Số học sinh tiểu học Huyện Chương Mỹ Hà Nội dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Bê Tông80
2Trường Tiểu học Thị trấn Chúc Sơn B31
3Trường Tiểu học Xuân Mai B12
4Trường Tiểu học Lương Mỹ A26
5Trường Tiểu học Phụng Châu60
6Trường Tiểu học Trung Hòa12
7Trường Tiểu học Xuân Mai B4
8Trường Tiểu học Hợp Đồng7
9Trường Tiểu học Chúc Sơn A79
10Trường Tiểu học Chúc Sơn B8
11Trường Tiểu học Lương Mỹ B1
12Trường Tiểu học Ngọc Hòa161
13Trường Tiểu học Hương Lam Điền29
14Trường Tiểu học Đại Yên2
15Trường Tiểu học Tiên Phương63
16Trường Tiểu học Phú Nghĩa19
17Trường Tiểu học Trường Yên5
18Trường Tiểu học Thanh Bình15
19Trường Tiểu học Đông Phương Yên24
20Trường Tiểu học Đông Sơn11
21Trường Tiểu học Xuân Mai A100
22Trường Tiểu học Xuân mai B1
23Trường Tiểu học Thủy Xuân Tiên8
24Trường Tiểu học Tân Tiến11
25Trường Tiểu học Nam Phương Tiến A8
26Trường Tiểu học Nam Phương Tiến B10
27Trường Tiểu học Hoàng Diệu9
28Trường Tiểu học Thượng Vực2
29Trường Tiểu học Văn Võ4
30Trường Tiểu học Phú Nam An14
31Trường Tiểu học Hòa Chính14
32Trường Tiểu học Chính Đồng0
33Trường Tiểu học Đồng Phú9
34Trường Tiểu học Quảng Bị29
35Trường Tiểu học Hồng Phong0
36Trường Tiểu học Đông Lạc12
37Trường Tiểu học Trần Phú A7
38Trường Tiểu học Trần Phú B26
39Trường Tiểu học Mỹ Lương5
40Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ15
41Trường Tiểu học Hữu Văn1
42Trường Tiểu học Thụy Hương24
43Tiểu học Tốt Động7

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương