Số học sinh THPT Bắc Giang dự thi

STTTrườngSố học sinh dự thi
1THPT Bố Hạ14
2THPT Cẩm Lý11
3THPT Chuyên Bắc Giang21
4THPT DL Hồ Tùng Mậu1
5THPT DL Nguyên Hồng1
6THPT DTNT Bắc Giang6
7THPT Hiệp Hòa 132
8THPT Hiệp Hòa 248
9THPT Hiệp Hòa 320
10THPT Lạng Giang 115
11THPT Lạng Giang 210
12THPT Lạng Giang 318
13THPT Lục Nam31
14THPT Lục Ngạn 124
15THPT Lục Ngạn 25
16THPT Lục ngạn 37
17THPT Lý Thường Kiệt2
18THPT Ngô Sỹ Liên21
19THPT Nhã Nam5
20THPT Phương Sơn21
21THPT Tân Yên 148
22THPT Tân Yên 235
23THPT Thái Thuận6
24THPT TT Ngoại Ngữ Tin học Bắc Giang1
25THPT TTGDTX tỉnh0
26THPT Tứ Sơn1
27THPT Việt Yên 136
28THPT Việt Yên 213
29THPT Yên Dũng 116
30THPT Yên Dũng 232
31THPT Yên Dũng 311
32THPT Yên Thế8
33THPT TTGDTX KTTH0
34THPT Mỏ Trạng1
35THPT TTGDTX Yên Thế1
36THPT Cấp 2, 3 Tân Sơn0
37THPT TTGDTX Lục Ngạn0
38THPT Sơn Động9
39THPT DTNT Sơn Động0
40THPT Sơn Động 20
41THPT TTGDTX Sơn Động0
42THPT DL Đồi Ngô0
43THPT TTGDTX Lục Nam1
44THPT DL Tân Yên0
45THPT TTGDTX Tân Yên0
46THPT DL Hiệp Hoà 14
47THPT DL Hiệp Hoà 21
48THPT TTGDTX Hiệp Hoà0
49THPT DL Thái Đào0
50THPT DL Phi Mô0
51THPT Trường TH Kỹ thuật–DN0
52THPT TTGDTX Lạng Giang0
53THPT TT Việt Yên2
54THPT TTGDTX Việt Yên0
55THPT DL Yên Dũng 17
56THPT TTGDTX Yên Dũng1
57THPT Trường TH Kỹ thuật Công nghiệp1
58THPT DTNT Lục Ngạn6
59THPT Sơn Động 31
60THPT BC Lục Ngạn0
61THPT DL Thanh Hồ1
62THPT DL Quang Trung2
63THPT Trường Quân sự Quân đoàn 20
64Trường THPT Hiệp Hòa 418
65THPT Giáp Hải3
66Trường THCS & THPT Thu Hương1

Cập nhật sau 24 giờ

sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 25

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương