Số học sinh tiểu học Huyện Hải Hậu Nam Định dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Hải An1
2Trường Tiểu học A Hải Anh4
3Trường Tiểu học B Hải Anh5
4Trường Tiểu học Hải Bắc1
5Trường Tiểu học Thị trấn Cồn2
6Trường Tiểu học Hải Cường0
7Trường Tiểu học Hải Châu1
8Trường Tiểu học Hải Chính0
9Trường Tiểu học Hải Đông1
10Trường Tiểu học A Hải Đường0
11Trường Tiểu học B Hải Đường2
12Trường Tiểu học Hải Giang4
13Trường Tiểu học Hải Hà13
14Trường Tiểu học Hải Hoà31
15Trường Tiểu học A Hải Hưng14
16Trường Tiểu học B Hải Hưng0
17Trường Tiểu học Hải Long4
18Trường Tiểu học Hải Lộc1
19Trường Tiểu học Hải Lý7
20Trường Tiểu học A Hải Minh7
21Trường Tiểu học B Hải Minh1
22Trường Tiểu học Hải Nam2
23Trường Tiểu học Hải Ninh3
24Trường Tiểu học Hải Phong2
25Trường Tiểu học Hải Phú7
26Trường Tiểu học Hải Phúc1
27Trường Tiểu học Hải Phương3
28Trường Tiểu học Hải Quang1
29Trường Tiểu học Hải Sơn7
30Trường Tiểu học Hải Tân0
31Trường Tiểu học Hải Tây1
32Trường Tiểu học Hải Toàn7
33Trường Tiểu học Hải Thanh98
34Trường Tiểu học A Thịnh Long10
35Trường Tiểu học B Thịnh Long0
36Trường Tiểu học A Hải Trung14
37Trường Tiểu học B Hải Trung2
38Trường Tiểu học Hải Triều1
39Trường Tiểu học Hải Vân2
40Trường Tiểu học Hải Xuân1
41Trường Tiểu học Thị trấn Yên Định7

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 10

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương