Số học sinh tiểu học Huyện Quỳnh Lưu Nghệ An dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Quỳnh Tam6
2Trường Tiểu học Quỳnh A9
3Trường Tiểu học Tân Sơn B0
4Trường Tiểu học Tân Sơn A11
5Trường Tiểu học Ngọc Sơn43
6Trường Tiểu học Quỳnh Châu B23
7Trường Tiểu học Quỳnh Châu A106
8Trường Tiểu học Quỳnh Thắng A5
9Trường Tiểu học Quỳnh Thắng B47
10Trường Tiểu học B. Nghè0
11Trường Tiểu học Quỳnh Hưng71
12Trường Tiểu học An Hoà57
13Trường Tiểu học Quỳnh Ngọc44
14Trường Tiểu học Quỳnh Bá31
15Trường Tiểu học Quỳnh Thọ4
16Trường Tiểu học Sơn Hải72
17Trường Tiểu học Quỳnh Thuận72
18Trường Tiểu học Quỳnh Long53
19Trường Tiểu học Quỳnh Hoa6
20Trường Tiểu học Quỳnh Hậu145
21Trường Tiểu học Quỳnh Đôi4
22Trường Tiểu học Quỳnh Yên A71
23Trường Tiểu học Quỳnh Yên B7
24Trường Tiểu học Quỳnh Thanh A67
25Trường Tiểu học Quỳnh Thanh B20
26Trường Tiểu học Quỳnh Thạch219
27Trường Tiểu học Quỳnh Văn A82
28Trường Tiểu học Quỳnh Văn B67
29Trường Tiểu học Quỳnh Văn C0
30Trường Tiểu học Quỳnh Xuân B7
31Trường Tiểu học Quỳnh Xuân A10
32Trường Tiểu học Quỳnh Tân A186
33Trường Tiểu học Quỳnh Tân B1
34Trường Tiểu học Quỳnh Phương A0
35Trường Tiểu học Quỳnh Phương B0
36Trường Tiểu học Quỳnh Liên0
37Trường Tiểu học Quỳnh Bảng70
38Trường Tiểu học Quỳnh Lương98
39Trường Tiểu học Quỳnh Minh90
40Trường Tiểu học Quỳnh Nghĩa189
41Trường Tiểu học Tiến Thủy32
42Trường Tiểu học Quỳnh Trang0
43Trường Tiểu học Mai Hùng13
44Trường Tiểu học Hoàng Mai A0
45Trường Tiểu học Hoàng Mai B1
46Trường Tiểu học Quỳnh Dỵ0
47Trường Tiểu học Quỳnh Vinh A0
48Trường Tiểu học Quỳnh Vinh B7
49Trường Tiểu học Quỳnh Vinh C0
50Trường Tiểu học Quỳnh Lộc A0
51Trường Tiểu học Quỳnh Lập B0
52Trường Tiểu học Cầu Giát751
53Trường Tiểu học Quỳnh Giang113
54Trường Tiểu học Quỳnh Lâm B24
55Trường Tiểu học Quỳnh Lâm A51
56Trường Tiểu học Quỳnh Lâm C0
57Trường Tiểu học Quỳnh Mỹ16
58Trường Tiểu học Quỳnh Hồng137
59Trường Tiểu học Quỳnh Diện9
60Trường Tiểu học Quỳnh Giang B1
61Trường PTCS Quỳnh Hoa0
62Trường PTCS Hồ Tùng Mậu74
63Trường PTCS Tân Thắng0
64Trường PTCS Quỳnh Diễn32

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương