BTC thông báo: Do thay đổi cơ chế quản lý tài khoản, vì vậy tài khoản nào trước đây chưa cập nhật thông tin số điện thoại thì cần cập nhật để bảo vệ tài khoản. Mong nhận được sự hợp tác !

Số học sinh tiểu học Huyện Quỳnh Lưu Nghệ An dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Quỳnh Tam2
2Trường Tiểu học Quỳnh A6
3Trường Tiểu học Tân Sơn B1
4Trường Tiểu học Tân Sơn A6
5Trường Tiểu học Ngọc Sơn10
6Trường Tiểu học Quỳnh Châu B17
7Trường Tiểu học Quỳnh Châu A36
8Trường Tiểu học Quỳnh Thắng A6
9Trường Tiểu học Quỳnh Thắng B55
10Trường Tiểu học B. Nghè0
11Trường Tiểu học Quỳnh Hưng46
12Trường Tiểu học An Hoà32
13Trường Tiểu học Quỳnh Ngọc20
14Trường Tiểu học Quỳnh Bá22
15Trường Tiểu học Quỳnh Thọ1
16Trường Tiểu học Sơn Hải74
17Trường Tiểu học Quỳnh Thuận9
18Trường Tiểu học Quỳnh Long33
19Trường Tiểu học Quỳnh Hoa0
20Trường Tiểu học Quỳnh Hậu30
21Trường Tiểu học Quỳnh Đôi5
22Trường Tiểu học Quỳnh Yên A15
23Trường Tiểu học Quỳnh Yên B0
24Trường Tiểu học Quỳnh Thanh A17
25Trường Tiểu học Quỳnh Thanh B8
26Trường Tiểu học Quỳnh Thạch103
27Trường Tiểu học Quỳnh Văn A56
28Trường Tiểu học Quỳnh Văn B6
29Trường Tiểu học Quỳnh Văn C1
30Trường Tiểu học Quỳnh Xuân B0
31Trường Tiểu học Quỳnh Xuân A4
32Trường Tiểu học Quỳnh Tân A69
33Trường Tiểu học Quỳnh Tân B3
34Trường Tiểu học Quỳnh Phương A1
35Trường Tiểu học Quỳnh Phương B1
36Trường Tiểu học Quỳnh Liên1
37Trường Tiểu học Quỳnh Bảng24
38Trường Tiểu học Quỳnh Lương50
39Trường Tiểu học Quỳnh Minh25
40Trường Tiểu học Quỳnh Nghĩa21
41Trường Tiểu học Tiến Thủy5
42Trường Tiểu học Quỳnh Trang0
43Trường Tiểu học Mai Hùng1
44Trường Tiểu học Hoàng Mai A1
45Trường Tiểu học Hoàng Mai B0
46Trường Tiểu học Quỳnh Dỵ0
47Trường Tiểu học Quỳnh Vinh A3
48Trường Tiểu học Quỳnh Vinh B2
49Trường Tiểu học Quỳnh Vinh C2
50Trường Tiểu học Quỳnh Lộc A1
51Trường Tiểu học Quỳnh Lập B0
52Trường Tiểu học Cầu Giát56
53Trường Tiểu học Quỳnh Giang12
54Trường Tiểu học Quỳnh Lâm B0
55Trường Tiểu học Quỳnh Lâm A15
56Trường Tiểu học Quỳnh Lâm C0
57Trường Tiểu học Quỳnh Mỹ4
58Trường Tiểu học Quỳnh Hồng54
59Trường Tiểu học Quỳnh Diện1
60Trường Tiểu học Quỳnh Giang B0
61Trường PTCS Quỳnh Hoa0
62Trường PTCS Hồ Tùng Mậu42
63Trường PTCS Tân Thắng0
64Trường PTCS Quỳnh Diễn4

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 18

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương