Số học sinh tiểu học Huyện Điện Biên Điện Biên dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học số 2 xã Thanh Xương312
2Trường Tiểu học số 2 xã Nà Tấu73
3Trường Tiểu học số 1 xã Pá Khoang12
4Trường Tiểu học số 1 xã Thanh Xương45
5Trường PTDTBT Tiểu học Số 1 xã Mường Nhà25
6Trường PTDTBT Tiểu học xã Na Ư1
7Trường Tiểu học xã Hua Thanh40
8Trường PTDTBT Tiểu học số 1 xã Na Tông3
9Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp11
10Trường Tiểu học xã Thanh Chăn27
11Trường Tiểu học xã Thanh Nưa38
12Trường Tiểu học Hoàng Công Chất23
13Trường Tiểu học Yên Cang42
14Trường Tiểu học xã Thanh An26
15Trường Tiểu học xã Thanh Luông9
16Trường Tiểu học xã Thanh Hưng112
17Trường Tiểu học số 1 xã Sam Mứn27
18Trường Tiểu học xã Noong Hẹt71
19Trường Tiểu học xã Mường Pồn8
20Trường Tiểu học số 2 xã Mường Pồn0
21Trường Tiểu học số 1 xã Thanh Yên41
22Trường Tiểu học số 2 xã Thanh Yên26
23Trường Tiểu học số 1 xã Noong Luống10
24Trường Tiểu học số 2 xã Noong Luống5
25Trường PTDTBT Tiểu học xã Pa Thơm1
26Trường Tiểu học xã Núa Ngam1
27Trường PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông0
28Trường PTDTBT Tiểu học Pu Lau0
29Trường PTDTBT Tiểu học số 2 xã Na Tông0
30Trường PTDTBT Tiểu học xã Phu Luông2
31Trường PTDTBT Tiểu học xã Mường Lói2
32Trường Tiểu học Tà Cáng0
33Trường Tiểu học số 1 xã Nà Nhạn2
34Trường Tiểu học số 2 xã Nà Nhạn10
35Trường Tiểu học số 2 xã Pá Khoang0
36Trường Tiểu học xã Mường Phăng3
37Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Điện Biên Phủ31
38Trường Tiểu học xã Pom Lót45

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương