Số học sinh tiểu học Huyện Ba Vì Hà Nội dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Nguyễn Văn Trỗi61
2Trường Tiểu học Đông Quang108
3Trường Tiểu học Đồng Thái101
4Trường Tiểu học Ba Trại281
5Trường Tiểu học Cổ Đô142
6Trường Tiểu học Cam Thượng19
7Trường Tiểu học Cẩm Lĩnh84
8Trường Tiểu học Châu Sơn17
9Trường Tiểu học Chu Minh123
10Trường Tiểu học Khánh Thượng A45
11Trường Tiểu học Khánh Thượng B34
12Trường Tiểu học Minh Châu15
13Trường Tiểu học Minh Quang A44
14Trường Tiểu Học Minh Quang B33
15Trường Tiểu học Phú Đông49
16Trường Tiểu học Phú Cường17
17Trường Tiểu học Phú Châu63
18Trường Tiểu học Phú Phương69
19Trường Tiểu học Phú Sơn72
20Trường Tiểu học Phong Vân61
21Trường Tiểu học Sơn Đà103
22Trường Tiểu học Tây Đằng A196
23Trường Tiểu học Tản Hồng125
24Trường Tiểu học Tản Lĩnh171
25Trường Tiểu học Thái Hoà122
26Trường Tiểu học Thuần Mỹ98
27Trường Tiểu học Thuỵ An351
28Trường Tiểu học Tiên Phong99
29Trường Tiểu học Tòng Bạt169
30Trường Tiểu học TTNC Bò109
31Trường Tiểu học Vân Hoà14
32Trường Tiểu học Van Thắng132
33Trường Tiểu học Vật Lại72
34Trường Tiểu học Yên Bài A5
35Trường Tiểu học Yên Bài B77
36Trường Tiểu học Phú Cát1
37Trường PT Dân tộc nội trú1
38Trường Tiểu học Tây Đằng B185
39Trường Tiểu học Hợp Nhất3
40Trường Tiểu học Yên Sơn7

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương