Số học sinh tiểu học Huyện Thanh Chương Nghệ An dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Cát Văn116
2Trường Tiểu học Phong Thịnh30
3Trường Tiểu học Thanh Nho31
4Trường Tiểu học Hạnh Lâm147
5Trường Tiểu học Thanh Đức41
6Trường Tiểu học Thanh Mỹ39
7Trường Tiểu học Thanh Liên26
8Trường Tiểu học Thanh Tiên40
9Trường Tiểu học Thanh Lĩnh67
10Trường Tiểu học Thanh Thịnh23
11Trường Tiểu học Thanh Hương49
12Trường Tiểu học Thanh An16
13Trường Tiểu học Thanh Chi15
14Trường Tiểu học Thanh Khê13
15Trường Tiểu học Thanh Thuỷ12
16Trường Tiểu học Võ Liệt 124
17Trường Tiểu học Võ Liệt 289
18Trường Tiểu học Thanh Long72
19Trường Tiểu học Thanh Hà63
20Trường Tiểu học Thanh Tùng14
21Trường Tiểu học Thanh Giang32
22Trường Tiểu học Thanh Mai33
23Trường Tiểu học Thanh Lâm89
24Trường Tiểu học Đặng Thai Mai4
25Trường Tiểu học Trần Hưng Học19
26Trường Tiểu học Thanh Hưng27
27Trường Tiểu học Thanh Văn39
28Trường Tiểu học Thanh Phong22
29Trường Tiểu học Thanh Tường10
30Trường Tiểu học Thanh Đồng61
31Trường Tiểu học Thị trấn226
32Trường Tiểu học Đồng Văn11
33Trường Tiểu học Thanh Ngọc4
34Trường Tiểu học Ngọc Sơn57
35Trường Tiểu học Xuân Tường67
36Trường Tiểu học Thanh Dương104
37Trường Tiểu học Nguyễn Sỹ Sách85
38Trường Tiểu học Thanh Yên155
39Trường Tiểu học Thanh Khai43
40Trường Tiểu học Hương Tiến0
41Trường Tiểu học Kim Lân0
42Trường Tiểu học Thanh Hòa24

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương