BTC thông báo: Yêu cầu các tài khoản đăng nhập hệ thống để cập nhật thông tin số điện thoại bảo vệ tài khoản. Mong nhận được sự hợp tác !

Số học sinh tiểu học Huyện Yên Thành Nghệ An dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Đô Thành 1 107
2Trường Tiểu học Đô Thành 252
3Trường Tiểu học Bắc Thành20
4Trường Tiểu học Công Thành 1 51
5Trường Tiểu học Công Thành 20
6Trường Tiểu học Hồng Thành80
7Trường Tiểu học Hậu Thành84
8Trường Tiểu học Khánh Thành18
9Trường Tiểu học Lăng Thành70
10Trường Tiểu học Minh Thành99
11Trường Tiểu học Phú Thành79
12Trường Tiểu học Quang Thành49
13Trường Tiểu học Tân Thành1
14Trường Tiểu học Tây Thành10
15Trường Tiểu học Thị trấn108
16Trường Tiểu học Thịnh Thành37
17Trường Tiểu học Trung Thành78
18Trường Tiểu học Văn Thành28
19Trường Tiểu học Vĩnh Thành21
20Trường Tiểu học Bảo Thành39
21Trường Tiểu học Đại Thành11
22Trường Tiểu học Đồng Thành36
23Trường Tiểu học Đức Thành2
24Trường Tiểu học Hợp Thành54
25Trường Tiểu học Hoa Thành28
26Trường Tiểu học Kim Thành3
27Trường Tiểu học Liên Thành 35
28Trường Tiểu học Long Thành31
29Trường Tiểu học Mã Thành24
30Trường Tiểu học Mỹ Thành43
31Trường Tiểu học Nhân Thành25
32Trường Tiểu học Phúc Thành 1128
33Trường Tiểu học Phúc Thành 235
34Trường Tiểu học Sơn Thành40
35Trường Tiểu học Tăng Thành8
36Trường Tiểu học Viên Thành123
37Trường Tiểu học Xuân Thành29
38Trường Tiểu học Lý Thành10
39Trường Tiểu học Nam Thành10
40Trường Tiểu học Hồ Tông Thốc8
41Trường Tiểu học Hùng Thành9
42Trường Tiểu học Tiến Thành56

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 14

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương