Số học sinh tiểu học Huyện Thanh Chương Nghệ An dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Cát Văn0
2Trường Tiểu học Phong Thịnh6
3Trường Tiểu học Thanh Nho5
4Trường Tiểu học Hạnh Lâm3
5Trường Tiểu học Thanh Đức3
6Trường Tiểu học Thanh Mỹ2
7Trường Tiểu học Thanh Liên0
8Trường Tiểu học Thanh Tiên1
9Trường Tiểu học Thanh Lĩnh0
10Trường Tiểu học Thanh Thịnh5
11Trường Tiểu học Thanh Hương2
12Trường Tiểu học Thanh An0
13Trường Tiểu học Thanh Chi2
14Trường Tiểu học Thanh Khê0
15Trường Tiểu học Thanh Thuỷ0
16Trường Tiểu học Võ Liệt 11
17Trường Tiểu học Võ Liệt 22
18Trường Tiểu học Thanh Long1
19Trường Tiểu học Thanh Hà1
20Trường Tiểu học Thanh Tùng0
21Trường Tiểu học Thanh Giang20
22Trường Tiểu học Thanh Mai1
23Trường Tiểu học Thanh Lâm6
24Trường Tiểu học Đặng Thai Mai4
25Trường Tiểu học Trần Hưng Học2
26Trường Tiểu học Thanh Hưng3
27Trường Tiểu học Thanh Văn2
28Trường Tiểu học Thanh Phong0
29Trường Tiểu học Thanh Tường3
30Trường Tiểu học Thanh Đồng2
31Trường Tiểu học Thị trấn14
32Trường Tiểu học Đồng Văn0
33Trường Tiểu học Thanh Ngọc0
34Trường Tiểu học Ngọc Sơn0
35Trường Tiểu học Xuân Tường0
36Trường Tiểu học Thanh Dương11
37Trường Tiểu học Nguyễn Sỹ Sách1
38Trường Tiểu học Thanh Yên2
39Trường Tiểu học Thanh Khai2
40Trường Tiểu học Hương Tiến0
41Trường Tiểu học Kim Lân0
42Trường Tiểu học Thanh Hòa3

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương