Cuộc thi IOE cấp toàn quốc diễn ra trong 2 ngày từ 05/05/2018 đối với thí sinh thi theo hội đồng và 06/05/2018 đối với thí sinh thi tự do.Chi tiết xem tại đây

Số học sinh tiểu học Huyện Điện Biên Điện Biên dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học số 2 xã Thanh Xương342
2Trường Tiểu học số 2 xã Nà Tấu142
3Trường Tiểu học số 1 xã Pá Khoang13
4Trường Tiểu học số 1 xã Thanh Xương109
5Trường PTDTBT Tiểu học Số 1 xã Mường Nhà53
6Trường PTDTBT Tiểu học xã Na Ư2
7Trường Tiểu học xã Hua Thanh34
8Trường PTDTBT Tiểu học số 1 xã Na Tông10
9Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp218
10Trường Tiểu học xã Thanh Chăn39
11Trường Tiểu học xã Thanh Nưa45
12Trường Tiểu học Hoàng Công Chất67
13Trường Tiểu học Yên Cang22
14Trường Tiểu học xã Thanh An77
15Trường Tiểu học xã Thanh Luông137
16Trường Tiểu học xã Thanh Hưng128
17Trường Tiểu học số 1 xã Sam Mứn31
18Trường Tiểu học xã Noong Hẹt52
19Trường Tiểu học xã Mường Pồn40
20Trường Tiểu học số 2 xã Mường Pồn2
21Trường Tiểu học số 1 xã Thanh Yên76
22Trường Tiểu học số 2 xã Thanh Yên52
23Trường Tiểu học số 1 xã Noong Luống21
24Trường Tiểu học số 2 xã Noong Luống53
25Trường PTDTBT Tiểu học xã Pa Thơm0
26Trường Tiểu học xã Núa Ngam42
27Trường PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông1
28Trường PTDTBT Tiểu học Pu Lau0
29Trường PTDTBT Tiểu học số 2 xã Na Tông0
30Trường PTDTBT Tiểu học xã Phu Luông11
31Trường PTDTBT Tiểu học xã Mường Lói0
32Trường Tiểu học Tà Cáng10
33Trường Tiểu học số 1 xã Nà Nhạn16
34Trường Tiểu học số 2 xã Nà Nhạn0
35Trường Tiểu học số 2 xã Pá Khoang1
36Trường Tiểu học xã Mường Phăng4
37Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Điện Biên Phủ30
38Trường Tiểu học xã Pom Lót94

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 30

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương