BTC thông báo: Vòng thi cấp toàn quốc cho các khối lớp 5,9 và 11 sẽ diễn ra vào ngày 06/04/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 30 của hệ thống và phải nằm trong danh sách của BTC đã công bố xem tại đây. Các đơn vị giáo dục sẽ lấy mã số dự thi tại đây

Số học sinh tiểu học Huyện Thanh Chương Nghệ An dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Cát Văn32
2Trường Tiểu học Phong Thịnh17
3Trường Tiểu học Thanh Nho6
4Trường Tiểu học Hạnh Lâm44
5Trường Tiểu học Thanh Đức19
6Trường Tiểu học Thanh Mỹ16
7Trường Tiểu học Thanh Liên18
8Trường Tiểu học Thanh Tiên16
9Trường Tiểu học Thanh Lĩnh30
10Trường Tiểu học Thanh Thịnh13
11Trường Tiểu học Thanh Hương7
12Trường Tiểu học Thanh An2
13Trường Tiểu học Thanh Chi9
14Trường Tiểu học Thanh Khê5
15Trường Tiểu học Thanh Thuỷ10
16Trường Tiểu học Võ Liệt 17
17Trường Tiểu học Võ Liệt 215
18Trường Tiểu học Thanh Long20
19Trường Tiểu học Thanh Hà10
20Trường Tiểu học Thanh Tùng7
21Trường Tiểu học Thanh Giang15
22Trường Tiểu học Thanh Mai4
23Trường Tiểu học Thanh Lâm47
24Trường Tiểu học Đặng Thai Mai2
25Trường Tiểu học Trần Hưng Học8
26Trường Tiểu học Thanh Hưng17
27Trường Tiểu học Thanh Văn14
28Trường Tiểu học Thanh Phong6
29Trường Tiểu học Thanh Tường6
30Trường Tiểu học Thanh Đồng13
31Trường Tiểu học Thị trấn60
32Trường Tiểu học Đồng Văn18
33Trường Tiểu học Thanh Ngọc1
34Trường Tiểu học Ngọc Sơn11
35Trường Tiểu học Xuân Tường24
36Trường Tiểu học Thanh Dương40
37Trường Tiểu học Nguyễn Sỹ Sách18
38Trường Tiểu học Thanh Yên49
39Trường Tiểu học Thanh Khai67
40Trường Tiểu học Hương Tiến0
41Trường Tiểu học Kim Lân0
42Trường Tiểu học Thanh Hòa12

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương