Số học sinh THPT Bắc Giang dự thi

STTTrườngSố học sinh dự thi
1THPT Bố Hạ38
2THPT Cẩm Lý5
3THPT Chuyên Bắc Giang19
4THPT DL Hồ Tùng Mậu1
5THPT DL Nguyên Hồng0
6THPT DTNT Bắc Giang0
7THPT Hiệp Hòa 147
8THPT Hiệp Hòa 232
9THPT Hiệp Hòa 314
10THPT Lạng Giang 123
11THPT Lạng Giang 237
12THPT Lạng Giang 32
13THPT Lục Nam20
14THPT Lục Ngạn 16
15THPT Lục Ngạn 20
16THPT Lục ngạn 36
17THPT Lý Thường Kiệt23
18THPT Ngô Sỹ Liên3
19THPT Nhã Nam4
20THPT Phương Sơn0
21THPT Tân Yên 12
22THPT Tân Yên 213
23THPT Thái Thuận15
24THPT TT Ngoại Ngữ Tin học Bắc Giang0
25THPT TTGDTX tỉnh0
26THPT Tứ Sơn2
27THPT Việt Yên 19
28THPT Việt Yên 25
29THPT Yên Dũng 111
30THPT Yên Dũng 23
31THPT Yên Dũng 36
32THPT Yên Thế4
33THPT TTGDTX KTTH0
34THPT Mỏ Trạng0
35THPT TTGDTX Yên Thế0
36THPT Cấp 2, 3 Tân Sơn0
37THPT TTGDTX Lục Ngạn0
38THPT Sơn Động2
39THPT DTNT Sơn Động0
40THPT Sơn Động 25
41THPT TTGDTX Sơn Động0
42THPT DL Đồi Ngô0
43THPT TTGDTX Lục Nam0
44THPT DL Tân Yên0
45THPT TTGDTX Tân Yên0
46THPT DL Hiệp Hoà 16
47THPT DL Hiệp Hoà 21
48THPT TTGDTX Hiệp Hoà0
49THPT DL Thái Đào0
50THPT DL Phi Mô0
51THPT Trường TH Kỹ thuật–DN0
52THPT TTGDTX Lạng Giang0
53THPT TT Việt Yên0
54THPT TTGDTX Việt Yên0
55THPT DL Yên Dũng 12
56THPT TTGDTX Yên Dũng2
57THPT Trường TH Kỹ thuật Công nghiệp1
58THPT DTNT Lục Ngạn1
59THPT Sơn Động 31
60THPT BC Lục Ngạn1
61THPT DL Thanh Hồ0
62THPT DL Quang Trung0
63THPT Trường Quân sự Quân đoàn 21
64Trường THPT Hiệp Hòa 44
65THPT Giáp Hải0
66Trường THCS & THPT Thu Hương0

Cập nhật sau 24 giờ

sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 10

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương