Chào mừng các thày cô, các em học sinh đến với phiên bản IOE nâng cấp 2019 tại địa chỉ: www.beta.ioe.vn.

Số học sinh tiểu học Huyện Thanh Hà Hải Dương dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Cẩm Chế64
2Trường Tiểu học Hồng Lạc9
3Trường Tiểu học Tân Việt43
4Trường Tiểu học Thanh An31
5Trường Tiểu học Thanh Lang58
6Trường Tiểu học Việt Hồng44
7Trường Tiểu học Liên Mạc28
8Trường Tiểu học Thanh Xuân4
9Trường Tiểu học Thanh Sơn8
10Trường Tiểu học Thanh Xá35
11Trường Tiểu học Thanh Thủy8
12Trường Tiểu học Thị trấn Thanh Hà130
13Trường Tiểu học Thanh Khê16
14Trường Tiểu học Tân An27
15Trường Tiểu học Thanh Hải72
16Trường Tiểu học An Lương43
17Trường Tiểu học Ph, Hoàng92
18Trường Tiểu học Tiền Tiến93
19Trường Tiểu học Quyết Thắng13
20Trường Tiểu học Hợp Đức5
21Trường Tiểu học Thanh Cường7
22Trường Tiểu học Thanh Bính56
23Trường Tiểu học Trung Thành3
24Trường Tiểu học Thanh Hồng23
25Trường Tiểu học Vĩnh Lập4
26Trường Tiểu học Ngũ Hùng0
27Trường Tiểu học Hùng Sơn 0
28Trường Tiểu học Thanh Tùng0
29Trường Tiểu học Đoàn Tùng1
30Trường Tiểu học Diên Hồng0
31Trường Tiểu học Lam Sơn0
32Trường Tiểu học Chi Lăng Nam0
33Trường Tiểu học Phạm Kha0
34Trường Tiểu học Cao Thắng0
35Trường Tiểu học Lê Hồng0
36Trường Tiểu học Tứ Cường0
37Trường Tiểu học Thanh Giang0
38Trường Tiểu học Thị trấn Thanh Miện1
39Trường Tiểu học Chi Lăng Bắc0
40Trường Tiểu học Tiền Phong0
41Trường Tiểu học Hồng Quang0
42Trường Tiểu học Tân Trào0
43Trường Tiểu học Ngô Quyền0
44Trường Tiểu học Đoàn Kết0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương