Cuộc thi IOE cấp toàn quốc diễn ra trong 2 ngày từ 05/05/2018 đối với thí sinh thi theo hội đồng và 06/05/2018 đối với thí sinh thi tự do.Chi tiết xem tại đây

Số học sinh tiểu học Huyện Diễn Châu Nghệ An dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Diễn Đồng108
2Trường Tiểu học Diễn Thái136
3Trường Tiểu học Diễn Nguyên71
4Trường Tiểu học Diễn Hoa72
5Trường Tiểu học Diễn Hạnh63
6Trường Tiểu học Diễn Quảng61
7Trường Tiểu học Diễn Bình39
8Trường Tiểu học Diễn Minh63
9Trường Tiểu học Diễn Cát162
10Trường Tiểu học Diễn Thắng197
11Trường Tiểu học Diễn Phú120
12Trường Tiểu học Diễn Thọ108
13Trường Tiểu học Diễn Lộc139
14Trường Tiểu học Diễn Lợi191
15Trường Tiểu học Diễn Trung135
16Trường Tiểu học Diễn An138
17Trường Tiểu học Diễn Tân80
18Trường Tiểu học Diễn Thịnh48
19Trường Tiểu học Diễn Thành199
20Trường Tiểu học Thị trấn487
21Trường Tiểu học Diễn Bích103
22Trường Tiểu học Diễn Ngọc 216
23Trường Tiểu học Diễn Phúc40
24Trường Tiểu học Diễn Lâm 1105
25Trường Tiểu học Diễn Lâm 27
26Trường Tiểu học Diễn Đoài89
27Trường Tiểu học Diễn Yên 1138
28Trường Tiểu học Diễn Yên 289
29Trường Tiểu học Trường Diễn Châu140
30Trường Tiểu học Diễn Hùng86
31Trường Tiểu học Diễn Hoàng76
32Trường Tiểu học Diễn Mỹ72
33Trường Tiểu học Diễn Hải27
34Trường Tiểu học Diễn Hồng92
35Trường Tiểu học Diễn Phong108
36Trường Tiểu học Diễn Vạn109
37Trường Tiểu học Diễn Kim88
38Trường Tiểu học Diễn Liên55
39Trường Tiểu học Diễn Xuân99
40Trường Tiểu học Diễn Tháp195
41Trường Tiểu học Diễn Kỷ154
42Trường Tiểu học Diễn Ngọc 1105

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 30

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương