Cuộc thi IOE cấp toàn quốc diễn ra trong 2 ngày từ 05/05/2018 đối với thí sinh thi theo hội đồng và 06/05/2018 đối với thí sinh thi tự do.Chi tiết xem tại đây

Số học sinh tiểu học Huyện Trần Văn Thời Cà Mau dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Khánh Hưng 22
2Trường Tiểu học Khánh Hưng 30
3Trường Tiểu học Khánh Hưng 40
4Trường Tiểu học Khánh Bình Đông 10
5Trường Tiểu học Khánh Bình Đông 21
6Trường Tiểu học Khánh Bình Đông 30
7Trường Tiểu học Khánh Bình Đông 40
8Trường Tiểu học Khánh Bình Đông 50
9Trường Tiểu học Khánh Bình Đông 60
10Trường Tiểu học Lâm Ngự Trường 112
11Trường Tiểu học Lâm Ngự Trường 20
12Trường Tiểu học Khánh Hà2
13Trường Tiểu học Nông Trường 4020
14Trường Tiểu học Khánh Bình Tây Bắc 12
15Trường Tiểu học Khánh Bình Tây Bắc 23
16Trường Tiểu học Khánh Bình Tây41
17Trường Tiểu học Đá Bạc1
18Trường Tiểu học Khánh Hải 16
19Trường Tiểu học Khánh Hải 20
20Trường Tiểu học Khánh Hải 30
21Trường Tiểu học Khánh Hải 40
22Trường Tiểu học Lợi An 10
23Trường Tiểu học Lợi An 20
24Trường Tiểu học Lợi An 30
25Trường Tiểu học Lợi An 40
26Trường Tiểu học Phong Lạc 10
27Trường Tiểu học Phong Lạc 22
28Trường Tiểu học Phong Lạc 30
29Trường Tiểu học Phong Lạc 40
30Trường Tiểu học Phong Lạc 50
31Trường Tiểu học Đất Biển0
32Trường Tiểu học Khánh Bình 11
33Trường Tiểu học Khánh Bình 216
34Trường Tiểu học Khánh Bình 30
35Trường Tiểu học U Minh 10
36Trường Tiểu học U Minh 26
37Trường Tiểu học U Minh 30
38Trường Tiểu học Thị trấn Trần Văn Thời 149
39Trường Tiểu học Thị trấn Trần Văn Thời 20
40Trường Tiểu học Sông Đốc 169
41Trường Tiểu học Sông Đốc 24
42Trường Tiểu học Sông Đốc 30
43Trường Tiểu học Sông Đốc 40
44Trường Tiểu học Nông Trường Sông Đốc11
45Trường Tiểu Học 1 Trần Hợi19
46Trường Tiểu học Trần Hội 21
47Trường Tiểu học Trần Hội 30
48Trường Tiểu học Trần Hội 40
49Trường Tiểu học Trần Hội 50
50Trường Tiểu học Khánh Hưng 10
51TH1 xã Khánh Lộc0
52Trường Tiểu học 2 Phong Điền1
53Trường Tiểu học 6 Sông Đốc1

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 30

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương