Chào mừng các thày cô, các em học sinh đến với phiên bản IOE nâng cấp 2019 tại địa chỉ: www.beta.ioe.vn.

Số học sinh tiểu học Huyện Châu Thành Đồng Tháp dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học An Khánh 10
2Trường Tiểu học An Khánh 20
3Trường Tiểu học Phú Hựu0
4Trường Tiểu học An Nhơn0
5Trường Tiểu học An Hoà2
6Trường Tiểu học An Hiệp 10
7Trường Tiểu học An Hiệp 20
8Trường Tiểu học Nha Mân 11
9Trường Tiểu học Nha Mân 20
10Trường Tiểu học Tân Nhuận Đông 10
11Trường Tiểu học Phú Long0
12Trường Tiểu học Hoà Tân 10
13Trường Tiểu học Hoà Tân 20
14Trường Tiểu học Hoà Tân 30
15Trường Tiểu học Tân Xuân1
16Trường Tiểu học Cái Tỗu Hạ 10
17Trường Tiểu học Cái Tỗu Hạ 20
18Trường Tiểu học An Phú Thuận 10
19Trường Tiểu học An Phú Thuận 20
20Trường Tiểu học Bình Tiên 10
21Trường Tiểu học Bình Tiên 21
22Trường Tiểu học Tân Phú Trung 10
23Trường Tiểu học Tân Phú Trung 20
24Trường Tiểu học Tân Phú0
25Trường Tiểu học A An Hoà0
26Trường Tiểu học B An Hoà0
27Trường Tiểu học C An Hoà0
28Trường Tiểu học D An Hoà0
29Trường Tiểu học B Tân Phú0
30Trường Tiểu học B Vĩnh An0
31Trường Tiểu học A Tân Phú0
32Trường Tiểu học C Vĩnh Hanh0
33Trường Tiểu học A Vĩnh Bình0
34Trường Tiểu học B Vĩnh Bình0
35Trường Tiểu học A Vĩnh An0
36Trường Tiểu học A Vĩnh Nhuận0
37Trường Tiểu học B Vĩnh Nhuận0
38Trường Tiểu học C Vĩnh Nhuận0
39Trường Tiểu học A Cần Đăng0
40Trường Tiểu học B Cần Đăng0
41Trường Tiểu học C Cần Đăng0
42Trường Tiểu học Đ Cần Đăng0
43Trường Tiểu học B Vĩnh Hanh0
44Trường Tiểu học A Bình Hoà0
45Trường Tiểu học B Bình Hoà0
46Trường Tiểu học C Bình Hoà0
47Trường Tiểu học A Bình Thạnh0
48Trường Tiểu học B Bình Thạnh0
49Trường Tiểu học A Thị trấn An Châu0
50Trường Tiểu học B Thị trấn An Châu0
51Trường Tiểu học C Thị trấn An Châu0
52Trường Tiểu học Đ Thị trấn An Châu0
53Trường Tiểu học A Hoà Bình Thạnh0
54Trường Tiểu học B Hoà Bình Thạnh1
55Trường Tiểu học Vĩnh Lợi0
56Trường Tiểu học A Vĩnh Thành0
57Trường Tiểu học B Vĩnh Thành0
58Trường Tiểu học C Vĩnh Thành0
59Trường Tiểu học Đ Vĩnh Thành0
60Trường Tiểu học A Vĩnh Hanh0
61Trường Tiểu học Tam Phước B0
62Trường Tiểu học Qưới Sơn A0
63Trường Tiểu học Qưới Sơn B0
64Trường Tiểu học Trần Văn Ơn0
65Trường Tiểu học Tam Phước0
66Trường Tiểu học An Hoá0
67Trường Tiểu học Giao Hoà0
68Trường Tiểu học Giao Long0
69Trường Tiểu học An Phước0
70Trường Tiểu học Hữu Định0
71Trường Tiểu học Tân Thạch A0
72Trường Tiểu học Tân Thạch B0
73Trường Tiểu học An Khanh0
74Trường Tiểu học Phú An Hoà0
75Trường Tiểu học Thị trấn0
76Trường Tiểu học Phú Túc A0
77Trường Tiểu học Phú Túc B0
78Trường Tiểu học Phú Đức A0
79Trường Tiểu học Phú Đức B0
80Trường Tiểu học Tân Phú A0
81Trường Tiểu học Tân Phú B0
82Trường Tiểu học Tân Phú C0
83Trường Tiểu học Tiên Thuỷ A0
84Trường Tiểu học Tiên Thuỷ B0
85Trường Tiểu học Tiên Thủy C0
86Trường Tiểu học Sơn Hoà0
87Trường Tiểu học Mỹ Thành0
88Trường Tiểu học An Hiệp0
89Trường Tiểu học Tường Đa0
90Trường Tiểu học Qưới Thành0
91Trường Tiểu học Thành Triệu0
92Trường Tiểu học Tiên Long0
93Trường Tiểu học Nguyễn Văn Khá0
94Trường Tiểu học Thạnh Lộc 10
95Trường Tiểu học Thạnh Lộc 20
96Trường Tiểu học Mong Thọ A10
97Trường Tiểu học Mong Thọ A20
98Trường Tiểu học Mong Thọ B10
99Trường Tiểu học Mong Thọ B20
100Trường Tiểu học Mong Thọ B30
101Trường Tiểu học Mong Thọ B40
102Trường Tiểu học Giục Tượng 10
103Trường Tiểu học Giục Tượng 20
104Trường Tiểu học Minh Hoà 10
105Trường Tiểu học Minh Hoà 20
106Trường Tiểu học Minh Lương 10
107Trường Tiểu học Minh Lương 20
108Trường Tiểu học Vĩnh Hoà Hiệp 10
109Trường Tiểu học Vĩnh Hoà Hiệp 20
110Trường Tiểu học Vĩnh Hoà Hiệp 30
111Trường Tiểu học Vĩnh Hoà Hiệp 40
112Trường Tiểu học Bình An 10
113Trường Tiểu học Bình An 20
114Trường Tiểu học Bình An 30
115Trường Tiểu học Thị trấn Tầm Vu A0
116Trường Tiểu học Thị trấn Tầm Vu B0
117Trường Tiểu học An Khương Thới0
118Trường Tiểu học An Lục Long A0
119Trường Tiểu học An Lục Long B0
120Trường Tiểu học Dương Xuân Hội0
121Trường Tiểu học Đặng Thành Công0
122Trường Tiểu học Hiệp Hạnh0
123Trường Tiểu học Long Trì0
124Trường Tiểu học Lê Văn Khuê0
125Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thăng0
126Trường Tiểu học Thanh Phú Long B0
127Trường Tiểu học Thuận Mỹ0
128Trường Tiểu học Trần Văn Ngạn0
129Trường Tiểu học Việt Lâm0
130Trường Tiểu học Biên Giới0
131Trường Tiểu học Ba Chàm0
132Trường Tiểu học Bố Lớn0
133Trường Tiểu học Hoà Hội0
134Trường Tiểu học Hiệp Phước0
135Trường Tiểu học Cây Ơi0
136Trường Tiểu học Thành Bắc0
137Trường Tiểu học Thành Tây0
138Trường Tiểu học Bến Sỏi0
139Trường Tiểu học An Cơ0
140Trường Tiểu học Bàu Sen0
141Trường Tiểu học Bến Trường0
142Trường Tiểu học Bình Lợi0
143Trường Tiểu học Cầu Trường0
144Trường Tiểu học Sa Nghe0
145Trường Tiểu học Xóm Trường0
146Trường Tiểu học Ấp Vịnh0
147Trường Tiểu học Long Chẩn0
148Trường Tiểu học Long Châu0
149Trường Tiểu học Bến Cừ0
150Trường Tiểu học Gò Nổi0
151Trường Tiểu học Trà Sim0
152Trường Tiểu học Phước Hoà0
153Trường Tiểu học Phước Thanh0
154Trường Tiểu học Phước Lộc0
155Trường Tiểu học Thanh An0
156Trường Tiểu học Thanh Bình0
157Trường Tiểu học Thanh Hoà0
158Trường Tiểu học Thanh Sơn 0
159Trường Tiểu học Thanh Trung0
160Trường Tiểu học Thanh Thuận0
161Trường Tiểu học Thị trấn Khu phố 20
162Trường Tiểu học Phú Minh0
163Trường Tiểu học Phạm Tự Điểm0
164Trường Tiểu học Trí Bình0
165Trường Tiểu học Bình Phong0
166Trường Tiểu học Hoàng Lê Kha0
167Trường Tiểu học Suối Dộp0
168Trường Tiểu học Cầy Xiêng0
169Trường Tiểu học Tua Hai0
170Trường Tiểu học Bùi Xuân Quyền Đồng Khởi0
171Trường Tiểu học Tân Hội Đông0
172Trường Tiểu học Tân Lý Đông0
173Trường Tiểu học Tân Hương A0
174Trường Tiểu học Tân Hương B0
175Trường Tiểu học Tân Lý Tây A0
176Trường Tiểu học Tân Lý Tây B0
177Trường Tiểu học Tân Hiệp0
178Trường Tiểu học Thân Cửu Nghĩa A0
179Trường Tiểu học Thân Cửu Nghĩa B0
180Trường Tiểu học Long An0
181Trường Tiểu học Tam Hiệp A0
182Trường Tiểu học Tam Hiệp B0
183Trường Tiểu học Phước Thạnh0
184Trường Tiểu học Thạnh Phú0
185Trường Tiểu học Bình Đức0
186Trường Tiểu học Thới Sơn0
187Trường Tiểu học Giồng Dứa0
188Trường Tiểu học Long Định0
189Trường Tiểu học Dương Diềm0
190Trường Tiểu học Đồng Hoà0
191Trường Tiểu học Nhị Bình B0
192Trường Tiểu học Nhị Bình A0
193Trường Tiểu học Điềm Hy0
194Trường Tiểu học Hữu Đạo0
195Trường Tiểu học Bình Trưng A0
196Trường Tiểu học Bình Trưng B0
197Trường Tiểu học Vĩnh Kim0
198Trường Tiểu học Long Hưng A0
199Trường Tiểu học Long Hưng B0
200Trường Tiểu học Song Thuận0
201Trường Tiểu học Kim Sơn0
202Trường Tiểu học Phú Phong0
203Trường Tiểu học Bàn Long0
204Trường Tiểu học Hoà Lợi0
205Trường Tiểu học Hoà Minh C0
206Trường Tiểu học Long Hoà A0
207Trường Tiểu học Long Hoà0
208Trường Tiểu học Mỹ Chánh A0
209Trường Tiểu học Mỹ Chánh B0
210Trường Tiểu học Song Lộc A0
211Trường Tiểu học Song Lộc B0
212Trường Tiểu học Hưng Mỹ A0
213Trường Tiểu học Mỹ Hưng B0
214Trường Tiểu học Lương Hoà B0
215Trường Tiểu học Lương Hoà C0
216Trường Tiểu học Thị trấn Châu Thành0
217Trường Tiểu học Đa Lộc A0
218Trường Tiểu học Đa Lộc B0
219Trường Tiểu học Thanh Mỹ A0
220Trường Tiểu học Nguyệt Hoá0
221Trường Tiểu học Hoà Minh B0
222Trường Tiểu học Thanh Mỹ B0
223Trường Tiểu học Phước Hảo B0
224Trường Tiểu học Hoà Thuận A0
225Trường Tiểu học Tương Hoà A0
226Trường Tiểu học Hoà Minh A0
227Trường Tiểu học Phước Hảo A0
228Trường Tiểu học Tân Nhuận Đông 20

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương