Số học sinh trung học cơ sở Huyện Châu Thành Đồng Tháp dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường THCS Tân Bình0
2Trường THCS Hoà Tân0
3Trường THCS Tân Phú Trung0
4Trường THCS Tân Phú0
5Trường THCS An Khánh0
6Trường THCS An Phú Thuận0
7Trường THCS An Hiệp0
8Trường THCS Phú Long0
9Trường THCS An Nhơn0
10Trường THCS Vĩnh Thành0
11Trường THCS Quản Cơ Thành0
12Trường THCS Bình Thạnh0
13Trường THCS Vĩnh Hanh0
14Trường THCS Vĩnh Nhuận1
15Trường THCS An Châu0
16Trường THCS An Hoà0
17Trường THCS Vĩnh Lợi1
18Trường THCS Vĩnh An0
19Trường THCS Tiên Long0
20Trường THCS Tiên Thuỷ0
21Trường THCS Tân Phú A0
22Trường THCS Tân Phú B0
23Trường THCS Phú Túc0
24Trường THCS Tân Thạch0
25Trường THCS Giao Long0
26Trường THCS Quới Sơn0
27Trường THCS Hữu Định0
28Trường THCS Tam Phước0
29Trường THCS An Hoá0
30Trường THCS An Phước0
31Trường THCS Trần Văn Ơn0
32Trường THCS Sơn Hoà0
33Trường THCS Tường Đa0
34Trường THCS Mong Thọ B10
35Trường THCS Mong Thọ B20
36Trường THCS Giục Tượng0
37Trường THCS Minh Hoà0
38Trường THCS Minh Lương0
39Trường THCS Vĩnh Hoà Hiệp0
40Trường THCS Bình An0
41Trường THCS Mong Thọ A0
42Trường THCS An Lục Long0
43Trường THCS Nguyễn Văn Thăng0
44Trường THCS Thanh Phú Long0
45Trường THCS Thuận Mỹ0
46Trường THCS Vĩnh Công0
47Trường THCS Thị trấn Tầm Vu0
48Trường THCS Long Trì0
49Trường THCS Thị trấn Châu Thành0
50Trường THCS Trí Bình0
51Trường THCS Thái Bình0
52Trường THCS Tua Hai Đồng Khởi0
53Trường THCS Hảo Đước0
54Trường THCS Phước Vinh0
55Trường THCS Võ Văn Truyện0
56Trường THCS Long Vĩnh0
57Trường THCS Nam Điền0
58Trường THCS Thành Long0
59Trường THCS Hoà Thạnh0
60Trường THCS Biên Giới0
61Trường THCS Hảo Đức B0
62Trường THCS Hoà Hội0
63Trường THCS Tân Hội Đông0
64Trường THCS Tân Hương0
65Trường THCS Tân Lý Tây0
66Trường THCS Tân Hiệp0
67Trường THCS Thân Cửu Nghĩa0
68Trường THCS Long An0
69Trường THCS Tam Hiệp0
70Trường THCS Phú Thạnh0
71Trường THCS Bình Đức0
72Trường THCS Thới Sơn0
73Trường THCS Long Định0
74Trường THCS Đông Hoà0
75Trường THCS Nhị Bình0
76Trường THCS Vĩnh Kim0
77Trường THCS Song Thuận0
78Trường THCS Rạch Gầm - Kim Sơn0
79Trường THCS Phú Phong0
80Trường THCS Bàn Long0
81Trường THCS Long Hưng0
82Trường THCS Hưng Mỹ0
83Trường THCS Đa Lộc0
84Trường THCS Lương Hoà0
85Trường THCS Hoà Minh B0
86Trường THCS Hoà Lợi0
87Trường THCS Phước Hảo0
88Trường THCS Long Hoà0
89Trường THCS Song Lộc0
90Trường THCS Hoà Thuận0
91Trường THCS Thanh Mỹ0
92Trường THCS Phước Hựu0
93Trường THCS Tân Nhuận Đông 0
94Trường THCS Phú Hựu0
95Trường THCS Cái Tàu Hạ1

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương