Số học sinh tiểu học Thành phố Nha Trang Khánh Hòa dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Vĩnh Lương 10
2Trường Tiểu học Vĩnh Hoà 11
3Trường Tiểu học Vĩnh Hải 10
4Trường Tiểu học Vĩnh Thọ0
5Trường Tiểu học Vĩnh Phước 10
6Trường Tiểu học Vĩnh Phước 21
7Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 30
8Trường Tiểu học Phương Sài1
9Trường Tiểu học Lộc Thọ0
10Trường Tiểu học Xương Huân 10
11Trường Tiểu học Xương Huân 21
12Trường Tiểu học Phước Tiến2
13Trường Tiểu học Tân Lập 11
14Trường Tiểu học Tân Lập 21
15Trường Tiểu học Phước Tân 20
16Trường Tiểu học Phước Tân 10
17Trường Tiểu học Phước Hoà 11
18Trường Tiểu học Phước Hải 11
19Trường Tiểu học Phước Long 14
20Trường Tiểu học Phước Hải 30
21Trường Tiểu học Phước Thịnh0
22Trường Tiểu học Vĩnh Trường0
23Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 10
24Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 20
25Trường Tiểu học Ngọc Hiệp0
26Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp0
27Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc0
28Trường Tiểu học Vĩnh Thái0
29Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh0
30Trường Tiểu học Vĩnh Trung0
31Trường Tiểu học Vĩnh Phương 11
32Trường Tiểu học Vĩnh Phương 20
33Trường Tiểu học Vĩnh Lương 20
34Trường Tiểu học Phước Hoà 20
35Trường Tiểu học Vạn Thắng0
36Trường Tiểu học Vĩnh Hải 20
37Trường Tiểu học Phương Sơn0
38Trường Tiểu học Vạn Thạnh0
39Trường Tiểu học Phước Đồng0
40Trường Tiểu học Phước Long 20
41Trường HERMANN GMEINER0
42Trường Tiểu học Vĩnh Hoà 21
43Trường APC Dimond Bay0
44Trường TH,THCS&THPT Quốc tế Việt Nam Singapore0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 2

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương