Số học sinh tiểu học Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Phong Mỹ 10
2Trường Tiểu học Phong Mỹ 21
3Trường Tiểu học Tân Nghĩa0
4Trường Tiểu học An Bình0
5Trường Tiểu học Nhị Mỹ 10
6Trường Tiểu học Nhị Mỹ 21
7Trường Tiểu học Phương Trà 10
8Trường Tiểu học Phương Trà 20
9Trường Tiểu học Ba Sao 10
10Trường Tiểu học Phương Thịnh 10
11Trường Tiểu học Phương Thịnh 20
12Trường Tiểu học thị trấn Mỹ Thọ 112
13Trường Tiểu học thị trấn Mỹ Thọ 20
14Trường Tiểu học Tân Hội Trung 10
15Trường Tiểu học Tân Hội Trung 20
16Trường Tiểu học Mỹ Hội 11
17Trường Tiểu học Mỹ Hội 20
18Trường Tiểu học Bình Hàng Trung 11
19Trường Tiểu học Bình Hàng Trung 20
20Trường Tiểu học Bình Hàng Tây 10
21Trường Tiểu học Bình Hàng Tây 20
22Trường Tiểu học Mỹ Long0
23Trường Tiểu học Mỹ Hiệp 10
24Trường Tiểu học Mỹ Hiệp 20
25Trường Tiểu học Bình Thạnh 10
26Trường Tiểu học Bình Thạnh 20
27Trường Tiểu học Phường 10
28Trường Tiểu học Phường 20
29Trường Tiểu học Lê Quý Đôn0
30Trường Tiểu học A Phường 30
31Trường Tiểu học B P30
32Trường Tiểu học P40
33Trường Tiểu học P6a0
34Trường Tiểu học P6b0
35Trường Tiểu học P6c0
36Trường Tiểu học P11a0
37Trường Tiểu học P11b0
38Trường Tiểu học P11c0
39Trường Tiểu học Mỹ Ngài0
40Trường Tiểu học Tân Mỹ 10
41Trường Tiểu học Tân Mỹ 20
42Trường Tiểu học Tân Mỹ 30
43Trường Tiểu học Mỹ Trà 10
44Trường Tiểu học Mỹ Trà 20
45Trường Tiểu học Mỹ Trà 30
46Trường Tiểu học Hoà An 10
47Trường Tiểu học Hoà An 20
48Trường Tiểu học Hoà An 30
49Trường Tiểu học Hoà An 40
50Trường Tiểu học Tân Thới Đông 10
51Trường Tiểu học Tân Thới Đông 20
52Trường Tiểu học Tân Thới Đông 30
53Trường Tiểu học Tân Thới Tây 10
54Trường Tiểu học Tân Thới Tây 20
55Trường Tiểu học Tân Thới Tây 30
56Trường Tiểu học Tịnh Thới 10
57Trường Tiểu học Tịnh Thới 20
58Trường Tiểu học Tịnh Thới 30
59Trường Tiểu học Thực hành Sư Phạm0
60Trường Tiểu học Phong Mỹ 40
61Trường Tiểu học Tân Nghĩa B1
62Trường Tiểu học An Bình B0
63Trường Tiểu học Mỹ Long B0
64Trường Tiểu học Gáo Giồng0
65Trường Tiểu học Bình Thạnh 31
66Trường Tiểu học xã Mỹ Thọ0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương