Số học sinh tiểu học Huyện Vĩnh Thạnh Cần Thơ dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Thạnh An 117
2Trường Tiểu học DL Ân Bình1
3Trường Tiểu học Cờ Đỏ 20
4Trường Tiểu học Cờ Đỏ 11
5Trường Tiểu học Thị trấn Thạnh An 222
6Trường Tiểu học Thị trấn Thạnh An 1107
7Trường Tiểu học Thạnh Thắng 32
8Trường Tiểu học Thạnh Thắng 266
9Trường Tiểu học Thạnh Thắng 123
10Trường Tiểu học Thạnh Quới 40
11Trường Tiểu học Thạnh Quới 151
12Trường Tiểu học Thạnh Phú 20
13Trường Tiểu học Thạnh Phú 10
14Trường Tiểu học Thạnh Mỹ 214
15Trường Tiểu học Thạnh Mỹ 123
16Trường Tiểu học Thạnh Lộc 320
17Trường Tiểu học Thạnh Lộc 12
18Trường Tiểu học Thạnh An 40
19Trường Tiểu học Thạnh An 383
20Trường Tiểu học Thạnh An 212
21Trường Tiểu học Vĩnh Sơn0
22Trường Tiểu học Vĩnh Trinh 224
23Trường Tiểu học Vĩnh Trinh 333
24Trường Tiểu học Trung Hưng 30
25Trường Tiểu học Trung Hưng 10
26Trường Tiểu học Thị trấn Thạnh An 39
27Trường Tiểu học Số 1 Vĩnh Thịnh0
28Trường Tiểu học Số 2 Vĩnh Quang0
29Trường Tiểu học Số 1 Vĩnh Quang0
30Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp3
31Trường Tiểu học Vĩnh Hảo0
32Trường Tiểu học Vĩnh Hoà0
33Trường Tiểu học Vĩnh Kim1
34Trường Tiểu học Số 2 Vĩnh Thịnh0
35Trường Tiểu học Thị trấn Vĩnh Thạnh33
36Trường Tiểu học Thạnh Lộc 28
37Trường Tiểu học Thạnh Quới 21
38Trường Tiểu học Thạnh Tiến 114
39Trường Tiểu học Thạnh Tiến 216
40Trường Tiểu học Thạnh Lợi 121
41Trường Tiểu học Thạnh Lợi 2105
42Trường Tiểu học Vĩnh Trinh 10
43Trường Tiểu học Vĩnh Bình 14
44Trường Tiểu học Vĩnh Bình 24

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương