BTC thông báo: Do thay đổi cơ chế quản lý tài khoản, vì vậy tài khoản nào trước đây chưa cập nhật thông tin số điện thoại thì cần cập nhật để bảo vệ tài khoản. Mong nhận được sự hợp tác !

Số học sinh tiểu học Huyện Chương Mỹ Hà Nội dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Bê Tông63
2Trường Tiểu học Thị trấn Chúc Sơn B22
3Trường Tiểu học Xuân Mai B8
4Trường Tiểu học Lương Mỹ A20
5Trường Tiểu học Phụng Châu44
6Trường Tiểu học Trung Hòa9
7Trường Tiểu học Xuân Mai B3
8Trường Tiểu học Hợp Đồng5
9Trường Tiểu học Chúc Sơn A53
10Trường Tiểu học Chúc Sơn B5
11Trường Tiểu học Lương Mỹ B1
12Trường Tiểu học Ngọc Hòa159
13Trường Tiểu học Hương Lam Điền19
14Trường Tiểu học Đại Yên2
15Trường Tiểu học Tiên Phương43
16Trường Tiểu học Phú Nghĩa15
17Trường Tiểu học Trường Yên5
18Trường Tiểu học Thanh Bình15
19Trường Tiểu học Đông Phương Yên19
20Trường Tiểu học Đông Sơn6
21Trường Tiểu học Xuân Mai A83
22Trường Tiểu học Xuân mai B1
23Trường Tiểu học Thủy Xuân Tiên7
24Trường Tiểu học Tân Tiến8
25Trường Tiểu học Nam Phương Tiến A6
26Trường Tiểu học Nam Phương Tiến B8
27Trường Tiểu học Hoàng Diệu3
28Trường Tiểu học Thượng Vực2
29Trường Tiểu học Văn Võ3
30Trường Tiểu học Phú Nam An11
31Trường Tiểu học Hòa Chính7
32Trường Tiểu học Chính Đồng0
33Trường Tiểu học Đồng Phú4
34Trường Tiểu học Quảng Bị12
35Trường Tiểu học Hồng Phong0
36Trường Tiểu học Đông Lạc4
37Trường Tiểu học Trần Phú A5
38Trường Tiểu học Trần Phú B19
39Trường Tiểu học Mỹ Lương2
40Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ14
41Trường Tiểu học Hữu Văn1
42Trường Tiểu học Thụy Hương18
43Tiểu học Tốt Động3

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 17

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương