BTC thông báo: Vòng thi cấp toàn quốc cho các khối lớp 5,9 và 11 sẽ diễn ra vào ngày 06/04/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 30 của hệ thống và phải nằm trong danh sách của BTC đã công bố xem tại đây. Các đơn vị giáo dục sẽ lấy mã số dự thi tại đây

Số học sinh tiểu học Huyện Chương Mỹ Hà Nội dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Bê Tông73
2Trường Tiểu học Thị trấn Chúc Sơn B30
3Trường Tiểu học Xuân Mai B11
4Trường Tiểu học Lương Mỹ A23
5Trường Tiểu học Phụng Châu58
6Trường Tiểu học Trung Hòa11
7Trường Tiểu học Xuân Mai B4
8Trường Tiểu học Hợp Đồng7
9Trường Tiểu học Chúc Sơn A71
10Trường Tiểu học Chúc Sơn B7
11Trường Tiểu học Lương Mỹ B1
12Trường Tiểu học Ngọc Hòa161
13Trường Tiểu học Hương Lam Điền26
14Trường Tiểu học Đại Yên2
15Trường Tiểu học Tiên Phương61
16Trường Tiểu học Phú Nghĩa19
17Trường Tiểu học Trường Yên5
18Trường Tiểu học Thanh Bình15
19Trường Tiểu học Đông Phương Yên24
20Trường Tiểu học Đông Sơn7
21Trường Tiểu học Xuân Mai A99
22Trường Tiểu học Xuân mai B1
23Trường Tiểu học Thủy Xuân Tiên7
24Trường Tiểu học Tân Tiến11
25Trường Tiểu học Nam Phương Tiến A6
26Trường Tiểu học Nam Phương Tiến B10
27Trường Tiểu học Hoàng Diệu8
28Trường Tiểu học Thượng Vực2
29Trường Tiểu học Văn Võ3
30Trường Tiểu học Phú Nam An14
31Trường Tiểu học Hòa Chính14
32Trường Tiểu học Chính Đồng0
33Trường Tiểu học Đồng Phú7
34Trường Tiểu học Quảng Bị25
35Trường Tiểu học Hồng Phong0
36Trường Tiểu học Đông Lạc11
37Trường Tiểu học Trần Phú A6
38Trường Tiểu học Trần Phú B24
39Trường Tiểu học Mỹ Lương5
40Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ14
41Trường Tiểu học Hữu Văn1
42Trường Tiểu học Thụy Hương25
43Tiểu học Tốt Động3

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương