BTC thông báo: Do thay đổi cơ chế quản lý tài khoản, vì vậy tài khoản nào trước đây chưa cập nhật thông tin số điện thoại thì cần cập nhật để bảo vệ tài khoản. Mong nhận được sự hợp tác !

Số học sinh tiểu học Huyện Điện Biên Điện Biên dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học số 2 xã Thanh Xương300
2Trường Tiểu học số 2 xã Nà Tấu73
3Trường Tiểu học số 1 xã Pá Khoang12
4Trường Tiểu học số 1 xã Thanh Xương43
5Trường PTDTBT Tiểu học Số 1 xã Mường Nhà20
6Trường PTDTBT Tiểu học xã Na Ư1
7Trường Tiểu học xã Hua Thanh39
8Trường PTDTBT Tiểu học số 1 xã Na Tông2
9Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp11
10Trường Tiểu học xã Thanh Chăn27
11Trường Tiểu học xã Thanh Nưa36
12Trường Tiểu học Hoàng Công Chất22
13Trường Tiểu học Yên Cang40
14Trường Tiểu học xã Thanh An10
15Trường Tiểu học xã Thanh Luông7
16Trường Tiểu học xã Thanh Hưng103
17Trường Tiểu học số 1 xã Sam Mứn22
18Trường Tiểu học xã Noong Hẹt59
19Trường Tiểu học xã Mường Pồn5
20Trường Tiểu học số 2 xã Mường Pồn0
21Trường Tiểu học số 1 xã Thanh Yên36
22Trường Tiểu học số 2 xã Thanh Yên26
23Trường Tiểu học số 1 xã Noong Luống10
24Trường Tiểu học số 2 xã Noong Luống5
25Trường PTDTBT Tiểu học xã Pa Thơm0
26Trường Tiểu học xã Núa Ngam0
27Trường PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông0
28Trường PTDTBT Tiểu học Pu Lau0
29Trường PTDTBT Tiểu học số 2 xã Na Tông0
30Trường PTDTBT Tiểu học xã Phu Luông2
31Trường PTDTBT Tiểu học xã Mường Lói2
32Trường Tiểu học Tà Cáng0
33Trường Tiểu học số 1 xã Nà Nhạn0
34Trường Tiểu học số 2 xã Nà Nhạn10
35Trường Tiểu học số 2 xã Pá Khoang0
36Trường Tiểu học xã Mường Phăng3
37Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Điện Biên Phủ25
38Trường Tiểu học xã Pom Lót43

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 17

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương