Số học sinh tiểu học Thành phố Nha Trang Khánh Hòa dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Vĩnh Lương 14
2Trường Tiểu học Vĩnh Hoà 111
3Trường Tiểu học Vĩnh Hải 13
4Trường Tiểu học Vĩnh Thọ6
5Trường Tiểu học Vĩnh Phước 10
6Trường Tiểu học Vĩnh Phước 221
7Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 30
8Trường Tiểu học Phương Sài10
9Trường Tiểu học Lộc Thọ5
10Trường Tiểu học Xương Huân 11
11Trường Tiểu học Xương Huân 21
12Trường Tiểu học Phước Tiến10
13Trường Tiểu học Tân Lập 112
14Trường Tiểu học Tân Lập 212
15Trường Tiểu học Phước Tân 24
16Trường Tiểu học Phước Tân 14
17Trường Tiểu học Phước Hoà 13
18Trường Tiểu học Phước Hải 112
19Trường Tiểu học Phước Long 114
20Trường Tiểu học Phước Hải 31
21Trường Tiểu học Phước Thịnh1
22Trường Tiểu học Vĩnh Trường3
23Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 120
24Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 213
25Trường Tiểu học Ngọc Hiệp1
26Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp3
27Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc1
28Trường Tiểu học Vĩnh Thái1
29Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh0
30Trường Tiểu học Vĩnh Trung1
31Trường Tiểu học Vĩnh Phương 13
32Trường Tiểu học Vĩnh Phương 20
33Trường Tiểu học Vĩnh Lương 21
34Trường Tiểu học Phước Hoà 25
35Trường Tiểu học Vạn Thắng4
36Trường Tiểu học Vĩnh Hải 24
37Trường Tiểu học Phương Sơn2
38Trường Tiểu học Vạn Thạnh0
39Trường Tiểu học Phước Đồng4
40Trường Tiểu học Phước Long 21
41Trường HERMANN GMEINER5
42Trường Tiểu học Vĩnh Hoà 21
43Trường APC Dimond Bay1
44Trường TH,THCS&THPT Quốc tế Việt Nam Singapore0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 10

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương