Cuộc thi IOE cấp toàn quốc diễn ra trong 2 ngày từ 05/05/2018 đối với thí sinh thi theo hội đồng và 06/05/2018 đối với thí sinh thi tự do.Chi tiết xem tại đây

Số học sinh tiểu học Huyện Nam Trực Nam Định dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Nam Mỹ807
2Trường Tiểu học Nam Điền420
3Trường Tiểu học Nam Xá150
4Trường Tiểu học Nam Toàn120
5Trường Tiểu học Nam Chấn188
6Trường Tiểu học Nam Quang66
7Trường Tiểu học Nam Thắng353
8Trường Tiểu học Nam Tân218
9Trường Tiểu học Nam Thịnh73
10Trường Tiểu học Nam Trung1099
11Trường Tiểu học Nam Hồng69
12Trường Tiểu học Nam Hoa158
13Trường Tiểu học Nam Nghĩa45
14Trường Tiểu học Nam An89
15Trường Tiểu học Nam Cường279
16Trường Tiểu học Nam Giang227
17Trường Tiểu học Nam Đào458
18Trường Tiểu học Nam Hùng86
19Trường Tiểu học Nam Dương372
20Trường Tiểu học Nam Minh96
21Trường Tiểu học Nam Bình18
22Trường Tiểu học Nam Thượng114
23Trường Tiểu học Nam Thành137
24Trường Tiểu học Nam Đồng32
25Trường Tiểu học Nam Tiến265
26Trường Tiểu học Nam Sơn1
27Trường Tiểu học Nam Thái99
28Trường Tiểu học Nam Phúc9
29Trường Tiểu học Nam Lợi15
30Trường Tiểu học Nam Quan29
31Trường Tiểu học Nam Ninh164
32Trường Tiểu học Nam Long91
33Trường Tiểu học Nam Hải28
34Trường Tiểu học Thị trấn Cổ Lễ0
35Trường Tiểu học Trực Chính1
36Trường Tiểu học Trực Trung0
37Trường Tiểu học Trực Đông0
38Trường Tiểu học Trực Phương0
39Trường Tiểu học Trực Định0
40Trường Tiểu học Trực Liêm0
41Trường Tiểu học Trực Hải0
42Trường Tiểu học Trực Bình0
43Trường Tiểu học Trực Tĩnh0
44Trường Tiểu học Trực Đạo0
45Trường Tiểu học Trực Nội1
46Trường Tiểu học Trực Cát0
47Trường Tiểu học Trực Thành0
48Trường Tiểu học Trực Thanh0
49Trường Tiểu học Trực Tuấn0
50Trường Tiểu học Trực Hưng0
51Trường Tiểu học Trực Khang0
52Trường Tiểu học Trực Mỹ0
53Trường Tiểu học Trực Thuận1
54Trường Tiểu học Trực Thái0
55Trường Tiểu học Trực Phú0
56Trường Tiểu học Trực Thaắng0
57Trường Tiểu học Trực Đại A0
58Trường Tiểu học Trực Đại B0
59Trường Tiểu học Trực Hùng0
60Trường Tiểu học Trực Hùng B0
61Trường Tiểu học Trực Cường1
62Trung tâm khuyết tật Nam Định0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 30

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương