BTC thông báo: Do thay đổi cơ chế quản lý tài khoản, vì vậy tài khoản nào trước đây chưa cập nhật thông tin số điện thoại thì cần cập nhật để bảo vệ tài khoản. Mong nhận được sự hợp tác !

Số học sinh tiểu học Huyện Hàm Thuận Bắc Bình Thuận dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Tầm Hưng0
2Trường Tiểu học Lâm Hoà23
3Trường Tiểu học Lâm Thiện0
4Trường Tiểu học Xuân Mỹ0
5Trường Tiểu học An Thịnh0
6Trường Tiểu học Hoà Thành2
7Trường Tiểu học Phú Cường0
8Trường Tiểu học La Dạ 11
9Trường Tiểu học La Dạ 20
10Trường Tiểu học Đông Tiến0
11Trường Tiểu học Thuận Hòa 10
12Trường Tiểu học Thuận Hòa 20
13Trường Tiểu học Đông Giang0
14Trường Tiểu học Hàm Phú 10
15Trường Tiểu học Hàm Phú 21
16Trường Tiểu học Hồng Liêm 10
17Trường Tiểu học Hồng Liêm 20
18Trường Tiểu học Hồng Liêm 30
19Trường Tiểu học Thuận Minh 10
20Trường Tiểu học Thuận Minh 22
21Trường Tiểu học Hồng Sơn 10
22Trường Tiểu học Hồng Sơn 20
23Trường Tiểu học Hồng Sơn 32
24Trường Tiểu học Hồng Sơn 40
25Trường Tiểu học Hàm Trí 10
26Trường Tiểu học Hàm Trí 22
27Trường Tiểu học Lâm Giang0
28Trường Tiểu học Hàm Đức 10
29Trường Tiểu học Hàm Đức 21
30Trường Tiểu học Hàm Đức 30
31Trường Tiểu học Hàm Đức 40
32Trường Tiểu học Hàm Đức 51
33Trường Tiểu học Hàm Liêm 112
34Trường Tiểu học Hàm Liêm 20
35Trường Tiểu học Bình An1
36Trường Tiểu học Ninh Thuận0
37Trường Tiểu học Hàm Chính 20
38Trường Tiểu học Hàm Chính 31
39Trường Tiểu học Hàm Chính 11
40Trường Tiểu học Hàm Hiệp 11
41Trường Tiểu học Hàm Hiệp 20
42Trường Tiểu học Hàm Hiệp 30
43Trường Tiểu học Hàm Thắng 110
44Trường Tiểu học Hàm Thắng 21
45Trường Tiểu học Hàm Thắng 30
46Trường Tiểu học Hàm Thắng 40
47Trường Tiểu học Đa Mi 10
48Trường Tiểu học Đa Mi 20

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 18

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương