Số học sinh trung học cơ sở Huyện Châu Thành Kiên Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường THCS Mong Thọ B16
2Trường THCS Mong Thọ A8
3Trường THCS Bình An0
4Trường THCS Vĩnh Hoà Hiệp21
5Trường THCS Minh Lương69
6Trường THCS Minh Hoà11
7Trường THCS Giục Tượng7
8Trường THCS Mong Thọ B234
9Trường THCS Long Trì0
10Trường THCS Thị trấn Tầm Vu0
11Trường THCS Vĩnh Công0
12Trường THCS Thuận Mỹ0
13Trường THCS Thanh Phú Long0
14Trường THCS Nguyễn Văn Thăng0
15Trường THCS An Lục Long0
16Trường THCS Trí Bình0
17Trường THCS Thị trấn Châu Thành2
18Trường THCS Hoà Hội0
19Trường THCS Hảo Đức B0
20Trường THCS Biên Giới0
21Trường THCS Hoà Thạnh0
22Trường THCS Thành Long0
23Trường THCS Nam Điền0
24Trường THCS Long Vĩnh0
25Trường THCS Võ Văn Truyện0
26Trường THCS Phước Vinh0
27Trường THCS Hảo Đước0
28Trường THCS Tua Hai Đồng Khởi0
29Trường THCS Thái Bình0
30Trường THCS An Nhơn0
31Trường THCS Phú Long0
32Trường THCS An Hiệp0
33Trường THCS An Phú Thuận0
34Trường THCS An Khánh0
35Trường THCS Tân Phú0
36Trường THCS Tân Phú Trung0
37Trường THCS Hoà Tân0
38Trường THCS Tân Bình0
39Trường THCS Tường Đa0
40Trường THCS Sơn Hoà0
41Trường THCS Trần Văn Ơn0
42Trường THCS An Phước0
43Trường THCS An Hoá0
44Trường THCS Tam Phước0
45Trường THCS Hữu Định0
46Trường THCS Quới Sơn0
47Trường THCS Giao Long0
48Trường THCS Tân Thạch0
49Trường THCS Phú Túc0
50Trường THCS Tân Phú B0
51Trường THCS Tân Phú A0
52Trường THCS Tiên Thuỷ0
53Trường THCS Tiên Long0
54Trường THCS Vĩnh An0
55Trường THCS Vĩnh Lợi0
56Trường THCS An Hoà0
57Trường THCS An Châu0
58Trường THCS Bình Thạnh0
59Trường THCS Vĩnh Nhuận0
60Trường THCS Vĩnh Hanh0
61Trường THCS Quản Cơ Thành0
62Trường THCS Vĩnh Thành0
63Trường THCS Thanh Mỹ0
64Trường THCS Hoà Thuận0
65Trường THCS Song Lộc0
66Trường THCS Long Hoà0
67Trường THCS Phước Hảo0
68Trường THCS Hoà Lợi0
69Trường THCS Hoà Minh B0
70Trường THCS Lương Hoà0
71Trường THCS Đa Lộc0
72Trường THCS Hưng Mỹ0
73Trường THCS Long Hưng0
74Trường THCS Bàn Long0
75Trường THCS Phú Phong0
76Trường THCS Rạch Gầm - Kim Sơn0
77Trường THCS Song Thuận0
78Trường THCS Vĩnh Kim0
79Trường THCS Nhị Bình0
80Trường THCS Đông Hoà0
81Trường THCS Long Định0
82Trường THCS Thới Sơn0
83Trường THCS Bình Đức0
84Trường THCS Phú Thạnh0
85Trường THCS Tam Hiệp0
86Trường THCS Long An0
87Trường THCS Thân Cửu Nghĩa0
88Trường THCS Tân Hiệp0
89Trường THCS Tân Lý Tây0
90Trường THCS Tân Hương0
91Trường THCS Tân Hội Đông0
92Trường THCS Vĩnh Hòa Phú16
93Trường PTDTNT huyện Châu Thành0
94THCS Thạch Lộc13
95THPT Mong Thọ70
96Trường THCS An Lạc0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương