Số học sinh tiểu học Huyện Nghĩa Đàn Nghệ An dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Nghĩa Sơn51
2Trường Tiểu học Tây Hiếu A7
3Trường Tiểu học Đông Hiếu B2
4Trường Tiểu học Nghĩa Trung A29
5Trường Tiểu học Nghĩa Hoà B0
6Trường Tiểu học Nghĩa Thắng0
7Trường Tiểu học Nghĩa Lộc 33
8Trường Tiểu học Nghĩa Trung B11
9Trường Tiểu học Nghĩa Lộc 19
10Trường Tiểu học Nghĩa Lộc 239
11Trường Tiểu học Nghĩa Lâm 22
12Trường Tiểu học Nghĩa Tiến2
13Trường Tiểu học Nghĩa Hưng A7
14Trường Tiểu học Nghĩa Mai B1
15Trường Tiểu học Nghĩa Tân27
16Trường Tiểu học Nghĩa Thuận A2
17Trường Tiểu học Nghĩa Hội10
18Trường Tiểu học Nghĩa Khánh B5
19Trường Tiểu học Nghĩa Thuận B0
20Trường Tiểu học Nghĩa Minh18
21Trường Tiểu học Đông Hiếu A7
22Trường Tiểu học Nghĩa Quang 31
23Trường Tiểu học Nghĩa Hưng B1
24Trường Tiểu học Nghĩa Lâm 150
25Trường Tiểu học Nghĩa Phú A2
26Trường Tiểu học Nghĩa Yên 12
27Trường Tiểu học Nghĩa Long9
28Trường Tiểu học Nghĩa Hoà A0
29Trường Tiểu học Nghĩa Đức8
30Trường Tiểu học Nghĩa An29
31Trường Tiểu học Nghĩa Hồng67
32Trường Tiểu học Nghĩa Thịnh21
33Trường Tiểu học Nghĩa Hiếu14
34Trường Tiểu học Nghĩa Lạc17
35Trường Tiểu học Nghĩa Thuận C4
36Trường Tiểu học Nghĩa Khánh A57
37Trường Tiểu học Nghĩa Lợi11
38Trường Tiểu học Nghĩa Quang 20
39Trường Tiểu học Nghĩa Lộc 40
40Trường Tiểu học Thái Hoà 10
41Trường Tiểu học Nghĩa Quang 12
42Trường Tiểu học Nghĩa Yên 20
43Trường Tiểu học Nghĩa Phú B2
44Trường Tiểu học Nghĩa Mỹ4
45Trường Tiểu học Nghĩa Bình88
46Trường Tiểu học Nghĩa Thọ3
47Trường Tiểu học Tây Hiếu B2
48Trường Tiểu học Nghĩa Hoà 20
49Trường Tiểu học Nghĩa Mai A1
50Trường Tiểu học Nghĩa Liên45
51Trường Tiểu học Nghĩa Hưng C0
52Trường Tiểu học Hòa Hiếu 21
53Trường Tiểu học Thái Hòa 20
54Trường Tiểu học Hòa Hiếu 12

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương