Số học sinh tiểu học Huyện Thanh Chương Nghệ An dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Cát Văn0
2Trường Tiểu học Phong Thịnh3
3Trường Tiểu học Thanh Nho0
4Trường Tiểu học Hạnh Lâm4
5Trường Tiểu học Thanh Đức5
6Trường Tiểu học Thanh Mỹ0
7Trường Tiểu học Thanh Liên0
8Trường Tiểu học Thanh Tiên0
9Trường Tiểu học Thanh Lĩnh0
10Trường Tiểu học Thanh Thịnh0
11Trường Tiểu học Thanh Hương0
12Trường Tiểu học Thanh An0
13Trường Tiểu học Thanh Chi0
14Trường Tiểu học Thanh Khê0
15Trường Tiểu học Thanh Thuỷ1
16Trường Tiểu học Võ Liệt 10
17Trường Tiểu học Võ Liệt 21
18Trường Tiểu học Thanh Long2
19Trường Tiểu học Thanh Hà0
20Trường Tiểu học Thanh Tùng0
21Trường Tiểu học Thanh Giang0
22Trường Tiểu học Thanh Mai0
23Trường Tiểu học Thanh Lâm2
24Trường Tiểu học Đặng Thai Mai0
25Trường Tiểu học Trần Hưng Học1
26Trường Tiểu học Thanh Hưng1
27Trường Tiểu học Thanh Văn0
28Trường Tiểu học Thanh Phong0
29Trường Tiểu học Thanh Tường0
30Trường Tiểu học Thanh Đồng0
31Trường Tiểu học Thị trấn10
32Trường Tiểu học Đồng Văn1
33Trường Tiểu học Thanh Ngọc0
34Trường Tiểu học Ngọc Sơn0
35Trường Tiểu học Xuân Tường0
36Trường Tiểu học Thanh Dương1
37Trường Tiểu học Nguyễn Sỹ Sách0
38Trường Tiểu học Thanh Yên1
39Trường Tiểu học Thanh Khai1
40Trường Tiểu học Hương Tiến0
41Trường Tiểu học Kim Lân0
42Trường Tiểu học Thanh Hòa0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 1

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương