Số học sinh trung học cơ sở Huyện Châu Thành Bến Tre dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường THCS Tiên Long0
2Trường THCS Phú Túc0
3Trường THCS Tân Phú B0
4Trường THCS Tân Phú A0
5Trường THCS Tiên Thuỷ0
6Trường THCS An Hoá0
7Trường THCS Tam Phước0
8Trường THCS Hữu Định0
9Trường THCS An Hiệp0
10Trường THCS Quới Sơn1
11Trường THCS Giao Long0
12Trường THCS Tân Thạch1
13Trường THCS An Khánh0
14Trường THCS Tường Đa0
15Trường THCS Sơn Hoà0
16Trường THCS Trần Văn Ơn0
17Trường THCS An Phước0
18Trường THCS Vĩnh Thành0
19Trường THCS Quản Cơ Thành0
20Trường THCS Bình Thạnh0
21Trường THCS Vĩnh Nhuận0
22Trường THCS Vĩnh Hanh0
23Trường THCS Vĩnh An0
24Trường THCS Vĩnh Lợi0
25Trường THCS An Hoà0
26Trường THCS An Châu0
27Trường THCS An Nhơn0
28Trường THCS Phú Long0
29Trường THCS An Phú Thuận0
30Trường THCS Tân Phú0
31Trường THCS Tân Phú Trung0
32Trường THCS Hoà Tân0
33Trường THCS Tân Bình0
34Trường THCS Hoà Hội0
35Trường THCS Hảo Đức B0
36Trường THCS Biên Giới0
37Trường THCS Hoà Thạnh0
38Trường THCS Thành Long0
39Trường THCS Nam Điền0
40Trường THCS Long Vĩnh0
41Trường THCS Võ Văn Truyện0
42Trường THCS Phước Vinh0
43Trường THCS Hảo Đước0
44Trường THCS Tua Hai Đồng Khởi0
45Trường THCS Thái Bình0
46Trường THCS Trí Bình0
47Trường THCS Thị trấn Châu Thành0
48Trường THCS Long Trì0
49Trường THCS Thị trấn Tầm Vu0
50Trường THCS Vĩnh Công0
51Trường THCS Thuận Mỹ0
52Trường THCS Thanh Phú Long0
53Trường THCS Nguyễn Văn Thăng0
54Trường THCS An Lục Long0
55Trường THCS Mong Thọ A0
56Trường THCS Bình An0
57Trường THCS Vĩnh Hoà Hiệp0
58Trường THCS Minh Lương0
59Trường THCS Minh Hoà0
60Trường THCS Giục Tượng0
61Trường THCS Mong Thọ B20
62Trường THCS Mong Thọ B10
63Trường THCS Thới Sơn0
64Trường THCS Bình Đức0
65Trường THCS Phú Thạnh0
66Trường THCS Tam Hiệp0
67Trường THCS Long An0
68Trường THCS Thân Cửu Nghĩa0
69Trường THCS Tân Hiệp0
70Trường THCS Tân Lý Tây0
71Trường THCS Tân Hương0
72Trường THCS Tân Hội Đông0
73Trường THCS Thanh Mỹ0
74Trường THCS Hoà Thuận0
75Trường THCS Song Lộc0
76Trường THCS Long Hoà0
77Trường THCS Phước Hảo0
78Trường THCS Hoà Lợi0
79Trường THCS Hoà Minh B0
80Trường THCS Lương Hoà0
81Trường THCS Đa Lộc0
82Trường THCS Hưng Mỹ0
83Trường THCS Long Hưng0
84Trường THCS Bàn Long0
85Trường THCS Phú Phong0
86Trường THCS Rạch Gầm - Kim Sơn0
87Trường THCS Song Thuận0
88Trường THCS Vĩnh Kim0
89Trường THCS Nhị Bình0
90Trường THCS Đông Hoà0
91Trường THCS Long Định0
92Trường THCS Thành Triệu0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương