Số học sinh THPT Bắc Giang dự thi

STTTrườngSố học sinh dự thi
1THPT Bố Hạ187
2THPT Cẩm Lý28
3THPT Chuyên Bắc Giang255
4THPT DL Hồ Tùng Mậu0
5THPT DL Nguyên Hồng12
6THPT DTNT Bắc Giang37
7THPT Hiệp Hòa 1237
8THPT Hiệp Hòa 2165
9THPT Hiệp Hòa 3124
10THPT Lạng Giang 1125
11THPT Lạng Giang 2107
12THPT Lạng Giang 363
13THPT Lục Nam266
14THPT Lục Ngạn 1265
15THPT Lục Ngạn 213
16THPT Lục ngạn 339
17THPT Lý Thường Kiệt66
18THPT Ngô Sỹ Liên149
19THPT Nhã Nam113
20THPT Phương Sơn157
21THPT Tân Yên 1166
22THPT Tân Yên 288
23THPT Thái Thuận116
24THPT TT Ngoại Ngữ Tin học Bắc Giang4
25THPT TTGDTX tỉnh0
26THPT Tứ Sơn44
27THPT Việt Yên 1248
28THPT Việt Yên 285
29THPT Yên Dũng 1180
30THPT Yên Dũng 2116
31THPT Yên Dũng 398
32THPT Yên Thế249
33THPT TTGDTX KTTH0
34THPT Mỏ Trạng18
35THPT TTGDTX Yên Thế0
36THPT Cấp 2, 3 Tân Sơn13
37THPT TTGDTX Lục Ngạn0
38THPT Sơn Động45
39THPT DTNT Sơn Động19
40THPT Sơn Động 29
41THPT TTGDTX Sơn Động0
42THPT DL Đồi Ngô0
43THPT TTGDTX Lục Nam1
44THPT DL Tân Yên0
45THPT TTGDTX Tân Yên0
46THPT DL Hiệp Hoà 11
47THPT DL Hiệp Hoà 20
48THPT TTGDTX Hiệp Hoà0
49THPT DL Thái Đào1
50THPT DL Phi Mô0
51THPT Trường TH Kỹ thuật–DN1
52THPT TTGDTX Lạng Giang1
53THPT TT Việt Yên1
54THPT TTGDTX Việt Yên0
55THPT DL Yên Dũng 12
56THPT TTGDTX Yên Dũng0
57THPT Trường TH Kỹ thuật Công nghiệp0
58THPT DTNT Lục Ngạn75
59THPT Sơn Động 319
60THPT BC Lục Ngạn1
61THPT DL Thanh Hồ0
62THPT DL Quang Trung2
63THPT Trường Quân sự Quân đoàn 21
64Trường THPT Hiệp Hòa 438
65THPT Giáp Hải26
66Trường THCS & THPT Thu Hương5

Cập nhật sau 24 giờ

sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 31

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương