Số học sinh tiểu học Huyện Lâm Hà Lâm Đồng dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Cil Cus0
2Trường Tiểu học Gia Lâm1
3Trường Tiểu học Hai Bà Trưng0
4Trường Tiểu học Hoài Đức 12
5Trường Tiểu học Hoài Đức 20
6Trường Tiểu học Lán Tranh 10
7Trường Tiểu học Lán Tranh 20
8Trường Tiểu học Liêng Srôn0
9Trường Tiểu học Mê Linh0
10Trường Tiểu học Đa Nung0
11Trường Tiểu học Nam Ban 13
12Trường Tiểu học Nam Ban 20
13Trường Tiểu học Đan Phượng 10
14Trường Tiểu học Đan Phượng 20
15Trường Tiểu học Đinh Văn 11
16Trường Tiểu học Đinh Văn 20
17Trường Tiểu học Đinh Văn 30
18Trường Tiểu học Đinh Văn 40
19Trường Tiểu học Đinh Văn 50
20Trường Tiểu học Đông Thanh 10
21Trường Tiểu học Đông Thanh 20
22Trường Tiểu học Phi Liêng 10
23Trường Tiểu học Phi Liêng 20
24Trường Tiểu học Phi Liêng 30
25Trường Tiểu học Phi Liêng 40
26Trường Tiểu học Phi Tô0
27Trường Tiểu học Phú Sơn 10
28Trường Tiểu học Phú Sơn 20
29Trường Tiểu học Phúc Thọ 10
30Trường Tiểu học Phúc Thọ 20
31Trường Tiểu học Phúc Thọ 30
32Trường Tiểu học R Lơm0
33Trường Tiểu học R Teng0
34Trường Tiểu học Rô Men 10
35Trường Tiểu học Ro Men 20
36Trường Tiểu học Tân Hà 10
37Trường Tiểu học Tân Hà 23
38Trường Tiểu học Tân Thanh 10
39Trường Tiểu học Tân Thanh 20
40Trường Tiểu học Tân Văn 10
41Trường Tiểu học Tân Văn 20
42Trường Tiểu học Tân Văn 30
43Trường Tiểu học Từ Liêm2
44Trường Tiểu học Trần Quốc Toản0
45Trường Tiểu học Đa R Kôh0
46Tiểu học R'Teing0
47Trường Tiểu học Tân Thanh 30
48Trường THCS Lê Văn Tám0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 2

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương