Số học sinh tiểu học Huyện Ba Vì Hà Nội dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Nguyễn Văn Trỗi37
2Trường Tiểu học Đông Quang48
3Trường Tiểu học Đồng Thái12
4Trường Tiểu học Ba Trại34
5Trường Tiểu học Cổ Đô35
6Trường Tiểu học Cam Thượng5
7Trường Tiểu học Cẩm Lĩnh26
8Trường Tiểu học Châu Sơn4
9Trường Tiểu học Chu Minh56
10Trường Tiểu học Khánh Thượng A0
11Trường Tiểu học Khánh Thượng B2
12Trường Tiểu học Minh Châu16
13Trường Tiểu học Minh Quang A10
14Trường Tiểu Học Minh Quang B1
15Trường Tiểu học Phú Đông4
16Trường Tiểu học Phú Cường11
17Trường Tiểu học Phú Châu28
18Trường Tiểu học Phú Phương19
19Trường Tiểu học Phú Sơn35
20Trường Tiểu học Phong Vân8
21Trường Tiểu học Sơn Đà18
22Trường Tiểu học Tây Đằng A50
23Trường Tiểu học Tản Hồng40
24Trường Tiểu học Tản Lĩnh24
25Trường Tiểu học Thái Hoà26
26Trường Tiểu học Thuần Mỹ22
27Trường Tiểu học Thuỵ An155
28Trường Tiểu học Tiên Phong44
29Trường Tiểu học Tòng Bạt16
30Trường Tiểu học TTNC Bò32
31Trường Tiểu học Vân Hoà3
32Trường Tiểu học Van Thắng19
33Trường Tiểu học Vật Lại5
34Trường Tiểu học Yên Bài A3
35Trường Tiểu học Yên Bài B21
36Trường Tiểu học Phú Cát1
37Trường PT Dân tộc nội trú2
38Trường Tiểu học Tây Đằng B57
39Trường Tiểu học Hợp Nhất2
40Trường Tiểu học Yên Sơn4

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương