Số học sinh tiểu học Huyện Diễn Châu Nghệ An dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Diễn Đồng0
2Trường Tiểu học Diễn Thái1
3Trường Tiểu học Diễn Nguyên1
4Trường Tiểu học Diễn Hoa0
5Trường Tiểu học Diễn Hạnh0
6Trường Tiểu học Diễn Quảng0
7Trường Tiểu học Diễn Bình0
8Trường Tiểu học Diễn Minh0
9Trường Tiểu học Diễn Cát0
10Trường Tiểu học Diễn Thắng1
11Trường Tiểu học Diễn Phú1
12Trường Tiểu học Diễn Thọ0
13Trường Tiểu học Diễn Lộc5
14Trường Tiểu học Diễn Lợi0
15Trường Tiểu học Diễn Trung0
16Trường Tiểu học Diễn An0
17Trường Tiểu học Diễn Tân0
18Trường Tiểu học Diễn Thịnh0
19Trường Tiểu học Diễn Thành1
20Trường Tiểu học Thị trấn3
21Trường Tiểu học Diễn Bích0
22Trường Tiểu học Diễn Ngọc 20
23Trường Tiểu học Diễn Phúc0
24Trường Tiểu học Diễn Lâm 10
25Trường Tiểu học Diễn Lâm 20
26Trường Tiểu học Diễn Đoài2
27Trường Tiểu học Diễn Yên 10
28Trường Tiểu học Diễn Yên 20
29Trường Tiểu học Trường Diễn Châu0
30Trường Tiểu học Diễn Hùng3
31Trường Tiểu học Diễn Hoàng1
32Trường Tiểu học Diễn Mỹ5
33Trường Tiểu học Diễn Hải0
34Trường Tiểu học Diễn Hồng0
35Trường Tiểu học Diễn Phong1
36Trường Tiểu học Diễn Vạn0
37Trường Tiểu học Diễn Kim0
38Trường Tiểu học Diễn Liên1
39Trường Tiểu học Diễn Xuân3
40Trường Tiểu học Diễn Tháp0
41Trường Tiểu học Diễn Kỷ0
42Trường Tiểu học Diễn Ngọc 11

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 1

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương