Số học sinh tiểu học Huyện Vĩnh Thạnh Cần Thơ dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Thạnh An 15
2Trường Tiểu học DL Ân Bình0
3Trường Tiểu học Cờ Đỏ 20
4Trường Tiểu học Cờ Đỏ 12
5Trường Tiểu học Thị trấn Thạnh An 238
6Trường Tiểu học Thị trấn Thạnh An 175
7Trường Tiểu học Thạnh Thắng 30
8Trường Tiểu học Thạnh Thắng 281
9Trường Tiểu học Thạnh Thắng 12
10Trường Tiểu học Thạnh Quới 42
11Trường Tiểu học Thạnh Quới 137
12Trường Tiểu học Thạnh Phú 21
13Trường Tiểu học Thạnh Phú 11
14Trường Tiểu học Thạnh Mỹ 27
15Trường Tiểu học Thạnh Mỹ 12
16Trường Tiểu học Thạnh Lộc 35
17Trường Tiểu học Thạnh Lộc 14
18Trường Tiểu học Thạnh An 40
19Trường Tiểu học Thạnh An 310
20Trường Tiểu học Thạnh An 210
21Trường Tiểu học Vĩnh Sơn0
22Trường Tiểu học Vĩnh Trinh 27
23Trường Tiểu học Vĩnh Trinh 317
24Trường Tiểu học Trung Hưng 31
25Trường Tiểu học Trung Hưng 10
26Trường Tiểu học Thị trấn Thạnh An 30
27Trường Tiểu học Số 1 Vĩnh Thịnh0
28Trường Tiểu học Số 2 Vĩnh Quang0
29Trường Tiểu học Số 1 Vĩnh Quang0
30Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp0
31Trường Tiểu học Vĩnh Hảo0
32Trường Tiểu học Vĩnh Hoà0
33Trường Tiểu học Vĩnh Kim0
34Trường Tiểu học Số 2 Vĩnh Thịnh0
35Trường Tiểu học Thị trấn Vĩnh Thạnh64
36Trường Tiểu học Thạnh Lộc 25
37Trường Tiểu học Thạnh Quới 20
38Trường Tiểu học Thạnh Tiến 118
39Trường Tiểu học Thạnh Tiến 27
40Trường Tiểu học Thạnh Lợi 18
41Trường Tiểu học Thạnh Lợi 214
42Trường Tiểu học Vĩnh Trinh 18
43Trường Tiểu học Vĩnh Bình 10
44Trường Tiểu học Vĩnh Bình 28

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương