Cuộc thi IOE cấp toàn quốc diễn ra trong 2 ngày từ 05/05/2018 đối với thí sinh thi theo hội đồng và 06/05/2018 đối với thí sinh thi tự do.Chi tiết xem tại đây

Số học sinh tiểu học Thành phố Nha Trang Khánh Hòa dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Vĩnh Lương 123
2Trường Tiểu học Vĩnh Hoà 1136
3Trường Tiểu học Vĩnh Hải 1100
4Trường Tiểu học Vĩnh Thọ23
5Trường Tiểu học Vĩnh Phước 111
6Trường Tiểu học Vĩnh Phước 2174
7Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 33
8Trường Tiểu học Phương Sài71
9Trường Tiểu học Lộc Thọ128
10Trường Tiểu học Xương Huân 115
11Trường Tiểu học Xương Huân 28
12Trường Tiểu học Phước Tiến39
13Trường Tiểu học Tân Lập 150
14Trường Tiểu học Tân Lập 278
15Trường Tiểu học Phước Tân 233
16Trường Tiểu học Phước Tân 126
17Trường Tiểu học Phước Hoà 145
18Trường Tiểu học Phước Hải 177
19Trường Tiểu học Phước Long 1147
20Trường Tiểu học Phước Hải 315
21Trường Tiểu học Phước Thịnh14
22Trường Tiểu học Vĩnh Trường17
23Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 1129
24Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 213
25Trường Tiểu học Ngọc Hiệp22
26Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp27
27Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc16
28Trường Tiểu học Vĩnh Thái0
29Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh42
30Trường Tiểu học Vĩnh Trung6
31Trường Tiểu học Vĩnh Phương 117
32Trường Tiểu học Vĩnh Phương 21
33Trường Tiểu học Vĩnh Lương 25
34Trường Tiểu học Phước Hoà 237
35Trường Tiểu học Vạn Thắng42
36Trường Tiểu học Vĩnh Hải 256
37Trường Tiểu học Phương Sơn28
38Trường Tiểu học Vạn Thạnh9
39Trường Tiểu học Phước Đồng75
40Trường Tiểu học Phước Long 232
41Trường HERMANN GMEINER27
42Trường Tiểu học Vĩnh Hoà 28
43Trường APC Dimond Bay2
44Trường TH,THCS&THPT Quốc tế Việt Nam Singapore4

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 30

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương