Số học sinh tiểu học Huyện Hải Hậu Nam Định dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Hải An0
2Trường Tiểu học A Hải Anh0
3Trường Tiểu học B Hải Anh0
4Trường Tiểu học Hải Bắc0
5Trường Tiểu học Thị trấn Cồn0
6Trường Tiểu học Hải Cường0
7Trường Tiểu học Hải Châu0
8Trường Tiểu học Hải Chính0
9Trường Tiểu học Hải Đông0
10Trường Tiểu học A Hải Đường1
11Trường Tiểu học B Hải Đường1
12Trường Tiểu học Hải Giang0
13Trường Tiểu học Hải Hà2
14Trường Tiểu học Hải Hoà0
15Trường Tiểu học A Hải Hưng3
16Trường Tiểu học B Hải Hưng0
17Trường Tiểu học Hải Long1
18Trường Tiểu học Hải Lộc1
19Trường Tiểu học Hải Lý3
20Trường Tiểu học A Hải Minh0
21Trường Tiểu học B Hải Minh0
22Trường Tiểu học Hải Nam1
23Trường Tiểu học Hải Ninh0
24Trường Tiểu học Hải Phong1
25Trường Tiểu học Hải Phú4
26Trường Tiểu học Hải Phúc1
27Trường Tiểu học Hải Phương0
28Trường Tiểu học Hải Quang0
29Trường Tiểu học Hải Sơn4
30Trường Tiểu học Hải Tân0
31Trường Tiểu học Hải Tây0
32Trường Tiểu học Hải Toàn0
33Trường Tiểu học Hải Thanh16
34Trường Tiểu học A Thịnh Long2
35Trường Tiểu học B Thịnh Long1
36Trường Tiểu học A Hải Trung16
37Trường Tiểu học B Hải Trung0
38Trường Tiểu học Hải Triều0
39Trường Tiểu học Hải Vân2
40Trường Tiểu học Hải Xuân0
41Trường Tiểu học Thị trấn Yên Định0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương