Số học sinh tiểu học Thành phố Nha Trang Khánh Hòa dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Vĩnh Lương 17
2Trường Tiểu học Vĩnh Hoà 118
3Trường Tiểu học Vĩnh Hải 15
4Trường Tiểu học Vĩnh Thọ7
5Trường Tiểu học Vĩnh Phước 11
6Trường Tiểu học Vĩnh Phước 228
7Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 30
8Trường Tiểu học Phương Sài10
9Trường Tiểu học Lộc Thọ12
10Trường Tiểu học Xương Huân 12
11Trường Tiểu học Xương Huân 21
12Trường Tiểu học Phước Tiến17
13Trường Tiểu học Tân Lập 126
14Trường Tiểu học Tân Lập 221
15Trường Tiểu học Phước Tân 25
16Trường Tiểu học Phước Tân 15
17Trường Tiểu học Phước Hoà 17
18Trường Tiểu học Phước Hải 122
19Trường Tiểu học Phước Long 124
20Trường Tiểu học Phước Hải 34
21Trường Tiểu học Phước Thịnh4
22Trường Tiểu học Vĩnh Trường5
23Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 139
24Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 216
25Trường Tiểu học Ngọc Hiệp2
26Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp5
27Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc2
28Trường Tiểu học Vĩnh Thái1
29Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh1
30Trường Tiểu học Vĩnh Trung1
31Trường Tiểu học Vĩnh Phương 17
32Trường Tiểu học Vĩnh Phương 21
33Trường Tiểu học Vĩnh Lương 24
34Trường Tiểu học Phước Hoà 25
35Trường Tiểu học Vạn Thắng7
36Trường Tiểu học Vĩnh Hải 211
37Trường Tiểu học Phương Sơn5
38Trường Tiểu học Vạn Thạnh2
39Trường Tiểu học Phước Đồng12
40Trường Tiểu học Phước Long 23
41Trường HERMANN GMEINER6
42Trường Tiểu học Vĩnh Hoà 24
43Trường APC Dimond Bay2
44Trường TH,THCS&THPT Quốc tế Việt Nam Singapore1

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương