BTC thông báo: Thi IOE cấp Tỉnh/Thành phố diễn ra trong ngày 23/02/2019 và 24/02/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 25 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC. Hotline để giải đáp đăng ký mã thi Tỉnh/Thành Phố 098 322 0382

Số học sinh tiểu học Huyện Bảo Thắng Lào Cai dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Số 1 TT Phố Lu6
2Trường Tiểu học Số 2 TT Phố Lu62
3Trường Tiểu học Số 3 TT Phố Lu0
4Trường Tiểu học TT Tằng Loỏng41
5Trường Tiểu học Bản Cầm1
6Trường Tiểu học Bản Phiệt1
7Trường Tiểu học Số 1 Gia Phú0
8Trường Tiểu học Số 2 Gia Phú12
9Trường Tiểu học Số 3 Gia Phú0
10Trường Tiểu học Số 4 Gia Phú0
11Trường Tiểu học Số 5 Gia Phú0
12Trường Tiểu học Xã Phố Lu0
13Trường Tiểu học Số 1 Phú Nhuận0
14Trường Tiểu học Số 2 Phú Nhuận3
15Trường Tiểu học Số 3 Phú Nhuận1
16Trường Tiểu học Số 4 Phú Nhuận0
17Trường Tiểu học Số 1 Phong Hải0
18Trường Tiểu học Số 2 Phong Hải3
19Trường Tiểu học Số 3 Phong Hải0
20Trường Tiểu học Phong Niên0
21Trường Tiểu học Số 1 Sơn Hà13
22Trường Tiểu học Số 2 Sơn Hà0
23Trường Tiểu học Số 1 Sơn Hải0
24Trường Tiểu học Số 2 Sơn Hải0
25Trường Tiểu học Số 1 Thái Niên0
26Trường Tiểu học Số 2 Thái Niên0
27Trường Tiểu học Số 3 Thái Niên0
28Trường Tiểu học Số 1 Trì Quang0
29Trường Tiểu học Số 2 Trì Quang0
30Trường Tiểu học Số 1 Xuân Giao0
31Trường Tiểu học Số 2 Xuân Giao0
32Trường Tiểu học Số 1 Xuân Quang0
33Trường Tiểu học Số 2 Xuân Quang2
34Trường Tiểu học Số 3 Xuân Quang0
35Trường Tiểu học Số 4 Xuân Quang0
36Trường Phổ thông dân tộc nội trú0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương