Số học sinh tiểu học Huyện Ý Yên Nam Định dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Yên Trung A3
2Trường Tiểu học Yên Trung B5
3Trường Tiểu học Yên Thành10
4Trường Tiểu học Yên Thọ0
5Trường Tiểu học Yên Nghĩa5
6Trường Tiểu học Yên Phương7
7Trường Tiểu học Yên Chính5
8Trường Tiểu học Yên Hưng0
9Trường Tiểu học Yên Phong7
10Trường Tiểu học Yên Phú4
11Trường Tiểu học Yên Khánh3
12Trường Tiểu học Yên Bình26
13Trường Tiểu học Yên Tân7
14Trường Tiểu học Yên Lợi27
15Trường Tiểu học Yên Dương0
16Trường Tiểu học Yên Minh11
17Trường Tiểu học Yên Mỹ3
18Trường Tiểu học Yên Xá18
19Trường Tiểu học Thị trấn Lâm13
20Trường Tiểu học Yên Hồng6
21Trường Tiểu học Yên Quang1
22Trường Tiểu học Yên Ninh A3
23Trường Tiểu học Yên Tiến1
24Trường Tiểu học Tống Văn Trân0
25Trường Tiểu học Yên Bằng7
26Trường Tiểu học Yên Khang2
27Trường Tiểu học Yên Đồng A1
28Trường Tiểu học Yên Đồng B1
29Trường Tiểu học Yên Trị A0
30Trường Tiểu học Yên Trị B0
31Trường Tiểu học Yên Lương22
32Trường Tiểu học Yên Cương A6
33Trường Tiểu học Yên Cương B3
34Trường Tiểu học Tây Thắng6
35Trường Tiểu học Đông Thắng0
36Trường Tiểu học Yên Phúc A1
37Trường Tiểu học Yên Phúc B0
38Trường Tiểu học Yên Lộc A6
39Trường Tiểu học Yên Lộc B1
40Trường Tiểu học Yên Nhân A0
41Trường Tiểu học Yên Nhân B0
42Trường Tiểu học Yên Ninh B0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 11

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương