Cuộc thi IOE cấp toàn quốc diễn ra trong 2 ngày từ 05/05/2018 đối với thí sinh thi theo hội đồng và 06/05/2018 đối với thí sinh thi tự do.Chi tiết xem tại đây

Số học sinh tiểu học Huyện Hải Hậu Nam Định dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Hải An25
2Trường Tiểu học A Hải Anh228
3Trường Tiểu học B Hải Anh246
4Trường Tiểu học Hải Bắc27
5Trường Tiểu học Thị trấn Cồn66
6Trường Tiểu học Hải Cường1
7Trường Tiểu học Hải Châu18
8Trường Tiểu học Hải Chính31
9Trường Tiểu học Hải Đông42
10Trường Tiểu học A Hải Đường137
11Trường Tiểu học B Hải Đường137
12Trường Tiểu học Hải Giang31
13Trường Tiểu học Hải Hà67
14Trường Tiểu học Hải Hoà86
15Trường Tiểu học A Hải Hưng33
16Trường Tiểu học B Hải Hưng2
17Trường Tiểu học Hải Long232
18Trường Tiểu học Hải Lộc79
19Trường Tiểu học Hải Lý50
20Trường Tiểu học A Hải Minh72
21Trường Tiểu học B Hải Minh49
22Trường Tiểu học Hải Nam102
23Trường Tiểu học Hải Ninh7
24Trường Tiểu học Hải Phong138
25Trường Tiểu học Hải Phú45
26Trường Tiểu học Hải Phúc23
27Trường Tiểu học Hải Phương111
28Trường Tiểu học Hải Quang71
29Trường Tiểu học Hải Sơn448
30Trường Tiểu học Hải Tân243
31Trường Tiểu học Hải Tây26
32Trường Tiểu học Hải Toàn8
33Trường Tiểu học Hải Thanh428
34Trường Tiểu học A Thịnh Long182
35Trường Tiểu học B Thịnh Long19
36Trường Tiểu học A Hải Trung199
37Trường Tiểu học B Hải Trung37
38Trường Tiểu học Hải Triều48
39Trường Tiểu học Hải Vân26
40Trường Tiểu học Hải Xuân38
41Trường Tiểu học Thị trấn Yên Định94

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 30

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương