Số học sinh THPT Bắc Giang dự thi

STTTrườngSố học sinh dự thi
1THPT Bố Hạ184
2THPT Cẩm Lý26
3THPT Chuyên Bắc Giang248
4THPT DL Hồ Tùng Mậu0
5THPT DL Nguyên Hồng11
6THPT DTNT Bắc Giang36
7THPT Hiệp Hòa 1234
8THPT Hiệp Hòa 2162
9THPT Hiệp Hòa 3122
10THPT Lạng Giang 1121
11THPT Lạng Giang 2106
12THPT Lạng Giang 360
13THPT Lục Nam265
14THPT Lục Ngạn 1261
15THPT Lục Ngạn 213
16THPT Lục ngạn 338
17THPT Lý Thường Kiệt66
18THPT Ngô Sỹ Liên147
19THPT Nhã Nam113
20THPT Phương Sơn156
21THPT Tân Yên 1165
22THPT Tân Yên 285
23THPT Thái Thuận116
24THPT TT Ngoại Ngữ Tin học Bắc Giang4
25THPT TTGDTX tỉnh0
26THPT Tứ Sơn44
27THPT Việt Yên 1247
28THPT Việt Yên 284
29THPT Yên Dũng 1176
30THPT Yên Dũng 2116
31THPT Yên Dũng 397
32THPT Yên Thế239
33THPT TTGDTX KTTH0
34THPT Mỏ Trạng18
35THPT TTGDTX Yên Thế0
36THPT Cấp 2, 3 Tân Sơn13
37THPT TTGDTX Lục Ngạn0
38THPT Sơn Động45
39THPT DTNT Sơn Động19
40THPT Sơn Động 29
41THPT TTGDTX Sơn Động0
42THPT DL Đồi Ngô0
43THPT TTGDTX Lục Nam1
44THPT DL Tân Yên0
45THPT TTGDTX Tân Yên0
46THPT DL Hiệp Hoà 11
47THPT DL Hiệp Hoà 20
48THPT TTGDTX Hiệp Hoà0
49THPT DL Thái Đào1
50THPT DL Phi Mô0
51THPT Trường TH Kỹ thuật–DN1
52THPT TTGDTX Lạng Giang1
53THPT TT Việt Yên1
54THPT TTGDTX Việt Yên0
55THPT DL Yên Dũng 12
56THPT TTGDTX Yên Dũng0
57THPT Trường TH Kỹ thuật Công nghiệp0
58THPT DTNT Lục Ngạn75
59THPT Sơn Động 319
60THPT BC Lục Ngạn1
61THPT DL Thanh Hồ0
62THPT DL Quang Trung2
63THPT Trường Quân sự Quân đoàn 21
64Trường THPT Hiệp Hòa 437
65THPT Giáp Hải25
66Trường THCS & THPT Thu Hương4

Cập nhật sau 24 giờ

sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 28

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương