Số học sinh tiểu học Huyện Diễn Châu Nghệ An dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Diễn Đồng19
2Trường Tiểu học Diễn Thái27
3Trường Tiểu học Diễn Nguyên22
4Trường Tiểu học Diễn Hoa5
5Trường Tiểu học Diễn Hạnh3
6Trường Tiểu học Diễn Quảng33
7Trường Tiểu học Diễn Bình8
8Trường Tiểu học Diễn Minh6
9Trường Tiểu học Diễn Cát10
10Trường Tiểu học Diễn Thắng33
11Trường Tiểu học Diễn Phú6
12Trường Tiểu học Diễn Thọ28
13Trường Tiểu học Diễn Lộc56
14Trường Tiểu học Diễn Lợi37
15Trường Tiểu học Diễn Trung16
16Trường Tiểu học Diễn An36
17Trường Tiểu học Diễn Tân18
18Trường Tiểu học Diễn Thịnh6
19Trường Tiểu học Diễn Thành34
20Trường Tiểu học Thị trấn140
21Trường Tiểu học Diễn Bích3
22Trường Tiểu học Diễn Ngọc 20
23Trường Tiểu học Diễn Phúc5
24Trường Tiểu học Diễn Lâm 110
25Trường Tiểu học Diễn Lâm 21
26Trường Tiểu học Diễn Đoài19
27Trường Tiểu học Diễn Yên 114
28Trường Tiểu học Diễn Yên 224
29Trường Tiểu học Trường Diễn Châu46
30Trường Tiểu học Diễn Hùng5
31Trường Tiểu học Diễn Hoàng14
32Trường Tiểu học Diễn Mỹ25
33Trường Tiểu học Diễn Hải2
34Trường Tiểu học Diễn Hồng11
35Trường Tiểu học Diễn Phong14
36Trường Tiểu học Diễn Vạn4
37Trường Tiểu học Diễn Kim21
38Trường Tiểu học Diễn Liên2
39Trường Tiểu học Diễn Xuân8
40Trường Tiểu học Diễn Tháp15
41Trường Tiểu học Diễn Kỷ9
42Trường Tiểu học Diễn Ngọc 14

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 11

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương