Số học sinh tiểu học Huyện Châu Thành Bến Tre dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Nguyễn Văn Khá0
2Trường Tiểu học Tiên Long0
3Trường Tiểu học Thành Triệu0
4Trường Tiểu học Qưới Thành0
5Trường Tiểu học Tường Đa0
6Trường Tiểu học An Hiệp0
7Trường Tiểu học Mỹ Thành0
8Trường Tiểu học Sơn Hoà1
9Trường Tiểu học Tiên Thủy C0
10Trường Tiểu học Tiên Thuỷ B1
11Trường Tiểu học Tiên Thuỷ A3
12Trường Tiểu học Tân Phú C0
13Trường Tiểu học Tân Phú B0
14Trường Tiểu học Tân Phú A0
15Trường Tiểu học Phú Đức B1
16Trường Tiểu học Phú Đức A2
17Trường Tiểu học Phú Túc B0
18Trường Tiểu học Phú Túc A0
19Trường Tiểu học Thị trấn1
20Trường Tiểu học Phú An Hoà0
21Trường Tiểu học An Khanh0
22Trường Tiểu học Tân Thạch B0
23Trường Tiểu học Tân Thạch A0
24Trường Tiểu học Hữu Định0
25Trường Tiểu học An Phước0
26Trường Tiểu học Giao Long0
27Trường Tiểu học Giao Hoà0
28Trường Tiểu học An Hoá0
29Trường Tiểu học Tam Phước B0
30Trường Tiểu học Tam Phước3
31Trường Tiểu học Trần Văn Ơn0
32Trường Tiểu học Quới Sơn0
33Trường Tiểu học A Vĩnh Hanh0
34Trường Tiểu học D An Hoà0
35Trường Tiểu học C An Hoà0
36Trường Tiểu học B An Hoà0
37Trường Tiểu học A An Hoà0
38Trường Tiểu học B Tân Phú0
39Trường Tiểu học A Tân Phú0
40Trường Tiểu học B Vĩnh An0
41Trường Tiểu học A Vĩnh An0
42Trường Tiểu học B Vĩnh Bình0
43Trường Tiểu học A Vĩnh Bình0
44Trường Tiểu học C Vĩnh Hanh0
45Trường Tiểu học B Vĩnh Hanh0
46Trường Tiểu học Đ Cần Đăng0
47Trường Tiểu học C Cần Đăng0
48Trường Tiểu học B Cần Đăng0
49Trường Tiểu học A Cần Đăng0
50Trường Tiểu học C Vĩnh Nhuận0
51Trường Tiểu học B Vĩnh Nhuận0
52Trường Tiểu học A Vĩnh Nhuận0
53Trường Tiểu học Đ Vĩnh Thành0
54Trường Tiểu học C Vĩnh Thành0
55Trường Tiểu học B Vĩnh Thành0
56Trường Tiểu học A Vĩnh Thành0
57Trường Tiểu học Vĩnh Lợi0
58Trường Tiểu học B Hoà Bình Thạnh0
59Trường Tiểu học A Hoà Bình Thạnh0
60Trường Tiểu học Đ Thị trấn An Châu0
61Trường Tiểu học C Thị trấn An Châu0
62Trường Tiểu học B Thị trấn An Châu0
63Trường Tiểu học A Thị trấn An Châu0
64Trường Tiểu học B Bình Thạnh0
65Trường Tiểu học A Bình Thạnh0
66Trường Tiểu học C Bình Hoà0
67Trường Tiểu học B Bình Hoà0
68Trường Tiểu học A Bình Hoà0
69Trường Tiểu học An Phú Thuận 20
70Trường Tiểu học An Phú Thuận 10
71Trường Tiểu học Cái Tỗu Hạ 20
72Trường Tiểu học Cái Tỗu Hạ 10
73Trường Tiểu học Tân Xuân0
74Trường Tiểu học Hoà Tân 30
75Trường Tiểu học Hoà Tân 20
76Trường Tiểu học Hoà Tân 10
77Trường Tiểu học Phú Long0
78Trường Tiểu học Tân Nghĩa Đông 20
79Trường Tiểu học Tân Nghĩa Đông 10
80Trường Tiểu học Nha Mân 20
81Trường Tiểu học Nha Mân 10
82Trường Tiểu học An Hiệp 20
83Trường Tiểu học An Hiệp 10
84Trường Tiểu học An Hoà0
85Trường Tiểu học An Nhơn0
86Trường Tiểu học Phú Hựu0
87Trường Tiểu học An Khánh 20
88Trường Tiểu học An Khánh 10
89Trường Tiểu học Tân Phú0
90Trường Tiểu học Tân Phú Trung 20
91Trường Tiểu học Tân Phú Trung 10
92Trường Tiểu học Bình Tiên 20
93Trường Tiểu học Bình Tiên 10
94Trường Tiểu học Bùi Xuân Quyền Đồng Khởi0
95Trường Tiểu học Tua Hai0
96Trường Tiểu học Cầy Xiêng0
97Trường Tiểu học Suối Dộp0
98Trường Tiểu học Hoàng Lê Kha0
99Trường Tiểu học Bình Phong0
100Trường Tiểu học Trí Bình0
101Trường Tiểu học Phạm Tự Điểm0
102Trường Tiểu học Phú Minh0
103Trường Tiểu học Thị trấn Khu phố 20
104Trường Tiểu học Thanh Thuận0
105Trường Tiểu học Thanh Trung0
106Trường Tiểu học Thanh Sơn 0
107Trường Tiểu học Thanh Hoà0
108Trường Tiểu học Thanh Bình0
109Trường Tiểu học Thanh An0
110Trường Tiểu học Phước Hoà0
111Trường Tiểu học Phước Lộc0
112Trường Tiểu học Phước Thanh0
113Trường Tiểu học Trà Sim0
114Trường Tiểu học Gò Nổi0
115Trường Tiểu học Bến Cừ0
116Trường Tiểu học Long Châu0
117Trường Tiểu học Long Chẩn0
118Trường Tiểu học Ấp Vịnh0
119Trường Tiểu học Xóm Trường0
120Trường Tiểu học Sa Nghe0
121Trường Tiểu học Cầu Trường0
122Trường Tiểu học Bình Lợi0
123Trường Tiểu học Bến Trường0
124Trường Tiểu học Bàu Sen0
125Trường Tiểu học An Cơ0
126Trường Tiểu học Bến Sỏi0
127Trường Tiểu học Thành Tây0
128Trường Tiểu học Thành Bắc0
129Trường Tiểu học Cây Ơi0
130Trường Tiểu học Hiệp Phước0
131Trường Tiểu học Hoà Hội0
132Trường Tiểu học Bố Lớn0
133Trường Tiểu học Ba Chàm0
134Trường Tiểu học Biên Giới0
135Trường Tiểu học Việt Lâm0
136Trường Tiểu học Trần Văn Ngạn0
137Trường Tiểu học Thuận Mỹ0
138Trường Tiểu học Thanh Phú Long B0
139Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thăng0
140Trường Tiểu học Lê Văn Khuê0
141Trường Tiểu học Long Trì0
142Trường Tiểu học Hiệp Hạnh0
143Trường Tiểu học Đặng Thành Công0
144Trường Tiểu học Dương Xuân Hội0
145Trường Tiểu học An Lục Long B0
146Trường Tiểu học An Lục Long A0
147Trường Tiểu học An Khương Thới0
148Trường Tiểu học Thị trấn Tầm Vu B0
149Trường Tiểu học Thị trấn Tầm Vu A0
150Trường Tiểu học Bình An 30
151Trường Tiểu học Bình An 20
152Trường Tiểu học Bình An 10
153Trường Tiểu học Vĩnh Hoà Hiệp 40
154Trường Tiểu học Vĩnh Hoà Hiệp 30
155Trường Tiểu học Vĩnh Hoà Hiệp 20
156Trường Tiểu học Vĩnh Hoà Hiệp 10
157Trường Tiểu học Minh Lương 20
158Trường Tiểu học Minh Lương 10
159Trường Tiểu học Minh Hoà 20
160Trường Tiểu học Minh Hoà 10
161Trường Tiểu học Giục Tượng 20
162Trường Tiểu học Giục Tượng 10
163Trường Tiểu học Mong Thọ B40
164Trường Tiểu học Mong Thọ B30
165Trường Tiểu học Mong Thọ B20
166Trường Tiểu học Mong Thọ B10
167Trường Tiểu học Mong Thọ A20
168Trường Tiểu học Mong Thọ A10
169Trường Tiểu học Thạnh Lộc 20
170Trường Tiểu học Thạnh Lộc 10
171Trường Tiểu học Thanh Mỹ A0
172Trường Tiểu học Đa Lộc B0
173Trường Tiểu học Đa Lộc A0
174Trường Tiểu học Thị trấn Châu Thành0
175Trường Tiểu học Lương Hoà C0
176Trường Tiểu học Lương Hoà B0
177Trường Tiểu học Mỹ Hưng B0
178Trường Tiểu học Hưng Mỹ A0
179Trường Tiểu học Song Lộc B0
180Trường Tiểu học Song Lộc A0
181Trường Tiểu học Mỹ Chánh B0
182Trường Tiểu học Mỹ Chánh A0
183Trường Tiểu học Long Hoà0
184Trường Tiểu học Long Hoà A0
185Trường Tiểu học Hoà Minh C0
186Trường Tiểu học Hoà Lợi0
187Trường Tiểu học Bàn Long0
188Trường Tiểu học Phú Phong0
189Trường Tiểu học Kim Sơn0
190Trường Tiểu học Song Thuận0
191Trường Tiểu học Long Hưng B0
192Trường Tiểu học Long Hưng A0
193Trường Tiểu học Vĩnh Kim0
194Trường Tiểu học Bình Trưng B0
195Trường Tiểu học Bình Trưng A0
196Trường Tiểu học Hữu Đạo0
197Trường Tiểu học Điềm Hy0
198Trường Tiểu học Nhị Bình A0
199Trường Tiểu học Nhị Bình B0
200Trường Tiểu học Đồng Hoà0
201Trường Tiểu học Dương Diềm0
202Trường Tiểu học Long Định0
203Trường Tiểu học Giồng Dứa0
204Trường Tiểu học Thới Sơn0
205Trường Tiểu học Bình Đức0
206Trường Tiểu học Thạnh Phú0
207Trường Tiểu học Phước Thạnh0
208Trường Tiểu học Tam Hiệp B0
209Trường Tiểu học Tam Hiệp A0
210Trường Tiểu học Long An0
211Trường Tiểu học Thân Cửu Nghĩa B0
212Trường Tiểu học Thân Cửu Nghĩa A0
213Trường Tiểu học Tân Hiệp0
214Trường Tiểu học Tân Lý Tây B0
215Trường Tiểu học Tân Lý Tây A0
216Trường Tiểu học Tân Hương B0
217Trường Tiểu học Tân Hương A0
218Trường Tiểu học Tân Lý Đông0
219Trường Tiểu học Tân Hội Đông0
220Trường Tiểu học Phước Hảo A0
221Trường Tiểu học Hoà Minh A0
222Trường Tiểu học Tương Hoà A0
223Trường Tiểu học Hoà Thuận A0
224Trường Tiểu học Phước Hảo B0
225Trường Tiểu học Thanh Mỹ B0
226Trường Tiểu học Hoà Minh B0
227Trường Tiểu học Nguyệt Hoá0
228Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương