Số học sinh tiểu học Huyện Yên Thành Nghệ An dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Đô Thành 1 123
2Trường Tiểu học Đô Thành 261
3Trường Tiểu học Bắc Thành30
4Trường Tiểu học Công Thành 1 62
5Trường Tiểu học Công Thành 21
6Trường Tiểu học Hồng Thành107
7Trường Tiểu học Hậu Thành101
8Trường Tiểu học Khánh Thành21
9Trường Tiểu học Lăng Thành96
10Trường Tiểu học Minh Thành169
11Trường Tiểu học Phú Thành93
12Trường Tiểu học Quang Thành73
13Trường Tiểu học Tân Thành1
14Trường Tiểu học Tây Thành15
15Trường Tiểu học Thị trấn131
16Trường Tiểu học Thịnh Thành48
17Trường Tiểu học Trung Thành95
18Trường Tiểu học Văn Thành43
19Trường Tiểu học Vĩnh Thành31
20Trường Tiểu học Bảo Thành44
21Trường Tiểu học Đại Thành16
22Trường Tiểu học Đồng Thành55
23Trường Tiểu học Đức Thành6
24Trường Tiểu học Hợp Thành63
25Trường Tiểu học Hoa Thành51
26Trường Tiểu học Kim Thành3
27Trường Tiểu học Liên Thành 44
28Trường Tiểu học Long Thành41
29Trường Tiểu học Mã Thành28
30Trường Tiểu học Mỹ Thành74
31Trường Tiểu học Nhân Thành41
32Trường Tiểu học Phúc Thành 1142
33Trường Tiểu học Phúc Thành 246
34Trường Tiểu học Sơn Thành57
35Trường Tiểu học Tăng Thành12
36Trường Tiểu học Viên Thành140
37Trường Tiểu học Xuân Thành37
38Trường Tiểu học Lý Thành25
39Trường Tiểu học Nam Thành13
40Trường Tiểu học Hồ Tông Thốc11
41Trường Tiểu học Hùng Thành16
42Trường Tiểu học Tiến Thành80

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương