Số học sinh tiểu học Huyện Giồng Riềng Kiên Giang dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Thị trấn Giồng Riềng 1193
2Trường Tiểu học Thị trấn Giồng Riềng 235
3Trường Tiểu học Thị trấn Giồng Riềng 32
4Trường Tiểu học Long Thạnh 151
5Trường Tiểu học Long Thạnh 20
6Trường Tiểu học Long Thạnh 312
7Trường Tiểu học Long Thạnh 41
8Trường Tiểu học Bàn Tân Định 129
9Trường Tiểu học Bàn Tân Định 25
10Trường Tiểu học Bàn Thạch 0
11Trường Tiểu học Thạch Hoà 13
12Trường Tiểu học Thạch Hoà 20
13Trường Tiểu học Thạnh Hưng 13
14Trường Tiểu học Thạnh Hưng 20
15Trường Tiểu học Thạnh Phước2
16Trường Tiểu học Thạnh Lộc 10
17Trường Tiểu học Thạnh Lộc 20
18Trường Tiểu học Ngọc Chúc 12
19Trường Tiểu học Ngọc Chúc 20
20Trường Tiểu học Ngọc Chúc 30
21Trường Tiểu học Ngọc Thành13
22Trường Tiểu học Ngọc Thuận0
23Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh0
24Trường Tiểu học Danh Thơi0
25Trường Tiểu học Nguyễn Hưởng2
26Trường Tiểu học Hoà Thuận 11
27Trường Tiểu học Hoà Thuận 20
28Trường Tiểu học Hoà Thuận 30
29Trường Tiểu học Hoà Thuận 40
30Trường Tiểu học Hoà Thuận 50
31Trường Tiểu học Hoà An 10
32Trường Tiểu học Hoà An 20
33Trường Tiểu học Hoà Hưng 115
34Trường Tiểu học Hoà Hưng 20
35Trường Tiểu học Hoà Lợi0
36Trường Phổ thông dân tộc nội trú Giồng Riềng0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương