Cuộc thi IOE cấp toàn quốc diễn ra trong 2 ngày từ 05/05/2018 đối với thí sinh thi theo hội đồng và 06/05/2018 đối với thí sinh thi tự do.Chi tiết xem tại đây

Số học sinh tiểu học Huyện Cái Nước Cà Mau dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Lương Thế Trân 127
2Trường Tiểu học Lương Thế Trân 21
3Trường Tiểu học Lương Thế Trân 30
4Trường Tiểu học Lương Thế Trân 41
5Trường Tiểu học Trung Hưng1
6Trường Tiểu học Thạnh Phú1
7Trường Tiểu học Phú Hưng0
8Trường Tiểu học Phú Hưng A1
9Trường Tiểu học Phú Hưng B0
10Trường Tiểu học Phú Hưng C1
11Trường Tiểu học Tân Hưng 12
12Trường Tiểu học Tân Hưng 20
13Trường Tiểu học Tân Hưng 32
14Trường Tiểu học Thạnh Hưng1
15Trường Tiểu học Tân Hưng Đông 10
16Trường Tiểu học Tân Hưng Đông 20
17Trường Tiểu học Tân Hưng Đông 30
18Trường Tiểu học Đông Thới 11
19Trường Tiểu học Đông Thới 23
20Trường Tiểu học Đông Thới 30
21Trường Tiểu học Cái Nước 11
22Trường Tiểu học Cái Nước 20
23Trường Tiểu học Cái Nước 30
24Trường Tiểu học Trần Thời 20
25Trường Tiểu học Trần Thời 30
26Trường Tiểu học Trần Thời 40
27Trường Tiểu học Phú Mỹ 40
28Trường Tiểu học Hưng Mỹ 21
29Trường Tiểu học Hưng Mỹ 31
30Trường Tiểu học Bình Mỹ1
31Trường Tiểu học Hưng Tây A2
32Trường Tiểu học Hưng Tây B0
33Trường Tiểu học Hưng Tây C0
34Trường Tiểu học Hưng Mỹ 113
35Trường Tiểu học Thạnh Phú 316
36Trường Tiểu học Thạnh Phú 11
37Trường Tiểu học Thạnh Phú 23

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 30

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương