Số học sinh tiểu học Huyện Chương Mỹ Hà Nội dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Bê Tông52
2Trường Tiểu học Thị trấn Chúc Sơn B18
3Trường Tiểu học Xuân Mai B6
4Trường Tiểu học Lương Mỹ A10
5Trường Tiểu học Phụng Châu20
6Trường Tiểu học Trung Hòa9
7Trường Tiểu học Xuân Mai B3
8Trường Tiểu học Hợp Đồng3
9Trường Tiểu học Chúc Sơn A32
10Trường Tiểu học Chúc Sơn B3
11Trường Tiểu học Lương Mỹ B1
12Trường Tiểu học Ngọc Hòa132
13Trường Tiểu học Hương Lam Điền15
14Trường Tiểu học Đại Yên1
15Trường Tiểu học Tiên Phương32
16Trường Tiểu học Phú Nghĩa11
17Trường Tiểu học Trường Yên5
18Trường Tiểu học Thanh Bình9
19Trường Tiểu học Đông Phương Yên14
20Trường Tiểu học Đông Sơn5
21Trường Tiểu học Xuân Mai A69
22Trường Tiểu học Xuân mai B1
23Trường Tiểu học Thủy Xuân Tiên7
24Trường Tiểu học Tân Tiến6
25Trường Tiểu học Nam Phương Tiến A3
26Trường Tiểu học Nam Phương Tiến B7
27Trường Tiểu học Hoàng Diệu2
28Trường Tiểu học Thượng Vực1
29Trường Tiểu học Văn Võ2
30Trường Tiểu học Phú Nam An5
31Trường Tiểu học Hòa Chính3
32Trường Tiểu học Chính Đồng0
33Trường Tiểu học Đồng Phú4
34Trường Tiểu học Quảng Bị6
35Trường Tiểu học Hồng Phong0
36Trường Tiểu học Đông Lạc2
37Trường Tiểu học Trần Phú A4
38Trường Tiểu học Trần Phú B17
39Trường Tiểu học Mỹ Lương0
40Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ11
41Trường Tiểu học Hữu Văn1
42Trường Tiểu học Thụy Hương16
43Tiểu học Tốt Động1

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 11

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương