BTC thông báo: Vòng thi cấp toàn quốc cho các khối lớp 5,9 và 11 sẽ diễn ra vào ngày 06/04/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 30 của hệ thống và phải nằm trong danh sách của BTC đã công bố xem tại đây. Các đơn vị giáo dục sẽ lấy mã số dự thi tại đây

Số học sinh tiểu học Huyện Lâm Hà Lâm Đồng dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Cil Cus1
2Trường Tiểu học Gia Lâm10
3Trường Tiểu học Hai Bà Trưng12
4Trường Tiểu học Hoài Đức 16
5Trường Tiểu học Hoài Đức 22
6Trường Tiểu học Lán Tranh 14
7Trường Tiểu học Lán Tranh 22
8Trường Tiểu học Liêng Srôn0
9Trường Tiểu học Mê Linh3
10Trường Tiểu học Đa Nung1
11Trường Tiểu học Nam Ban 119
12Trường Tiểu học Nam Ban 213
13Trường Tiểu học Đan Phượng 14
14Trường Tiểu học Đan Phượng 20
15Trường Tiểu học Đinh Văn 16
16Trường Tiểu học Đinh Văn 25
17Trường Tiểu học Đinh Văn 31
18Trường Tiểu học Đinh Văn 41
19Trường Tiểu học Đinh Văn 596
20Trường Tiểu học Đông Thanh 140
21Trường Tiểu học Đông Thanh 21
22Trường Tiểu học Phi Liêng 10
23Trường Tiểu học Phi Liêng 20
24Trường Tiểu học Phi Liêng 30
25Trường Tiểu học Phi Liêng 40
26Trường Tiểu học Phi Tô2
27Trường Tiểu học Phú Sơn 12
28Trường Tiểu học Phú Sơn 22
29Trường Tiểu học Phúc Thọ 14
30Trường Tiểu học Phúc Thọ 22
31Trường Tiểu học Phúc Thọ 30
32Trường Tiểu học R Lơm3
33Trường Tiểu học R Teng0
34Trường Tiểu học Rô Men 10
35Trường Tiểu học Ro Men 20
36Trường Tiểu học Tân Hà 110
37Trường Tiểu học Tân Hà 258
38Trường Tiểu học Tân Thanh 13
39Trường Tiểu học Tân Thanh 25
40Trường Tiểu học Tân Văn 12
41Trường Tiểu học Tân Văn 20
42Trường Tiểu học Tân Văn 30
43Trường Tiểu học Từ Liêm73
44Trường Tiểu học Trần Quốc Toản2
45Trường Tiểu học Đa R Kôh5
46Tiểu học R'Teing0
47Trường Tiểu học Tân Thanh 39
48Trường THCS Lê Văn Tám1

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương