Số học sinh tiểu học Huyện Yên Thành Nghệ An dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Đô Thành 1 313
2Trường Tiểu học Đô Thành 2161
3Trường Tiểu học Bắc Thành129
4Trường Tiểu học Công Thành 1 136
5Trường Tiểu học Công Thành 25
6Trường Tiểu học Hồng Thành304
7Trường Tiểu học Hậu Thành211
8Trường Tiểu học Khánh Thành402
9Trường Tiểu học Lăng Thành216
10Trường Tiểu học Minh Thành346
11Trường Tiểu học Phú Thành281
12Trường Tiểu học Quang Thành211
13Trường Tiểu học Tân Thành13
14Trường Tiểu học Tây Thành70
15Trường Tiểu học Thị trấn247
16Trường Tiểu học Thịnh Thành131
17Trường Tiểu học Trung Thành323
18Trường Tiểu học Văn Thành333
19Trường Tiểu học Vĩnh Thành121
20Trường Tiểu học Bảo Thành141
21Trường Tiểu học Đại Thành65
22Trường Tiểu học Đồng Thành199
23Trường Tiểu học Đức Thành112
24Trường Tiểu học Hợp Thành298
25Trường Tiểu học Hoa Thành237
26Trường Tiểu học Kim Thành19
27Trường Tiểu học Liên Thành 119
28Trường Tiểu học Long Thành95
29Trường Tiểu học Mã Thành119
30Trường Tiểu học Mỹ Thành415
31Trường Tiểu học Nhân Thành151
32Trường Tiểu học Phúc Thành 1393
33Trường Tiểu học Phúc Thành 286
34Trường Tiểu học Sơn Thành112
35Trường Tiểu học Tăng Thành107
36Trường Tiểu học Viên Thành206
37Trường Tiểu học Xuân Thành145
38Trường Tiểu học Lý Thành99
39Trường Tiểu học Nam Thành102
40Trường Tiểu học Hồ Tông Thốc111
41Trường Tiểu học Hùng Thành39
42Trường Tiểu học Tiến Thành188

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương