BTC thông báo: Để chuẩn bị tốt cho vòng thi cấp toàn quốc. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 30 của hệ thống. Các tài khoản nào trước đây chưa cập nhật thông tin số điện thoại thì cần cập nhật để bảo vệ tài khoản xem hướng dẫn tại đây. Mong nhận được sự hợp tác !

Số học sinh tiểu học Huyện Yên Thành Nghệ An dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Đô Thành 1 121
2Trường Tiểu học Đô Thành 261
3Trường Tiểu học Bắc Thành30
4Trường Tiểu học Công Thành 1 61
5Trường Tiểu học Công Thành 21
6Trường Tiểu học Hồng Thành101
7Trường Tiểu học Hậu Thành101
8Trường Tiểu học Khánh Thành21
9Trường Tiểu học Lăng Thành94
10Trường Tiểu học Minh Thành168
11Trường Tiểu học Phú Thành88
12Trường Tiểu học Quang Thành68
13Trường Tiểu học Tân Thành1
14Trường Tiểu học Tây Thành12
15Trường Tiểu học Thị trấn127
16Trường Tiểu học Thịnh Thành46
17Trường Tiểu học Trung Thành94
18Trường Tiểu học Văn Thành42
19Trường Tiểu học Vĩnh Thành28
20Trường Tiểu học Bảo Thành42
21Trường Tiểu học Đại Thành15
22Trường Tiểu học Đồng Thành52
23Trường Tiểu học Đức Thành6
24Trường Tiểu học Hợp Thành62
25Trường Tiểu học Hoa Thành47
26Trường Tiểu học Kim Thành3
27Trường Tiểu học Liên Thành 44
28Trường Tiểu học Long Thành40
29Trường Tiểu học Mã Thành26
30Trường Tiểu học Mỹ Thành67
31Trường Tiểu học Nhân Thành41
32Trường Tiểu học Phúc Thành 1140
33Trường Tiểu học Phúc Thành 245
34Trường Tiểu học Sơn Thành52
35Trường Tiểu học Tăng Thành12
36Trường Tiểu học Viên Thành139
37Trường Tiểu học Xuân Thành36
38Trường Tiểu học Lý Thành23
39Trường Tiểu học Nam Thành13
40Trường Tiểu học Hồ Tông Thốc11
41Trường Tiểu học Hùng Thành15
42Trường Tiểu học Tiến Thành80

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương