Số học sinh tiểu học Huyện Điện Biên Điện Biên dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học số 2 xã Thanh Xương74
2Trường Tiểu học số 2 xã Nà Tấu14
3Trường Tiểu học số 1 xã Pá Khoang0
4Trường Tiểu học số 1 xã Thanh Xương6
5Trường PTDTBT Tiểu học Số 1 xã Mường Nhà1
6Trường PTDTBT Tiểu học xã Na Ư1
7Trường Tiểu học xã Hua Thanh1
8Trường PTDTBT Tiểu học số 1 xã Na Tông0
9Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp1
10Trường Tiểu học xã Thanh Chăn7
11Trường Tiểu học xã Thanh Nưa16
12Trường Tiểu học Hoàng Công Chất6
13Trường Tiểu học Yên Cang1
14Trường Tiểu học xã Thanh An2
15Trường Tiểu học xã Thanh Luông0
16Trường Tiểu học xã Thanh Hưng18
17Trường Tiểu học số 1 xã Sam Mứn13
18Trường Tiểu học xã Noong Hẹt12
19Trường Tiểu học xã Mường Pồn0
20Trường Tiểu học số 2 xã Mường Pồn0
21Trường Tiểu học số 1 xã Thanh Yên18
22Trường Tiểu học số 2 xã Thanh Yên2
23Trường Tiểu học số 1 xã Noong Luống1
24Trường Tiểu học số 2 xã Noong Luống0
25Trường PTDTBT Tiểu học xã Pa Thơm0
26Trường Tiểu học xã Núa Ngam0
27Trường PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông0
28Trường PTDTBT Tiểu học Pu Lau0
29Trường PTDTBT Tiểu học số 2 xã Na Tông0
30Trường PTDTBT Tiểu học xã Phu Luông1
31Trường PTDTBT Tiểu học xã Mường Lói0
32Trường Tiểu học Tà Cáng0
33Trường Tiểu học số 1 xã Nà Nhạn0
34Trường Tiểu học số 2 xã Nà Nhạn0
35Trường Tiểu học số 2 xã Pá Khoang0
36Trường Tiểu học xã Mường Phăng0
37Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Điện Biên Phủ1
38Trường Tiểu học xã Pom Lót3

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương