BTC thông báo: Do thay đổi cơ chế quản lý tài khoản, vì vậy tài khoản nào trước đây chưa cập nhật thông tin số điện thoại thì cần cập nhật để bảo vệ tài khoản. Mong nhận được sự hợp tác !

Số học sinh tiểu học Huyện Vĩnh Thạnh Bình Ðịnh dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Vĩnh Kim0
2Trường Tiểu Học & THCS Vĩnh Hòa0
3Trường Tiểu học Vĩnh Hảo6
4Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp0
5Trường Tiểu học Vĩnh Quang4
6Trường Tiểu học Số 2 Vĩnh Quang0
7Trường Tiểu học Số 1 Vĩnh Thịnh8
8Trường Tiểu học Vĩnh Sơn0
9Trường Tiểu học Cờ Đỏ 11
10Trường Tiểu học Cờ Đỏ 21
11Trường Tiểu học DL Ân Bình1
12Trường Tiểu học Thạnh An 11
13Trường Tiểu học Thạnh An 20
14Trường Tiểu học Thạnh An 30
15Trường Tiểu học Thạnh An 40
16Trường Tiểu học Thạnh Lộc 10
17Trường Tiểu học Thạnh Lộc 30
18Trường Tiểu học Thạnh Mỹ 10
19Trường Tiểu học Thạnh Mỹ 20
20Trường Tiểu học Thạnh Phú 10
21Trường Tiểu học Thạnh Phú 20
22Trường Tiểu học Thạnh Quới 10
23Trường Tiểu học Thạnh Quới 40
24Trường Tiểu học Thạnh Thắng 10
25Trường Tiểu học Thạnh Thắng 20
26Trường Tiểu học Thạnh Thắng 30
27Trường Tiểu học Thị trấn Thạnh An 10
28Trường Tiểu học Thị trấn Thạnh An 20
29Trường Tiểu học Vĩnh Trinh 20
30Trường Tiểu học Thị trấn Thạnh An 30
31Trường Tiểu học Trung Hưng 10
32Trường Tiểu học Trung Hưng 20
33Trường Tiểu học Trung Hưng 31
34Trường Tiểu học Vĩnh Trinh 30
35Trường Tiểu học Số 2 Vĩnh Thịnh4
36Trường Tiểu học thị trấn Vĩnh Thạnh43
37Trường PTDTBT TH&THCS Vĩnh Kim0
38Trường TH & THCS Vĩnh Thuận0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 17

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương