Số học sinh tiểu học Huyện Cờ Đỏ Cần Thơ dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Cờ Đỏ 123
2Trường Tiểu học Cờ Đỏ 24
3Trường Tiểu học Cờ Đỏ 32
4Trường Tiểu học Định Môn 10
5Trường Tiểu học Định Môn 20
6Trường Tiểu học Định Môn 31
7Trường Tiểu học Đông Bình 10
8Trường Tiểu học Đông Bình 20
9Trường Tiểu học Đông Bình 31
10Trường Tiểu học Đông Hiệp 13
11Trường Tiểu học Đông Hiệp 20
12Trường Tiểu học Đông Thuận0
13Trường Tiểu học Thới Hưng 149
14Trường Tiểu học Thị trấn Thới Lai 10
15Trường Tiểu học Thị trấn Thới Lai 21
16Trường Tiểu học Thới Đông 11
17Trường Tiểu học Thới Đông 22
18Trường Tiểu học Thới Đông 32
19Trường Tiểu học Thới Lai 11
20Trường Tiểu học Thới Lai 20
21Trường Tiểu học Thới Lai 30
22Trường Tiểu học Thới Thạnh 10
23Trường Tiểu học Thới Thạnh 20
24Trường Tiểu học Trường Thành 10
25Trường Tiểu học Trường Thành 20
26Trường Tiểu học Trường Thành 30
27Trường Tiểu học Trường Xuân 10
28Trường Tiểu học Trường Xuân 20
29Trường Tiểu học Trường Xuân A10
30Trường Tiểu học Trường Xuân A20
31Trường Tiểu học Viện Lúa1
32Trường Tiểu học Xuân Thắng0
33Trường Tiểu học Trung Thạnh 10
34Trường Tiểu học Trung Hưng 20
35Trường Tiểu học Trung Thạnh 22
36Trường Tiểu học Thới Hưng 20
37Trường Tiểu học Thạnh Phú 23
38Trường Tiểu học Trung An 111
39Trường Tiểu học Thới Xuân 11
40Trường tiểu học Trung Hưng 15
41Trường Tiểu học Thạnh Phú 31
42Trường Tiểu học Thạnh Phú 40
43Trường Tiểu học Trung An 20
44Trường Tiểu học Trung Thạnh 30
45Trường Tiểu học Trung Hưng 31
46Trường Tiểu học Thới Xuân 20
47Trường Tiểu học Trung Thạnh 40
48Trường Tiểu Học Đông Thắng0
49Trường Tiểu Học Thạch Phú 10
50Trường tiểu học thạnh phú 10

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương