Số học sinh tiểu học Huyện Nam Trực Nam Định dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Nam Mỹ134
2Trường Tiểu học Nam Điền63
3Trường Tiểu học Nam Xá40
4Trường Tiểu học Nam Toàn11
5Trường Tiểu học Nam Chấn12
6Trường Tiểu học Nam Quang3
7Trường Tiểu học Nam Thắng20
8Trường Tiểu học Nam Tân21
9Trường Tiểu học Nam Thịnh3
10Trường Tiểu học Nam Trung225
11Trường Tiểu học Nam Hồng0
12Trường Tiểu học Nam Hoa16
13Trường Tiểu học Nam Nghĩa0
14Trường Tiểu học Nam An17
15Trường Tiểu học Nam Cường77
16Trường Tiểu học Nam Giang13
17Trường Tiểu học Nam Đào26
18Trường Tiểu học Nam Hùng12
19Trường Tiểu học Nam Dương19
20Trường Tiểu học Nam Minh38
21Trường Tiểu học Nam Bình8
22Trường Tiểu học Nam Thượng12
23Trường Tiểu học Nam Thành22
24Trường Tiểu học Nam Đồng24
25Trường Tiểu học Nam Tiến10
26Trường Tiểu học Nam Sơn0
27Trường Tiểu học Nam Thái2
28Trường Tiểu học Nam Phúc0
29Trường Tiểu học Nam Lợi2
30Trường Tiểu học Nam Quan19
31Trường Tiểu học Nam Ninh36
32Trường Tiểu học Nam Long24
33Trường Tiểu học Nam Hải9
34Trường Tiểu học Thị trấn Cổ Lễ0
35Trường Tiểu học Trực Chính0
36Trường Tiểu học Trực Trung0
37Trường Tiểu học Trực Đông0
38Trường Tiểu học Trực Phương0
39Trường Tiểu học Trực Định0
40Trường Tiểu học Trực Liêm0
41Trường Tiểu học Trực Hải0
42Trường Tiểu học Trực Bình0
43Trường Tiểu học Trực Tĩnh0
44Trường Tiểu học Trực Đạo0
45Trường Tiểu học Trực Nội0
46Trường Tiểu học Trực Cát0
47Trường Tiểu học Trực Thành0
48Trường Tiểu học Trực Thanh0
49Trường Tiểu học Trực Tuấn0
50Trường Tiểu học Trực Hưng0
51Trường Tiểu học Trực Khang0
52Trường Tiểu học Trực Mỹ0
53Trường Tiểu học Trực Thuận0
54Trường Tiểu học Trực Thái0
55Trường Tiểu học Trực Phú0
56Trường Tiểu học Trực Thaắng0
57Trường Tiểu học Trực Đại A0
58Trường Tiểu học Trực Đại B0
59Trường Tiểu học Trực Hùng0
60Trường Tiểu học Trực Hùng B0
61Trường Tiểu học Trực Cường0
62Trung tâm khuyết tật Nam Định0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 7

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương