Số học sinh tiểu học Huyện Nam Trực Nam Định dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Nam Mỹ369
2Trường Tiểu học Nam Điền153
3Trường Tiểu học Nam Xá105
4Trường Tiểu học Nam Toàn114
5Trường Tiểu học Hồng Quang25
6Trường Tiểu học Nam Thắng181
7Trường Tiểu học Nam Tân228
8Trường Tiểu học Nam Thịnh24
9Trường Tiểu học Nam Trung518
10Trường Tiểu học Nam Hồng107
11Trường Tiểu học Nam Hoa78
12Trường Tiểu học Nam Nghĩa9
13Trường Tiểu học Nam An41
14Trường Tiểu học Nam Cường338
15Trường Tiểu học Nam Giang53
16Trường Tiểu học Nam Đào173
17Trường Tiểu học Nam Hùng30
18Trường Tiểu học Nam Dương223
19Trường Tiểu học Nam Minh66
20Trường Tiểu học Nam Bình34
21Trường Tiểu học Nam Thượng76
22Trường Tiểu học Nam Thành34
23Trường Tiểu học Nam Đồng41
24Trường Tiểu học Nam Tiến151
25Trường Tiểu học Nam Sơn6
26Trường Tiểu học Nam Thái43
27Trường Tiểu học Nam Phúc4
28Trường Tiểu học Nam Lợi5
29Trường Tiểu học Nam Quan24
30Trường Tiểu học Nam Ninh112
31Trường Tiểu học Nam Long51
32Trường Tiểu học Nam Hải32
33Trường Tiểu học Thị trấn Cổ Lễ0
34Trường Tiểu học Trực Chính0
35Trường Tiểu học Trực Trung0
36Trường Tiểu học Trực Đông0
37Trường Tiểu học Trực Phương0
38Trường Tiểu học Trực Định0
39Trường Tiểu học Trực Liêm0
40Trường Tiểu học Trực Hải0
41Trường Tiểu học Trực Bình0
42Trường Tiểu học Trực Tĩnh0
43Trường Tiểu học Trực Đạo0
44Trường Tiểu học Trực Nội0
45Trường Tiểu học Trực Cát0
46Trường Tiểu học Trực Thành0
47Trường Tiểu học Trực Thanh0
48Trường Tiểu học Trực Tuấn0
49Trường Tiểu học Trực Hưng0
50Trường Tiểu học Trực Khang0
51Trường Tiểu học Trực Mỹ0
52Trường Tiểu học Trực Thuận0
53Trường Tiểu học Trực Thái0
54Trường Tiểu học Trực Phú0
55Trường Tiểu học Trực Thaắng0
56Trường Tiểu học Trực Đại A1
57Trường Tiểu học Trực Đại B0
58Trường Tiểu học Trực Hùng0
59Trường Tiểu học Trực Hùng B0
60Trường Tiểu học Trực Cường1
61Trung tâm khuyết tật Nam Định1
620

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương