Số học sinh tiểu học Huyện Ba Vì Hà Nội dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Nguyễn Văn Trỗi40
2Trường Tiểu học Đông Quang48
3Trường Tiểu học Đồng Thái13
4Trường Tiểu học Ba Trại35
5Trường Tiểu học Cổ Đô36
6Trường Tiểu học Cam Thượng5
7Trường Tiểu học Cẩm Lĩnh27
8Trường Tiểu học Châu Sơn4
9Trường Tiểu học Chu Minh56
10Trường Tiểu học Khánh Thượng A0
11Trường Tiểu học Khánh Thượng B2
12Trường Tiểu học Minh Châu20
13Trường Tiểu học Minh Quang A10
14Trường Tiểu Học Minh Quang B1
15Trường Tiểu học Phú Đông6
16Trường Tiểu học Phú Cường12
17Trường Tiểu học Phú Châu30
18Trường Tiểu học Phú Phương19
19Trường Tiểu học Phú Sơn37
20Trường Tiểu học Phong Vân8
21Trường Tiểu học Sơn Đà19
22Trường Tiểu học Tây Đằng A51
23Trường Tiểu học Tản Hồng41
24Trường Tiểu học Tản Lĩnh25
25Trường Tiểu học Thái Hoà27
26Trường Tiểu học Thuần Mỹ23
27Trường Tiểu học Thuỵ An168
28Trường Tiểu học Tiên Phong46
29Trường Tiểu học Tòng Bạt21
30Trường Tiểu học TTNC Bò38
31Trường Tiểu học Vân Hoà3
32Trường Tiểu học Van Thắng20
33Trường Tiểu học Vật Lại5
34Trường Tiểu học Yên Bài A3
35Trường Tiểu học Yên Bài B21
36Trường Tiểu học Phú Cát1
37Trường PT Dân tộc nội trú2
38Trường Tiểu học Tây Đằng B61
39Trường Tiểu học Hợp Nhất2
40Trường Tiểu học Yên Sơn4

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương