Số học sinh tiểu học Huyện Thanh Hà Hải Dương dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Cẩm Chế37
2Trường Tiểu học Hồng Lạc10
3Trường Tiểu học Tân Việt110
4Trường Tiểu học Thanh An20
5Trường Tiểu học Thanh Lang32
6Trường Tiểu học Việt Hồng91
7Trường Tiểu học Liên Mạc36
8Trường Tiểu học Thanh Xuân1
9Trường Tiểu học Thanh Sơn1
10Trường Tiểu học Thanh Xá10
11Trường Tiểu học Thanh Thủy40
12Trường Tiểu học Thị trấn Thanh Hà134
13Trường Tiểu học Thanh Khê22
14Trường Tiểu học Tân An12
15Trường Tiểu học Thanh Hải58
16Trường Tiểu học An Lương8
17Trường Tiểu học Ph, Hoàng9
18Trường Tiểu học Tiền Tiến132
19Trường Tiểu học Quyết Thắng103
20Trường Tiểu học Hợp Đức0
21Trường Tiểu học Thanh Cường6
22Trường Tiểu học Thanh Bính30
23Trường Tiểu học Trung Thành2
24Trường Tiểu học Thanh Hồng25
25Trường Tiểu học Vĩnh Lập2
26Trường Tiểu học Ngũ Hùng0
27Trường Tiểu học Hùng Sơn 0
28Trường Tiểu học Thanh Tùng0
29Trường Tiểu học Đoàn Tùng0
30Trường Tiểu học Diên Hồng0
31Trường Tiểu học Lam Sơn0
32Trường Tiểu học Chi Lăng Nam0
33Trường Tiểu học Phạm Kha0
34Trường Tiểu học Cao Thắng0
35Trường Tiểu học Lê Hồng1
36Trường Tiểu học Tứ Cường0
37Trường Tiểu học Thanh Giang0
38Trường Tiểu học Thị trấn Thanh Miện0
39Trường Tiểu học Chi Lăng Bắc0
40Trường Tiểu học Tiền Phong0
41Trường Tiểu học Hồng Quang0
42Trường Tiểu học Tân Trào0
43Trường Tiểu học Ngô Quyền2
44Trường Tiểu học Đoàn Kết0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương