Số học sinh tiểu học Huyện Lâm Hà Lâm Đồng dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Cil Cus0
2Trường Tiểu học Gia Lâm6
3Trường Tiểu học Hai Bà Trưng45
4Trường Tiểu học Hoài Đức 122
5Trường Tiểu học Hoài Đức 216
6Trường Tiểu học Lán Tranh 13
7Trường Tiểu học Lán Tranh 228
8Trường Tiểu học Liêng Srôn0
9Trường Tiểu học Mê Linh8
10Trường Tiểu học Đa Nung18
11Trường Tiểu học Nam Ban 175
12Trường Tiểu học Nam Ban 260
13Trường Tiểu học Đan Phượng 15
14Trường Tiểu học Đan Phượng 219
15Trường Tiểu học Đinh Văn 140
16Trường Tiểu học Đinh Văn 221
17Trường Tiểu học Đinh Văn 32
18Trường Tiểu học Đinh Văn 40
19Trường Tiểu học Đinh Văn 599
20Trường Tiểu học Đông Thanh 121
21Trường Tiểu học Đông Thanh 23
22Trường Tiểu học Phi Liêng 10
23Trường Tiểu học Phi Liêng 20
24Trường Tiểu học Phi Liêng 30
25Trường Tiểu học Phi Liêng 40
26Trường Tiểu học Phi Tô0
27Trường Tiểu học Phú Sơn 13
28Trường Tiểu học Phú Sơn 29
29Trường Tiểu học Phúc Thọ 110
30Trường Tiểu học Phúc Thọ 20
31Trường Tiểu học Phúc Thọ 30
32Trường Tiểu học R Lơm48
33Trường Tiểu học R Teng14
34Trường Tiểu học Rô Men 10
35Trường Tiểu học Ro Men 20
36Trường Tiểu học Tân Hà 156
37Trường Tiểu học Tân Hà 2119
38Trường Tiểu học Tân Thanh 113
39Trường Tiểu học Tân Thanh 27
40Trường Tiểu học Tân Văn 162
41Trường Tiểu học Tân Văn 20
42Trường Tiểu học Tân Văn 31
43Trường Tiểu học Từ Liêm92
44Trường Tiểu học Trần Quốc Toản32
45Trường Tiểu học Đa R Kôh68
46Tiểu học R'Teing0
47Trường Tiểu học Tân Thanh 314
48Trường THCS Lê Văn Tám0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương