Số học sinh tiểu học Huyện Thanh Chương Nghệ An dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Cát Văn34
2Trường Tiểu học Phong Thịnh17
3Trường Tiểu học Thanh Nho6
4Trường Tiểu học Hạnh Lâm51
5Trường Tiểu học Thanh Đức19
6Trường Tiểu học Thanh Mỹ22
7Trường Tiểu học Thanh Liên18
8Trường Tiểu học Thanh Tiên18
9Trường Tiểu học Thanh Lĩnh30
10Trường Tiểu học Thanh Thịnh14
11Trường Tiểu học Thanh Hương10
12Trường Tiểu học Thanh An2
13Trường Tiểu học Thanh Chi10
14Trường Tiểu học Thanh Khê5
15Trường Tiểu học Thanh Thuỷ10
16Trường Tiểu học Võ Liệt 17
17Trường Tiểu học Võ Liệt 217
18Trường Tiểu học Thanh Long22
19Trường Tiểu học Thanh Hà10
20Trường Tiểu học Thanh Tùng7
21Trường Tiểu học Thanh Giang15
22Trường Tiểu học Thanh Mai5
23Trường Tiểu học Thanh Lâm47
24Trường Tiểu học Đặng Thai Mai2
25Trường Tiểu học Trần Hưng Học8
26Trường Tiểu học Thanh Hưng17
27Trường Tiểu học Thanh Văn15
28Trường Tiểu học Thanh Phong6
29Trường Tiểu học Thanh Tường6
30Trường Tiểu học Thanh Đồng15
31Trường Tiểu học Thị trấn62
32Trường Tiểu học Đồng Văn19
33Trường Tiểu học Thanh Ngọc1
34Trường Tiểu học Ngọc Sơn11
35Trường Tiểu học Xuân Tường27
36Trường Tiểu học Thanh Dương41
37Trường Tiểu học Nguyễn Sỹ Sách18
38Trường Tiểu học Thanh Yên49
39Trường Tiểu học Thanh Khai68
40Trường Tiểu học Hương Tiến0
41Trường Tiểu học Kim Lân0
42Trường Tiểu học Thanh Hòa18

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương