Số học sinh tiểu học Huyện Bình Chánh TP.Hồ Chí Minh dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học An Lạc 11
2Trường Tiểu học An Lạc 20
3Trường Tiểu học An Lạc 30
4Trường Tiểu học Bình Hưng 10
5Trường Tiểu học Bình Hưng 20
6Trường Tiểu học Phong Phú1
7Trường Tiểu học Đa Phước0
8Trường Tiểu học Quy Đức0
9Trường Tiểu học Hưng Long0
10Trường Tiểu học Tân Quý Tây 10
11Trường Tiểu học Tân Quý Tây 20
12Trường Tiểu học Tân Quý Tây 30
13Trường Tiểu học Bình Chánh1
14Trường Tiểu học Tân Túc1
15Trường Tiểu học Tân Kiên1
16Trường Tiểu học Tân Nhựt 10
17Trường Tiểu học Tân Nhựt 30
18Trường Tiểu học Tân Nhựt 60
19Trường Tiểu học Lê Minh Xuân 20
20Trường Tiểu học Lê Minh Xuân 30
21Trường Tiểu học Bình Lợi0
22Trường Tiểu học Phạm Văn Hai1
23Trường Tiểu học An Hạ0
24Trường Tiểu học Cầu Xáng3
25Trường Tiểu học Vĩnh Lộc 12
26Trường Tiểu học Vĩnh Lộc 20
27Trường Tiểu học Vĩnh Lộc A0
28Trường Tiểu học Vĩnh Lộc B0
29Trường Tiểu học Bình Hưng Hoà1
30Trường Tiểu học Bình Hưng Hoà 70
31Trường Tiểu học Bình Thuận0
32Trường Tiểu học Bình Trị0
33Trường Tiểu học An Phú Tây0
34Trường Tiểu học Tân Tạo0
35Trường Tiểu học Bình Trị 20
36Bình Hưng0
37Nguyễn Văn Trân1
38Tân Quý Tây0
39Trường Tiểu học An Hạ0
40Trần Nhân Tôn1
41Trường tiểu học Võ Văn Vân0
42SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL1
43Lê Minh Xuân0
44Trường dân lập quốc tế Á Châu0
45Trường Tiểu học Lại Hùng Cường0
46Trường Tiểu học Trần Quốc Toản1
47Trường Tiểu học Phạm Hùng3
48Trường Tiểu học Phong Phú 20
49Trường Tiểu học An Phú Tây 20

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 2

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương