BTC thông báo: Để chuẩn bị tốt cho vòng thi cấp toàn quốc. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 30 của hệ thống. Các tài khoản nào trước đây chưa cập nhật thông tin số điện thoại thì cần cập nhật để bảo vệ tài khoản xem hướng dẫn tại đây. Mong nhận được sự hợp tác !

Số học sinh tiểu học Huyện Nam Trực Nam Định dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Nam Mỹ349
2Trường Tiểu học Nam Điền151
3Trường Tiểu học Nam Xá101
4Trường Tiểu học Nam Toàn103
5Trường Tiểu học Nam Chấn209
6Trường Tiểu học Nam Quang24
7Trường Tiểu học Nam Thắng164
8Trường Tiểu học Nam Tân214
9Trường Tiểu học Nam Thịnh23
10Trường Tiểu học Nam Trung512
11Trường Tiểu học Nam Hồng66
12Trường Tiểu học Nam Hoa77
13Trường Tiểu học Nam Nghĩa6
14Trường Tiểu học Nam An41
15Trường Tiểu học Nam Cường337
16Trường Tiểu học Nam Giang47
17Trường Tiểu học Nam Đào168
18Trường Tiểu học Nam Hùng30
19Trường Tiểu học Nam Dương216
20Trường Tiểu học Nam Minh64
21Trường Tiểu học Nam Bình33
22Trường Tiểu học Nam Thượng76
23Trường Tiểu học Nam Thành34
24Trường Tiểu học Nam Đồng41
25Trường Tiểu học Nam Tiến149
26Trường Tiểu học Nam Sơn6
27Trường Tiểu học Nam Thái37
28Trường Tiểu học Nam Phúc3
29Trường Tiểu học Nam Lợi5
30Trường Tiểu học Nam Quan23
31Trường Tiểu học Nam Ninh112
32Trường Tiểu học Nam Long46
33Trường Tiểu học Nam Hải32
34Trường Tiểu học Thị trấn Cổ Lễ0
35Trường Tiểu học Trực Chính0
36Trường Tiểu học Trực Trung0
37Trường Tiểu học Trực Đông0
38Trường Tiểu học Trực Phương0
39Trường Tiểu học Trực Định0
40Trường Tiểu học Trực Liêm0
41Trường Tiểu học Trực Hải0
42Trường Tiểu học Trực Bình0
43Trường Tiểu học Trực Tĩnh0
44Trường Tiểu học Trực Đạo0
45Trường Tiểu học Trực Nội0
46Trường Tiểu học Trực Cát0
47Trường Tiểu học Trực Thành0
48Trường Tiểu học Trực Thanh0
49Trường Tiểu học Trực Tuấn0
50Trường Tiểu học Trực Hưng0
51Trường Tiểu học Trực Khang0
52Trường Tiểu học Trực Mỹ0
53Trường Tiểu học Trực Thuận0
54Trường Tiểu học Trực Thái0
55Trường Tiểu học Trực Phú0
56Trường Tiểu học Trực Thaắng0
57Trường Tiểu học Trực Đại A1
58Trường Tiểu học Trực Đại B0
59Trường Tiểu học Trực Hùng0
60Trường Tiểu học Trực Hùng B0
61Trường Tiểu học Trực Cường0
62Trung tâm khuyết tật Nam Định1

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương