BTC thông báo: Do thay đổi cơ chế quản lý tài khoản, vì vậy tài khoản nào trước đây chưa cập nhật thông tin số điện thoại thì cần cập nhật để bảo vệ tài khoản. Mong nhận được sự hợp tác !

Số học sinh tiểu học Huyện Diễn Châu Nghệ An dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Diễn Đồng21
2Trường Tiểu học Diễn Thái35
3Trường Tiểu học Diễn Nguyên26
4Trường Tiểu học Diễn Hoa7
5Trường Tiểu học Diễn Hạnh5
6Trường Tiểu học Diễn Quảng35
7Trường Tiểu học Diễn Bình15
8Trường Tiểu học Diễn Minh8
9Trường Tiểu học Diễn Cát13
10Trường Tiểu học Diễn Thắng37
11Trường Tiểu học Diễn Phú11
12Trường Tiểu học Diễn Thọ31
13Trường Tiểu học Diễn Lộc63
14Trường Tiểu học Diễn Lợi44
15Trường Tiểu học Diễn Trung18
16Trường Tiểu học Diễn An59
17Trường Tiểu học Diễn Tân23
18Trường Tiểu học Diễn Thịnh6
19Trường Tiểu học Diễn Thành43
20Trường Tiểu học Thị trấn177
21Trường Tiểu học Diễn Bích3
22Trường Tiểu học Diễn Ngọc 20
23Trường Tiểu học Diễn Phúc6
24Trường Tiểu học Diễn Lâm 113
25Trường Tiểu học Diễn Lâm 22
26Trường Tiểu học Diễn Đoài24
27Trường Tiểu học Diễn Yên 115
28Trường Tiểu học Diễn Yên 228
29Trường Tiểu học Trường Diễn Châu48
30Trường Tiểu học Diễn Hùng11
31Trường Tiểu học Diễn Hoàng18
32Trường Tiểu học Diễn Mỹ25
33Trường Tiểu học Diễn Hải3
34Trường Tiểu học Diễn Hồng12
35Trường Tiểu học Diễn Phong18
36Trường Tiểu học Diễn Vạn6
37Trường Tiểu học Diễn Kim30
38Trường Tiểu học Diễn Liên4
39Trường Tiểu học Diễn Xuân9
40Trường Tiểu học Diễn Tháp18
41Trường Tiểu học Diễn Kỷ15
42Trường Tiểu học Diễn Ngọc 14

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 17

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương