Số học sinh tiểu học Huyện Nam Trực Nam Định dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Nam Mỹ835
2Trường Tiểu học Nam Điền449
3Trường Tiểu học Nam Xá157
4Trường Tiểu học Nam Toàn110
5Trường Tiểu học Nam Chấn194
6Trường Tiểu học Nam Quang62
7Trường Tiểu học Nam Thắng376
8Trường Tiểu học Nam Tân223
9Trường Tiểu học Nam Thịnh71
10Trường Tiểu học Nam Trung1110
11Trường Tiểu học Nam Hồng69
12Trường Tiểu học Nam Hoa155
13Trường Tiểu học Nam Nghĩa43
14Trường Tiểu học Nam An88
15Trường Tiểu học Nam Cường295
16Trường Tiểu học Nam Giang227
17Trường Tiểu học Nam Đào477
18Trường Tiểu học Nam Hùng87
19Trường Tiểu học Nam Dương369
20Trường Tiểu học Nam Minh93
21Trường Tiểu học Nam Bình20
22Trường Tiểu học Nam Thượng109
23Trường Tiểu học Nam Thành133
24Trường Tiểu học Nam Đồng31
25Trường Tiểu học Nam Tiến268
26Trường Tiểu học Nam Sơn1
27Trường Tiểu học Nam Thái93
28Trường Tiểu học Nam Phúc9
29Trường Tiểu học Nam Lợi15
30Trường Tiểu học Nam Quan28
31Trường Tiểu học Nam Ninh163
32Trường Tiểu học Nam Long104
33Trường Tiểu học Nam Hải29
34Trường Tiểu học Thị trấn Cổ Lễ1
35Trường Tiểu học Trực Chính1
36Trường Tiểu học Trực Trung0
37Trường Tiểu học Trực Đông0
38Trường Tiểu học Trực Phương0
39Trường Tiểu học Trực Định0
40Trường Tiểu học Trực Liêm0
41Trường Tiểu học Trực Hải0
42Trường Tiểu học Trực Bình0
43Trường Tiểu học Trực Tĩnh0
44Trường Tiểu học Trực Đạo0
45Trường Tiểu học Trực Nội1
46Trường Tiểu học Trực Cát0
47Trường Tiểu học Trực Thành0
48Trường Tiểu học Trực Thanh0
49Trường Tiểu học Trực Tuấn0
50Trường Tiểu học Trực Hưng0
51Trường Tiểu học Trực Khang0
52Trường Tiểu học Trực Mỹ0
53Trường Tiểu học Trực Thuận1
54Trường Tiểu học Trực Thái1
55Trường Tiểu học Trực Phú2
56Trường Tiểu học Trực Thaắng0
57Trường Tiểu học Trực Đại A0
58Trường Tiểu học Trực Đại B0
59Trường Tiểu học Trực Hùng0
60Trường Tiểu học Trực Hùng B0
61Trường Tiểu học Trực Cường1
62Trung tâm khuyết tật Nam Định0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương