Số học sinh tiểu học Huyện Thanh Chương Nghệ An dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Cát Văn16
2Trường Tiểu học Phong Thịnh10
3Trường Tiểu học Thanh Nho3
4Trường Tiểu học Hạnh Lâm27
5Trường Tiểu học Thanh Đức18
6Trường Tiểu học Thanh Mỹ13
7Trường Tiểu học Thanh Liên5
8Trường Tiểu học Thanh Tiên8
9Trường Tiểu học Thanh Lĩnh19
10Trường Tiểu học Thanh Thịnh5
11Trường Tiểu học Thanh Hương2
12Trường Tiểu học Thanh An0
13Trường Tiểu học Thanh Chi1
14Trường Tiểu học Thanh Khê2
15Trường Tiểu học Thanh Thuỷ9
16Trường Tiểu học Võ Liệt 14
17Trường Tiểu học Võ Liệt 211
18Trường Tiểu học Thanh Long17
19Trường Tiểu học Thanh Hà1
20Trường Tiểu học Thanh Tùng3
21Trường Tiểu học Thanh Giang12
22Trường Tiểu học Thanh Mai4
23Trường Tiểu học Thanh Lâm30
24Trường Tiểu học Đặng Thai Mai1
25Trường Tiểu học Trần Hưng Học7
26Trường Tiểu học Thanh Hưng15
27Trường Tiểu học Thanh Văn7
28Trường Tiểu học Thanh Phong4
29Trường Tiểu học Thanh Tường1
30Trường Tiểu học Thanh Đồng7
31Trường Tiểu học Thị trấn34
32Trường Tiểu học Đồng Văn6
33Trường Tiểu học Thanh Ngọc1
34Trường Tiểu học Ngọc Sơn6
35Trường Tiểu học Xuân Tường12
36Trường Tiểu học Thanh Dương33
37Trường Tiểu học Nguyễn Sỹ Sách12
38Trường Tiểu học Thanh Yên21
39Trường Tiểu học Thanh Khai39
40Trường Tiểu học Hương Tiến0
41Trường Tiểu học Kim Lân0
42Trường Tiểu học Thanh Hòa6

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 10

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương