BTC thông báo: Thi IOE cấp Tỉnh/Thành phố diễn ra trong ngày 23/02/2019 và 24/02/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 25 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC. Hotline để giải đáp đăng ký mã thi Tỉnh/Thành Phố 098 322 0382

Số học sinh tiểu học Huyện Chương Mỹ Hà Nội dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Bê Tông66
2Trường Tiểu học Thị trấn Chúc Sơn B27
3Trường Tiểu học Xuân Mai B11
4Trường Tiểu học Lương Mỹ A22
5Trường Tiểu học Phụng Châu54
6Trường Tiểu học Trung Hòa9
7Trường Tiểu học Xuân Mai B4
8Trường Tiểu học Hợp Đồng6
9Trường Tiểu học Chúc Sơn A65
10Trường Tiểu học Chúc Sơn B6
11Trường Tiểu học Lương Mỹ B1
12Trường Tiểu học Ngọc Hòa161
13Trường Tiểu học Hương Lam Điền23
14Trường Tiểu học Đại Yên2
15Trường Tiểu học Tiên Phương54
16Trường Tiểu học Phú Nghĩa18
17Trường Tiểu học Trường Yên5
18Trường Tiểu học Thanh Bình15
19Trường Tiểu học Đông Phương Yên24
20Trường Tiểu học Đông Sơn6
21Trường Tiểu học Xuân Mai A97
22Trường Tiểu học Xuân mai B1
23Trường Tiểu học Thủy Xuân Tiên7
24Trường Tiểu học Tân Tiến11
25Trường Tiểu học Nam Phương Tiến A6
26Trường Tiểu học Nam Phương Tiến B8
27Trường Tiểu học Hoàng Diệu8
28Trường Tiểu học Thượng Vực2
29Trường Tiểu học Văn Võ3
30Trường Tiểu học Phú Nam An13
31Trường Tiểu học Hòa Chính14
32Trường Tiểu học Chính Đồng0
33Trường Tiểu học Đồng Phú6
34Trường Tiểu học Quảng Bị17
35Trường Tiểu học Hồng Phong0
36Trường Tiểu học Đông Lạc8
37Trường Tiểu học Trần Phú A6
38Trường Tiểu học Trần Phú B21
39Trường Tiểu học Mỹ Lương5
40Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ14
41Trường Tiểu học Hữu Văn1
42Trường Tiểu học Thụy Hương22
43Tiểu học Tốt Động3

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương