Số học sinh tiểu học Huyện Quỳnh Lưu Nghệ An dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Quỳnh Tam7
2Trường Tiểu học Quỳnh A8
3Trường Tiểu học Tân Sơn B2
4Trường Tiểu học Tân Sơn A8
5Trường Tiểu học Ngọc Sơn13
6Trường Tiểu học Quỳnh Châu B20
7Trường Tiểu học Quỳnh Châu A42
8Trường Tiểu học Quỳnh Thắng A13
9Trường Tiểu học Quỳnh Thắng B59
10Trường Tiểu học B. Nghè0
11Trường Tiểu học Quỳnh Hưng53
12Trường Tiểu học An Hoà36
13Trường Tiểu học Quỳnh Ngọc26
14Trường Tiểu học Quỳnh Bá33
15Trường Tiểu học Quỳnh Thọ2
16Trường Tiểu học Sơn Hải82
17Trường Tiểu học Quỳnh Thuận21
18Trường Tiểu học Quỳnh Long43
19Trường Tiểu học Quỳnh Hoa3
20Trường Tiểu học Quỳnh Hậu33
21Trường Tiểu học Quỳnh Đôi6
22Trường Tiểu học Quỳnh Yên A34
23Trường Tiểu học Quỳnh Yên B0
24Trường Tiểu học Quỳnh Thanh A32
25Trường Tiểu học Quỳnh Thanh B18
26Trường Tiểu học Quỳnh Thạch153
27Trường Tiểu học Quỳnh Văn A63
28Trường Tiểu học Quỳnh Văn B8
29Trường Tiểu học Quỳnh Văn C1
30Trường Tiểu học Quỳnh Xuân B0
31Trường Tiểu học Quỳnh Xuân A7
32Trường Tiểu học Quỳnh Tân A72
33Trường Tiểu học Quỳnh Tân B4
34Trường Tiểu học Quỳnh Phương A2
35Trường Tiểu học Quỳnh Phương B2
36Trường Tiểu học Quỳnh Liên1
37Trường Tiểu học Quỳnh Bảng28
38Trường Tiểu học Quỳnh Lương59
39Trường Tiểu học Quỳnh Minh33
40Trường Tiểu học Quỳnh Nghĩa29
41Trường Tiểu học Tiến Thủy13
42Trường Tiểu học Quỳnh Trang0
43Trường Tiểu học Mai Hùng1
44Trường Tiểu học Hoàng Mai A1
45Trường Tiểu học Hoàng Mai B0
46Trường Tiểu học Quỳnh Dỵ0
47Trường Tiểu học Quỳnh Vinh A3
48Trường Tiểu học Quỳnh Vinh B2
49Trường Tiểu học Quỳnh Vinh C2
50Trường Tiểu học Quỳnh Lộc A1
51Trường Tiểu học Quỳnh Lập B2
52Trường Tiểu học Cầu Giát83
53Trường Tiểu học Quỳnh Giang19
54Trường Tiểu học Quỳnh Lâm B2
55Trường Tiểu học Quỳnh Lâm A17
56Trường Tiểu học Quỳnh Lâm C0
57Trường Tiểu học Quỳnh Mỹ4
58Trường Tiểu học Quỳnh Hồng74
59Trường Tiểu học Quỳnh Diện1
60Trường Tiểu học Quỳnh Giang B0
61Trường PTCS Quỳnh Hoa0
62Trường PTCS Hồ Tùng Mậu48
63Trường PTCS Tân Thắng0
64Trường PTCS Quỳnh Diễn7

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương