Cuộc thi IOE cấp toàn quốc diễn ra trong 2 ngày từ 05/05/2018 đối với thí sinh thi theo hội đồng và 06/05/2018 đối với thí sinh thi tự do.Chi tiết xem tại đây

Số học sinh tiểu học Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Phong Mỹ 114
2Trường Tiểu học Phong Mỹ 218
3Trường Tiểu học Tân Nghĩa3
4Trường Tiểu học An Bình12
5Trường Tiểu học Nhị Mỹ 14
6Trường Tiểu học Nhị Mỹ 20
7Trường Tiểu học Phương Trà 15
8Trường Tiểu học Phương Trà 22
9Trường Tiểu học Ba Sao 110
10Trường Tiểu học Phương Thịnh 10
11Trường Tiểu học Phương Thịnh 20
12Trường Tiểu học thị trấn Mỹ Thọ 1264
13Trường Tiểu học thị trấn Mỹ Thọ 213
14Trường Tiểu học Tân Hội Trung 115
15Trường Tiểu học Tân Hội Trung 26
16Trường Tiểu học Mỹ Hội 130
17Trường Tiểu học Mỹ Hội 23
18Trường Tiểu học Bình Hàng Trung 117
19Trường Tiểu học Bình Hàng Trung 24
20Trường Tiểu học Bình Hàng Tây 156
21Trường Tiểu học Bình Hàng Tây 216
22Trường Tiểu học Mỹ Long8
23Trường Tiểu học Mỹ Hiệp 14
24Trường Tiểu học Mỹ Hiệp 20
25Trường Tiểu học Bình Thạnh 14
26Trường Tiểu học Bình Thạnh 213
27Trường Tiểu học Phường 13
28Trường Tiểu học Phường 20
29Trường Tiểu học Lê Quý Đôn9
30Trường Tiểu học A Phường 30
31Trường Tiểu học B P30
32Trường Tiểu học P40
33Trường Tiểu học P6a0
34Trường Tiểu học P6b0
35Trường Tiểu học P6c0
36Trường Tiểu học P11a0
37Trường Tiểu học P11b1
38Trường Tiểu học P11c0
39Trường Tiểu học Mỹ Ngài0
40Trường Tiểu học Tân Mỹ 10
41Trường Tiểu học Tân Mỹ 20
42Trường Tiểu học Tân Mỹ 30
43Trường Tiểu học Mỹ Trà 10
44Trường Tiểu học Mỹ Trà 20
45Trường Tiểu học Mỹ Trà 30
46Trường Tiểu học Hoà An 10
47Trường Tiểu học Hoà An 20
48Trường Tiểu học Hoà An 31
49Trường Tiểu học Hoà An 40
50Trường Tiểu học Tân Thới Đông 10
51Trường Tiểu học Tân Thới Đông 20
52Trường Tiểu học Tân Thới Đông 30
53Trường Tiểu học Tân Thới Tây 10
54Trường Tiểu học Tân Thới Tây 20
55Trường Tiểu học Tân Thới Tây 30
56Trường Tiểu học Tịnh Thới 10
57Trường Tiểu học Tịnh Thới 20
58Trường Tiểu học Tịnh Thới 30
59Trường Tiểu học Thực hành Sư Phạm10
60Trường Tiểu học Phong Mỹ 40
61Trường Tiểu học Tân Nghĩa B11
62Trường Tiểu học An Bình B4
63Trường Tiểu học Mỹ Long B0
64Trường Tiểu học Gáo Giồng0
65Trường Tiểu học Bình Thạnh 34
66Trường Tiểu học xã Mỹ Thọ2

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 30

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương