Số học sinh tiểu học Huyện Diễn Châu Nghệ An dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Diễn Đồng80
2Trường Tiểu học Diễn Thái80
3Trường Tiểu học Diễn Nguyên53
4Trường Tiểu học Diễn Hoa57
5Trường Tiểu học Diễn Hạnh43
6Trường Tiểu học Diễn Quảng59
7Trường Tiểu học Diễn Bình22
8Trường Tiểu học Diễn Minh39
9Trường Tiểu học Diễn Cát137
10Trường Tiểu học Diễn Thắng121
11Trường Tiểu học Diễn Phú97
12Trường Tiểu học Diễn Thọ81
13Trường Tiểu học Diễn Lộc98
14Trường Tiểu học Diễn Lợi95
15Trường Tiểu học Diễn Trung97
16Trường Tiểu học Diễn An110
17Trường Tiểu học Diễn Tân59
18Trường Tiểu học Diễn Thịnh30
19Trường Tiểu học Diễn Thành156
20Trường Tiểu học Thị trấn354
21Trường Tiểu học Diễn Bích86
22Trường Tiểu học Diễn Ngọc 27
23Trường Tiểu học Diễn Phúc30
24Trường Tiểu học Diễn Lâm 185
25Trường Tiểu học Diễn Lâm 23
26Trường Tiểu học Diễn Đoài85
27Trường Tiểu học Diễn Yên 1109
28Trường Tiểu học Diễn Yên 249
29Trường Tiểu học Trường Diễn Châu113
30Trường Tiểu học Diễn Hùng72
31Trường Tiểu học Diễn Hoàng54
32Trường Tiểu học Diễn Mỹ46
33Trường Tiểu học Diễn Hải30
34Trường Tiểu học Diễn Hồng39
35Trường Tiểu học Diễn Phong93
36Trường Tiểu học Diễn Vạn65
37Trường Tiểu học Diễn Kim68
38Trường Tiểu học Diễn Liên50
39Trường Tiểu học Diễn Xuân79
40Trường Tiểu học Diễn Tháp117
41Trường Tiểu học Diễn Kỷ129
42Trường Tiểu học Diễn Ngọc 161

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương