BTC thông báo: Do thay đổi cơ chế quản lý tài khoản, vì vậy tài khoản nào trước đây chưa cập nhật thông tin số điện thoại thì cần cập nhật để bảo vệ tài khoản. Mong nhận được sự hợp tác !

Số học sinh tiểu học Huyện Hải Hậu Nam Định dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Hải An1
2Trường Tiểu học A Hải Anh4
3Trường Tiểu học B Hải Anh6
4Trường Tiểu học Hải Bắc1
5Trường Tiểu học Thị trấn Cồn3
6Trường Tiểu học Hải Cường0
7Trường Tiểu học Hải Châu3
8Trường Tiểu học Hải Chính1
9Trường Tiểu học Hải Đông1
10Trường Tiểu học A Hải Đường0
11Trường Tiểu học B Hải Đường6
12Trường Tiểu học Hải Giang6
13Trường Tiểu học Hải Hà16
14Trường Tiểu học Hải Hoà31
15Trường Tiểu học A Hải Hưng26
16Trường Tiểu học B Hải Hưng0
17Trường Tiểu học Hải Long7
18Trường Tiểu học Hải Lộc2
19Trường Tiểu học Hải Lý7
20Trường Tiểu học A Hải Minh8
21Trường Tiểu học B Hải Minh2
22Trường Tiểu học Hải Nam6
23Trường Tiểu học Hải Ninh4
24Trường Tiểu học Hải Phong2
25Trường Tiểu học Hải Phú9
26Trường Tiểu học Hải Phúc1
27Trường Tiểu học Hải Phương5
28Trường Tiểu học Hải Quang1
29Trường Tiểu học Hải Sơn113
30Trường Tiểu học Hải Tân0
31Trường Tiểu học Hải Tây3
32Trường Tiểu học Hải Toàn7
33Trường Tiểu học Hải Thanh151
34Trường Tiểu học A Thịnh Long88
35Trường Tiểu học B Thịnh Long0
36Trường Tiểu học A Hải Trung15
37Trường Tiểu học B Hải Trung2
38Trường Tiểu học Hải Triều1
39Trường Tiểu học Hải Vân3
40Trường Tiểu học Hải Xuân1
41Trường Tiểu học Thị trấn Yên Định14

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 17

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương