Số học sinh tiểu học Huyện Hải Hậu Nam Định dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Hải An16
2Trường Tiểu học A Hải Anh159
3Trường Tiểu học B Hải Anh201
4Trường Tiểu học Hải Bắc26
5Trường Tiểu học Thị trấn Cồn51
6Trường Tiểu học Hải Cường0
7Trường Tiểu học Hải Châu13
8Trường Tiểu học Hải Chính16
9Trường Tiểu học Hải Đông36
10Trường Tiểu học A Hải Đường105
11Trường Tiểu học B Hải Đường104
12Trường Tiểu học Hải Giang31
13Trường Tiểu học Hải Hà51
14Trường Tiểu học Hải Hoà65
15Trường Tiểu học A Hải Hưng23
16Trường Tiểu học B Hải Hưng1
17Trường Tiểu học Hải Long158
18Trường Tiểu học Hải Lộc60
19Trường Tiểu học Hải Lý34
20Trường Tiểu học A Hải Minh57
21Trường Tiểu học B Hải Minh36
22Trường Tiểu học Hải Nam95
23Trường Tiểu học Hải Ninh8
24Trường Tiểu học Hải Phong126
25Trường Tiểu học Hải Phú33
26Trường Tiểu học Hải Phúc22
27Trường Tiểu học Hải Phương92
28Trường Tiểu học Hải Quang44
29Trường Tiểu học Hải Sơn305
30Trường Tiểu học Hải Tân206
31Trường Tiểu học Hải Tây8
32Trường Tiểu học Hải Toàn7
33Trường Tiểu học Hải Thanh327
34Trường Tiểu học A Thịnh Long158
35Trường Tiểu học B Thịnh Long13
36Trường Tiểu học A Hải Trung165
37Trường Tiểu học B Hải Trung31
38Trường Tiểu học Hải Triều34
39Trường Tiểu học Hải Vân16
40Trường Tiểu học Hải Xuân38
41Trường Tiểu học Thị trấn Yên Định51

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương