Chào mừng các thày cô, các em học sinh đến với phiên bản IOE nâng cấp 2019 tại địa chỉ: www.beta.ioe.vn.

Số học sinh tiểu học Huyện Mỏ Cày Bắc Bến Tre dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Phước Hiệp0
2Trường Tiểu học Thanh Qưới B0
3Trường Tiểu học Hương Mỹ 10
4Trường Tiểu học Hương Mỹ 20
5Trường Tiểu học Minh Đức0
6Trường Tiểu học Tân Trung0
7Trường Tiểu học Cẩm Sơn 20
8Trường Tiểu học Ngãi Đặng0
9Trường Tiểu học An Thới0
10Trường Tiểu học Thành Thới A10
11Trường Tiểu học Thành Thới A20
12Trường Tiểu học An Định 10
13Trường Tiểu học An Định 20
14Trường Tiểu học Bình Khánh Tây0
15Trường Tiểu học Định Thuỷ0
16Trường Tiểu học Thị trấn Mỏ Cày0
17Trường Tiểu học Đa Phước Hội 10
18Trường Tiểu học Đa Phước Hội 20
19Trường Tiểu học Thành Thới B1
20Trường Tiểu học Tân Bình0
21Trường Tiểu học Khánh Thạnh Tân 10
22Trường Tiểu học Khánh Thạnh Tân 20
23Trường Tiểu học Nhuận Phú Tân 15
24Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thảnh B0
25Trường Tiểu học Mỹ Thuận A0
26Trường Tiểu học Mỹ Thậun B0
27Trường Tiểu học Mỹ Thuận C0
28Trường Tiểu học Thuận An A0
29Trường Tiểu học Thuận An B0
30Trường Tiểu học Thuận An C0
31Trường Tiểu học Thuận An D0
32Trường Tiểu học Đông Bình A0
33Trường Tiểu học Đông Bình B0
34Trường Tiểu học Phù Ly0
35Trường Tiểu học Mỹ Hoà A0
36Trường Tiểu học Mỹ Hoà B0
37Trường Tiểu học Mỹ Hoà C0
38Trường Tiểu học Mỹ Hoà D0
39Trường Tiểu học Thành Lợi A0
40Trường Tiểu học Thành Lợi B0
41Trường Tiểu học Thành Lợi C0
42Trường Tiểu học Bình Minh0
43Trường Tiểu học Thiị Trấn Cái Vốn0
44Trường Tiểu học Thành Trung A0
45Trường Tiểu học Thành Trung B0
46Trường Tiểu học Tân Thành A0
47Trường Tiểu học Tân Thành B0
48Trường Tiểu học Đông Thạnh A0
49Trường Tiểu học Nhuận Phú Tân 22
50Trường Tiểu học Tân Thanh Tây1
51Trường Tiểu học Phước Mỹ Trung1
52Trường Tiểu học Thạnh Ngại 10
53Trường Tiểu học Thạnh Ngại 217
54Trường Tiểu học Thanh Tân 11
55Trường Tiểu học Thanh Tân 25
56Trường Tiểu học Tân Phú Tây2
57Trường Tiểu học Thành An0
58Trường Tiểu học Tân Thành Bình 10
59Trường Tiểu học Hoà Ninh A0
60Trường Tiểu học Hoà Ninh B0
61Trường Tiểu học Trương Văn Ba0
62Trường Tiểu học Đồng Phú A0
63Trường Tiểu học Đồng Phú B0
64Trường Tiểu học Đồng Phú C0
65Trường Tiểu học Long Phước A0
66Trường Tiểu học Long Phước B0
67Trường Tiểu học Lộc Hoà A0
68Trường Tiểu học Lộc Hoà B0
69Trường Tiểu học Lộc Hoà C0
70Trường Tiểu học Hoà Phú A0
71Trường Tiểu học Hoà Phú B0
72Trường Tiểu học Phú Qưới A0
73Trường Tiểu học Phú Qưới B0
74Trường Tiểu học Phú Qưới C0
75Trường Tiểu học Thanh Qưới A0
76Trường Tiểu học Phước Hậu A0
77Trường Tiểu học Phước Hậu B0
78Trường Tiểu học Phước Hậu C0
79Trường Tiểu học Tân Hạnh A0
80Trường Tiểu học Tân Hạnh B0
81Trường Tiểu học Tân Hạnh C0
82Trường Tiểu học Thanh Đức A0
83Trường Tiểu học Thanh Đức B0
84Trường Tiểu học Thanh Đức C0
85Trường Tiểu học Thị trấn Long Hồ0
86Trường Tiểu học Tân Thành Bình 22
87Trường Tiểu học An Thạnh 20
88Trường Tiểu học Hòa Lộc2
89Trường Tiểu học An Thạnh 10
90Trường Tiểu học Phú Mỹ0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương