Số học sinh THPT Bắc Giang dự thi

STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường THPT Hiệp Hòa 439
2THPT Giáp Hải27
3Trường THCS & THPT Thu Hương7
4THPT Bố Hạ188
5THPT Cẩm Lý28
6THPT Chuyên Bắc Giang255
7THPT DL Hồ Tùng Mậu0
8THPT DL Nguyên Hồng13
9THPT DTNT Bắc Giang39
10THPT Hiệp Hòa 1237
11THPT Hiệp Hòa 2167
12THPT Hiệp Hòa 3124
13THPT Lạng Giang 1125
14THPT Lạng Giang 2107
15THPT Lạng Giang 363
16THPT Lục Nam267
17THPT Lục Ngạn 1266
18THPT Lục Ngạn 213
19THPT Lục ngạn 339
20THPT Lý Thường Kiệt66
21THPT Ngô Sỹ Liên151
22THPT Nhã Nam114
23THPT Phương Sơn157
24THPT Tân Yên 1167
25THPT Tân Yên 288
26THPT Thái Thuận116
27THPT TT Ngoại Ngữ Tin học Bắc Giang4
28THPT TTGDTX tỉnh0
29THPT Tứ Sơn44
30THPT Việt Yên 1251
31THPT Việt Yên 287
32THPT Yên Dũng 1180
33THPT Yên Dũng 2116
34THPT Yên Dũng 398
35THPT Yên Thế250
36THPT TTGDTX KTTH0
37THPT Mỏ Trạng18
38THPT TTGDTX Yên Thế0
39THPT Cấp 2, 3 Tân Sơn13
40THPT TTGDTX Lục Ngạn0
41THPT Sơn Động46
42THPT DTNT Sơn Động19
43THPT Sơn Động 29
44THPT TTGDTX Sơn Động0
45THPT DL Đồi Ngô0
46THPT TTGDTX Lục Nam1
47THPT DL Tân Yên0
48THPT TTGDTX Tân Yên0
49THPT DL Hiệp Hoà 12
50THPT DL Hiệp Hoà 20
51THPT TTGDTX Hiệp Hoà0
52THPT DL Thái Đào1
53THPT DL Phi Mô0
54THPT Trường TH Kỹ thuật–DN1
55THPT TTGDTX Lạng Giang1
56THPT TT Việt Yên1
57THPT TTGDTX Việt Yên0
58THPT DL Yên Dũng 12
59THPT TTGDTX Yên Dũng0
60THPT Trường TH Kỹ thuật Công nghiệp0
61THPT DTNT Lục Ngạn75
62THPT Sơn Động 319
63THPT BC Lục Ngạn1
64THPT DL Thanh Hồ1
65THPT DL Quang Trung3
66THPT Trường Quân sự Quân đoàn 21

Cập nhật sau 24 giờ

sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 34

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương