Cuộc thi IOE cấp toàn quốc diễn ra trong 2 ngày từ 05/05/2018 đối với thí sinh thi theo hội đồng và 06/05/2018 đối với thí sinh thi tự do.Chi tiết xem tại đây

Số học sinh tiểu học Huyện Yên Thành Nghệ An dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Đô Thành 1 301
2Trường Tiểu học Đô Thành 2157
3Trường Tiểu học Bắc Thành128
4Trường Tiểu học Công Thành 1 121
5Trường Tiểu học Công Thành 28
6Trường Tiểu học Hồng Thành309
7Trường Tiểu học Hậu Thành210
8Trường Tiểu học Khánh Thành415
9Trường Tiểu học Lăng Thành209
10Trường Tiểu học Minh Thành339
11Trường Tiểu học Phú Thành247
12Trường Tiểu học Quang Thành211
13Trường Tiểu học Tân Thành11
14Trường Tiểu học Tây Thành67
15Trường Tiểu học Thị trấn236
16Trường Tiểu học Thịnh Thành138
17Trường Tiểu học Trung Thành316
18Trường Tiểu học Văn Thành328
19Trường Tiểu học Vĩnh Thành122
20Trường Tiểu học Bảo Thành146
21Trường Tiểu học Đại Thành70
22Trường Tiểu học Đồng Thành199
23Trường Tiểu học Đức Thành111
24Trường Tiểu học Hợp Thành291
25Trường Tiểu học Hoa Thành235
26Trường Tiểu học Kim Thành18
27Trường Tiểu học Liên Thành 126
28Trường Tiểu học Long Thành103
29Trường Tiểu học Mã Thành122
30Trường Tiểu học Mỹ Thành406
31Trường Tiểu học Nhân Thành145
32Trường Tiểu học Phúc Thành 1372
33Trường Tiểu học Phúc Thành 274
34Trường Tiểu học Sơn Thành111
35Trường Tiểu học Tăng Thành111
36Trường Tiểu học Viên Thành217
37Trường Tiểu học Xuân Thành151
38Trường Tiểu học Lý Thành96
39Trường Tiểu học Nam Thành104
40Trường Tiểu học Hồ Tông Thốc117
41Trường Tiểu học Hùng Thành45
42Trường Tiểu học Tiến Thành184

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 30

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương