Số học sinh THPT Thanh Hóa dự thi

STTTrườngSố học sinh dự thi
1THPT Ba Đình25
2THPT Bá Thước2
3THPT BC Đặng Thai Mai5
4THPT BC Dương Đình Nghệ3
5THPT BC Hà Tông Huân0
6THPT BC Hà Trung6
7THPT BC Lê Hồng Phong3
8THPT BC Lê Văn Linh1
9THPT BC Lê Viết Tạo1
10THPT BC Lưu Đình Chất1
11THPT BC Nguyễn Mộng Tuân4
12THPT BC Nguyễn Thị Lợi1
13THPT BC Nguyễn Trãi7
14THPT BC Nguyễn Xuân Nguyên17
15THPT BC Như Thanh1
16THPT BC Nông Cống2
17THPT BC Thọ Xuân0
18THPT BC Tĩnh Gia1
19THPT BC Tô Hiến Thành0
20THPT BC Tống Khát Chân0
21THPT BC Trần Ân Chiêm0
22THPT BC Trần Phú0
23THPT BC Triệu Sơn0
24THPT BC Triệu Sơn 20
25THPT Bỉm Sơn17
26THPT Cầm Bá Thước4
27THPT Cẩm Thủy 13
28THPT Cẩm Thủy 20
29THPT Cẩm Thủy 33
30THPT Chuyên Lam Sơn44
31THPT Đào Duy Từ20
32THPT Đinh Chương Dương1
33THPT DL Đào Duy Anh0
34THPT DL Lý Thường Kiệt3
35THPT DL Trần Xuân Soạn0
36Trường PT Triệu Sơn11
37THPT Đông Sơn 133
38THPT Đông Sơn 28
39THPT DTNT Thanh Hóa3
40THPT Hà Trung11
41THPT Hà Văn Mao0
42THPT Hàm Rồng29
43THPT Hậu Lộc 17
44THPT Hậu Lộc 210
45THPT Hậu Lộc 32
46THPT Hậu Lộc 47
47THPT Hoằng Hóa 213
48THPT Hoằng Hóa 314
49THPT Hoằng Hóa 417
50THPT Hoàng Lệ Kha4
51THPT Lam Kinh14
52THPT Lang Chánh7
53THPT Lê Hoàn10
54THPT Lê Lai6
55THPT Lê Lợi29
56THPT Lê Văn Hưu12
57THPT Lương Đắc Bằng12
58THPT Mai Anh Tuấn8
59THPT Mường Lát1
60THPT Ngọc Lặc17
61THPT Nguyễn Quán Nho14
62THPT Như Thanh1
63THPT Như Xuân1
64THPT Nông Cống 19
65THPT Nông Cống 21
66THPT Nông Cống 33
67THPT Nông Cống 42
68THPT Quan Hóa2
69THPT Quan Sơn3
70THPT Quảng Xương 132
71THPT Quảng Xương 28
72THPT Quảng Xương 324
73THPT Quảng Xương 43
74THPT Sầm Sơn11
75THPT Thạch Thành 15
76THPT Thạch Thành 23
77THPT Thạch Thành 32
78THPT Thiệu Hóa13
79THPT Thọ Xuân 41
80THPT Thống Nhất0
81THPT Thường Xuân 21
82THPT Tĩnh Gia 18
83THPT Tĩnh Gia 226
84THPT Tĩnh Gia 36
85THPT Tống Duy Tân8
86THPT Triệu Sơn 119
87THPT Triệu Sơn 26
88THPT Triệu Sơn 36
89THPT Triệu Sơn 46
90THPT TTGDTX DN Bá Thước0
91THPT TTGDTX DN Cẩm Thủy0
92THPT TTGDTX DN Đông Sơn1
93THPT TTGDTX DN Hà Trung1
94THPT TTGDTX DN Hậu Lộc0
95THPT TTGDTX DN Hoằng Hoá0
96THPT TTGDTX DN Lang Chánh0
97THPT TTGDTX DN Mường Lát0
98THPT TTGDTX DN Nga Sơn3
99THPT TTGDTX DN Ngọc Lặc3
100THPT TTGDTX DN Như Xuân0
101THPT TTGDTX DN Nông Cống0
102THPT TTGDTX DN Quan Hoá0
103THPT TTGDTX DN Quan Sơn0
104THPT TTGDTX DN Quảng Xương1
105THPT TTGDTX DN Sầm Sơn2
106THPT TTGDTX DN Thạch Thành0
107THPT TTGDTX DN Thiệu Hoá3
108THPT TTGDTX DN Thọ Xuân1
109THPT TTGDTX DN Thường Xuân1
110THPT TTGDTX DN Tĩnh Gia0
111THPT TTGDTX DN Tỉnh Thanh Hoá3
112THPT TTGDTX DN TP Thanh Hoá1
113THPT TTGDTX DN Triệu Sơn1
114THPT TTGDTX DN TX Bỉm Sơn1
115THPT TTGDTX DN Vĩnh Lộc0
116THPT TTGDTX DN Yên Định0
117THPT TTGDTX-DN Như Thanh1
118THPT Vĩnh Lộc11
119THPT Yên Định 135
120THPT Yên Định 232
121THPT Yên Định 38
122THCS & THPT Nghi Sơn7

Cập nhật sau 24 giờ

sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 35

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương