Số học sinh tiểu học Thành phố Nha Trang Khánh Hòa dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Vĩnh Lương 11
2Trường Tiểu học Vĩnh Hoà 11
3Trường Tiểu học Vĩnh Hải 10
4Trường Tiểu học Vĩnh Thọ0
5Trường Tiểu học Vĩnh Phước 10
6Trường Tiểu học Vĩnh Phước 24
7Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 30
8Trường Tiểu học Phương Sài3
9Trường Tiểu học Lộc Thọ1
10Trường Tiểu học Xương Huân 10
11Trường Tiểu học Xương Huân 20
12Trường Tiểu học Phước Tiến2
13Trường Tiểu học Tân Lập 19
14Trường Tiểu học Tân Lập 21
15Trường Tiểu học Phước Tân 20
16Trường Tiểu học Phước Tân 11
17Trường Tiểu học Phước Hoà 10
18Trường Tiểu học Phước Hải 12
19Trường Tiểu học Phước Long 14
20Trường Tiểu học Phước Hải 30
21Trường Tiểu học Phước Thịnh1
22Trường Tiểu học Vĩnh Trường0
23Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 18
24Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 20
25Trường Tiểu học Ngọc Hiệp1
26Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp1
27Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc0
28Trường Tiểu học Vĩnh Thái0
29Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh0
30Trường Tiểu học Vĩnh Trung0
31Trường Tiểu học Vĩnh Phương 10
32Trường Tiểu học Vĩnh Phương 20
33Trường Tiểu học Vĩnh Lương 20
34Trường Tiểu học Phước Hoà 20
35Trường Tiểu học Vạn Thắng0
36Trường Tiểu học Vĩnh Hải 20
37Trường Tiểu học Phương Sơn0
38Trường Tiểu học Vạn Thạnh0
39Trường Tiểu học Phước Đồng2
40Trường Tiểu học Phước Long 20
41Trường HERMANN GMEINER0
42Trường Tiểu học Vĩnh Hoà 20
43Trường APC Dimond Bay0
44Trường TH,THCS&THPT Quốc tế Việt Nam Singapore0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương