Số học sinh tiểu học Huyện Quỳnh Lưu Nghệ An dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Quỳnh Tam1
2Trường Tiểu học Quỳnh A0
3Trường Tiểu học Tân Sơn B0
4Trường Tiểu học Tân Sơn A0
5Trường Tiểu học Ngọc Sơn0
6Trường Tiểu học Quỳnh Châu B3
7Trường Tiểu học Quỳnh Châu A1
8Trường Tiểu học Quỳnh Thắng A0
9Trường Tiểu học Quỳnh Thắng B0
10Trường Tiểu học B. Nghè0
11Trường Tiểu học Quỳnh Hưng13
12Trường Tiểu học An Hoà0
13Trường Tiểu học Quỳnh Ngọc0
14Trường Tiểu học Quỳnh Bá4
15Trường Tiểu học Quỳnh Thọ0
16Trường Tiểu học Sơn Hải2
17Trường Tiểu học Quỳnh Thuận0
18Trường Tiểu học Quỳnh Long1
19Trường Tiểu học Quỳnh Hoa0
20Trường Tiểu học Quỳnh Hậu0
21Trường Tiểu học Quỳnh Đôi0
22Trường Tiểu học Quỳnh Yên A3
23Trường Tiểu học Quỳnh Yên B0
24Trường Tiểu học Quỳnh Thanh A0
25Trường Tiểu học Quỳnh Thanh B0
26Trường Tiểu học Quỳnh Thạch5
27Trường Tiểu học Quỳnh Văn A0
28Trường Tiểu học Quỳnh Văn B2
29Trường Tiểu học Quỳnh Văn C0
30Trường Tiểu học Quỳnh Xuân B0
31Trường Tiểu học Quỳnh Xuân A0
32Trường Tiểu học Quỳnh Tân A2
33Trường Tiểu học Quỳnh Tân B0
34Trường Tiểu học Quỳnh Phương A0
35Trường Tiểu học Quỳnh Phương B0
36Trường Tiểu học Quỳnh Liên0
37Trường Tiểu học Quỳnh Bảng2
38Trường Tiểu học Quỳnh Lương2
39Trường Tiểu học Quỳnh Minh0
40Trường Tiểu học Quỳnh Nghĩa0
41Trường Tiểu học Tiến Thủy0
42Trường Tiểu học Quỳnh Trang0
43Trường Tiểu học Mai Hùng0
44Trường Tiểu học Hoàng Mai A0
45Trường Tiểu học Hoàng Mai B0
46Trường Tiểu học Quỳnh Dỵ0
47Trường Tiểu học Quỳnh Vinh A0
48Trường Tiểu học Quỳnh Vinh B0
49Trường Tiểu học Quỳnh Vinh C0
50Trường Tiểu học Quỳnh Lộc A0
51Trường Tiểu học Quỳnh Lập B0
52Trường Tiểu học Cầu Giát6
53Trường Tiểu học Quỳnh Giang2
54Trường Tiểu học Quỳnh Lâm B0
55Trường Tiểu học Quỳnh Lâm A1
56Trường Tiểu học Quỳnh Lâm C1
57Trường Tiểu học Quỳnh Mỹ0
58Trường Tiểu học Quỳnh Hồng7
59Trường Tiểu học Quỳnh Diện0
60Trường Tiểu học Quỳnh Giang B0
61Trường PTCS Quỳnh Hoa0
62Trường PTCS Hồ Tùng Mậu0
63Trường PTCS Tân Thắng0
64Trường PTCS Quỳnh Diễn0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 1

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương