BTC thông báo: Để chuẩn bị tốt cho vòng thi cấp toàn quốc. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 30 của hệ thống. Các tài khoản nào trước đây chưa cập nhật thông tin số điện thoại thì cần cập nhật để bảo vệ tài khoản xem hướng dẫn tại đây. Mong nhận được sự hợp tác !

Số học sinh tiểu học Huyện Ba Vì Hà Nội dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Nguyễn Văn Trỗi32
2Trường Tiểu học Đông Quang47
3Trường Tiểu học Đồng Thái11
4Trường Tiểu học Ba Trại33
5Trường Tiểu học Cổ Đô35
6Trường Tiểu học Cam Thượng5
7Trường Tiểu học Cẩm Lĩnh24
8Trường Tiểu học Châu Sơn4
9Trường Tiểu học Chu Minh55
10Trường Tiểu học Khánh Thượng A0
11Trường Tiểu học Khánh Thượng B2
12Trường Tiểu học Minh Châu16
13Trường Tiểu học Minh Quang A6
14Trường Tiểu Học Minh Quang B1
15Trường Tiểu học Phú Đông4
16Trường Tiểu học Phú Cường11
17Trường Tiểu học Phú Châu26
18Trường Tiểu học Phú Phương19
19Trường Tiểu học Phú Sơn35
20Trường Tiểu học Phong Vân6
21Trường Tiểu học Sơn Đà15
22Trường Tiểu học Tây Đằng A49
23Trường Tiểu học Tản Hồng40
24Trường Tiểu học Tản Lĩnh24
25Trường Tiểu học Thái Hoà25
26Trường Tiểu học Thuần Mỹ21
27Trường Tiểu học Thuỵ An152
28Trường Tiểu học Tiên Phong44
29Trường Tiểu học Tòng Bạt13
30Trường Tiểu học TTNC Bò30
31Trường Tiểu học Vân Hoà3
32Trường Tiểu học Van Thắng18
33Trường Tiểu học Vật Lại5
34Trường Tiểu học Yên Bài A3
35Trường Tiểu học Yên Bài B20
36Trường Tiểu học Phú Cát0
37Trường PT Dân tộc nội trú2
38Trường Tiểu học Tây Đằng B56
39Trường Tiểu học Hợp Nhất2
40Trường Tiểu học Yên Sơn4

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương