Chào mừng các thày cô, các em học sinh đến với phiên bản IOE nâng cấp 2019 tại địa chỉ: www.beta.ioe.vn.

Số học sinh tiểu học Huyện Vị Xuyên Hà Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Liên Cơ0
2Trường Tiểu học Linh Hồ B0
3Trường TH&THCS Lao Chải0
4Trường Tiểu học Linh Hồ A0
5Trường Tiểu học Phong Quang0
6Trường PTDT BT TH&THCS Cao Bồ0
7Trường Tiểu học Nông Trường0
8Trường Tiểu học Ngọc Linh0
9Trường TH&THCS Thanh Đức0
10Trường Tiểu học Việt Lâm1
11Trường PTDT BT TH&THCS Quảng Ngần0
12Trường TH&THCS Xín Chải0
13Trường Tiểu học Phương Thiện0
14Trường Tiểu học Đạo Đức0
15Trường Tiểu học 1-5 Vị Xuyên14
16Trường Tiểu học 19-5 Vị Xuyên0
17Trường Tiểu học Tùng Bá A0
18Trường Tiểu học Tùng Bá B0
19Trường PTDT BT Tiểu học Thanh Thủy0
20Trường Tiểu học Bạch Ngọc0
21Trường Tiểu học Trung Thành0
22Trường Tiểu học Phương Độ0
23Trường Tiểu học Thượng Sơn0
24Trường Tiểu học Thuận Hoà0
25Tiểu học thị trấn Việt Lâm2
26Trường Tiểu học Kim Đồng0
27Trường Tiểu học Bình Vàng0
28Trường Tiểu học Kim Linh0
29Trường Tiểu học Kim Thạch0
30Trường Tiểu học Đoàn Kết0
31Trường Tiểu học Tân Trào0
32Trường Tiểu học A Thượng Sơn0
33Trường Tiểu học B Bạch Ngọc0
34Trường PTDT BT Tiểu học Bạch Ngọc0
35Trường PTDT BT Tiểu học Thuận Hòa0
36Trường PTDT BT Tiểu học B Thuận Hòa0
37Trường PTDT BT Tiểu học Minh Tân0
38Trường Tiểu học B Minh Tân0
39Trường Tiểu học A Ngọc Linh0
40Trường Tiểu học B Ngọc Linh0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương