Số học sinh THPT Bắc Giang dự thi

STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường THPT Hiệp Hòa 41
2THPT Giáp Hải0
3Trường THCS & THPT Thu Hương1
4THPT Bố Hạ0
5THPT Cẩm Lý0
6THPT Chuyên Bắc Giang0
7THPT DL Hồ Tùng Mậu0
8THPT DL Nguyên Hồng0
9THPT DTNT Bắc Giang1
10THPT Hiệp Hòa 11
11THPT Hiệp Hòa 21
12THPT Hiệp Hòa 30
13THPT Lạng Giang 10
14THPT Lạng Giang 20
15THPT Lạng Giang 30
16THPT Lục Nam0
17THPT Lục Ngạn 10
18THPT Lục Ngạn 20
19THPT Lục ngạn 30
20THPT Lý Thường Kiệt0
21THPT Ngô Sỹ Liên1
22THPT Nhã Nam0
23THPT Phương Sơn0
24THPT Tân Yên 12
25THPT Tân Yên 20
26THPT Thái Thuận0
27THPT TT Ngoại Ngữ Tin học Bắc Giang0
28THPT TTGDTX tỉnh0
29THPT Tứ Sơn0
30THPT Việt Yên 10
31THPT Việt Yên 20
32THPT Yên Dũng 11
33THPT Yên Dũng 22
34THPT Yên Dũng 30
35THPT Yên Thế0
36THPT TTGDTX KTTH0
37THPT Mỏ Trạng0
38THPT TTGDTX Yên Thế0
39THPT Cấp 2, 3 Tân Sơn0
40THPT TTGDTX Lục Ngạn0
41THPT Sơn Động0
42THPT DTNT Sơn Động0
43THPT Sơn Động 22
44THPT TTGDTX Sơn Động0
45THPT DL Đồi Ngô0
46THPT TTGDTX Lục Nam0
47THPT DL Tân Yên0
48THPT TTGDTX Tân Yên0
49THPT DL Hiệp Hoà 10
50THPT DL Hiệp Hoà 20
51THPT TTGDTX Hiệp Hoà0
52THPT DL Thái Đào0
53THPT DL Phi Mô0
54THPT Trường TH Kỹ thuật–DN0
55THPT TTGDTX Lạng Giang0
56THPT TT Việt Yên0
57THPT TTGDTX Việt Yên0
58THPT DL Yên Dũng 11
59THPT TTGDTX Yên Dũng0
60THPT Trường TH Kỹ thuật Công nghiệp0
61THPT DTNT Lục Ngạn0
62THPT Sơn Động 30
63THPT BC Lục Ngạn0
64THPT DL Thanh Hồ0
65THPT DL Quang Trung0
66THPT Trường Quân sự Quân đoàn 20

Cập nhật sau 24 giờ

sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương