Số học sinh tiểu học Huyện Ý Yên Nam Định dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Yên Trung A18
2Trường Tiểu học Yên Trung B7
3Trường Tiểu học Yên Thành16
4Trường Tiểu học Yên Thọ3
5Trường Tiểu học Yên Nghĩa8
6Trường Tiểu học Yên Phương47
7Trường Tiểu học Yên Chính41
8Trường Tiểu học Yên Hưng2
9Trường Tiểu học Yên Phong13
10Trường Tiểu học Yên Phú6
11Trường Tiểu học Yên Khánh6
12Trường Tiểu học Yên Bình48
13Trường Tiểu học Yên Tân15
14Trường Tiểu học Yên Lợi31
15Trường Tiểu học Yên Dương4
16Trường Tiểu học Yên Minh27
17Trường Tiểu học Yên Mỹ6
18Trường Tiểu học Yên Xá46
19Trường Tiểu học Thị trấn Lâm15
20Trường Tiểu học Yên Hồng7
21Trường Tiểu học Yên Quang5
22Trường Tiểu học Yên Ninh A4
23Trường Tiểu học Yên Tiến18
24Trường Tiểu học Tống Văn Trân2
25Trường Tiểu học Yên Bằng9
26Trường Tiểu học Yên Khang5
27Trường Tiểu học Yên Đồng A5
28Trường Tiểu học Yên Đồng B4
29Trường Tiểu học Yên Trị A1
30Trường Tiểu học Yên Trị B3
31Trường Tiểu học Yên Lương39
32Trường Tiểu học Yên Cương A23
33Trường Tiểu học Yên Cương B9
34Trường Tiểu học Tây Thắng21
35Trường Tiểu học Đông Thắng5
36Trường Tiểu học Yên Phúc A2
37Trường Tiểu học Yên Phúc B0
38Trường Tiểu học Yên Lộc A17
39Trường Tiểu học Yên Lộc B1
40Trường Tiểu học Yên Nhân A5
41Trường Tiểu học Yên Nhân B1
42Trường Tiểu học Yên Ninh B2

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương