Số học sinh tiểu học Huyện Tam Nông Đồng Tháp dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học An Hoà A1
2Trường Tiểu học An Hoà B0
3Trường Tiểu học An Hoà C0
4Trường Tiểu học An Long A8
5Trường Tiểu học An Long B1
6Trường Tiểu học An Long C0
7Trường Tiểu học Phú Ninh A0
8Trường Tiểu học Phú Ninh B0
9Trường Tiểu học Phú Thành A15
10Trường Tiểu học Phú Thành A20
11Trường Tiểu học Phú Thành A30
12Trường Tiểu học Phú Thọ B0
13Trường Tiểu học Phú Thọ C1
14Trường Tiểu học Thị trấn Tràm Chim 111
15Trường Tiểu học thị trấn Tràm Chim 23
16Trường Tiểu học Tân Công Sính A0
17Trường Tiểu học Tân Công Sính B0
18Trường Tiểu học Phú Cường A0
19Trường Tiểu học Phú Cường B0
20Trường Tiểu học Phú Đức A0
21Trường Tiểu học Hiền Quan0
22Trường Tiểu học Hương Nha0
23Trường Tiểu học Xuân Quang0
24Trường Tiểu học Tứ Mỹ0
25Trường Tiểu học Hương Nộn0
26Trường Tiểu học Phương Thịnh0
27Trường Tiểu học Hùng Đô0
28Trường Tiểu học Quang Húc0
29Trường Tiểu học Tề Lễ0
30Trường Tiểu học Hồng Đà0
31Trường Tiểu học Thượng Nông0
32Trường Tiểu học Dậu Dương0
33Trường Tiểu học Hưng Hoá0
34Trường Tiểu học Dị Nởu0
35Trường Tiểu học Thọ Văn0
36Trường Tiểu học Cổ Tiết0
37Trường Tiểu học Văn Lương0
38Trường Tiểu học Tam Cường0
39Trường Tiểu học Thanh Uyên0
40Trường Tiểu học Phú Đức B0
41Trường Tiểu học Phú Hiệp A0
42Trường Tiểu học Phú Hiệp B0
43Trường Tiểu học Hoà Bình A0
44Trường Tiểu học Hoà Bình B8
45Trường Tiểu học Phú Thành B10
46Trường Tiểu học Phú Thành B20
47Trường Tiểu học Phú Thọ A0
48Trường Tiểu học thị trấn Tràm Chim 30
49Trường Tiểu học Phú Cường C1
50Trường TH & THCS Phú Xuân0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương