Số học sinh tiểu học Huyện Bình Chánh TP.Hồ Chí Minh dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học An Lạc 10
2Trường Tiểu học An Lạc 20
3Trường Tiểu học An Lạc 31
4Trường Tiểu học Bình Hưng 16
5Trường Tiểu học Bình Hưng 20
6Trường Tiểu học Phong Phú1
7Trường Tiểu học Đa Phước0
8Trường Tiểu học Quy Đức1
9Trường Tiểu học Hưng Long0
10Trường Tiểu học Tân Quý Tây 11
11Trường Tiểu học Tân Quý Tây 20
12Trường Tiểu học Tân Quý Tây 30
13Trường Tiểu học Bình Chánh31
14Trường Tiểu học Tân Túc1
15Trường Tiểu học Tân Kiên0
16Trường Tiểu học Tân Nhựt 120
17Trường Tiểu học Tân Nhựt 30
18Trường Tiểu học Tân Nhựt 62
19Trường Tiểu học Lê Minh Xuân 20
20Trường Tiểu học Lê Minh Xuân 30
21Trường Tiểu học Bình Lợi0
22Trường Tiểu học Phạm Văn Hai0
23Trường Tiểu học An Hạ0
24Trường Tiểu học Cầu Xáng1
25Trường Tiểu học Vĩnh Lộc 14
26Trường Tiểu học Vĩnh Lộc 21
27Trường Tiểu học Vĩnh Lộc A3
28Trường Tiểu học Vĩnh Lộc B1
29Trường Tiểu học Bình Hưng Hoà0
30Trường Tiểu học Bình Hưng Hoà 70
31Trường Tiểu học Bình Thuận0
32Trường Tiểu học Bình Trị0
33Trường Tiểu học An Phú Tây0
34Trường Tiểu học Tân Tạo0
35Trường Tiểu học Bình Trị 21
36Bình Hưng11
37Nguyễn Văn Trân1
38Tân Quý Tây0
39Trường Tiểu học An Hạ0
40Trần Nhân Tôn7
41Trường tiểu học Võ Văn Vân0
42SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL0
43Lê Minh Xuân0
44Trường dân lập quốc tế Á Châu0
45Trường Tiểu học Lại Hùng Cường1
46Trường Tiểu học Trần Quốc Toản0
47Trường Tiểu học Phạm Hùng3
48Trường Tiểu học Phong Phú 23
49Trường Tiểu học An Phú Tây 20
50Trường Tiểu học, THCS, THPT Albert Einstein0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương