Số học sinh tiểu học Huyện Quỳnh Lưu Nghệ An dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Quỳnh Tam2
2Trường Tiểu học Quỳnh A6
3Trường Tiểu học Tân Sơn B1
4Trường Tiểu học Tân Sơn A5
5Trường Tiểu học Ngọc Sơn9
6Trường Tiểu học Quỳnh Châu B7
7Trường Tiểu học Quỳnh Châu A31
8Trường Tiểu học Quỳnh Thắng A3
9Trường Tiểu học Quỳnh Thắng B4
10Trường Tiểu học B. Nghè0
11Trường Tiểu học Quỳnh Hưng39
12Trường Tiểu học An Hoà11
13Trường Tiểu học Quỳnh Ngọc12
14Trường Tiểu học Quỳnh Bá20
15Trường Tiểu học Quỳnh Thọ1
16Trường Tiểu học Sơn Hải18
17Trường Tiểu học Quỳnh Thuận6
18Trường Tiểu học Quỳnh Long33
19Trường Tiểu học Quỳnh Hoa0
20Trường Tiểu học Quỳnh Hậu9
21Trường Tiểu học Quỳnh Đôi2
22Trường Tiểu học Quỳnh Yên A11
23Trường Tiểu học Quỳnh Yên B0
24Trường Tiểu học Quỳnh Thanh A11
25Trường Tiểu học Quỳnh Thanh B6
26Trường Tiểu học Quỳnh Thạch59
27Trường Tiểu học Quỳnh Văn A50
28Trường Tiểu học Quỳnh Văn B3
29Trường Tiểu học Quỳnh Văn C1
30Trường Tiểu học Quỳnh Xuân B0
31Trường Tiểu học Quỳnh Xuân A2
32Trường Tiểu học Quỳnh Tân A20
33Trường Tiểu học Quỳnh Tân B2
34Trường Tiểu học Quỳnh Phương A1
35Trường Tiểu học Quỳnh Phương B0
36Trường Tiểu học Quỳnh Liên1
37Trường Tiểu học Quỳnh Bảng16
38Trường Tiểu học Quỳnh Lương36
39Trường Tiểu học Quỳnh Minh22
40Trường Tiểu học Quỳnh Nghĩa15
41Trường Tiểu học Tiến Thủy2
42Trường Tiểu học Quỳnh Trang0
43Trường Tiểu học Mai Hùng0
44Trường Tiểu học Hoàng Mai A1
45Trường Tiểu học Hoàng Mai B0
46Trường Tiểu học Quỳnh Dỵ0
47Trường Tiểu học Quỳnh Vinh A2
48Trường Tiểu học Quỳnh Vinh B0
49Trường Tiểu học Quỳnh Vinh C1
50Trường Tiểu học Quỳnh Lộc A0
51Trường Tiểu học Quỳnh Lập B0
52Trường Tiểu học Cầu Giát44
53Trường Tiểu học Quỳnh Giang12
54Trường Tiểu học Quỳnh Lâm B0
55Trường Tiểu học Quỳnh Lâm A13
56Trường Tiểu học Quỳnh Lâm C0
57Trường Tiểu học Quỳnh Mỹ2
58Trường Tiểu học Quỳnh Hồng40
59Trường Tiểu học Quỳnh Diện1
60Trường Tiểu học Quỳnh Giang B0
61Trường PTCS Quỳnh Hoa0
62Trường PTCS Hồ Tùng Mậu25
63Trường PTCS Tân Thắng0
64Trường PTCS Quỳnh Diễn2

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 11

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương