Số học sinh tiểu học Huyện Hàm Thuận Bắc Bình Thuận dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Tầm Hưng1
2Trường Tiểu học Lâm Hoà27
3Trường Tiểu học Lâm Thiện0
4Trường Tiểu học Xuân Mỹ1
5Trường Tiểu học An Thịnh1
6Trường Tiểu học Hoà Thành8
7Trường Tiểu học Phú Cường0
8Trường Tiểu học La Dạ 10
9Trường Tiểu học La Dạ 20
10Trường Tiểu học Đông Tiến0
11Trường Tiểu học Thuận Hòa 10
12Trường Tiểu học Thuận Hòa 20
13Trường Tiểu học Đông Giang0
14Trường Tiểu học Hàm Phú 10
15Trường Tiểu học Hàm Phú 20
16Trường Tiểu học Hồng Liêm 11
17Trường Tiểu học Hồng Liêm 21
18Trường Tiểu học Hồng Liêm 33
19Trường Tiểu học Thuận Minh 10
20Trường Tiểu học Thuận Minh 23
21Trường Tiểu học Hồng Sơn 10
22Trường Tiểu học Hồng Sơn 20
23Trường Tiểu học Hồng Sơn 310
24Trường Tiểu học Hồng Sơn 40
25Trường Tiểu học Hàm Trí 11
26Trường Tiểu học Hàm Trí 26
27Trường Tiểu học Lâm Giang0
28Trường Tiểu học Hàm Đức 18
29Trường Tiểu học Hàm Đức 232
30Trường Tiểu học Hàm Đức 30
31Trường Tiểu học Hàm Đức 40
32Trường Tiểu học Hàm Đức 524
33Trường Tiểu học Hàm Liêm 17
34Trường Tiểu học Hàm Liêm 22
35Trường Tiểu học Bình An0
36Trường Tiểu học Ninh Thuận0
37Trường Tiểu học Hàm Chính 212
38Trường Tiểu học Hàm Chính 30
39Trường Tiểu học Hàm Chính 11
40Trường Tiểu học Hàm Hiệp 16
41Trường Tiểu học Hàm Hiệp 21
42Trường Tiểu học Hàm Hiệp 30
43Trường Tiểu học Hàm Thắng 115
44Trường Tiểu học Hàm Thắng 214
45Trường Tiểu học Hàm Thắng 31
46Trường Tiểu học Hàm Thắng 40
47Trường Tiểu học Đa Mi 10
48Trường Tiểu học Đa Mi 20

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương