Số học sinh tiểu học Huyện Diễn Châu Nghệ An dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Diễn Đồng1
2Trường Tiểu học Diễn Thái8
3Trường Tiểu học Diễn Nguyên3
4Trường Tiểu học Diễn Hoa9
5Trường Tiểu học Diễn Hạnh4
6Trường Tiểu học Diễn Quảng4
7Trường Tiểu học Diễn Bình3
8Trường Tiểu học Diễn Minh0
9Trường Tiểu học Diễn Cát0
10Trường Tiểu học Diễn Thắng12
11Trường Tiểu học Diễn Phú5
12Trường Tiểu học Diễn Thọ8
13Trường Tiểu học Diễn Lộc3
14Trường Tiểu học Diễn Lợi4
15Trường Tiểu học Diễn Trung2
16Trường Tiểu học Diễn An3
17Trường Tiểu học Diễn Tân2
18Trường Tiểu học Diễn Thịnh2
19Trường Tiểu học Diễn Thành10
20Trường Tiểu học Thị trấn13
21Trường Tiểu học Diễn Bích0
22Trường Tiểu học Diễn Ngọc 20
23Trường Tiểu học Diễn Phúc1
24Trường Tiểu học Diễn Lâm 10
25Trường Tiểu học Diễn Lâm 20
26Trường Tiểu học Diễn Đoài1
27Trường Tiểu học Diễn Yên 12
28Trường Tiểu học Diễn Yên 20
29Trường Tiểu học Trường Diễn Châu1
30Trường Tiểu học Diễn Hùng0
31Trường Tiểu học Diễn Hoàng3
32Trường Tiểu học Diễn Mỹ7
33Trường Tiểu học Diễn Hải0
34Trường Tiểu học Diễn Hồng8
35Trường Tiểu học Diễn Phong2
36Trường Tiểu học Diễn Vạn4
37Trường Tiểu học Diễn Kim0
38Trường Tiểu học Diễn Liên0
39Trường Tiểu học Diễn Xuân0
40Trường Tiểu học Diễn Tháp3
41Trường Tiểu học Diễn Kỷ2
42Trường Tiểu học Diễn Ngọc 10

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương