BTC thông báo: Do thay đổi cơ chế quản lý tài khoản, vì vậy tài khoản nào trước đây chưa cập nhật thông tin số điện thoại thì cần cập nhật để bảo vệ tài khoản. Mong nhận được sự hợp tác !

Số học sinh tiểu học Huyện Vĩnh Thạnh Cần Thơ dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Thạnh An 12
2Trường Tiểu học DL Ân Bình0
3Trường Tiểu học Cờ Đỏ 20
4Trường Tiểu học Cờ Đỏ 10
5Trường Tiểu học Thị trấn Thạnh An 26
6Trường Tiểu học Thị trấn Thạnh An 135
7Trường Tiểu học Thạnh Thắng 30
8Trường Tiểu học Thạnh Thắng 211
9Trường Tiểu học Thạnh Thắng 11
10Trường Tiểu học Thạnh Quới 40
11Trường Tiểu học Thạnh Quới 15
12Trường Tiểu học Thạnh Phú 21
13Trường Tiểu học Thạnh Phú 10
14Trường Tiểu học Thạnh Mỹ 20
15Trường Tiểu học Thạnh Mỹ 11
16Trường Tiểu học Thạnh Lộc 31
17Trường Tiểu học Thạnh Lộc 11
18Trường Tiểu học Thạnh An 40
19Trường Tiểu học Thạnh An 31
20Trường Tiểu học Thạnh An 21
21Trường Tiểu học Vĩnh Sơn0
22Trường Tiểu học Vĩnh Trinh 20
23Trường Tiểu học Vĩnh Trinh 34
24Trường Tiểu học Trung Hưng 31
25Trường Tiểu học Trung Hưng 10
26Trường Tiểu học Thị trấn Thạnh An 30
27Trường Tiểu học Số 1 Vĩnh Thịnh0
28Trường Tiểu học Số 2 Vĩnh Quang0
29Trường Tiểu học Số 1 Vĩnh Quang0
30Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp0
31Trường Tiểu học Vĩnh Hảo0
32Trường Tiểu học Vĩnh Hoà0
33Trường Tiểu học Vĩnh Kim0
34Trường Tiểu học Số 2 Vĩnh Thịnh0
35Trường Tiểu học Thị trấn Vĩnh Thạnh10
36Trường Tiểu học Thạnh Lộc 20
37Trường Tiểu học Thạnh Quới 20
38Trường Tiểu học Thạnh Tiến 14
39Trường Tiểu học Thạnh Tiến 20
40Trường Tiểu học Thạnh Lợi 13
41Trường Tiểu học Thạnh Lợi 23
42Trường Tiểu học Vĩnh Trinh 11
43Trường Tiểu học Vĩnh Bình 10
44Trường Tiểu học Vĩnh Bình 22

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 17

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương