BTC thông báo: Thi IOE cấp Tỉnh/Thành phố diễn ra trong ngày 23/02/2019 và 24/02/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 25 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC. Hotline để giải đáp đăng ký mã thi Tỉnh/Thành Phố 098 322 0382

Số học sinh tiểu học Huyện Thanh Chương Nghệ An dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Cát Văn28
2Trường Tiểu học Phong Thịnh17
3Trường Tiểu học Thanh Nho5
4Trường Tiểu học Hạnh Lâm40
5Trường Tiểu học Thanh Đức19
6Trường Tiểu học Thanh Mỹ14
7Trường Tiểu học Thanh Liên16
8Trường Tiểu học Thanh Tiên14
9Trường Tiểu học Thanh Lĩnh26
10Trường Tiểu học Thanh Thịnh12
11Trường Tiểu học Thanh Hương6
12Trường Tiểu học Thanh An1
13Trường Tiểu học Thanh Chi5
14Trường Tiểu học Thanh Khê4
15Trường Tiểu học Thanh Thuỷ10
16Trường Tiểu học Võ Liệt 16
17Trường Tiểu học Võ Liệt 214
18Trường Tiểu học Thanh Long18
19Trường Tiểu học Thanh Hà9
20Trường Tiểu học Thanh Tùng7
21Trường Tiểu học Thanh Giang14
22Trường Tiểu học Thanh Mai4
23Trường Tiểu học Thanh Lâm44
24Trường Tiểu học Đặng Thai Mai1
25Trường Tiểu học Trần Hưng Học8
26Trường Tiểu học Thanh Hưng17
27Trường Tiểu học Thanh Văn13
28Trường Tiểu học Thanh Phong6
29Trường Tiểu học Thanh Tường5
30Trường Tiểu học Thanh Đồng13
31Trường Tiểu học Thị trấn52
32Trường Tiểu học Đồng Văn13
33Trường Tiểu học Thanh Ngọc1
34Trường Tiểu học Ngọc Sơn11
35Trường Tiểu học Xuân Tường21
36Trường Tiểu học Thanh Dương40
37Trường Tiểu học Nguyễn Sỹ Sách16
38Trường Tiểu học Thanh Yên46
39Trường Tiểu học Thanh Khai67
40Trường Tiểu học Hương Tiến0
41Trường Tiểu học Kim Lân0
42Trường Tiểu học Thanh Hòa9

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương