Số học sinh tiểu học Huyện Chương Mỹ Hà Nội dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Bê Tông2
2Trường Tiểu học Thị trấn Chúc Sơn B4
3Trường Tiểu học Xuân Mai B0
4Trường Tiểu học Lương Mỹ A2
5Trường Tiểu học Phụng Châu2
6Trường Tiểu học Trung Hòa7
7Trường Tiểu học Xuân Mai B0
8Trường Tiểu học Hợp Đồng2
9Trường Tiểu học Chúc Sơn A22
10Trường Tiểu học Chúc Sơn B2
11Trường Tiểu học Lương Mỹ B0
12Trường Tiểu học Ngọc Hòa3
13Trường Tiểu học Hương Lam Điền0
14Trường Tiểu học Đại Yên0
15Trường Tiểu học Tiên Phương2
16Trường Tiểu học Phú Nghĩa6
17Trường Tiểu học Trường Yên0
18Trường Tiểu học Thanh Bình0
19Trường Tiểu học Đông Phương Yên2
20Trường Tiểu học Đông Sơn2
21Trường Tiểu học Xuân Mai A40
22Trường Tiểu học Xuân mai B0
23Trường Tiểu học Thủy Xuân Tiên0
24Trường Tiểu học Tân Tiến1
25Trường Tiểu học Nam Phương Tiến A2
26Trường Tiểu học Nam Phương Tiến B0
27Trường Tiểu học Hoàng Diệu0
28Trường Tiểu học Thượng Vực0
29Trường Tiểu học Văn Võ0
30Trường Tiểu học Phú Nam An1
31Trường Tiểu học Hòa Chính0
32Trường Tiểu học Chính Đồng0
33Trường Tiểu học Đồng Phú1
34Trường Tiểu học Quảng Bị6
35Trường Tiểu học Hồng Phong0
36Trường Tiểu học Đông Lạc4
37Trường Tiểu học Trần Phú A7
38Trường Tiểu học Trần Phú B8
39Trường Tiểu học Mỹ Lương0
40Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ0
41Trường Tiểu học Hữu Văn0
42Trường Tiểu học Thụy Hương2
43Tiểu học Tốt Động1

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương