BTC thông báo: Do thay đổi cơ chế quản lý tài khoản, vì vậy tài khoản nào trước đây chưa cập nhật thông tin số điện thoại thì cần cập nhật để bảo vệ tài khoản. Mong nhận được sự hợp tác !

Số học sinh tiểu học Huyện Ý Yên Nam Định dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Yên Trung A4
2Trường Tiểu học Yên Trung B5
3Trường Tiểu học Yên Thành13
4Trường Tiểu học Yên Thọ0
5Trường Tiểu học Yên Nghĩa7
6Trường Tiểu học Yên Phương36
7Trường Tiểu học Yên Chính30
8Trường Tiểu học Yên Hưng0
9Trường Tiểu học Yên Phong8
10Trường Tiểu học Yên Phú6
11Trường Tiểu học Yên Khánh4
12Trường Tiểu học Yên Bình40
13Trường Tiểu học Yên Tân8
14Trường Tiểu học Yên Lợi27
15Trường Tiểu học Yên Dương2
16Trường Tiểu học Yên Minh14
17Trường Tiểu học Yên Mỹ3
18Trường Tiểu học Yên Xá35
19Trường Tiểu học Thị trấn Lâm13
20Trường Tiểu học Yên Hồng7
21Trường Tiểu học Yên Quang1
22Trường Tiểu học Yên Ninh A3
23Trường Tiểu học Yên Tiến8
24Trường Tiểu học Tống Văn Trân0
25Trường Tiểu học Yên Bằng8
26Trường Tiểu học Yên Khang5
27Trường Tiểu học Yên Đồng A4
28Trường Tiểu học Yên Đồng B2
29Trường Tiểu học Yên Trị A0
30Trường Tiểu học Yên Trị B3
31Trường Tiểu học Yên Lương26
32Trường Tiểu học Yên Cương A14
33Trường Tiểu học Yên Cương B4
34Trường Tiểu học Tây Thắng9
35Trường Tiểu học Đông Thắng2
36Trường Tiểu học Yên Phúc A1
37Trường Tiểu học Yên Phúc B0
38Trường Tiểu học Yên Lộc A11
39Trường Tiểu học Yên Lộc B1
40Trường Tiểu học Yên Nhân A1
41Trường Tiểu học Yên Nhân B1
42Trường Tiểu học Yên Ninh B2

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 17

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương