Số học sinh THPT Bắc Giang dự thi

STTTrườngSố học sinh dự thi
1THPT Bố Hạ0
2THPT Cẩm Lý0
3THPT Chuyên Bắc Giang0
4THPT DL Hồ Tùng Mậu0
5THPT DL Nguyên Hồng0
6THPT DTNT Bắc Giang0
7THPT Hiệp Hòa 12
8THPT Hiệp Hòa 23
9THPT Hiệp Hòa 30
10THPT Lạng Giang 10
11THPT Lạng Giang 21
12THPT Lạng Giang 30
13THPT Lục Nam0
14THPT Lục Ngạn 10
15THPT Lục Ngạn 20
16THPT Lục ngạn 30
17THPT Lý Thường Kiệt0
18THPT Ngô Sỹ Liên0
19THPT Nhã Nam1
20THPT Phương Sơn0
21THPT Tân Yên 11
22THPT Tân Yên 22
23THPT Thái Thuận0
24THPT TT Ngoại Ngữ Tin học Bắc Giang0
25THPT TTGDTX tỉnh0
26THPT Tứ Sơn0
27THPT Việt Yên 17
28THPT Việt Yên 20
29THPT Yên Dũng 11
30THPT Yên Dũng 21
31THPT Yên Dũng 30
32THPT Yên Thế0
33THPT TTGDTX KTTH0
34THPT Mỏ Trạng0
35THPT TTGDTX Yên Thế0
36THPT Cấp 2, 3 Tân Sơn0
37THPT TTGDTX Lục Ngạn0
38THPT Sơn Động0
39THPT DTNT Sơn Động0
40THPT Sơn Động 20
41THPT TTGDTX Sơn Động0
42THPT DL Đồi Ngô0
43THPT TTGDTX Lục Nam0
44THPT DL Tân Yên0
45THPT TTGDTX Tân Yên0
46THPT DL Hiệp Hoà 10
47THPT DL Hiệp Hoà 20
48THPT TTGDTX Hiệp Hoà0
49THPT DL Thái Đào0
50THPT DL Phi Mô0
51THPT Trường TH Kỹ thuật–DN0
52THPT TTGDTX Lạng Giang0
53THPT TT Việt Yên0
54THPT TTGDTX Việt Yên0
55THPT DL Yên Dũng 10
56THPT TTGDTX Yên Dũng0
57THPT Trường TH Kỹ thuật Công nghiệp0
58THPT DTNT Lục Ngạn0
59THPT Sơn Động 30
60THPT BC Lục Ngạn0
61THPT DL Thanh Hồ0
62THPT DL Quang Trung0
63THPT Trường Quân sự Quân đoàn 21
64Trường THPT Hiệp Hòa 40
65THPT Giáp Hải0
66Trường THCS & THPT Thu Hương0

Cập nhật sau 24 giờ

sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 1

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương