Số học sinh tiểu học Huyện Củ Chi TP.Hồ Chí Minh dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Tân Phú1
2Trường Tiểu học Tân Phú Trung0
3Trường Tiểu học Tân Thông Hội0
4Trường Tiểu học Tân Tiến0
5Trường Tiểu học Thị trấn Củ Chi3
6Trường Tiểu học Tân Thành0
7Trường Tiểu học Lê Thị Pha0
8Trường Tiểu học Liên Minh Công Nông0
9Trường Tiểu học Nguyễn Văn Lịch0
10Trường Tiểu học Phước Hiệp0
11Trường Tiểu học An Phước0
12Trường Tiểu học Phước Thạnh0
13Trường Tiểu học Thái Mỹ1
14Trường Tiểu học Liên Trung0
15Trường Tiểu học Trung Lập Hạ0
16Trường Tiểu học Lê Văn Thế0
17Trường Tiểu học Trung Lập Thượng0
18Trường Tiểu học An Nhơn Đông0
19Trường Tiểu học An Nhơn Tây0
20Trường Tiểu học An Phú0
21Trường Tiểu học Nhuận Đức 10
22Trường Tiểu học Nhuận Đức 20
23Trường Tiểu học Phạm Văn Cội0
24Trường Tiểu học Tân Thanh Đông 10
25Trường Tiểu học Tân Thanh Đông 20
26Trường Tiểu học Tân Thanh Đông 30
27Trường Tiểu học Phú Hoà Đông0
28Trường Tiểu học Phú Hoà Đông 20
29Trường Tiểu học Hoà Phú0
30Trường Tiểu học Bình Mỹ0
31Trường Tiểu học Bình Mỹ 20
32Trường Tiểu học Phước Vĩnh An0
33Trường Tiểu học Phú Mỹ Hưng0
34Trường Tiểu học Trần Văn Chẫm0
35Trường Tiểu học An Phú 20
36TANTHANH PRIMARY SCHOOL1
37An Nhơn Đông0
38An Nhơn Tây0
39An Phú 10
40Tân Thạnh Tây0
41Trung An0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương