Số học sinh tiểu học Huyện Phong Điền Cần Thơ dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Giai Xuân 111
2Trường Tiểu học Giai Xuân 29
3Trường Tiểu học Giai Xuân 325
4Trường Tiểu học Giai Xuân 44
5Trường Tiểu học Trường Long 40
6Trường Tiểu học Trường Long 26
7Trường Tiểu học Trường Long 322
8Trường Tiểu học Lộ Vòng Cung6
9Trường Tiểu học Mỹ Khánh 182
10Trường Tiểu học Mỹ Khánh 20
11Trường Tiểu học Nhơn Ái 144
12Trường Tiểu học Nhơn Ái 216
13Trường Tiểu học Nhơn Ái 39
14Trường Tiểu học Nhơn Ái 43
15Trường Tiểu học Nhơn Ái 50
16Trường Tiểu học Nhơn Nghĩa 146
17Trường Tiểu học Nhơn Nghĩa 26
18Trường Tiểu học Nhơn Nghĩa 31
19Trường Tiểu học Nhơn Nghĩa 43
20Trường Tiểu học Tân Thới 13
21Trường Tiểu học Tây Đô40
22Trường Tiểu học Thạnh Phú Đông9
23Trường Tiểu học Trường Long 12
24Trường Tiểu học Điền Hải0
25Trường Tiểu học Điền Lộc0
26Trường Tiểu học Điền Hoà0
27Trường Tiểu học Trạch Phổ0
28Trường Tiểu học Ưu Điềm0
29Trường Tiểu học Phước Mỹ0
30Trường Tiểu học Phò Trạch0
31Trường Tiểu học Vân Trình0
32Trường Tiểu học Vân Hoà0
33Trường Tiểu học Điền Hương0
34Trường Tiểu học Điền Môn0
35Trường Tiểu học Tân Mỹ0
36Trường Tiểu học Hoà Mỹ0
37Trường Tiểu học Phong Xuân0
38Trường Tiểu học Tây Bắc Sơn0
39Trường Tiểu học Đông Nam Sơn0
40Trường Tiểu học Phò Ninh0
41Trường Tiểu học Điền An0
42Trường Tiểu học Hương Lam0
43Trường Tiểu học Tây Hiền0
44Trường Tiểu học Đông Hiền0
45Trường Tiểu học Bắc Hiền0
46Trường Tiểu học Phong Thu0
47Trường Tiểu học Trần Quốc Toản0
48Trường Tiểu học Phong Chương 10
49Trường Tiểu học Phong Chương 20
50Trường Tiểu học Phong Hải0
51Tiểu học thị trấn Phong Điền 121
52Tiểu học thị trấn Phong Điền 211

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương