Số học sinh tiểu học Huyện Chương Mỹ Hà Nội dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Bê Tông207
2Trường Tiểu học Thị trấn Chúc Sơn B78
3Trường Tiểu học Xuân Mai B45
4Trường Tiểu học Lương Mỹ A232
5Trường Tiểu học Phụng Châu176
6Trường Tiểu học Trung Hòa70
7Trường Tiểu học Xuân Mai B22
8Trường Tiểu học Hợp Đồng28
9Trường Tiểu học Chúc Sơn A324
10Trường Tiểu học Chúc Sơn B8
11Trường Tiểu học Lương Mỹ B1
12Trường Tiểu học Ngọc Hòa89
13Trường Tiểu học Hương Lam Điền85
14Trường Tiểu học Đại Yên33
15Trường Tiểu học Tiên Phương71
16Trường Tiểu học Phú Nghĩa49
17Trường Tiểu học Trường Yên7
18Trường Tiểu học Thanh Bình39
19Trường Tiểu học Đông Phương Yên64
20Trường Tiểu học Đông Sơn62
21Trường Tiểu học Xuân Mai A338
22Trường Tiểu học Xuân mai B5
23Trường Tiểu học Thủy Xuân Tiên26
24Trường Tiểu học Tân Tiến44
25Trường Tiểu học Nam Phương Tiến A1
26Trường Tiểu học Nam Phương Tiến B59
27Trường Tiểu học Hoàng Diệu44
28Trường Tiểu học Thượng Vực29
29Trường Tiểu học Văn Võ7
30Trường Tiểu học Phú Nam An9
31Trường Tiểu học Hòa Chính32
32Trường Tiểu học Chính Đồng0
33Trường Tiểu học Đồng Phú15
34Trường Tiểu học Quảng Bị90
35Trường Tiểu học Hồng Phong4
36Trường Tiểu học Đông Lạc35
37Trường Tiểu học Trần Phú A17
38Trường Tiểu học Trần Phú B34
39Trường Tiểu học Mỹ Lương18
40Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ40
41Trường Tiểu học Hữu Văn26
42Trường Tiểu học Thụy Hương35
43Tiểu học Tốt Động55

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương