Cuộc thi IOE cấp toàn quốc diễn ra trong 2 ngày từ 05/05/2018 đối với thí sinh thi theo hội đồng và 06/05/2018 đối với thí sinh thi tự do.Chi tiết xem tại đây

Số học sinh tiểu học Huyện Nghĩa Đàn Nghệ An dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Nghĩa Sơn66
2Trường Tiểu học Tây Hiếu A6
3Trường Tiểu học Đông Hiếu B3
4Trường Tiểu học Nghĩa Trung A37
5Trường Tiểu học Nghĩa Hoà B0
6Trường Tiểu học Nghĩa Thắng0
7Trường Tiểu học Nghĩa Lộc 33
8Trường Tiểu học Nghĩa Trung B12
9Trường Tiểu học Nghĩa Lộc 121
10Trường Tiểu học Nghĩa Lộc 252
11Trường Tiểu học Nghĩa Lâm 22
12Trường Tiểu học Nghĩa Tiến2
13Trường Tiểu học Nghĩa Hưng A11
14Trường Tiểu học Nghĩa Mai B2
15Trường Tiểu học Nghĩa Tân32
16Trường Tiểu học Nghĩa Thuận A2
17Trường Tiểu học Nghĩa Hội9
18Trường Tiểu học Nghĩa Khánh B6
19Trường Tiểu học Nghĩa Thuận B0
20Trường Tiểu học Nghĩa Minh36
21Trường Tiểu học Đông Hiếu A6
22Trường Tiểu học Nghĩa Quang 31
23Trường Tiểu học Nghĩa Hưng B1
24Trường Tiểu học Nghĩa Lâm 171
25Trường Tiểu học Nghĩa Phú A2
26Trường Tiểu học Nghĩa Yên 12
27Trường Tiểu học Nghĩa Long11
28Trường Tiểu học Nghĩa Hoà A0
29Trường Tiểu học Nghĩa Đức12
30Trường Tiểu học Nghĩa An40
31Trường Tiểu học Nghĩa Hồng92
32Trường Tiểu học Nghĩa Thịnh22
33Trường Tiểu học Nghĩa Hiếu28
34Trường Tiểu học Nghĩa Lạc18
35Trường Tiểu học Nghĩa Thuận C2
36Trường Tiểu học Nghĩa Khánh A84
37Trường Tiểu học Nghĩa Lợi12
38Trường Tiểu học Nghĩa Quang 20
39Trường Tiểu học Nghĩa Lộc 41
40Trường Tiểu học Thái Hoà 11
41Trường Tiểu học Nghĩa Quang 12
42Trường Tiểu học Nghĩa Yên 20
43Trường Tiểu học Nghĩa Phú B9
44Trường Tiểu học Nghĩa Mỹ8
45Trường Tiểu học Nghĩa Bình179
46Trường Tiểu học Nghĩa Thọ4
47Trường Tiểu học Tây Hiếu B1
48Trường Tiểu học Nghĩa Hoà 20
49Trường Tiểu học Nghĩa Mai A1
50Trường Tiểu học Nghĩa Liên52
51Trường Tiểu học Nghĩa Hưng C0
52Trường Tiểu học Hòa Hiếu 25
53Trường Tiểu học Thái Hòa 21
54Trường Tiểu học Hòa Hiếu 12

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 30

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương