Số học sinh THPT Bắc Giang dự thi

STTTrườngSố học sinh dự thi
1THPT Bố Hạ8
2THPT Cẩm Lý3
3THPT Chuyên Bắc Giang7
4THPT DL Hồ Tùng Mậu0
5THPT DL Nguyên Hồng0
6THPT DTNT Bắc Giang0
7THPT Hiệp Hòa 13
8THPT Hiệp Hòa 220
9THPT Hiệp Hòa 30
10THPT Lạng Giang 110
11THPT Lạng Giang 20
12THPT Lạng Giang 34
13THPT Lục Nam1
14THPT Lục Ngạn 11
15THPT Lục Ngạn 20
16THPT Lục ngạn 36
17THPT Lý Thường Kiệt23
18THPT Ngô Sỹ Liên3
19THPT Nhã Nam0
20THPT Phương Sơn0
21THPT Tân Yên 16
22THPT Tân Yên 21
23THPT Thái Thuận4
24THPT TT Ngoại Ngữ Tin học Bắc Giang0
25THPT TTGDTX tỉnh0
26THPT Tứ Sơn0
27THPT Việt Yên 17
28THPT Việt Yên 20
29THPT Yên Dũng 10
30THPT Yên Dũng 20
31THPT Yên Dũng 32
32THPT Yên Thế1
33THPT TTGDTX KTTH0
34THPT Mỏ Trạng0
35THPT TTGDTX Yên Thế0
36THPT Cấp 2, 3 Tân Sơn0
37THPT TTGDTX Lục Ngạn0
38THPT Sơn Động1
39THPT DTNT Sơn Động0
40THPT Sơn Động 20
41THPT TTGDTX Sơn Động0
42THPT DL Đồi Ngô0
43THPT TTGDTX Lục Nam0
44THPT DL Tân Yên0
45THPT TTGDTX Tân Yên0
46THPT DL Hiệp Hoà 10
47THPT DL Hiệp Hoà 20
48THPT TTGDTX Hiệp Hoà0
49THPT DL Thái Đào0
50THPT DL Phi Mô0
51THPT Trường TH Kỹ thuật–DN0
52THPT TTGDTX Lạng Giang0
53THPT TT Việt Yên0
54THPT TTGDTX Việt Yên0
55THPT DL Yên Dũng 11
56THPT TTGDTX Yên Dũng0
57THPT Trường TH Kỹ thuật Công nghiệp0
58THPT DTNT Lục Ngạn0
59THPT Sơn Động 30
60THPT BC Lục Ngạn0
61THPT DL Thanh Hồ0
62THPT DL Quang Trung0
63THPT Trường Quân sự Quân đoàn 20
64Trường THPT Hiệp Hòa 42
65THPT Giáp Hải0
66Trường THCS & THPT Thu Hương0

Cập nhật sau 24 giờ

sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 1

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương