BTC thông báo: Thi IOE cấp Tỉnh/Thành phố diễn ra trong ngày 23/02/2019 và 24/02/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 25 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC. Hotline để giải đáp đăng ký mã thi Tỉnh/Thành Phố 098 322 0382

Số học sinh THPT Bắc Giang dự thi

STTTrườngSố học sinh dự thi
1THPT Bố Hạ46
2THPT Cẩm Lý5
3THPT Chuyên Bắc Giang33
4THPT DL Hồ Tùng Mậu1
5THPT DL Nguyên Hồng2
6THPT DTNT Bắc Giang3
7THPT Hiệp Hòa 155
8THPT Hiệp Hòa 241
9THPT Hiệp Hòa 317
10THPT Lạng Giang 134
11THPT Lạng Giang 270
12THPT Lạng Giang 310
13THPT Lục Nam27
14THPT Lục Ngạn 112
15THPT Lục Ngạn 22
16THPT Lục ngạn 36
17THPT Lý Thường Kiệt30
18THPT Ngô Sỹ Liên5
19THPT Nhã Nam5
20THPT Phương Sơn3
21THPT Tân Yên 110
22THPT Tân Yên 215
23THPT Thái Thuận16
24THPT TT Ngoại Ngữ Tin học Bắc Giang0
25THPT TTGDTX tỉnh0
26THPT Tứ Sơn4
27THPT Việt Yên 116
28THPT Việt Yên 215
29THPT Yên Dũng 116
30THPT Yên Dũng 28
31THPT Yên Dũng 39
32THPT Yên Thế9
33THPT TTGDTX KTTH0
34THPT Mỏ Trạng0
35THPT TTGDTX Yên Thế0
36THPT Cấp 2, 3 Tân Sơn0
37THPT TTGDTX Lục Ngạn1
38THPT Sơn Động5
39THPT DTNT Sơn Động0
40THPT Sơn Động 29
41THPT TTGDTX Sơn Động0
42THPT DL Đồi Ngô0
43THPT TTGDTX Lục Nam1
44THPT DL Tân Yên0
45THPT TTGDTX Tân Yên0
46THPT DL Hiệp Hoà 16
47THPT DL Hiệp Hoà 22
48THPT TTGDTX Hiệp Hoà0
49THPT DL Thái Đào1
50THPT DL Phi Mô0
51THPT Trường TH Kỹ thuật–DN0
52THPT TTGDTX Lạng Giang0
53THPT TT Việt Yên1
54THPT TTGDTX Việt Yên0
55THPT DL Yên Dũng 13
56THPT TTGDTX Yên Dũng4
57THPT Trường TH Kỹ thuật Công nghiệp2
58THPT DTNT Lục Ngạn4
59THPT Sơn Động 33
60THPT BC Lục Ngạn1
61THPT DL Thanh Hồ0
62THPT DL Quang Trung3
63THPT Trường Quân sự Quân đoàn 22
64Trường THPT Hiệp Hòa 411
65THPT Giáp Hải1
66Trường THCS & THPT Thu Hương0

Cập nhật sau 24 giờ

sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương