Số học sinh tiểu học Huyện Kỳ Sơn Nghệ An dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Huồi Tụ 10
2Trường Tiểu học Hợp Thịnh0
3Trường Tiểu học Hợp Thành0
4Trường Tiểu học Phúc Tiến0
5Trường Tiểu học Dân Hoà0
6Trường Tiểu học Mông Hoá0
7Trường Tiểu học Dân Hạ0
8Trường Tiểu học Thị trấn Kỳ Sơn2
9Trường Tiểu học Trung Minh0
10Trường Tiểu học Phú Minh0
11Trường Tiểu học Na Ngoi0
12Trường Tiểu học Na Loi0
13Trường Tiểu học Mỹ Lý 11
14Trường Tiểu học Mường Týp 20
15Trường Tiểu học Tà Cạ0
16Trường Tiểu học Mường Lống 20
17Trường Tiểu học Mường Lống 10
18Trường Tiểu học Mường Ải 0
19Trường Tiểu học Keng Đu 20
20Trường Tiểu học Huồi Tụ 20
21Trường Tiểu học Chiêu Lưu 20
22Trường Tiểu học Chiêu Lưu 10
23Trường Tiểu học Bắc Lý 20
24Trường Tiểu học Bảo Nam 20
25Trường Tiểu học Na Ngoi 20
26Trường Tiểu học Hữu Kiệm0
27Trường Tiểu học Mường Xén0
28Trường Tiểu học Mỹ Lý 20
29Trường Tiểu học Mường Típ 1 0
30Trường Tiểu học Nậm Cắn 10
31Trường Tiểu học Nậm Cắn 20
32Trường Tiểu học Nậm Càn0
33Trường Tiểu học Hữu Lập0
34Trường Tiểu học Bảo Nam 10
35Trường Tiểu học Keng Đu 10
36Trường Tiểu học Đoọc Mạy0
37Trường Tiểu học Bắc Lý 10
38Trường PTCS DTBT Tà Cạ0
39Trường PTCS DTBT Tây Sơn0
40Trường PTCS DTBT Bảo Thắng0
41Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Phà Đánh0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương