Số học sinh tiểu học Huyện Nghĩa Đàn Nghệ An dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Nghĩa Sơn4
2Trường Tiểu học Tây Hiếu A1
3Trường Tiểu học Đông Hiếu B0
4Trường Tiểu học Nghĩa Trung A11
5Trường Tiểu học Nghĩa Hoà B0
6Trường Tiểu học Nghĩa Thắng1
7Trường Tiểu học Nghĩa Lộc 30
8Trường Tiểu học Nghĩa Trung B1
9Trường Tiểu học Nghĩa Lộc 114
10Trường Tiểu học Nghĩa Lộc 210
11Trường Tiểu học Nghĩa Lâm 22
12Trường Tiểu học Nghĩa Tiến0
13Trường Tiểu học Nghĩa Hưng A2
14Trường Tiểu học Nghĩa Mai B0
15Trường Tiểu học Nghĩa Tân0
16Trường Tiểu học Nghĩa Thuận A5
17Trường Tiểu học Nghĩa Hội16
18Trường Tiểu học Nghĩa Khánh B0
19Trường Tiểu học Nghĩa Thuận B0
20Trường Tiểu học Nghĩa Minh4
21Trường Tiểu học Đông Hiếu A6
22Trường Tiểu học Nghĩa Quang 30
23Trường Tiểu học Nghĩa Hưng B0
24Trường Tiểu học Nghĩa Lâm 14
25Trường Tiểu học Nghĩa Phú A1
26Trường Tiểu học Nghĩa Yên 17
27Trường Tiểu học Nghĩa Long11
28Trường Tiểu học Nghĩa Hoà A0
29Trường Tiểu học Nghĩa Đức4
30Trường Tiểu học Nghĩa An3
31Trường Tiểu học Nghĩa Hồng13
32Trường Tiểu học Nghĩa Thịnh0
33Trường Tiểu học Nghĩa Hiếu3
34Trường Tiểu học Nghĩa Lạc0
35Trường Tiểu học Nghĩa Thuận C0
36Trường Tiểu học Nghĩa Khánh A20
37Trường Tiểu học Nghĩa Lợi4
38Trường Tiểu học Nghĩa Quang 20
39Trường Tiểu học Nghĩa Lộc 40
40Trường Tiểu học Thái Hoà 11
41Trường Tiểu học Nghĩa Quang 11
42Trường Tiểu học Nghĩa Yên 20
43Trường Tiểu học Nghĩa Phú B0
44Trường Tiểu học Nghĩa Mỹ3
45Trường Tiểu học Nghĩa Bình34
46Trường Tiểu học Nghĩa Thọ0
47Trường Tiểu học Tây Hiếu B1
48Trường Tiểu học Nghĩa Hoà 20
49Trường Tiểu học Nghĩa Mai A0
50Trường Tiểu học Nghĩa Liên6
51Trường Tiểu học Nghĩa Hưng C0
52Trường Tiểu học Hòa Hiếu 21
53Trường Tiểu học Thái Hòa 21
54Trường Tiểu học Hòa Hiếu 12

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 10

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương