BTC thông báo: Thi bù IOE cấp Quận/Huyện đối với khối TH - THCS và cấp Trường với khối THPT diễn ra trong ngày 26/01/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 20 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC

Số học sinh tiểu học Huyện Ba Vì Hà Nội dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Nguyễn Văn Trỗi22
2Trường Tiểu học Đông Quang44
3Trường Tiểu học Đồng Thái11
4Trường Tiểu học Ba Trại30
5Trường Tiểu học Cổ Đô34
6Trường Tiểu học Cam Thượng5
7Trường Tiểu học Cẩm Lĩnh21
8Trường Tiểu học Châu Sơn3
9Trường Tiểu học Chu Minh55
10Trường Tiểu học Khánh Thượng A0
11Trường Tiểu học Khánh Thượng B2
12Trường Tiểu học Minh Châu14
13Trường Tiểu học Minh Quang A3
14Trường Tiểu Học Minh Quang B1
15Trường Tiểu học Phú Đông3
16Trường Tiểu học Phú Cường10
17Trường Tiểu học Phú Châu26
18Trường Tiểu học Phú Phương19
19Trường Tiểu học Phú Sơn33
20Trường Tiểu học Phong Vân5
21Trường Tiểu học Sơn Đà12
22Trường Tiểu học Tây Đằng A48
23Trường Tiểu học Tản Hồng40
24Trường Tiểu học Tản Lĩnh24
25Trường Tiểu học Thái Hoà24
26Trường Tiểu học Thuần Mỹ19
27Trường Tiểu học Thuỵ An150
28Trường Tiểu học Tiên Phong43
29Trường Tiểu học Tòng Bạt11
30Trường Tiểu học TTNC Bò30
31Trường Tiểu học Vân Hoà3
32Trường Tiểu học Van Thắng18
33Trường Tiểu học Vật Lại4
34Trường Tiểu học Yên Bài A3
35Trường Tiểu học Yên Bài B18
36Trường Tiểu học Phú Cát0
37Trường PT Dân tộc nội trú1
38Trường Tiểu học Tây Đằng B48
39Trường Tiểu học Hợp Nhất1
40Trường Tiểu học Yên Sơn4

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương