Cuộc thi IOE cấp toàn quốc diễn ra trong 2 ngày từ 05/05/2018 đối với thí sinh thi theo hội đồng và 06/05/2018 đối với thí sinh thi tự do.Chi tiết xem tại đây

Số học sinh tiểu học Huyện Vĩnh Thạnh Cần Thơ dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Thạnh An 121
2Trường Tiểu học DL Ân Bình1
3Trường Tiểu học Cờ Đỏ 20
4Trường Tiểu học Cờ Đỏ 11
5Trường Tiểu học Thị trấn Thạnh An 255
6Trường Tiểu học Thị trấn Thạnh An 1154
7Trường Tiểu học Thạnh Thắng 32
8Trường Tiểu học Thạnh Thắng 298
9Trường Tiểu học Thạnh Thắng 134
10Trường Tiểu học Thạnh Quới 42
11Trường Tiểu học Thạnh Quới 187
12Trường Tiểu học Thạnh Phú 21
13Trường Tiểu học Thạnh Phú 10
14Trường Tiểu học Thạnh Mỹ 223
15Trường Tiểu học Thạnh Mỹ 132
16Trường Tiểu học Thạnh Lộc 332
17Trường Tiểu học Thạnh Lộc 17
18Trường Tiểu học Thạnh An 41
19Trường Tiểu học Thạnh An 399
20Trường Tiểu học Thạnh An 222
21Trường Tiểu học Vĩnh Sơn0
22Trường Tiểu học Vĩnh Trinh 235
23Trường Tiểu học Vĩnh Trinh 375
24Trường Tiểu học Trung Hưng 30
25Trường Tiểu học Trung Hưng 10
26Trường Tiểu học Thị trấn Thạnh An 310
27Trường Tiểu học Số 1 Vĩnh Thịnh0
28Trường Tiểu học Số 2 Vĩnh Quang0
29Trường Tiểu học Số 1 Vĩnh Quang0
30Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp3
31Trường Tiểu học Vĩnh Hảo0
32Trường Tiểu học Vĩnh Hoà0
33Trường Tiểu học Vĩnh Kim0
34Trường Tiểu học Số 2 Vĩnh Thịnh0
35Trường Tiểu học Thị trấn Vĩnh Thạnh53
36Trường Tiểu học Thạnh Lộc 29
37Trường Tiểu học Thạnh Quới 21
38Trường Tiểu học Thạnh Tiến 122
39Trường Tiểu học Thạnh Tiến 226
40Trường Tiểu học Thạnh Lợi 136
41Trường Tiểu học Thạnh Lợi 2150
42Trường Tiểu học Vĩnh Trinh 10
43Trường Tiểu học Vĩnh Bình 14
44Trường Tiểu học Vĩnh Bình 25

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 30

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương