Số học sinh tiểu học Huyện Bảo Thắng Lào Cai dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Số 1 TT Phố Lu0
2Trường Tiểu học Số 2 TT Phố Lu9
3Trường Tiểu học Số 3 TT Phố Lu0
4Trường Tiểu học TT Tằng Loỏng3
5Trường Tiểu học Bản Cầm0
6Trường Tiểu học Bản Phiệt0
7Trường Tiểu học Số 1 Gia Phú0
8Trường Tiểu học Số 2 Gia Phú0
9Trường Tiểu học Số 3 Gia Phú0
10Trường Tiểu học Số 4 Gia Phú0
11Trường Tiểu học Số 5 Gia Phú0
12Trường Tiểu học Xã Phố Lu0
13Trường Tiểu học Số 1 Phú Nhuận0
14Trường Tiểu học Số 2 Phú Nhuận0
15Trường Tiểu học Số 3 Phú Nhuận0
16Trường Tiểu học Số 4 Phú Nhuận0
17Trường Tiểu học Số 1 Phong Hải0
18Trường Tiểu học Số 2 Phong Hải0
19Trường Tiểu học Số 3 Phong Hải0
20Trường Tiểu học Phong Niên0
21Trường Tiểu học Số 1 Sơn Hà3
22Trường Tiểu học Số 2 Sơn Hà0
23Trường Tiểu học Số 1 Sơn Hải0
24Trường Tiểu học Số 2 Sơn Hải0
25Trường Tiểu học Số 1 Thái Niên0
26Trường Tiểu học Số 2 Thái Niên0
27Trường Tiểu học Số 3 Thái Niên0
28Trường Tiểu học Số 1 Trì Quang0
29Trường Tiểu học Số 2 Trì Quang0
30Trường Tiểu học Số 1 Xuân Giao0
31Trường Tiểu học Số 2 Xuân Giao0
32Trường Tiểu học Số 1 Xuân Quang0
33Trường Tiểu học Số 2 Xuân Quang0
34Trường Tiểu học Số 3 Xuân Quang0
35Trường Tiểu học Số 4 Xuân Quang0
36Trường Phổ thông dân tộc nội trú0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương