Số học sinh tiểu học Huyện Yên Thành Nghệ An dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Đô Thành 1 47
2Trường Tiểu học Đô Thành 221
3Trường Tiểu học Bắc Thành14
4Trường Tiểu học Công Thành 1 27
5Trường Tiểu học Công Thành 20
6Trường Tiểu học Hồng Thành16
7Trường Tiểu học Hậu Thành35
8Trường Tiểu học Khánh Thành6
9Trường Tiểu học Lăng Thành31
10Trường Tiểu học Minh Thành18
11Trường Tiểu học Phú Thành45
12Trường Tiểu học Quang Thành20
13Trường Tiểu học Tân Thành0
14Trường Tiểu học Tây Thành2
15Trường Tiểu học Thị trấn65
16Trường Tiểu học Thịnh Thành4
17Trường Tiểu học Trung Thành25
18Trường Tiểu học Văn Thành15
19Trường Tiểu học Vĩnh Thành7
20Trường Tiểu học Bảo Thành12
21Trường Tiểu học Đại Thành3
22Trường Tiểu học Đồng Thành5
23Trường Tiểu học Đức Thành2
24Trường Tiểu học Hợp Thành23
25Trường Tiểu học Hoa Thành7
26Trường Tiểu học Kim Thành2
27Trường Tiểu học Liên Thành 12
28Trường Tiểu học Long Thành21
29Trường Tiểu học Mã Thành1
30Trường Tiểu học Mỹ Thành15
31Trường Tiểu học Nhân Thành11
32Trường Tiểu học Phúc Thành 180
33Trường Tiểu học Phúc Thành 213
34Trường Tiểu học Sơn Thành23
35Trường Tiểu học Tăng Thành3
36Trường Tiểu học Viên Thành59
37Trường Tiểu học Xuân Thành14
38Trường Tiểu học Lý Thành4
39Trường Tiểu học Nam Thành4
40Trường Tiểu học Hồ Tông Thốc6
41Trường Tiểu học Hùng Thành0
42Trường Tiểu học Tiến Thành3

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 7

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương