Cuộc thi IOE cấp toàn quốc diễn ra trong 2 ngày từ 05/05/2018 đối với thí sinh thi theo hội đồng và 06/05/2018 đối với thí sinh thi tự do.Chi tiết xem tại đây

Số học sinh tiểu học Huyện Thanh Chương Nghệ An dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Cát Văn190
2Trường Tiểu học Phong Thịnh46
3Trường Tiểu học Thanh Nho43
4Trường Tiểu học Hạnh Lâm193
5Trường Tiểu học Thanh Đức51
6Trường Tiểu học Thanh Mỹ48
7Trường Tiểu học Thanh Liên45
8Trường Tiểu học Thanh Tiên59
9Trường Tiểu học Thanh Lĩnh83
10Trường Tiểu học Thanh Thịnh45
11Trường Tiểu học Thanh Hương62
12Trường Tiểu học Thanh An35
13Trường Tiểu học Thanh Chi21
14Trường Tiểu học Thanh Khê14
15Trường Tiểu học Thanh Thuỷ17
16Trường Tiểu học Võ Liệt 133
17Trường Tiểu học Võ Liệt 2130
18Trường Tiểu học Thanh Long111
19Trường Tiểu học Thanh Hà87
20Trường Tiểu học Thanh Tùng14
21Trường Tiểu học Thanh Giang56
22Trường Tiểu học Thanh Mai34
23Trường Tiểu học Thanh Lâm101
24Trường Tiểu học Đặng Thai Mai10
25Trường Tiểu học Trần Hưng Học26
26Trường Tiểu học Thanh Hưng28
27Trường Tiểu học Thanh Văn72
28Trường Tiểu học Thanh Phong30
29Trường Tiểu học Thanh Tường12
30Trường Tiểu học Thanh Đồng67
31Trường Tiểu học Thị trấn278
32Trường Tiểu học Đồng Văn15
33Trường Tiểu học Thanh Ngọc4
34Trường Tiểu học Ngọc Sơn71
35Trường Tiểu học Xuân Tường99
36Trường Tiểu học Thanh Dương147
37Trường Tiểu học Nguyễn Sỹ Sách110
38Trường Tiểu học Thanh Yên183
39Trường Tiểu học Thanh Khai98
40Trường Tiểu học Hương Tiến0
41Trường Tiểu học Kim Lân1
42Trường Tiểu học Thanh Hòa44

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 30

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương