Số học sinh tiểu học Huyện Cờ Đỏ Cần Thơ dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Cờ Đỏ 151
2Trường Tiểu học Cờ Đỏ 228
3Trường Tiểu học Cờ Đỏ 32
4Trường Tiểu học Định Môn 11
5Trường Tiểu học Định Môn 20
6Trường Tiểu học Định Môn 30
7Trường Tiểu học Đông Bình 10
8Trường Tiểu học Đông Bình 23
9Trường Tiểu học Đông Bình 30
10Trường Tiểu học Đông Hiệp 121
11Trường Tiểu học Đông Hiệp 20
12Trường Tiểu học Đông Thuận0
13Trường Tiểu học Thới Hưng 140
14Trường Tiểu học Thị trấn Thới Lai 10
15Trường Tiểu học Thị trấn Thới Lai 20
16Trường Tiểu học Thới Đông 118
17Trường Tiểu học Thới Đông 22
18Trường Tiểu học Thới Đông 32
19Trường Tiểu học Thới Lai 11
20Trường Tiểu học Thới Lai 20
21Trường Tiểu học Thới Lai 30
22Trường Tiểu học Thới Thạnh 10
23Trường Tiểu học Thới Thạnh 20
24Trường Tiểu học Trường Thành 10
25Trường Tiểu học Trường Thành 20
26Trường Tiểu học Trường Thành 30
27Trường Tiểu học Trường Xuân 11
28Trường Tiểu học Trường Xuân 20
29Trường Tiểu học Trường Xuân A10
30Trường Tiểu học Trường Xuân A20
31Trường Tiểu học Viện Lúa0
32Trường Tiểu học Xuân Thắng0
33Trường Tiểu học Trung Thạnh 115
34Trường Tiểu học Trung Hưng 20
35Trường Tiểu học Trung Thạnh 22
36Trường Tiểu học Thới Hưng 21
37Trường Tiểu học Thạnh Phú 27
38Trường Tiểu học Trung An 161
39Trường Tiểu học Thới Xuân 10
40Trường tiểu học Trung Hưng 111
41Trường Tiểu học Thạnh Phú 34
42Trường Tiểu học Thạnh Phú 41
43Trường Tiểu học Trung An 28
44Trường Tiểu học Trung Thạnh 33
45Trường Tiểu học Trung Hưng 30
46Trường Tiểu học Thới Xuân 21
47Trường Tiểu học Trung Thạnh 40
48Trường Tiểu Học Đông Thắng2
49Trường Tiểu Học Thạch Phú 10
50Trường tiểu học thạnh phú 12

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương