Số học sinh tiểu học Huyện Thanh Hà Hải Dương dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Cẩm Chế0
2Trường Tiểu học Hồng Lạc1
3Trường Tiểu học Tân Việt3
4Trường Tiểu học Thanh An0
5Trường Tiểu học Thanh Lang0
6Trường Tiểu học Việt Hồng2
7Trường Tiểu học Liên Mạc3
8Trường Tiểu học Thanh Xuân0
9Trường Tiểu học Thanh Sơn1
10Trường Tiểu học Thanh Xá0
11Trường Tiểu học Thanh Thủy0
12Trường Tiểu học Thị trấn Thanh Hà2
13Trường Tiểu học Thanh Khê0
14Trường Tiểu học Tân An2
15Trường Tiểu học Thanh Hải0
16Trường Tiểu học An Lương0
17Trường Tiểu học Ph, Hoàng2
18Trường Tiểu học Tiền Tiến5
19Trường Tiểu học Quyết Thắng1
20Trường Tiểu học Hợp Đức0
21Trường Tiểu học Thanh Cường0
22Trường Tiểu học Thanh Bính0
23Trường Tiểu học Trung Thành0
24Trường Tiểu học Thanh Hồng0
25Trường Tiểu học Vĩnh Lập0
26Trường Tiểu học Ngũ Hùng0
27Trường Tiểu học Hùng Sơn 0
28Trường Tiểu học Thanh Tùng0
29Trường Tiểu học Đoàn Tùng0
30Trường Tiểu học Diên Hồng0
31Trường Tiểu học Lam Sơn0
32Trường Tiểu học Chi Lăng Nam0
33Trường Tiểu học Phạm Kha0
34Trường Tiểu học Cao Thắng0
35Trường Tiểu học Lê Hồng0
36Trường Tiểu học Tứ Cường0
37Trường Tiểu học Thanh Giang0
38Trường Tiểu học Thị trấn Thanh Miện0
39Trường Tiểu học Chi Lăng Bắc0
40Trường Tiểu học Tiền Phong0
41Trường Tiểu học Hồng Quang0
42Trường Tiểu học Tân Trào0
43Trường Tiểu học Ngô Quyền0
44Trường Tiểu học Đoàn Kết0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 2

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương