPT BC Lê Văn Linh0
9THPT BC Lê Viết Tạo1
10THPT BC Lưu Đình Chất4
11THPT BC Nguyễn Mộng Tuân0
12THPT BC Nguyễn Thị Lợi0
13THPT BC Nguyễn Trãi3
14THPT BC Nguyễn Xuân Nguyên1
15THPT BC Như Thanh1
16THPT BC Nông Cống1
17THPT BC Thọ Xuân0
18THPT BC Tĩnh Gia0
19THPT BC Tô Hiến Thành0
20THPT BC Tống Khát Chân0
21THPT BC Trần Ân Chiêm0
22THPT BC Trần Phú1
23THPT BC Triệu Sơn0
24THPT BC Triệu Sơn 20
25THPT Bỉm Sơn12
26THPT Cầm Bá Thước1
27THPT Cẩm Thủy 11
28THPT Cẩm Thủy 21
29THPT Cẩm Thủy 30
30THPT Chuyên Lam Sơn39
31THPT Đào Duy Từ9
32THPT Đinh Chương Dương0
33THPT DL Đào Duy Anh0
34THPT DL Lý Thường Kiệt4
35THPT DL Trần Xuân Soạn0
36Trường PT Triệu Sơn3
37THPT Đông Sơn 16
38THPT Đông Sơn 22
39THPT DTNT Thanh Hóa1
40THPT Hà Trung8
41THPT Hà Văn Mao1
42THPT Hàm Rồng10
43THPT Hậu Lộc 12
44THPT Hậu Lộc 22
45THPT Hậu Lộc 30
46THPT Hậu Lộc 40
47THPT Hoằng Hóa 26
48THPT Hoằng Hóa 31
49THPT Hoằng Hóa 49
50THPT Hoàng Lệ Kha4
51THPT Lam Kinh17
52THPT Lang Chánh0
53THPT Lê Hoàn1
54THPT Lê Lai0
55THPT Lê Lợi9
56THPT Lê Văn Hưu4
57THPT Lương Đắc Bằng3
58THPT Mai Anh Tuấn5
59THPT Mường Lát1
60THPT Ngọc Lặc2
61THPT Nguyễn Quán Nho4
62THPT Như Thanh0
63THPT Như Xuân0
64THPT Nông Cống 15
65THPT Nông Cống 21
66THPT Nông Cống 31
67THPT Nông Cống 42
68THPT Quan Hóa1
69THPT Quan Sơn1
70THPT Quảng Xương 12
71THPT Quảng Xương 20
72THPT Quảng Xương 38
73THPT Quảng Xương 43
74THPT Sầm Sơn4
75THPT Thạch Thành 11
76THPT Thạch Thành 20
77THPT Thạch Thành 31
78THPT Thiệu Hóa9
79THPT Thọ Xuân 40
80THPT Thống Nhất0
81THPT Thường Xuân 20
82THPT Tĩnh Gia 12
83THPT Tĩnh Gia 23
84THPT Tĩnh Gia 31
85THPT Tống Duy Tân3
86THPT Triệu Sơn 12
87THPT Triệu Sơn 22
88THPT Triệu Sơn 32
89THPT Triệu Sơn 43
90THPT TTGDTX DN Bá Thước0
91THPT TTGDTX DN Cẩm Thủy0
92THPT TTGDTX DN Đông Sơn0
93THPT TTGDTX DN Hà Trung0
94THPT TTGDTX DN Hậu Lộc0
95THPT TTGDTX DN Hoằng Hoá0
96THPT TTGDTX DN Lang Chánh0
97THPT TTGDTX DN Mường Lát0
98THPT TTGDTX DN Nga Sơn0
99THPT TTGDTX DN Ngọc Lặc0
100THPT TTGDTX DN Như Xuân0
101THPT TTGDTX DN Nông Cống0
102THPT TTGDTX DN Quan Hoá0
103THPT TTGDTX DN Quan Sơn0
104THPT TTGDTX DN Quảng Xương0
105THPT TTGDTX DN Sầm Sơn0
106THPT TTGDTX DN Thạch Thành0
107THPT TTGDTX DN Thiệu Hoá1
108THPT TTGDTX DN Thọ Xuân0
109THPT TTGDTX DN Thường Xuân0
110THPT TTGDTX DN Tĩnh Gia1
111THPT TTGDTX DN Tỉnh Thanh Hoá0
112THPT TTGDTX DN TP Thanh Hoá0
113THPT TTGDTX DN Triệu Sơn1
114THPT TTGDTX DN TX Bỉm Sơn2
115THPT TTGDTX DN Vĩnh Lộc0
116THPT TTGDTX DN Yên Định0
117THPT TTGDTX-DN Như Thanh0
118THPT Vĩnh Lộc3
119THPT Yên Định 117
120THPT Yên Định 24
121THPT Yên Định 33
122THCS & THPT Nghi Sơn2

Cập nhật sau 24 giờ

sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 14

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương