BTC thông báo: Thi bù IOE cấp Quận/Huyện đối với khối TH - THCS và cấp Trường với khối THPT diễn ra trong ngày 26/01/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 20 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC

Số học sinh tiểu học Huyện Yên Thành Nghệ An dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Đô Thành 1 121
2Trường Tiểu học Đô Thành 259
3Trường Tiểu học Bắc Thành28
4Trường Tiểu học Công Thành 1 57
5Trường Tiểu học Công Thành 20
6Trường Tiểu học Hồng Thành95
7Trường Tiểu học Hậu Thành100
8Trường Tiểu học Khánh Thành19
9Trường Tiểu học Lăng Thành94
10Trường Tiểu học Minh Thành162
11Trường Tiểu học Phú Thành87
12Trường Tiểu học Quang Thành68
13Trường Tiểu học Tân Thành1
14Trường Tiểu học Tây Thành12
15Trường Tiểu học Thị trấn120
16Trường Tiểu học Thịnh Thành46
17Trường Tiểu học Trung Thành90
18Trường Tiểu học Văn Thành38
19Trường Tiểu học Vĩnh Thành24
20Trường Tiểu học Bảo Thành42
21Trường Tiểu học Đại Thành13
22Trường Tiểu học Đồng Thành49
23Trường Tiểu học Đức Thành4
24Trường Tiểu học Hợp Thành59
25Trường Tiểu học Hoa Thành44
26Trường Tiểu học Kim Thành3
27Trường Tiểu học Liên Thành 44
28Trường Tiểu học Long Thành38
29Trường Tiểu học Mã Thành26
30Trường Tiểu học Mỹ Thành60
31Trường Tiểu học Nhân Thành33
32Trường Tiểu học Phúc Thành 1136
33Trường Tiểu học Phúc Thành 241
34Trường Tiểu học Sơn Thành50
35Trường Tiểu học Tăng Thành10
36Trường Tiểu học Viên Thành136
37Trường Tiểu học Xuân Thành34
38Trường Tiểu học Lý Thành21
39Trường Tiểu học Nam Thành12
40Trường Tiểu học Hồ Tông Thốc12
41Trường Tiểu học Hùng Thành14
42Trường Tiểu học Tiến Thành77

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương