Số học sinh tiểu học Huyện Diễn Châu Nghệ An dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Diễn Đồng26
2Trường Tiểu học Diễn Thái40
3Trường Tiểu học Diễn Nguyên33
4Trường Tiểu học Diễn Hoa19
5Trường Tiểu học Diễn Hạnh6
6Trường Tiểu học Diễn Quảng38
7Trường Tiểu học Diễn Bình18
8Trường Tiểu học Diễn Minh10
9Trường Tiểu học Diễn Cát24
10Trường Tiểu học Diễn Thắng43
11Trường Tiểu học Diễn Phú15
12Trường Tiểu học Diễn Thọ34
13Trường Tiểu học Diễn Lộc73
14Trường Tiểu học Diễn Lợi53
15Trường Tiểu học Diễn Trung18
16Trường Tiểu học Diễn An65
17Trường Tiểu học Diễn Tân23
18Trường Tiểu học Diễn Thịnh10
19Trường Tiểu học Diễn Thành58
20Trường Tiểu học Thị trấn193
21Trường Tiểu học Diễn Bích4
22Trường Tiểu học Diễn Ngọc 20
23Trường Tiểu học Diễn Phúc7
24Trường Tiểu học Diễn Lâm 115
25Trường Tiểu học Diễn Lâm 24
26Trường Tiểu học Diễn Đoài27
27Trường Tiểu học Diễn Yên 128
28Trường Tiểu học Diễn Yên 234
29Trường Tiểu học Trường Diễn Châu53
30Trường Tiểu học Diễn Hùng16
31Trường Tiểu học Diễn Hoàng22
32Trường Tiểu học Diễn Mỹ30
33Trường Tiểu học Diễn Hải6
34Trường Tiểu học Diễn Hồng16
35Trường Tiểu học Diễn Phong29
36Trường Tiểu học Diễn Vạn8
37Trường Tiểu học Diễn Kim39
38Trường Tiểu học Diễn Liên6
39Trường Tiểu học Diễn Xuân10
40Trường Tiểu học Diễn Tháp18
41Trường Tiểu học Diễn Kỷ20
42Trường Tiểu học Diễn Ngọc 19

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương