Số học sinh THPT Bắc Giang dự thi

STTTrườngSố học sinh dự thi
1THPT Bố Hạ17
2THPT Cẩm Lý10
3THPT Chuyên Bắc Giang39
4THPT DL Hồ Tùng Mậu0
5THPT DL Nguyên Hồng0
6THPT DTNT Bắc Giang2
7THPT Hiệp Hòa 130
8THPT Hiệp Hòa 247
9THPT Hiệp Hòa 33
10THPT Lạng Giang 120
11THPT Lạng Giang 27
12THPT Lạng Giang 327
13THPT Lục Nam17
14THPT Lục Ngạn 118
15THPT Lục Ngạn 23
16THPT Lục ngạn 315
17THPT Lý Thường Kiệt26
18THPT Ngô Sỹ Liên14
19THPT Nhã Nam3
20THPT Phương Sơn17
21THPT Tân Yên 132
22THPT Tân Yên 213
23THPT Thái Thuận14
24THPT TT Ngoại Ngữ Tin học Bắc Giang0
25THPT TTGDTX tỉnh0
26THPT Tứ Sơn0
27THPT Việt Yên 149
28THPT Việt Yên 29
29THPT Yên Dũng 16
30THPT Yên Dũng 224
31THPT Yên Dũng 315
32THPT Yên Thế8
33THPT TTGDTX KTTH0
34THPT Mỏ Trạng0
35THPT TTGDTX Yên Thế1
36THPT Cấp 2, 3 Tân Sơn0
37THPT TTGDTX Lục Ngạn0
38THPT Sơn Động7
39THPT DTNT Sơn Động0
40THPT Sơn Động 20
41THPT TTGDTX Sơn Động0
42THPT DL Đồi Ngô0
43THPT TTGDTX Lục Nam2
44THPT DL Tân Yên0
45THPT TTGDTX Tân Yên0
46THPT DL Hiệp Hoà 10
47THPT DL Hiệp Hoà 21
48THPT TTGDTX Hiệp Hoà0
49THPT DL Thái Đào0
50THPT DL Phi Mô0
51THPT Trường TH Kỹ thuật–DN0
52THPT TTGDTX Lạng Giang0
53THPT TT Việt Yên0
54THPT TTGDTX Việt Yên0
55THPT DL Yên Dũng 14
56THPT TTGDTX Yên Dũng0
57THPT Trường TH Kỹ thuật Công nghiệp2
58THPT DTNT Lục Ngạn0
59THPT Sơn Động 31
60THPT BC Lục Ngạn1
61THPT DL Thanh Hồ0
62THPT DL Quang Trung0
63THPT Trường Quân sự Quân đoàn 20
64Trường THPT Hiệp Hòa 416
65THPT Giáp Hải2
66Trường THCS & THPT Thu Hương1

Cập nhật sau 24 giờ

sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 10

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương