BTC thông báo: Do thay đổi cơ chế quản lý tài khoản, vì vậy tài khoản nào trước đây chưa cập nhật thông tin số điện thoại thì cần cập nhật để bảo vệ tài khoản. Mong nhận được sự hợp tác !

Số học sinh tiểu học Huyện Bảo Thắng Lào Cai dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Số 1 TT Phố Lu5
2Trường Tiểu học Số 2 TT Phố Lu59
3Trường Tiểu học Số 3 TT Phố Lu0
4Trường Tiểu học TT Tằng Loỏng40
5Trường Tiểu học Bản Cầm0
6Trường Tiểu học Bản Phiệt0
7Trường Tiểu học Số 1 Gia Phú0
8Trường Tiểu học Số 2 Gia Phú10
9Trường Tiểu học Số 3 Gia Phú0
10Trường Tiểu học Số 4 Gia Phú0
11Trường Tiểu học Số 5 Gia Phú0
12Trường Tiểu học Xã Phố Lu0
13Trường Tiểu học Số 1 Phú Nhuận0
14Trường Tiểu học Số 2 Phú Nhuận3
15Trường Tiểu học Số 3 Phú Nhuận1
16Trường Tiểu học Số 4 Phú Nhuận0
17Trường Tiểu học Số 1 Phong Hải0
18Trường Tiểu học Số 2 Phong Hải2
19Trường Tiểu học Số 3 Phong Hải0
20Trường Tiểu học Phong Niên0
21Trường Tiểu học Số 1 Sơn Hà13
22Trường Tiểu học Số 2 Sơn Hà0
23Trường Tiểu học Số 1 Sơn Hải0
24Trường Tiểu học Số 2 Sơn Hải0
25Trường Tiểu học Số 1 Thái Niên0
26Trường Tiểu học Số 2 Thái Niên0
27Trường Tiểu học Số 3 Thái Niên0
28Trường Tiểu học Số 1 Trì Quang0
29Trường Tiểu học Số 2 Trì Quang0
30Trường Tiểu học Số 1 Xuân Giao0
31Trường Tiểu học Số 2 Xuân Giao0
32Trường Tiểu học Số 1 Xuân Quang0
33Trường Tiểu học Số 2 Xuân Quang2
34Trường Tiểu học Số 3 Xuân Quang0
35Trường Tiểu học Số 4 Xuân Quang0
36Trường Phổ thông dân tộc nội trú0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 17

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương