BTC thông báo: Thi IOE cấp Tỉnh/Thành phố diễn ra trong ngày 23/02/2019 và 24/02/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 25 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC. Hotline để giải đáp đăng ký mã thi Tỉnh/Thành Phố 098 322 0382

Số học sinh tiểu học Huyện Ý Yên Nam Định dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Yên Trung A8
2Trường Tiểu học Yên Trung B6
3Trường Tiểu học Yên Thành13
4Trường Tiểu học Yên Thọ0
5Trường Tiểu học Yên Nghĩa8
6Trường Tiểu học Yên Phương43
7Trường Tiểu học Yên Chính36
8Trường Tiểu học Yên Hưng2
9Trường Tiểu học Yên Phong9
10Trường Tiểu học Yên Phú6
11Trường Tiểu học Yên Khánh5
12Trường Tiểu học Yên Bình45
13Trường Tiểu học Yên Tân9
14Trường Tiểu học Yên Lợi29
15Trường Tiểu học Yên Dương3
16Trường Tiểu học Yên Minh19
17Trường Tiểu học Yên Mỹ3
18Trường Tiểu học Yên Xá43
19Trường Tiểu học Thị trấn Lâm14
20Trường Tiểu học Yên Hồng7
21Trường Tiểu học Yên Quang1
22Trường Tiểu học Yên Ninh A3
23Trường Tiểu học Yên Tiến14
24Trường Tiểu học Tống Văn Trân0
25Trường Tiểu học Yên Bằng9
26Trường Tiểu học Yên Khang5
27Trường Tiểu học Yên Đồng A4
28Trường Tiểu học Yên Đồng B3
29Trường Tiểu học Yên Trị A1
30Trường Tiểu học Yên Trị B3
31Trường Tiểu học Yên Lương36
32Trường Tiểu học Yên Cương A19
33Trường Tiểu học Yên Cương B6
34Trường Tiểu học Tây Thắng9
35Trường Tiểu học Đông Thắng3
36Trường Tiểu học Yên Phúc A1
37Trường Tiểu học Yên Phúc B0
38Trường Tiểu học Yên Lộc A14
39Trường Tiểu học Yên Lộc B1
40Trường Tiểu học Yên Nhân A4
41Trường Tiểu học Yên Nhân B1
42Trường Tiểu học Yên Ninh B2

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương