Số học sinh tiểu học Huyện Điện Biên Điện Biên dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học số 2 xã Thanh Xương0
2Trường Tiểu học số 2 xã Nà Tấu0
3Trường Tiểu học số 1 xã Pá Khoang0
4Trường Tiểu học số 1 xã Thanh Xương0
5Trường PTDTBT Tiểu học Số 1 xã Mường Nhà0
6Trường PTDTBT Tiểu học xã Na Ư0
7Trường Tiểu học xã Hua Thanh0
8Trường PTDTBT Tiểu học số 1 xã Na Tông0
9Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp0
10Trường Tiểu học xã Thanh Chăn0
11Trường Tiểu học xã Thanh Nưa0
12Trường Tiểu học Hoàng Công Chất0
13Trường Tiểu học Yên Cang0
14Trường Tiểu học xã Thanh An0
15Trường Tiểu học xã Thanh Luông0
16Trường Tiểu học xã Thanh Hưng1
17Trường Tiểu học số 1 xã Sam Mứn0
18Trường Tiểu học xã Noong Hẹt0
19Trường Tiểu học xã Mường Pồn0
20Trường Tiểu học số 2 xã Mường Pồn0
21Trường Tiểu học số 1 xã Thanh Yên1
22Trường Tiểu học số 2 xã Thanh Yên0
23Trường Tiểu học số 1 xã Noong Luống0
24Trường Tiểu học số 2 xã Noong Luống0
25Trường PTDTBT Tiểu học xã Pa Thơm0
26Trường Tiểu học xã Núa Ngam0
27Trường PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông0
28Trường PTDTBT Tiểu học Pu Lau0
29Trường PTDTBT Tiểu học số 2 xã Na Tông0
30Trường PTDTBT Tiểu học xã Phu Luông0
31Trường PTDTBT Tiểu học xã Mường Lói0
32Trường Tiểu học Tà Cáng0
33Trường Tiểu học số 1 xã Nà Nhạn0
34Trường Tiểu học số 2 xã Nà Nhạn0
35Trường Tiểu học số 2 xã Pá Khoang0
36Trường Tiểu học xã Mường Phăng0
37Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Điện Biên Phủ0
38Trường Tiểu học xã Pom Lót0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 1

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương