BTC thông báo: Vòng thi cấp toàn quốc cho các khối lớp 5,9 và 11 sẽ diễn ra vào ngày 06/04/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 30 của hệ thống và phải nằm trong danh sách của BTC đã công bố xem tại đây. Các đơn vị giáo dục sẽ lấy mã số dự thi tại đây

Số học sinh tiểu học Huyện Hải Hậu Nam Định dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Hải An1
2Trường Tiểu học A Hải Anh4
3Trường Tiểu học B Hải Anh9
4Trường Tiểu học Hải Bắc1
5Trường Tiểu học Thị trấn Cồn3
6Trường Tiểu học Hải Cường0
7Trường Tiểu học Hải Châu4
8Trường Tiểu học Hải Chính1
9Trường Tiểu học Hải Đông16
10Trường Tiểu học A Hải Đường0
11Trường Tiểu học B Hải Đường8
12Trường Tiểu học Hải Giang6
13Trường Tiểu học Hải Hà17
14Trường Tiểu học Hải Hoà31
15Trường Tiểu học A Hải Hưng28
16Trường Tiểu học B Hải Hưng0
17Trường Tiểu học Hải Long13
18Trường Tiểu học Hải Lộc2
19Trường Tiểu học Hải Lý7
20Trường Tiểu học A Hải Minh8
21Trường Tiểu học B Hải Minh3
22Trường Tiểu học Hải Nam9
23Trường Tiểu học Hải Ninh5
24Trường Tiểu học Hải Phong6
25Trường Tiểu học Hải Phú13
26Trường Tiểu học Hải Phúc3
27Trường Tiểu học Hải Phương6
28Trường Tiểu học Hải Quang2
29Trường Tiểu học Hải Sơn122
30Trường Tiểu học Hải Tân2
31Trường Tiểu học Hải Tây3
32Trường Tiểu học Hải Toàn7
33Trường Tiểu học Hải Thanh161
34Trường Tiểu học A Thịnh Long88
35Trường Tiểu học B Thịnh Long0
36Trường Tiểu học A Hải Trung15
37Trường Tiểu học B Hải Trung2
38Trường Tiểu học Hải Triều1
39Trường Tiểu học Hải Vân4
40Trường Tiểu học Hải Xuân1
41Trường Tiểu học Thị trấn Yên Định17

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương