Cuộc thi IOE cấp toàn quốc diễn ra trong 2 ngày từ 05/05/2018 đối với thí sinh thi theo hội đồng và 06/05/2018 đối với thí sinh thi tự do.Chi tiết xem tại đây

Số học sinh tiểu học Huyện Ý Yên Nam Định dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Yên Trung A15
2Trường Tiểu học Yên Trung B9
3Trường Tiểu học Yên Thành21
4Trường Tiểu học Yên Thọ5
5Trường Tiểu học Yên Nghĩa9
6Trường Tiểu học Yên Phương86
7Trường Tiểu học Yên Chính52
8Trường Tiểu học Yên Hưng3
9Trường Tiểu học Yên Phong18
10Trường Tiểu học Yên Phú18
11Trường Tiểu học Yên Khánh7
12Trường Tiểu học Yên Bình99
13Trường Tiểu học Yên Tân31
14Trường Tiểu học Yên Lợi12
15Trường Tiểu học Yên Dương12
16Trường Tiểu học Yên Minh32
17Trường Tiểu học Yên Mỹ12
18Trường Tiểu học Yên Xá68
19Trường Tiểu học Thị trấn Lâm34
20Trường Tiểu học Yên Hồng11
21Trường Tiểu học Yên Quang28
22Trường Tiểu học Yên Ninh A11
23Trường Tiểu học Yên Tiến66
24Trường Tiểu học Tống Văn Trân9
25Trường Tiểu học Yên Bằng52
26Trường Tiểu học Yên Khang36
27Trường Tiểu học Yên Đồng A59
28Trường Tiểu học Yên Đồng B10
29Trường Tiểu học Yên Trị A2
30Trường Tiểu học Yên Trị B0
31Trường Tiểu học Yên Lương38
32Trường Tiểu học Yên Cương A26
33Trường Tiểu học Yên Cương B13
34Trường Tiểu học Tây Thắng24
35Trường Tiểu học Đông Thắng14
36Trường Tiểu học Yên Phúc A5
37Trường Tiểu học Yên Phúc B3
38Trường Tiểu học Yên Lộc A28
39Trường Tiểu học Yên Lộc B4
40Trường Tiểu học Yên Nhân A9
41Trường Tiểu học Yên Nhân B1
42Trường Tiểu học Yên Ninh B39

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 30

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương