Tin từ Ban Tổ Chức

Khẩn : Hạn cuối cùng gửi danh sách đội tuyển !

Thứ Bảy, 21/04/2012, 07:02 CH | Lượt xem: 13018
tin tức goIOE

Đến hết ngày 20/4/2012, rất nhiều Sở GD-ĐT chưa gửi danh sách đội tuyển thi cấp toàn quốc và danh sách cán bộ giám sát về theo quy định.

Tất cả các Sở GD-ĐT đã gửi danh sách đội tuyển về đều được Ban tổ chức cấp toàn quốc cập nhật trong mục " Đội tuyển thi cấp toàn quốc" trên trang chủ của trang ioe.vn.

Ban tổ chức cấp toàn quốc xin thông báo khẩn :

1) Các Sở GD-ĐT chưa gửi danh sách đội tuyển và danh sách cán bộ giám sát về Ban tổ chức cấp toàn quốc cần gửi gấp trước ngày 27/4/2012. Sau thời hạn này tiểu ban kỹ thuật sẽ không xử lý kịp để các học sinh dự thi cấp toàn quốc.

2) Bản cứng của danh sách đội tuyển và danh sách cán bộ giám sát (có quyết định của lãnh đạo Sở) gửi về : Ông Đặng Hiệp Giang, Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD-ĐT, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Danh sách cán bộ giám sát cần gửi một bản cho Sở GD-ĐT mà đơn vị mình đến giám sát.

3) Bản mềm danh sách đội tuyển (gửi ở định dạng file Word hoặc Excel để dễ xử lý) gửi về địa chỉ : ioe@moet.edu.vn. Lưu ý danh sách ghi chính xác số ID của từng thành viên đội tuyển vì các ID không đăng ký sẽ không thể thi cấp toàn quốc.

Ban tổ chức cấp toàn quốc xin lưu ý lịch biểu (đã có trong  công văn 1474/BGDDT-VuGDTrH ngày 16/3/2012)

1) Ngày 24/4/2012, Ban tổ chức cấp toàn quốc sẽ gửi phong bì niêm phong hướng dẫn về mã số thi cấp toàn quốc tới các Giám đốc Sở GD-ĐT. Nếu ngày 2/5/2012 mà Sở chưa nhận được xin gọi điện cho số máy 0903436757 để giải quyết.

2) 14h00 ngày 4/5/2012, tất cả các Hội đồng thi cấp toàn quốc tại địa phương họp để làm các công việc chuẩn bị cho kỳ thi.

3) 7h00 ngày 5/5/2012, Hội đồng thi cấp toàn quốc tại địa phương tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi cấp toàn quốc.

4) 7h30 ngày 5/5/2012, Lãnh đạo Hội đồng thi cấp toàn quốc tại địa phương mở phong bì niêm phong và thực hiện theo hướng dẫn để có mã số thi toàn quốc. Thời điểm này học sinh lớp 9 vào phòng thi.

5) 7h55 ngày 5/5/2012 cung cấp mã số thi cấp toàn quốc cho học sinh lớp 9 và học sinh bắt đầu làm bài lúc 8h00.

6) 9h00 ngày 5/5/2012 kết thúc kỳ thi lớp 9 cấp toàn quốc. Học sinh làm xong trước thời điểm này không được ra khỏi phòng thi.

7) 9h30 ngày 5/5/2012 học sinh lớp 5 vào phòng thi và Lãnh đạo Hội đồng thi lấy mã số thi cấp toàn quốc theo hướng dẫn.

8) 9h55 ngày 5/5/2012 cung cấp mã số thi cấp toàn quốc cho học sinh lớp 5 và học sinh bắt dầu làm bài lúc 10h00.

9) 11h00 ngày 5//5/2012 : kết thúc kỳ thi lớp 5 cấp toàn quốc.

10) Hội đồng thi cấp toàn quốc gửi bảo đảm  tất cả hồ sơ kỳ thi : biên bản từng phòng thi, biên bản kỳ thi, biên bản về các sự cố, biên bản xử lý vi phạm, biên bản họp Hội đồng thi ( các biên bản phải có đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của các nhân sự liên quan  theo quy định) về Ông Đặng Hiệp Giang, Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD-ĐT, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội (trước 17h00 ngày 5/5/2012 theo dấu Bưu điện).

Tin đã đăng

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương