Số học sinh THPT Bắc Giang dự thi

STTTrườngSố học sinh dự thi
1THPT Bố Hạ69
2THPT Cẩm Lý12
3THPT Chuyên Bắc Giang50
4THPT DL Hồ Tùng Mậu1
5THPT DL Nguyên Hồng2
6THPT DTNT Bắc Giang9
7THPT Hiệp Hòa 135
8THPT Hiệp Hòa 256
9THPT Hiệp Hòa 322
10THPT Lạng Giang 117
11THPT Lạng Giang 210
12THPT Lạng Giang 325
13THPT Lục Nam37
14THPT Lục Ngạn 130
15THPT Lục Ngạn 26
16THPT Lục ngạn 37
17THPT Lý Thường Kiệt3
18THPT Ngô Sỹ Liên26
19THPT Nhã Nam7
20THPT Phương Sơn25
21THPT Tân Yên 155
22THPT Tân Yên 282
23THPT Thái Thuận9
24THPT TT Ngoại Ngữ Tin học Bắc Giang1
25THPT TTGDTX tỉnh0
26THPT Tứ Sơn1
27THPT Việt Yên 139
28THPT Việt Yên 217
29THPT Yên Dũng 123
30THPT Yên Dũng 236
31THPT Yên Dũng 311
32THPT Yên Thế12
33THPT TTGDTX KTTH0
34THPT Mỏ Trạng3
35THPT TTGDTX Yên Thế2
36THPT Cấp 2, 3 Tân Sơn0
37THPT TTGDTX Lục Ngạn0
38THPT Sơn Động10
39THPT DTNT Sơn Động3
40THPT Sơn Động 20
41THPT TTGDTX Sơn Động0
42THPT DL Đồi Ngô0
43THPT TTGDTX Lục Nam1
44THPT DL Tân Yên0
45THPT TTGDTX Tân Yên0
46THPT DL Hiệp Hoà 14
47THPT DL Hiệp Hoà 21
48THPT TTGDTX Hiệp Hoà0
49THPT DL Thái Đào0
50THPT DL Phi Mô0
51THPT Trường TH Kỹ thuật–DN0
52THPT TTGDTX Lạng Giang0
53THPT TT Việt Yên2
54THPT TTGDTX Việt Yên0
55THPT DL Yên Dũng 18
56THPT TTGDTX Yên Dũng1
57THPT Trường TH Kỹ thuật Công nghiệp1
58THPT DTNT Lục Ngạn6
59THPT Sơn Động 34
60THPT BC Lục Ngạn0
61THPT DL Thanh Hồ1
62THPT DL Quang Trung2
63THPT Trường Quân sự Quân đoàn 21
64Trường THPT Hiệp Hòa 419
65THPT Giáp Hải5
66Trường THCS & THPT Thu Hương1

Cập nhật sau 24 giờ

sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương