BTC thông báo: Vòng thi cấp toàn quốc cho các khối lớp 5,9 và 11 sẽ diễn ra vào ngày 06/04/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 30 của hệ thống và phải nằm trong danh sách của BTC đã công bố xem tại đây. Các đơn vị giáo dục sẽ lấy mã số dự thi tại đây

Số học sinh tiểu học Huyện Điện Biên Điện Biên dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học số 2 xã Thanh Xương311
2Trường Tiểu học số 2 xã Nà Tấu73
3Trường Tiểu học số 1 xã Pá Khoang12
4Trường Tiểu học số 1 xã Thanh Xương45
5Trường PTDTBT Tiểu học Số 1 xã Mường Nhà23
6Trường PTDTBT Tiểu học xã Na Ư1
7Trường Tiểu học xã Hua Thanh40
8Trường PTDTBT Tiểu học số 1 xã Na Tông2
9Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp11
10Trường Tiểu học xã Thanh Chăn27
11Trường Tiểu học xã Thanh Nưa37
12Trường Tiểu học Hoàng Công Chất23
13Trường Tiểu học Yên Cang40
14Trường Tiểu học xã Thanh An26
15Trường Tiểu học xã Thanh Luông8
16Trường Tiểu học xã Thanh Hưng112
17Trường Tiểu học số 1 xã Sam Mứn27
18Trường Tiểu học xã Noong Hẹt70
19Trường Tiểu học xã Mường Pồn7
20Trường Tiểu học số 2 xã Mường Pồn0
21Trường Tiểu học số 1 xã Thanh Yên41
22Trường Tiểu học số 2 xã Thanh Yên26
23Trường Tiểu học số 1 xã Noong Luống10
24Trường Tiểu học số 2 xã Noong Luống5
25Trường PTDTBT Tiểu học xã Pa Thơm1
26Trường Tiểu học xã Núa Ngam1
27Trường PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông0
28Trường PTDTBT Tiểu học Pu Lau0
29Trường PTDTBT Tiểu học số 2 xã Na Tông0
30Trường PTDTBT Tiểu học xã Phu Luông2
31Trường PTDTBT Tiểu học xã Mường Lói2
32Trường Tiểu học Tà Cáng0
33Trường Tiểu học số 1 xã Nà Nhạn2
34Trường Tiểu học số 2 xã Nà Nhạn10
35Trường Tiểu học số 2 xã Pá Khoang0
36Trường Tiểu học xã Mường Phăng3
37Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Điện Biên Phủ31
38Trường Tiểu học xã Pom Lót45

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương