BTC thông báo: Vòng thi cấp toàn quốc cho các khối lớp 5,9 và 11 sẽ diễn ra vào ngày 06/04/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 30 của hệ thống và phải nằm trong danh sách của BTC đã công bố xem tại đây. Các đơn vị giáo dục sẽ lấy mã số dự thi tại đây

Số học sinh tiểu học Huyện Diễn Châu Nghệ An dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Diễn Đồng25
2Trường Tiểu học Diễn Thái39
3Trường Tiểu học Diễn Nguyên33
4Trường Tiểu học Diễn Hoa14
5Trường Tiểu học Diễn Hạnh6
6Trường Tiểu học Diễn Quảng37
7Trường Tiểu học Diễn Bình18
8Trường Tiểu học Diễn Minh9
9Trường Tiểu học Diễn Cát20
10Trường Tiểu học Diễn Thắng43
11Trường Tiểu học Diễn Phú13
12Trường Tiểu học Diễn Thọ34
13Trường Tiểu học Diễn Lộc69
14Trường Tiểu học Diễn Lợi53
15Trường Tiểu học Diễn Trung18
16Trường Tiểu học Diễn An62
17Trường Tiểu học Diễn Tân23
18Trường Tiểu học Diễn Thịnh10
19Trường Tiểu học Diễn Thành55
20Trường Tiểu học Thị trấn190
21Trường Tiểu học Diễn Bích4
22Trường Tiểu học Diễn Ngọc 20
23Trường Tiểu học Diễn Phúc7
24Trường Tiểu học Diễn Lâm 115
25Trường Tiểu học Diễn Lâm 23
26Trường Tiểu học Diễn Đoài26
27Trường Tiểu học Diễn Yên 127
28Trường Tiểu học Diễn Yên 234
29Trường Tiểu học Trường Diễn Châu52
30Trường Tiểu học Diễn Hùng13
31Trường Tiểu học Diễn Hoàng22
32Trường Tiểu học Diễn Mỹ29
33Trường Tiểu học Diễn Hải6
34Trường Tiểu học Diễn Hồng15
35Trường Tiểu học Diễn Phong28
36Trường Tiểu học Diễn Vạn7
37Trường Tiểu học Diễn Kim38
38Trường Tiểu học Diễn Liên5
39Trường Tiểu học Diễn Xuân10
40Trường Tiểu học Diễn Tháp18
41Trường Tiểu học Diễn Kỷ19
42Trường Tiểu học Diễn Ngọc 18

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương