Cuộc thi IOE cấp toàn quốc diễn ra trong 2 ngày từ 05/05/2018 đối với thí sinh thi theo hội đồng và 06/05/2018 đối với thí sinh thi tự do.Chi tiết xem tại đây

Số học sinh tiểu học Huyện Quỳnh Lưu Nghệ An dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Quỳnh Tam7
2Trường Tiểu học Quỳnh A12
3Trường Tiểu học Tân Sơn B1
4Trường Tiểu học Tân Sơn A14
5Trường Tiểu học Ngọc Sơn53
6Trường Tiểu học Quỳnh Châu B28
7Trường Tiểu học Quỳnh Châu A142
8Trường Tiểu học Quỳnh Thắng A7
9Trường Tiểu học Quỳnh Thắng B97
10Trường Tiểu học B. Nghè0
11Trường Tiểu học Quỳnh Hưng104
12Trường Tiểu học An Hoà76
13Trường Tiểu học Quỳnh Ngọc57
14Trường Tiểu học Quỳnh Bá51
15Trường Tiểu học Quỳnh Thọ4
16Trường Tiểu học Sơn Hải92
17Trường Tiểu học Quỳnh Thuận99
18Trường Tiểu học Quỳnh Long73
19Trường Tiểu học Quỳnh Hoa5
20Trường Tiểu học Quỳnh Hậu185
21Trường Tiểu học Quỳnh Đôi11
22Trường Tiểu học Quỳnh Yên A120
23Trường Tiểu học Quỳnh Yên B7
24Trường Tiểu học Quỳnh Thanh A112
25Trường Tiểu học Quỳnh Thanh B38
26Trường Tiểu học Quỳnh Thạch297
27Trường Tiểu học Quỳnh Văn A101
28Trường Tiểu học Quỳnh Văn B69
29Trường Tiểu học Quỳnh Văn C1
30Trường Tiểu học Quỳnh Xuân B7
31Trường Tiểu học Quỳnh Xuân A12
32Trường Tiểu học Quỳnh Tân A217
33Trường Tiểu học Quỳnh Tân B1
34Trường Tiểu học Quỳnh Phương A0
35Trường Tiểu học Quỳnh Phương B0
36Trường Tiểu học Quỳnh Liên0
37Trường Tiểu học Quỳnh Bảng92
38Trường Tiểu học Quỳnh Lương134
39Trường Tiểu học Quỳnh Minh114
40Trường Tiểu học Quỳnh Nghĩa213
41Trường Tiểu học Tiến Thủy39
42Trường Tiểu học Quỳnh Trang0
43Trường Tiểu học Mai Hùng13
44Trường Tiểu học Hoàng Mai A1
45Trường Tiểu học Hoàng Mai B1
46Trường Tiểu học Quỳnh Dỵ0
47Trường Tiểu học Quỳnh Vinh A0
48Trường Tiểu học Quỳnh Vinh B7
49Trường Tiểu học Quỳnh Vinh C0
50Trường Tiểu học Quỳnh Lộc A0
51Trường Tiểu học Quỳnh Lập B2
52Trường Tiểu học Cầu Giát1099
53Trường Tiểu học Quỳnh Giang121
54Trường Tiểu học Quỳnh Lâm B32
55Trường Tiểu học Quỳnh Lâm A58
56Trường Tiểu học Quỳnh Lâm C0
57Trường Tiểu học Quỳnh Mỹ18
58Trường Tiểu học Quỳnh Hồng179
59Trường Tiểu học Quỳnh Diện9
60Trường Tiểu học Quỳnh Giang B1
61Trường PTCS Quỳnh Hoa0
62Trường PTCS Hồ Tùng Mậu111
63Trường PTCS Tân Thắng0
64Trường PTCS Quỳnh Diễn47

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 30

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương