Số học sinh tiểu học Huyện Thanh Hà Hải Dương dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Cẩm Chế85
2Trường Tiểu học Hồng Lạc58
3Trường Tiểu học Tân Việt91
4Trường Tiểu học Thanh An48
5Trường Tiểu học Thanh Lang69
6Trường Tiểu học Việt Hồng98
7Trường Tiểu học Liên Mạc65
8Trường Tiểu học Thanh Xuân18
9Trường Tiểu học Thanh Sơn34
10Trường Tiểu học Thanh Xá47
11Trường Tiểu học Thanh Thủy30
12Trường Tiểu học Thị trấn Thanh Hà105
13Trường Tiểu học Thanh Khê22
14Trường Tiểu học Tân An41
15Trường Tiểu học Thanh Hải150
16Trường Tiểu học An Lương31
17Trường Tiểu học Ph, Hoàng13
18Trường Tiểu học Tiền Tiến171
19Trường Tiểu học Quyết Thắng23
20Trường Tiểu học Hợp Đức4
21Trường Tiểu học Thanh Cường9
22Trường Tiểu học Thanh Bính42
23Trường Tiểu học Trung Thành25
24Trường Tiểu học Thanh Hồng57
25Trường Tiểu học Vĩnh Lập10
26Trường Tiểu học Ngũ Hùng0
27Trường Tiểu học Hùng Sơn 0
28Trường Tiểu học Thanh Tùng0
29Trường Tiểu học Đoàn Tùng0
30Trường Tiểu học Diên Hồng0
31Trường Tiểu học Lam Sơn0
32Trường Tiểu học Chi Lăng Nam2
33Trường Tiểu học Phạm Kha0
34Trường Tiểu học Cao Thắng0
35Trường Tiểu học Lê Hồng0
36Trường Tiểu học Tứ Cường0
37Trường Tiểu học Thanh Giang0
38Trường Tiểu học Thị trấn Thanh Miện0
39Trường Tiểu học Chi Lăng Bắc0
40Trường Tiểu học Tiền Phong0
41Trường Tiểu học Hồng Quang1
42Trường Tiểu học Tân Trào0
43Trường Tiểu học Ngô Quyền0
44Trường Tiểu học Đoàn Kết0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương