Số học sinh tiểu học Thành phố Nha Trang Khánh Hòa dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Vĩnh Lương 113
2Trường Tiểu học Vĩnh Hoà 1107
3Trường Tiểu học Vĩnh Hải 156
4Trường Tiểu học Vĩnh Thọ22
5Trường Tiểu học Vĩnh Phước 16
6Trường Tiểu học Vĩnh Phước 2110
7Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 32
8Trường Tiểu học Phương Sài61
9Trường Tiểu học Lộc Thọ76
10Trường Tiểu học Xương Huân 114
11Trường Tiểu học Xương Huân 27
12Trường Tiểu học Phước Tiến30
13Trường Tiểu học Tân Lập 133
14Trường Tiểu học Tân Lập 258
15Trường Tiểu học Phước Tân 221
16Trường Tiểu học Phước Tân 110
17Trường Tiểu học Phước Hoà 142
18Trường Tiểu học Phước Hải 172
19Trường Tiểu học Phước Long 197
20Trường Tiểu học Phước Hải 315
21Trường Tiểu học Phước Thịnh1
22Trường Tiểu học Vĩnh Trường14
23Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 1106
24Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 28
25Trường Tiểu học Ngọc Hiệp12
26Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp21
27Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc16
28Trường Tiểu học Vĩnh Thái1
29Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh35
30Trường Tiểu học Vĩnh Trung3
31Trường Tiểu học Vĩnh Phương 112
32Trường Tiểu học Vĩnh Phương 21
33Trường Tiểu học Vĩnh Lương 25
34Trường Tiểu học Phước Hoà 223
35Trường Tiểu học Vạn Thắng30
36Trường Tiểu học Vĩnh Hải 248
37Trường Tiểu học Phương Sơn22
38Trường Tiểu học Vạn Thạnh6
39Trường Tiểu học Phước Đồng64
40Trường Tiểu học Phước Long 221
41Trường HERMANN GMEINER20
42Trường Tiểu học Vĩnh Hoà 210
43Trường APC Dimond Bay0
44Trường TH,THCS&THPT Quốc tế Việt Nam Singapore1

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương