Số học sinh tiểu học Huyện Hương Khê Hà Tĩnh dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Tân Hoà0
2Trường Tiểu học Phú Hương0
3Trường Tiểu học Phúc Trạch3
4Trường Tiểu học Hương Trạch30
5Trường Tiểu học Hương Bình0
6Trường Tiểu học Tùng Sơn0
7Trường Tiểu học Hương Phúc0
8Trường Tiểu học Phú Phong3
9Trường Tiểu học Đồng Hải0
10Trường Tiểu học Phương Mỹ1
11Trường Tiểu học Hương Lâm0
12Trường Tiểu học Thị trấn Hương Khê1
13Trường Tiểu học Lộc Yên0
14Trường Tiểu học Hà Tĩnh0
15Trường Tiểu học Truông Bát7
16Trường Tiểu học Hương Lộc0
17Trường Tiểu học Hương Thu0
18Trường Tiểu học Gia Phố2
19Trường Tiểu học Hương Giang 20
20Trường Tiểu học Nông Trường 20/40
21Trường Tiểu học Hương Long1
22Trường Tiểu học Hương Thuỷ 10
23Trường Tiểu học Hương Xuân2
24Trường Tiểu học Phú Gia2
25Trường Tiểu học Hương Liên0
26Trường Tiểu học Hương Thuỷ 20
27Trường Tiểu học Hương Vĩnh0
28Trường Tiểu học Chúc A0
29Trường Tiểu học Phúc Trạch 20
30Trường Tiểu học Phúc Đồng1
31Trường Tiểu học Hồng Hà0
32Trường Tiểu học Hương Đô0
33Trường Tiểu học Bình Hà0
34Trường Tiểu học La Khê0
35Trường Tiểu học Thống Nhất0
36Trường Tiểu học Hương Giang 10
37Trường Tiểu học Phương Điền0
38Trường Tiểu học Đại Đồng0
39Trường Tiểu học Long Giang0
40PT dân tộc nội trú0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương