Số học sinh tiểu học Huyện Châu Thành Long An dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Thị trấn Tầm Vu A0
2Trường Tiểu học Thị trấn Tầm Vu B0
3Trường Tiểu học An Khương Thới0
4Trường Tiểu học An Lục Long A1
5Trường Tiểu học An Lục Long B0
6Trường Tiểu học Dương Xuân Hội0
7Trường Tiểu học Đặng Thành Công0
8Trường Tiểu học Hiệp Thạnh0
9Trường Tiểu học Long Trì0
10Trường Tiểu học Vĩnh Hoà Hiệp 40
11Trường Tiểu học Bình An 10
12Trường Tiểu học Bình An 20
13Trường Tiểu học Bình An 30
14Trường Tiểu học Thạnh Lộc 20
15Trường Tiểu học Mong Thọ A10
16Trường Tiểu học Mong Thọ A20
17Trường Tiểu học Mong Thọ B10
18Trường Tiểu học Mong Thọ B20
19Trường Tiểu học Mong Thọ B30
20Trường Tiểu học Mong Thọ B40
21Trường Tiểu học Giục Tượng 10
22Trường Tiểu học Giục Tượng 20
23Trường Tiểu học Minh Hoà 10
24Trường Tiểu học Minh Hoà 20
25Trường Tiểu học Minh Lương 10
26Trường Tiểu học Minh Lương 20
27Trường Tiểu học Vĩnh Hoà Hiệp 10
28Trường Tiểu học Vĩnh Hoà Hiệp 20
29Trường Tiểu học Vĩnh Hoà Hiệp 30
30Trường Tiểu học Thạnh Lộc 10
31Trường Tiểu học Bình Phong0
32Trường Tiểu học Hoàng Lê Kha0
33Trường Tiểu học Suối Dộp0
34Trường Tiểu học Cầy Xiêng0
35Trường Tiểu học Tua Hai0
36Trường Tiểu học Bùi Xuân Quyền Đồng Khởi0
37Trường Tiểu học Hiệp Phước0
38Trường Tiểu học Cây Ơi0
39Trường Tiểu học Thành Bắc0
40Trường Tiểu học Thành Tây0
41Trường Tiểu học Bến Sỏi0
42Trường Tiểu học An Cơ0
43Trường Tiểu học Bàu Sen0
44Trường Tiểu học Bến Trường0
45Trường Tiểu học Bình Lợi0
46Trường Tiểu học Cầu Trường0
47Trường Tiểu học Sa Nghe0
48Trường Tiểu học Xóm Trường0
49Trường Tiểu học Ấp Vịnh0
50Trường Tiểu học Long Chẩn0
51Trường Tiểu học Long Châu0
52Trường Tiểu học Bến Cừ0
53Trường Tiểu học Gò Nổi0
54Trường Tiểu học Trà Sim0
55Trường Tiểu học Phước Hoà0
56Trường Tiểu học Phước Thanh0
57Trường Tiểu học Phước Lộc0
58Trường Tiểu học Thanh An0
59Trường Tiểu học Thanh Bình0
60Trường Tiểu học Thanh Hoà0
61Trường Tiểu học Thanh Sơn 0
62Trường Tiểu học Thanh Trung0
63Trường Tiểu học Thanh Thuận0
64Trường Tiểu học Thị trấn Khu phố 20
65Trường Tiểu học Phú Minh0
66Trường Tiểu học Phạm Tự Điểm0
67Trường Tiểu học Trí Bình0
68Trường Tiểu học Biên Giới0
69Trường Tiểu học Ba Chàm0
70Trường Tiểu học Bố Lớn0
71Trường Tiểu học Hoà Hội0
72Trường Tiểu học Lê Văn Khuê0
73Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thăng0
74Trường Tiểu học Thanh Phú Long B0
75Trường Tiểu học Thuận Mỹ1
76Trường Tiểu học Trần Văn Ngạn0
77Trường Tiểu học Việt Lâm0
78Trường Tiểu học A Vĩnh Hanh0
79Trường Tiểu học An Hoá0
80Trường Tiểu học Giao Hoà0
81Trường Tiểu học Giao Long0
82Trường Tiểu học An Phước0
83Trường Tiểu học Hữu Định0
84Trường Tiểu học Tân Thạch A0
85Trường Tiểu học Tân Thạch B0
86Trường Tiểu học An Khanh0
87Trường Tiểu học Phú An Hoà0
88Trường Tiểu học Thị trấn0
89Trường Tiểu học Phú Túc A0
90Trường Tiểu học Phú Túc B0
91Trường Tiểu học Phú Đức A0
92Trường Tiểu học Phú Đức B0
93Trường Tiểu học Tân Phú A0
94Trường Tiểu học Tân Phú B0
95Trường Tiểu học Tân Phú C0
96Trường Tiểu học Tiên Thuỷ A0
97Trường Tiểu học Tiên Thuỷ B0
98Trường Tiểu học Tiên Thủy C0
99Trường Tiểu học Sơn Hoà0
100Trường Tiểu học Mỹ Thành0
101Trường Tiểu học An Hiệp0
102Trường Tiểu học Tường Đa0
103Trường Tiểu học Qưới Thành0
104Trường Tiểu học Thành Triệu0
105Trường Tiểu học Tiên Long0
106Trường Tiểu học Nguyễn Văn Khá0
107Trường Tiểu học Tam Phước B0
108Trường Tiểu học Qưới Sơn A0
109Trường Tiểu học Qưới Sơn B0
110Trường Tiểu học Trần Văn Ơn0
111Trường Tiểu học Tam Phước0
112Trường Tiểu học A An Hoà0
113Trường Tiểu học B An Hoà0
114Trường Tiểu học C An Hoà0
115Trường Tiểu học D An Hoà0
116Trường Tiểu học B Tân Phú0
117Trường Tiểu học B Vĩnh An0
118Trường Tiểu học A Tân Phú0
119Trường Tiểu học C Vĩnh Hanh0
120Trường Tiểu học A Vĩnh Bình0
121Trường Tiểu học B Vĩnh Bình0
122Trường Tiểu học A Vĩnh An0
123Trường Tiểu học A Vĩnh Nhuận0
124Trường Tiểu học B Vĩnh Nhuận0
125Trường Tiểu học C Vĩnh Nhuận0
126Trường Tiểu học A Cần Đăng0
127Trường Tiểu học B Cần Đăng0
128Trường Tiểu học C Cần Đăng0
129Trường Tiểu học Đ Cần Đăng0
130Trường Tiểu học B Vĩnh Hanh0
131Trường Tiểu học A Bình Hoà0
132Trường Tiểu học B Bình Hoà0
133Trường Tiểu học C Bình Hoà0
134Trường Tiểu học A Bình Thạnh0
135Trường Tiểu học B Bình Thạnh0
136Trường Tiểu học A Thị trấn An Châu0
137Trường Tiểu học B Thị trấn An Châu0
138Trường Tiểu học C Thị trấn An Châu0
139Trường Tiểu học Đ Thị trấn An Châu0
140Trường Tiểu học A Hoà Bình Thạnh0
141Trường Tiểu học B Hoà Bình Thạnh0
142Trường Tiểu học Vĩnh Lợi0
143Trường Tiểu học A Vĩnh Thành0
144Trường Tiểu học B Vĩnh Thành0
145Trường Tiểu học C Vĩnh Thành0
146Trường Tiểu học Đ Vĩnh Thành0
147Trường Tiểu học An Khánh 10
148Trường Tiểu học An Khánh 20
149Trường Tiểu học Phú Hựu0
150Trường Tiểu học An Nhơn0
151Trường Tiểu học An Hoà0
152Trường Tiểu học An Hiệp 10
153Trường Tiểu học An Hiệp 20
154Trường Tiểu học Nha Mân 10
155Trường Tiểu học Nha Mân 20
156Trường Tiểu học Tân Nghĩa Đông 10
157Trường Tiểu học Tân Nghĩa Đông 20
158Trường Tiểu học Phú Long0
159Trường Tiểu học Hoà Tân 10
160Trường Tiểu học Hoà Tân 20
161Trường Tiểu học Hoà Tân 30
162Trường Tiểu học Tân Xuân0
163Trường Tiểu học Cái Tỗu Hạ 10
164Trường Tiểu học Cái Tỗu Hạ 20
165Trường Tiểu học An Phú Thuận 10
166Trường Tiểu học An Phú Thuận 20
167Trường Tiểu học Bình Tiên 10
168Trường Tiểu học Bình Tiên 20
169Trường Tiểu học Tân Phú Trung 10
170Trường Tiểu học Tân Phú Trung 20
171Trường Tiểu học Tân Phú0
172Trường Tiểu học Tân Hội Đông0
173Trường Tiểu học Tân Lý Đông0
174Trường Tiểu học Tân Hương A0
175Trường Tiểu học Tân Hương B0
176Trường Tiểu học Tân Lý Tây A0
177Trường Tiểu học Tân Lý Tây B0
178Trường Tiểu học Tân Hiệp0
179Trường Tiểu học Thân Cửu Nghĩa A0
180Trường Tiểu học Thân Cửu Nghĩa B0
181Trường Tiểu học Long An0
182Trường Tiểu học Tam Hiệp A0
183Trường Tiểu học Tam Hiệp B0
184Trường Tiểu học Phước Thạnh0
185Trường Tiểu học Thạnh Phú0
186Trường Tiểu học Bình Đức0
187Trường Tiểu học Thới Sơn0
188Trường Tiểu học Giồng Dứa0
189Trường Tiểu học Long Định0
190Trường Tiểu học Dương Diềm0
191Trường Tiểu học Đồng Hoà0
192Trường Tiểu học Nhị Bình B0
193Trường Tiểu học Nhị Bình A0
194Trường Tiểu học Điềm Hy0
195Trường Tiểu học Hữu Đạo0
196Trường Tiểu học Bình Trưng A0
197Trường Tiểu học Bình Trưng B0
198Trường Tiểu học Vĩnh Kim0
199Trường Tiểu học Long Hưng A0
200Trường Tiểu học Long Hưng B0
201Trường Tiểu học Song Thuận0
202Trường Tiểu học Kim Sơn0
203Trường Tiểu học Phú Phong0
204Trường Tiểu học Bàn Long0
205Trường Tiểu học Hoà Lợi0
206Trường Tiểu học Hoà Minh C0
207Trường Tiểu học Long Hoà A0
208Trường Tiểu học Long Hoà0
209Trường Tiểu học Mỹ Chánh A0
210Trường Tiểu học Mỹ Chánh B0
211Trường Tiểu học Song Lộc A0
212Trường Tiểu học Song Lộc B0
213Trường Tiểu học Hưng Mỹ A0
214Trường Tiểu học Mỹ Hưng B0
215Trường Tiểu học Lương Hoà B0
216Trường Tiểu học Lương Hoà C0
217Trường Tiểu học Thị trấn Châu Thành0
218Trường Tiểu học Đa Lộc A0
219Trường Tiểu học Đa Lộc B0
220Trường Tiểu học Thanh Mỹ A0
221Trường Tiểu học Nguyệt Hoá0
222Trường Tiểu học Hoà Minh B0
223Trường Tiểu học Thanh Mỹ B0
224Trường Tiểu học Phước Hảo B0
225Trường Tiểu học Hoà Thuận A0
226Trường Tiểu học Tương Hoà A0
227Trường Tiểu học Hoà Minh A0
228Trường Tiểu học Phước Hảo A0
229Trường Tiều học Thanh Phú Long A1
230Trường Tiểu học Vĩnh Công1
231Tiều học Thanh Vĩnh Đông0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương