Số học sinh tiểu học Huyện Yên Thành Nghệ An dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Đô Thành 1 123
2Trường Tiểu học Đô Thành 261
3Trường Tiểu học Bắc Thành30
4Trường Tiểu học Công Thành 1 66
5Trường Tiểu học Công Thành 21
6Trường Tiểu học Hồng Thành107
7Trường Tiểu học Hậu Thành101
8Trường Tiểu học Khánh Thành22
9Trường Tiểu học Lăng Thành97
10Trường Tiểu học Minh Thành171
11Trường Tiểu học Phú Thành93
12Trường Tiểu học Quang Thành73
13Trường Tiểu học Tân Thành1
14Trường Tiểu học Tây Thành15
15Trường Tiểu học Thị trấn135
16Trường Tiểu học Thịnh Thành49
17Trường Tiểu học Trung Thành96
18Trường Tiểu học Văn Thành49
19Trường Tiểu học Vĩnh Thành34
20Trường Tiểu học Bảo Thành44
21Trường Tiểu học Đại Thành17
22Trường Tiểu học Đồng Thành60
23Trường Tiểu học Đức Thành6
24Trường Tiểu học Hợp Thành63
25Trường Tiểu học Hoa Thành53
26Trường Tiểu học Kim Thành3
27Trường Tiểu học Liên Thành 47
28Trường Tiểu học Long Thành41
29Trường Tiểu học Mã Thành28
30Trường Tiểu học Mỹ Thành77
31Trường Tiểu học Nhân Thành45
32Trường Tiểu học Phúc Thành 1143
33Trường Tiểu học Phúc Thành 247
34Trường Tiểu học Sơn Thành60
35Trường Tiểu học Tăng Thành12
36Trường Tiểu học Viên Thành140
37Trường Tiểu học Xuân Thành41
38Trường Tiểu học Lý Thành25
39Trường Tiểu học Nam Thành14
40Trường Tiểu học Hồ Tông Thốc11
41Trường Tiểu học Hùng Thành16
42Trường Tiểu học Tiến Thành83

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương