Số học sinh tiểu học Huyện Chương Mỹ Hà Nội dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Bê Tông5
2Trường Tiểu học Thị trấn Chúc Sơn B2
3Trường Tiểu học Xuân Mai B0
4Trường Tiểu học Lương Mỹ A1
5Trường Tiểu học Phụng Châu3
6Trường Tiểu học Trung Hòa0
7Trường Tiểu học Xuân Mai B0
8Trường Tiểu học Hợp Đồng0
9Trường Tiểu học Chúc Sơn A10
10Trường Tiểu học Chúc Sơn B0
11Trường Tiểu học Lương Mỹ B0
12Trường Tiểu học Ngọc Hòa0
13Trường Tiểu học Hương Lam Điền2
14Trường Tiểu học Đại Yên0
15Trường Tiểu học Tiên Phương0
16Trường Tiểu học Phú Nghĩa2
17Trường Tiểu học Trường Yên2
18Trường Tiểu học Thanh Bình0
19Trường Tiểu học Đông Phương Yên3
20Trường Tiểu học Đông Sơn0
21Trường Tiểu học Xuân Mai A15
22Trường Tiểu học Xuân mai B0
23Trường Tiểu học Thủy Xuân Tiên2
24Trường Tiểu học Tân Tiến0
25Trường Tiểu học Nam Phương Tiến A0
26Trường Tiểu học Nam Phương Tiến B0
27Trường Tiểu học Hoàng Diệu0
28Trường Tiểu học Thượng Vực0
29Trường Tiểu học Văn Võ0
30Trường Tiểu học Phú Nam An0
31Trường Tiểu học Hòa Chính0
32Trường Tiểu học Chính Đồng0
33Trường Tiểu học Đồng Phú0
34Trường Tiểu học Quảng Bị1
35Trường Tiểu học Hồng Phong0
36Trường Tiểu học Đông Lạc0
37Trường Tiểu học Trần Phú A3
38Trường Tiểu học Trần Phú B3
39Trường Tiểu học Mỹ Lương0
40Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ0
41Trường Tiểu học Hữu Văn0
42Trường Tiểu học Thụy Hương1
43Tiểu học Tốt Động0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 2

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương