BTC thông báo: Vòng thi cấp toàn quốc cho các khối lớp 5,9 và 11 sẽ diễn ra vào ngày 06/04/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 30 của hệ thống và phải nằm trong danh sách của BTC đã công bố xem tại đây. Các đơn vị giáo dục sẽ lấy mã số dự thi tại đây

Số học sinh tiểu học Huyện Ý Yên Nam Định dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Yên Trung A8
2Trường Tiểu học Yên Trung B7
3Trường Tiểu học Yên Thành14
4Trường Tiểu học Yên Thọ2
5Trường Tiểu học Yên Nghĩa8
6Trường Tiểu học Yên Phương47
7Trường Tiểu học Yên Chính38
8Trường Tiểu học Yên Hưng3
9Trường Tiểu học Yên Phong9
10Trường Tiểu học Yên Phú6
11Trường Tiểu học Yên Khánh6
12Trường Tiểu học Yên Bình47
13Trường Tiểu học Yên Tân11
14Trường Tiểu học Yên Lợi30
15Trường Tiểu học Yên Dương4
16Trường Tiểu học Yên Minh21
17Trường Tiểu học Yên Mỹ3
18Trường Tiểu học Yên Xá44
19Trường Tiểu học Thị trấn Lâm15
20Trường Tiểu học Yên Hồng7
21Trường Tiểu học Yên Quang3
22Trường Tiểu học Yên Ninh A4
23Trường Tiểu học Yên Tiến15
24Trường Tiểu học Tống Văn Trân0
25Trường Tiểu học Yên Bằng9
26Trường Tiểu học Yên Khang5
27Trường Tiểu học Yên Đồng A5
28Trường Tiểu học Yên Đồng B3
29Trường Tiểu học Yên Trị A1
30Trường Tiểu học Yên Trị B3
31Trường Tiểu học Yên Lương36
32Trường Tiểu học Yên Cương A20
33Trường Tiểu học Yên Cương B7
34Trường Tiểu học Tây Thắng17
35Trường Tiểu học Đông Thắng5
36Trường Tiểu học Yên Phúc A1
37Trường Tiểu học Yên Phúc B0
38Trường Tiểu học Yên Lộc A15
39Trường Tiểu học Yên Lộc B1
40Trường Tiểu học Yên Nhân A5
41Trường Tiểu học Yên Nhân B1
42Trường Tiểu học Yên Ninh B2

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương