BTC thông báo: Thi IOE cấp Tỉnh/Thành phố diễn ra trong ngày 23/02/2019 và 24/02/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 25 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC. Hotline để giải đáp đăng ký mã thi Tỉnh/Thành Phố 098 322 0382

Số học sinh tiểu học Huyện Diễn Châu Nghệ An dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Diễn Đồng24
2Trường Tiểu học Diễn Thái35
3Trường Tiểu học Diễn Nguyên30
4Trường Tiểu học Diễn Hoa11
5Trường Tiểu học Diễn Hạnh5
6Trường Tiểu học Diễn Quảng37
7Trường Tiểu học Diễn Bình16
8Trường Tiểu học Diễn Minh9
9Trường Tiểu học Diễn Cát18
10Trường Tiểu học Diễn Thắng42
11Trường Tiểu học Diễn Phú13
12Trường Tiểu học Diễn Thọ33
13Trường Tiểu học Diễn Lộc66
14Trường Tiểu học Diễn Lợi47
15Trường Tiểu học Diễn Trung18
16Trường Tiểu học Diễn An62
17Trường Tiểu học Diễn Tân23
18Trường Tiểu học Diễn Thịnh8
19Trường Tiểu học Diễn Thành51
20Trường Tiểu học Thị trấn187
21Trường Tiểu học Diễn Bích3
22Trường Tiểu học Diễn Ngọc 20
23Trường Tiểu học Diễn Phúc7
24Trường Tiểu học Diễn Lâm 115
25Trường Tiểu học Diễn Lâm 23
26Trường Tiểu học Diễn Đoài25
27Trường Tiểu học Diễn Yên 119
28Trường Tiểu học Diễn Yên 234
29Trường Tiểu học Trường Diễn Châu51
30Trường Tiểu học Diễn Hùng12
31Trường Tiểu học Diễn Hoàng20
32Trường Tiểu học Diễn Mỹ25
33Trường Tiểu học Diễn Hải6
34Trường Tiểu học Diễn Hồng15
35Trường Tiểu học Diễn Phong25
36Trường Tiểu học Diễn Vạn7
37Trường Tiểu học Diễn Kim33
38Trường Tiểu học Diễn Liên5
39Trường Tiểu học Diễn Xuân10
40Trường Tiểu học Diễn Tháp18
41Trường Tiểu học Diễn Kỷ16
42Trường Tiểu học Diễn Ngọc 18

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương