Chào mừng các thày cô, các em học sinh đến với phiên bản IOE nâng cấp 2019 tại địa chỉ: www.beta.ioe.vn.

Số học sinh tiểu học Huyện Trần Văn Thời Cà Mau dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Khánh Hưng 20
2Trường Tiểu học Khánh Hưng 30
3Trường Tiểu học Khánh Hưng 40
4Trường Tiểu học Khánh Bình Đông 11
5Trường Tiểu học Khánh Bình Đông 20
6Trường Tiểu học Khánh Bình Đông 30
7Trường Tiểu học Khánh Bình Đông 40
8Trường Tiểu học Khánh Bình Đông 50
9Trường Tiểu học Khánh Bình Đông 60
10Trường Tiểu học Lâm Ngự Trường 10
11Trường Tiểu học Lâm Ngự Trường 20
12Trường Tiểu học Khánh Hà0
13Trường Tiểu học Nông Trường 4020
14Trường Tiểu học Khánh Bình Tây Bắc 10
15Trường Tiểu học Khánh Bình Tây Bắc 20
16Trường Tiểu học Khánh Bình Tây3
17Trường Tiểu học Đá Bạc0
18Trường Tiểu học Khánh Hải 10
19Trường Tiểu học Khánh Hải 20
20Trường Tiểu học Khánh Hải 30
21Trường Tiểu học Khánh Hải 40
22Trường Tiểu học Lợi An 10
23Trường Tiểu học Lợi An 20
24Trường Tiểu học Lợi An 30
25Trường Tiểu học Lợi An 40
26Trường Tiểu học Phong Lạc 10
27Trường Tiểu học Phong Lạc 20
28Trường Tiểu học Phong Lạc 30
29Trường Tiểu học Phong Lạc 40
30Trường Tiểu học Phong Lạc 50
31Trường Tiểu học Đất Biển0
32Trường Tiểu học Khánh Bình 10
33Trường Tiểu học Khánh Bình 20
34Trường Tiểu học Khánh Bình 30
35Trường Tiểu học U Minh 10
36Trường Tiểu học U Minh 23
37Trường Tiểu học U Minh 30
38Trường Tiểu học Thị trấn Trần Văn Thời 18
39Trường Tiểu học Thị trấn Trần Văn Thời 21
40Trường Tiểu học Sông Đốc 15
41Trường Tiểu học Sông Đốc 20
42Trường Tiểu học Sông Đốc 30
43Trường Tiểu học Sông Đốc 40
44Trường Tiểu học Nông Trường Sông Đốc2
45Trường Tiểu Học 1 Trần Hợi6
46Trường Tiểu học Trần Hội 20
47Trường Tiểu học Trần Hội 30
48Trường Tiểu học Trần Hội 40
49Trường Tiểu học Trần Hội 50
50Trường Tiểu học Khánh Hưng 10
51TH1 xã Khánh Lộc0
52Trường Tiểu học 2 Phong Điền1
53Trường Tiểu học 6 Sông Đốc0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương