BTC thông báo: Vòng thi cấp toàn quốc cho các khối lớp 5,9 và 11 sẽ diễn ra vào ngày 06/04/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 30 của hệ thống và phải nằm trong danh sách của BTC đã công bố xem tại đây. Các đơn vị giáo dục sẽ lấy mã số dự thi tại đây

Số học sinh tiểu học Thành phố Nha Trang Khánh Hòa dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Vĩnh Lương 16
2Trường Tiểu học Vĩnh Hoà 117
3Trường Tiểu học Vĩnh Hải 15
4Trường Tiểu học Vĩnh Thọ6
5Trường Tiểu học Vĩnh Phước 11
6Trường Tiểu học Vĩnh Phước 228
7Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 30
8Trường Tiểu học Phương Sài10
9Trường Tiểu học Lộc Thọ11
10Trường Tiểu học Xương Huân 11
11Trường Tiểu học Xương Huân 21
12Trường Tiểu học Phước Tiến12
13Trường Tiểu học Tân Lập 118
14Trường Tiểu học Tân Lập 219
15Trường Tiểu học Phước Tân 25
16Trường Tiểu học Phước Tân 15
17Trường Tiểu học Phước Hoà 16
18Trường Tiểu học Phước Hải 121
19Trường Tiểu học Phước Long 123
20Trường Tiểu học Phước Hải 34
21Trường Tiểu học Phước Thịnh3
22Trường Tiểu học Vĩnh Trường5
23Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 136
24Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 216
25Trường Tiểu học Ngọc Hiệp2
26Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp5
27Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc1
28Trường Tiểu học Vĩnh Thái1
29Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh1
30Trường Tiểu học Vĩnh Trung1
31Trường Tiểu học Vĩnh Phương 17
32Trường Tiểu học Vĩnh Phương 21
33Trường Tiểu học Vĩnh Lương 24
34Trường Tiểu học Phước Hoà 25
35Trường Tiểu học Vạn Thắng6
36Trường Tiểu học Vĩnh Hải 211
37Trường Tiểu học Phương Sơn5
38Trường Tiểu học Vạn Thạnh2
39Trường Tiểu học Phước Đồng11
40Trường Tiểu học Phước Long 23
41Trường HERMANN GMEINER6
42Trường Tiểu học Vĩnh Hoà 22
43Trường APC Dimond Bay2
44Trường TH,THCS&THPT Quốc tế Việt Nam Singapore1

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương