BTC thông báo: Thi IOE cấp Tỉnh/Thành phố diễn ra trong ngày 23/02/2019 và 24/02/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 25 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC. Hotline để giải đáp đăng ký mã thi Tỉnh/Thành Phố 098 322 0382

Số học sinh tiểu học Huyện Quỳnh Lưu Nghệ An dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Quỳnh Tam2
2Trường Tiểu học Quỳnh A6
3Trường Tiểu học Tân Sơn B1
4Trường Tiểu học Tân Sơn A6
5Trường Tiểu học Ngọc Sơn11
6Trường Tiểu học Quỳnh Châu B20
7Trường Tiểu học Quỳnh Châu A38
8Trường Tiểu học Quỳnh Thắng A8
9Trường Tiểu học Quỳnh Thắng B59
10Trường Tiểu học B. Nghè0
11Trường Tiểu học Quỳnh Hưng51
12Trường Tiểu học An Hoà35
13Trường Tiểu học Quỳnh Ngọc24
14Trường Tiểu học Quỳnh Bá24
15Trường Tiểu học Quỳnh Thọ1
16Trường Tiểu học Sơn Hải79
17Trường Tiểu học Quỳnh Thuận15
18Trường Tiểu học Quỳnh Long34
19Trường Tiểu học Quỳnh Hoa3
20Trường Tiểu học Quỳnh Hậu31
21Trường Tiểu học Quỳnh Đôi5
22Trường Tiểu học Quỳnh Yên A27
23Trường Tiểu học Quỳnh Yên B0
24Trường Tiểu học Quỳnh Thanh A18
25Trường Tiểu học Quỳnh Thanh B9
26Trường Tiểu học Quỳnh Thạch147
27Trường Tiểu học Quỳnh Văn A61
28Trường Tiểu học Quỳnh Văn B8
29Trường Tiểu học Quỳnh Văn C1
30Trường Tiểu học Quỳnh Xuân B0
31Trường Tiểu học Quỳnh Xuân A6
32Trường Tiểu học Quỳnh Tân A72
33Trường Tiểu học Quỳnh Tân B4
34Trường Tiểu học Quỳnh Phương A2
35Trường Tiểu học Quỳnh Phương B1
36Trường Tiểu học Quỳnh Liên1
37Trường Tiểu học Quỳnh Bảng24
38Trường Tiểu học Quỳnh Lương54
39Trường Tiểu học Quỳnh Minh26
40Trường Tiểu học Quỳnh Nghĩa29
41Trường Tiểu học Tiến Thủy7
42Trường Tiểu học Quỳnh Trang0
43Trường Tiểu học Mai Hùng1
44Trường Tiểu học Hoàng Mai A1
45Trường Tiểu học Hoàng Mai B0
46Trường Tiểu học Quỳnh Dỵ0
47Trường Tiểu học Quỳnh Vinh A3
48Trường Tiểu học Quỳnh Vinh B2
49Trường Tiểu học Quỳnh Vinh C2
50Trường Tiểu học Quỳnh Lộc A1
51Trường Tiểu học Quỳnh Lập B0
52Trường Tiểu học Cầu Giát66
53Trường Tiểu học Quỳnh Giang15
54Trường Tiểu học Quỳnh Lâm B1
55Trường Tiểu học Quỳnh Lâm A15
56Trường Tiểu học Quỳnh Lâm C0
57Trường Tiểu học Quỳnh Mỹ4
58Trường Tiểu học Quỳnh Hồng67
59Trường Tiểu học Quỳnh Diện1
60Trường Tiểu học Quỳnh Giang B0
61Trường PTCS Quỳnh Hoa0
62Trường PTCS Hồ Tùng Mậu44
63Trường PTCS Tân Thắng0
64Trường PTCS Quỳnh Diễn4

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương