Số học sinh THPT Thanh Hóa dự thi

STTTrườngSố học sinh dự thi
1THPT Ba Đình7
2THPT Bá Thước1
3THPT BC Đặng Thai Mai2
4THPT BC Dương Đình Nghệ0
5THPT BC Hà Tông Huân1
6THPT BC Hà Trung2
7THPT BC Lê Hồng Phong0
8THPT BC Lê Văn Linh0
9THPT BC Lê Viết Tạo0
10THPT BC Lưu Đình Chất0
11THPT BC Nguyễn Mộng Tuân2
12THPT BC Nguyễn Thị Lợi0
13THPT BC Nguyễn Trãi0
14THPT BC Nguyễn Xuân Nguyên0
15THPT BC Như Thanh0
16THPT BC Nông Cống0
17THPT BC Thọ Xuân1
18THPT BC Tĩnh Gia0
19THPT BC Tô Hiến Thành2
20THPT BC Tống Khát Chân0
21THPT BC Trần Ân Chiêm0
22THPT BC Trần Phú0
23THPT BC Triệu Sơn0
24THPT BC Triệu Sơn 20
25THPT Bỉm Sơn10
26THPT Cầm Bá Thước0
27THPT Cẩm Thủy 11
28THPT Cẩm Thủy 20
29THPT Cẩm Thủy 30
30THPT Chuyên Lam Sơn18
31THPT Đào Duy Từ5
32THPT Đinh Chương Dương0
33THPT DL Đào Duy Anh0
34THPT DL Lý Thường Kiệt0
35THPT DL Trần Xuân Soạn3
36Trường PT Triệu Sơn2
37THPT Đông Sơn 13
38THPT Đông Sơn 22
39THPT DTNT Thanh Hóa0
40THPT Hà Trung4
41THPT Hà Văn Mao0
42THPT Hàm Rồng8
43THPT Hậu Lộc 11
44THPT Hậu Lộc 27
45THPT Hậu Lộc 35
46THPT Hậu Lộc 40
47THPT Hoằng Hóa 24
48THPT Hoằng Hóa 33
49THPT Hoằng Hóa 47
50THPT Hoàng Lệ Kha1
51THPT Lam Kinh7
52THPT Lang Chánh0
53THPT Lê Hoàn22
54THPT Lê Lai0
55THPT Lê Lợi20
56THPT Lê Văn Hưu7
57THPT Lương Đắc Bằng6
58THPT Mai Anh Tuấn1
59THPT Mường Lát0
60THPT Ngọc Lặc4
61THPT Nguyễn Quán Nho2
62THPT Như Thanh1
63THPT Như Xuân0
64THPT Nông Cống 11
65THPT Nông Cống 20
66THPT Nông Cống 32
67THPT Nông Cống 40
68THPT Quan Hóa0
69THPT Quan Sơn0
70THPT Quảng Xương 15
71THPT Quảng Xương 24
72THPT Quảng Xương 34
73THPT Quảng Xương 40
74THPT Sầm Sơn1
75THPT Thạch Thành 10
76THPT Thạch Thành 20
77THPT Thạch Thành 33
78THPT Thiệu Hóa4
79THPT Thọ Xuân 40
80THPT Thống Nhất1
81THPT Thường Xuân 21
82THPT Tĩnh Gia 19
83THPT Tĩnh Gia 22
84THPT Tĩnh Gia 31
85THPT Tống Duy Tân0
86THPT Triệu Sơn 11
87THPT Triệu Sơn 20
88THPT Triệu Sơn 33
89THPT Triệu Sơn 42
90THPT TTGDTX DN Bá Thước0
91THPT TTGDTX DN Cẩm Thủy0
92THPT TTGDTX DN Đông Sơn0
93THPT TTGDTX DN Hà Trung0
94THPT TTGDTX DN Hậu Lộc0
95THPT TTGDTX DN Hoằng Hoá0
96THPT TTGDTX DN Lang Chánh0
97THPT TTGDTX DN Mường Lát0
98THPT TTGDTX DN Nga Sơn2
99THPT TTGDTX DN Ngọc Lặc0
100THPT TTGDTX DN Như Xuân0
101THPT TTGDTX DN Nông Cống0
102THPT TTGDTX DN Quan Hoá0
103THPT TTGDTX DN Quan Sơn0
104THPT TTGDTX DN Quảng Xương0
105THPT TTGDTX DN Sầm Sơn0
106THPT TTGDTX DN Thạch Thành0
107THPT TTGDTX DN Thiệu Hoá0
108THPT TTGDTX DN Thọ Xuân0
109THPT TTGDTX DN Thường Xuân1
110THPT TTGDTX DN Tĩnh Gia0
111THPT TTGDTX DN Tỉnh Thanh Hoá1
112THPT TTGDTX DN TP Thanh Hoá1
113THPT TTGDTX DN Triệu Sơn1
114THPT TTGDTX DN TX Bỉm Sơn0
115THPT TTGDTX DN Vĩnh Lộc0
116THPT TTGDTX DN Yên Định0
117THPT TTGDTX-DN Như Thanh0
118THPT Vĩnh Lộc5
119THPT Yên Định 112
120THPT Yên Định 25
121THPT Yên Định 34
122THCS & THPT Nghi Sơn1

Cập nhật sau 24 giờ

sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 10

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương