BTC thông báo: Do thay đổi cơ chế quản lý tài khoản, vì vậy tài khoản nào trước đây chưa cập nhật thông tin số điện thoại thì cần cập nhật để bảo vệ tài khoản. Mong nhận được sự hợp tác !

Số học sinh tiểu học Huyện Thanh Chương Nghệ An dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Cát Văn23
2Trường Tiểu học Phong Thịnh13
3Trường Tiểu học Thanh Nho5
4Trường Tiểu học Hạnh Lâm34
5Trường Tiểu học Thanh Đức18
6Trường Tiểu học Thanh Mỹ14
7Trường Tiểu học Thanh Liên14
8Trường Tiểu học Thanh Tiên11
9Trường Tiểu học Thanh Lĩnh23
10Trường Tiểu học Thanh Thịnh10
11Trường Tiểu học Thanh Hương3
12Trường Tiểu học Thanh An1
13Trường Tiểu học Thanh Chi2
14Trường Tiểu học Thanh Khê4
15Trường Tiểu học Thanh Thuỷ10
16Trường Tiểu học Võ Liệt 16
17Trường Tiểu học Võ Liệt 214
18Trường Tiểu học Thanh Long17
19Trường Tiểu học Thanh Hà7
20Trường Tiểu học Thanh Tùng6
21Trường Tiểu học Thanh Giang12
22Trường Tiểu học Thanh Mai4
23Trường Tiểu học Thanh Lâm33
24Trường Tiểu học Đặng Thai Mai1
25Trường Tiểu học Trần Hưng Học7
26Trường Tiểu học Thanh Hưng16
27Trường Tiểu học Thanh Văn12
28Trường Tiểu học Thanh Phong5
29Trường Tiểu học Thanh Tường4
30Trường Tiểu học Thanh Đồng9
31Trường Tiểu học Thị trấn39
32Trường Tiểu học Đồng Văn9
33Trường Tiểu học Thanh Ngọc1
34Trường Tiểu học Ngọc Sơn8
35Trường Tiểu học Xuân Tường18
36Trường Tiểu học Thanh Dương39
37Trường Tiểu học Nguyễn Sỹ Sách15
38Trường Tiểu học Thanh Yên37
39Trường Tiểu học Thanh Khai63
40Trường Tiểu học Hương Tiến0
41Trường Tiểu học Kim Lân0
42Trường Tiểu học Thanh Hòa9

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 17

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương