Số học sinh tiểu học Huyện Ý Yên Nam Định dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Yên Trung A0
2Trường Tiểu học Yên Trung B1
3Trường Tiểu học Yên Thành0
4Trường Tiểu học Yên Thọ0
5Trường Tiểu học Yên Nghĩa0
6Trường Tiểu học Yên Phương0
7Trường Tiểu học Yên Chính0
8Trường Tiểu học Yên Hưng0
9Trường Tiểu học Yên Phong0
10Trường Tiểu học Yên Phú0
11Trường Tiểu học Yên Khánh0
12Trường Tiểu học Yên Bình2
13Trường Tiểu học Yên Tân0
14Trường Tiểu học Yên Lợi0
15Trường Tiểu học Yên Dương0
16Trường Tiểu học Yên Minh3
17Trường Tiểu học Yên Mỹ0
18Trường Tiểu học Yên Xá2
19Trường Tiểu học Thị trấn Lâm0
20Trường Tiểu học Yên Hồng0
21Trường Tiểu học Yên Quang0
22Trường Tiểu học Yên Ninh A0
23Trường Tiểu học Yên Tiến0
24Trường Tiểu học Tống Văn Trân0
25Trường Tiểu học Yên Bằng0
26Trường Tiểu học Yên Khang0
27Trường Tiểu học Yên Đồng A0
28Trường Tiểu học Yên Đồng B0
29Trường Tiểu học Yên Trị A0
30Trường Tiểu học Yên Trị B0
31Trường Tiểu học Yên Lương4
32Trường Tiểu học Yên Cương A1
33Trường Tiểu học Yên Cương B0
34Trường Tiểu học Tây Thắng0
35Trường Tiểu học Đông Thắng0
36Trường Tiểu học Yên Phúc A0
37Trường Tiểu học Yên Phúc B0
38Trường Tiểu học Yên Lộc A0
39Trường Tiểu học Yên Lộc B0
40Trường Tiểu học Yên Nhân A0
41Trường Tiểu học Yên Nhân B0
42Trường Tiểu học Yên Ninh B0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 1

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương