Số học sinh tiểu học Huyện Điện Biên Điện Biên dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học số 2 xã Thanh Xương177
2Trường Tiểu học số 2 xã Nà Tấu51
3Trường Tiểu học số 1 xã Pá Khoang0
4Trường Tiểu học số 1 xã Thanh Xương15
5Trường PTDTBT Tiểu học Số 1 xã Mường Nhà20
6Trường PTDTBT Tiểu học xã Na Ư1
7Trường Tiểu học xã Hua Thanh21
8Trường PTDTBT Tiểu học số 1 xã Na Tông1
9Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp11
10Trường Tiểu học xã Thanh Chăn15
11Trường Tiểu học xã Thanh Nưa6
12Trường Tiểu học Hoàng Công Chất14
13Trường Tiểu học Yên Cang26
14Trường Tiểu học xã Thanh An3
15Trường Tiểu học xã Thanh Luông3
16Trường Tiểu học xã Thanh Hưng46
17Trường Tiểu học số 1 xã Sam Mứn8
18Trường Tiểu học xã Noong Hẹt19
19Trường Tiểu học xã Mường Pồn3
20Trường Tiểu học số 2 xã Mường Pồn0
21Trường Tiểu học số 1 xã Thanh Yên30
22Trường Tiểu học số 2 xã Thanh Yên19
23Trường Tiểu học số 1 xã Noong Luống9
24Trường Tiểu học số 2 xã Noong Luống1
25Trường PTDTBT Tiểu học xã Pa Thơm0
26Trường Tiểu học xã Núa Ngam0
27Trường PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông0
28Trường PTDTBT Tiểu học Pu Lau0
29Trường PTDTBT Tiểu học số 2 xã Na Tông0
30Trường PTDTBT Tiểu học xã Phu Luông2
31Trường PTDTBT Tiểu học xã Mường Lói0
32Trường Tiểu học Tà Cáng0
33Trường Tiểu học số 1 xã Nà Nhạn0
34Trường Tiểu học số 2 xã Nà Nhạn5
35Trường Tiểu học số 2 xã Pá Khoang0
36Trường Tiểu học xã Mường Phăng1
37Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Điện Biên Phủ9
38Trường Tiểu học xã Pom Lót26

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 10

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương