Số học sinh tiểu học Huyện Điện Biên Điện Biên dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học số 2 xã Thanh Xương166
2Trường Tiểu học số 2 xã Nà Tấu88
3Trường Tiểu học số 1 xã Pá Khoang9
4Trường Tiểu học số 1 xã Thanh Xương60
5Trường PTDTBT Tiểu học Số 1 xã Mường Nhà34
6Trường PTDTBT Tiểu học xã Na Ư1
7Trường Tiểu học xã Hua Thanh17
8Trường PTDTBT Tiểu học số 1 xã Na Tông8
9Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp56
10Trường Tiểu học xã Thanh Chăn22
11Trường Tiểu học xã Thanh Nưa38
12Trường Tiểu học Hoàng Công Chất40
13Trường Tiểu học Yên Cang15
14Trường Tiểu học xã Thanh An37
15Trường Tiểu học xã Thanh Luông111
16Trường Tiểu học xã Thanh Hưng70
17Trường Tiểu học số 1 xã Sam Mứn23
18Trường Tiểu học xã Noong Hẹt14
19Trường Tiểu học xã Mường Pồn24
20Trường Tiểu học số 2 xã Mường Pồn0
21Trường Tiểu học số 1 xã Thanh Yên46
22Trường Tiểu học số 2 xã Thanh Yên31
23Trường Tiểu học số 1 xã Noong Luống15
24Trường Tiểu học số 2 xã Noong Luống46
25Trường PTDTBT Tiểu học xã Pa Thơm0
26Trường Tiểu học xã Núa Ngam14
27Trường PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông0
28Trường PTDTBT Tiểu học Pu Lau0
29Trường PTDTBT Tiểu học số 2 xã Na Tông0
30Trường PTDTBT Tiểu học xã Phu Luông4
31Trường PTDTBT Tiểu học xã Mường Lói0
32Trường Tiểu học Tà Cáng6
33Trường Tiểu học số 1 xã Nà Nhạn14
34Trường Tiểu học số 2 xã Nà Nhạn0
35Trường Tiểu học số 2 xã Pá Khoang1
36Trường Tiểu học xã Mường Phăng2
37Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Điện Biên Phủ17
38Trường Tiểu học xã Pom Lót69

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương