Số học sinh tiểu học Huyện Cái Nước Cà Mau dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Lương Thế Trân 11
2Trường Tiểu học Lương Thế Trân 22
3Trường Tiểu học Lương Thế Trân 30
4Trường Tiểu học Lương Thế Trân 41
5Trường Tiểu học Trung Hưng0
6Trường Tiểu học Thạnh Phú1
7Trường Tiểu học Phú Hưng2
8Trường Tiểu học Phú Hưng A1
9Trường Tiểu học Phú Hưng B0
10Trường Tiểu học Phú Hưng C0
11Trường Tiểu học Tân Hưng 13
12Trường Tiểu học Tân Hưng 20
13Trường Tiểu học Tân Hưng 30
14Trường Tiểu học Thạnh Hưng0
15Trường Tiểu học Tân Hưng Đông 10
16Trường Tiểu học Tân Hưng Đông 22
17Trường Tiểu học Tân Hưng Đông 30
18Trường Tiểu học Đông Thới 11
19Trường Tiểu học Đông Thới 22
20Trường Tiểu học Đông Thới 30
21Trường Tiểu học Cái Nước 11
22Trường Tiểu học Cái Nước 20
23Trường Tiểu học Cái Nước 30
24Trường Tiểu học Trần Thời 20
25Trường Tiểu học Trần Thời 30
26Trường Tiểu học Trần Thời 40
27Trường Tiểu học Phú Mỹ 40
28Trường Tiểu học Hưng Mỹ 21
29Trường Tiểu học Hưng Mỹ 30
30Trường Tiểu học Bình Mỹ0
31Trường Tiểu học Hưng Tây A0
32Trường Tiểu học Hưng Tây B0
33Trường Tiểu học Hưng Tây C0
34Trường Tiểu học Hưng Mỹ 12
35Trường Tiểu học Thạnh Phú 31
36Trường Tiểu học Thạnh Phú 10
37Trường Tiểu học Thạnh Phú 21

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương