Chào mừng các thày cô, các em học sinh đến với phiên bản IOE nâng cấp 2019 tại địa chỉ: www.beta.ioe.vn.

Số học sinh tiểu học Huyện Nghĩa Đàn Nghệ An dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Nghĩa Sơn3
2Trường Tiểu học Tây Hiếu A1
3Trường Tiểu học Đông Hiếu B0
4Trường Tiểu học Nghĩa Trung A2
5Trường Tiểu học Nghĩa Hoà B0
6Trường Tiểu học Nghĩa Thắng0
7Trường Tiểu học Nghĩa Lộc 30
8Trường Tiểu học Nghĩa Trung B0
9Trường Tiểu học Nghĩa Lộc 11
10Trường Tiểu học Nghĩa Lộc 20
11Trường Tiểu học Nghĩa Lâm 21
12Trường Tiểu học Nghĩa Tiến0
13Trường Tiểu học Nghĩa Hưng A0
14Trường Tiểu học Nghĩa Mai B0
15Trường Tiểu học Nghĩa Tân4
16Trường Tiểu học Nghĩa Thuận A1
17Trường Tiểu học Nghĩa Hội2
18Trường Tiểu học Nghĩa Khánh B0
19Trường Tiểu học Nghĩa Thuận B0
20Trường Tiểu học Nghĩa Minh1
21Trường Tiểu học Đông Hiếu A2
22Trường Tiểu học Nghĩa Quang 30
23Trường Tiểu học Nghĩa Hưng B0
24Trường Tiểu học Nghĩa Lâm 14
25Trường Tiểu học Nghĩa Phú A0
26Trường Tiểu học Nghĩa Yên 10
27Trường Tiểu học Nghĩa Long2
28Trường Tiểu học Nghĩa Hoà A0
29Trường Tiểu học Nghĩa Đức0
30Trường Tiểu học Nghĩa An0
31Trường Tiểu học Nghĩa Hồng6
32Trường Tiểu học Nghĩa Thịnh0
33Trường Tiểu học Nghĩa Hiếu1
34Trường Tiểu học Nghĩa Lạc0
35Trường Tiểu học Nghĩa Thuận C1
36Trường Tiểu học Nghĩa Khánh A0
37Trường Tiểu học Nghĩa Lợi0
38Trường Tiểu học Nghĩa Quang 20
39Trường Tiểu học Nghĩa Lộc 40
40Trường Tiểu học Thái Hoà 10
41Trường Tiểu học Nghĩa Quang 10
42Trường Tiểu học Nghĩa Yên 20
43Trường Tiểu học Nghĩa Phú B0
44Trường Tiểu học Nghĩa Mỹ0
45Trường Tiểu học Nghĩa Bình7
46Trường Tiểu học Nghĩa Thọ0
47Trường Tiểu học Tây Hiếu B0
48Trường Tiểu học Nghĩa Hoà 20
49Trường Tiểu học Nghĩa Mai A0
50Trường Tiểu học Nghĩa Liên0
51Trường Tiểu học Nghĩa Hưng C0
52Trường Tiểu học Hòa Hiếu 21
53Trường Tiểu học Thái Hòa 20
54Trường Tiểu học Hòa Hiếu 11

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương