Số học sinh tiểu học Huyện Hải Hậu Nam Định dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Hải An1
2Trường Tiểu học A Hải Anh4
3Trường Tiểu học B Hải Anh11
4Trường Tiểu học Hải Bắc1
5Trường Tiểu học Thị trấn Cồn5
6Trường Tiểu học Hải Cường0
7Trường Tiểu học Hải Châu5
8Trường Tiểu học Hải Chính1
9Trường Tiểu học Hải Đông16
10Trường Tiểu học A Hải Đường0
11Trường Tiểu học B Hải Đường8
12Trường Tiểu học Hải Giang6
13Trường Tiểu học Hải Hà18
14Trường Tiểu học Hải Hoà31
15Trường Tiểu học A Hải Hưng29
16Trường Tiểu học B Hải Hưng0
17Trường Tiểu học Hải Long15
18Trường Tiểu học Hải Lộc3
19Trường Tiểu học Hải Lý7
20Trường Tiểu học A Hải Minh9
21Trường Tiểu học B Hải Minh4
22Trường Tiểu học Hải Nam14
23Trường Tiểu học Hải Ninh5
24Trường Tiểu học Hải Phong6
25Trường Tiểu học Hải Phú15
26Trường Tiểu học Hải Phúc3
27Trường Tiểu học Hải Phương6
28Trường Tiểu học Hải Quang2
29Trường Tiểu học Hải Sơn122
30Trường Tiểu học Hải Tân2
31Trường Tiểu học Hải Tây3
32Trường Tiểu học Hải Toàn7
33Trường Tiểu học Hải Thanh164
34Trường Tiểu học A Thịnh Long90
35Trường Tiểu học B Thịnh Long1
36Trường Tiểu học A Hải Trung16
37Trường Tiểu học B Hải Trung2
38Trường Tiểu học Hải Triều1
39Trường Tiểu học Hải Vân4
40Trường Tiểu học Hải Xuân1
41Trường Tiểu học Thị trấn Yên Định19

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương