Số học sinh trung học cơ sở Huyện Châu Thành Long An dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường THCS An Lục Long0
2Trường THCS Nguyễn Văn Thăng0
3Trường THCS Thanh Phú Long0
4Trường THCS Thuận Mỹ0
5Trường THCS Vĩnh Công0
6Trường THCS Thị trấn Tầm Vu0
7Trường THCS Long Trì0
8Trường THCS Mong Thọ B20
9Trường THCS Giục Tượng0
10Trường THCS Minh Hoà0
11Trường THCS Minh Lương0
12Trường THCS Vĩnh Hoà Hiệp0
13Trường THCS Bình An0
14Trường THCS Mong Thọ A0
15Trường THCS Mong Thọ B10
16Trường THCS Thái Bình0
17Trường THCS Tua Hai Đồng Khởi0
18Trường THCS Hảo Đước0
19Trường THCS Phước Vinh0
20Trường THCS Võ Văn Truyện0
21Trường THCS Long Vĩnh0
22Trường THCS Nam Điền0
23Trường THCS Thành Long0
24Trường THCS Hoà Thạnh0
25Trường THCS Biên Giới0
26Trường THCS Hảo Đức B0
27Trường THCS Hoà Hội0
28Trường THCS Thị trấn Châu Thành0
29Trường THCS Trí Bình0
30Trường THCS Tiên Long0
31Trường THCS Tiên Thuỷ0
32Trường THCS Tân Phú A0
33Trường THCS Tân Phú B0
34Trường THCS Phú Túc0
35Trường THCS An Khánh0
36Trường THCS Tân Thạch0
37Trường THCS Giao Long0
38Trường THCS Quới Sơn0
39Trường THCS An Hiệp0
40Trường THCS Hữu Định0
41Trường THCS Tam Phước0
42Trường THCS An Hoá0
43Trường THCS An Phước0
44Trường THCS Trần Văn Ơn0
45Trường THCS Sơn Hoà0
46Trường THCS Tường Đa0
47Trường THCS Vĩnh Thành0
48Trường THCS Quản Cơ Thành0
49Trường THCS Bình Thạnh0
50Trường THCS Vĩnh Hanh0
51Trường THCS Vĩnh Nhuận0
52Trường THCS An Châu0
53Trường THCS An Hoà0
54Trường THCS Vĩnh Lợi0
55Trường THCS Vĩnh An0
56Trường THCS Tân Bình0
57Trường THCS Hoà Tân0
58Trường THCS Tân Phú Trung0
59Trường THCS Tân Phú0
60Trường THCS An Phú Thuận0
61Trường THCS Phú Long0
62Trường THCS An Nhơn0
63Trường THCS Tân Hội Đông0
64Trường THCS Tân Hương0
65Trường THCS Tân Lý Tây0
66Trường THCS Tân Hiệp0
67Trường THCS Thân Cửu Nghĩa0
68Trường THCS Long An0
69Trường THCS Tam Hiệp0
70Trường THCS Phú Thạnh0
71Trường THCS Bình Đức0
72Trường THCS Thới Sơn0
73Trường THCS Long Định0
74Trường THCS Đông Hoà0
75Trường THCS Nhị Bình0
76Trường THCS Vĩnh Kim0
77Trường THCS Song Thuận0
78Trường THCS Rạch Gầm - Kim Sơn0
79Trường THCS Phú Phong0
80Trường THCS Bàn Long0
81Trường THCS Long Hưng0
82Trường THCS Hưng Mỹ0
83Trường THCS Đa Lộc0
84Trường THCS Lương Hoà0
85Trường THCS Hoà Minh B0
86Trường THCS Hoà Lợi0
87Trường THCS Phước Hảo0
88Trường THCS Long Hoà0
89Trường THCS Song Lộc0
90Trường THCS Hoà Thuận0
91Trường THCS Thanh Mỹ0
92Trường THCS Thanh Vĩnh Đông0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương