Số học sinh tiểu học Huyện Ý Yên Nam Định dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Yên Trung A10
2Trường Tiểu học Yên Trung B6
3Trường Tiểu học Yên Thành20
4Trường Tiểu học Yên Thọ7
5Trường Tiểu học Yên Nghĩa9
6Trường Tiểu học Yên Phương81
7Trường Tiểu học Yên Chính47
8Trường Tiểu học Yên Hưng3
9Trường Tiểu học Yên Phong17
10Trường Tiểu học Yên Phú13
11Trường Tiểu học Yên Khánh5
12Trường Tiểu học Yên Bình93
13Trường Tiểu học Yên Tân39
14Trường Tiểu học Yên Lợi12
15Trường Tiểu học Yên Dương12
16Trường Tiểu học Yên Minh23
17Trường Tiểu học Yên Mỹ13
18Trường Tiểu học Yên Xá52
19Trường Tiểu học Thị trấn Lâm32
20Trường Tiểu học Yên Hồng11
21Trường Tiểu học Yên Quang21
22Trường Tiểu học Yên Ninh A8
23Trường Tiểu học Yên Tiến55
24Trường Tiểu học Tống Văn Trân4
25Trường Tiểu học Yên Bằng46
26Trường Tiểu học Yên Khang34
27Trường Tiểu học Yên Đồng A59
28Trường Tiểu học Yên Đồng B3
29Trường Tiểu học Yên Trị A0
30Trường Tiểu học Yên Trị B0
31Trường Tiểu học Yên Lương41
32Trường Tiểu học Yên Cương A26
33Trường Tiểu học Yên Cương B13
34Trường Tiểu học Tây Thắng14
35Trường Tiểu học Đông Thắng10
36Trường Tiểu học Yên Phúc A0
37Trường Tiểu học Yên Phúc B2
38Trường Tiểu học Yên Lộc A26
39Trường Tiểu học Yên Lộc B2
40Trường Tiểu học Yên Nhân A6
41Trường Tiểu học Yên Nhân B1
42Trường Tiểu học Yên Ninh B32

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương