Chào mừng các thày cô, các em học sinh đến với phiên bản IOE nâng cấp 2019 tại địa chỉ: www.beta.ioe.vn.

Số học sinh tiểu học Huyện Ninh Phước Ninh Thuận dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Vĩnh Thuận0
2Trường Tiểu học Bình Quý0
3Trường Tiểu học Phú Quý 10
4Trường Tiểu học Mỹ Nghiệp0
5Trường Tiểu học Chung Mỹ0
6Trường Tiểu học Phú Quý 20
7Trường Tiểu học Phú Nhuận0
8Trường Tiểu học Phước Khánh0
9Trường Tiểu học Thuận Hoà0
10Trường Tiểu học Vạn Phước0
11Trường Tiểu học Hiệp Hoà0
12Trường Tiểu học Long Bình0
13Trường Tiểu học An Thạnh0
14Trường Tiểu học Tuấn Tú0
15Trường Tiểu học Từ Tâm0
16Trường Tiểu học Hoà Thuỷ0
17Trường Tiểu học Thành Tín0
18Trường Tiểu học Phước An0
19Trường Tiểu học Phước Thiện1
20Trường Tiểu học Ninh Quý0
21Trường Tiểu học L.sơn - B.vinh0
22Trường Tiểu học Hoài Trung0
23Trường Tiểu học Như Bình1
24Trường Tiểu học Phước Đồng0
25Trường Tiểu học Hoài Nhơn0
26Trường Tiểu học Chất Thường0
27Trường Tiểu học Hiếu Lễ0
28Trường Tiểu học Trường Thọ0
29Trường Tiểu học Phước Hoà0
30Trường Tiểu học La Chữ0
31Trường Tiểu học Hậu Sanh0
32Trường Tiểu học Tân Đức0
33Trường Tiểu học Hữu Đức1
34Trường Tiểu học Văn Lâm0
35Trường Tiểu học Vụ Bổn0
36Trường Tiểu học Phước Lập0
37Trường Tiểu học Lạc Nghiệp0
38Trường Tiểu học Thương Diêm0
39Trường Tiểu học Quán Thẻ0
40Trường Tiểu học Lạc Tiến0
41Trường Tiểu học Từ Thiện0
42Trường Tiểu học Sơn Hải0
43Trường Tiểu học Nhị Hà0
44Trường Tiểu học Liên Sơn 10
45Trường Tiểu học Liên Sơn 2 - Bảo Vinh0
46Trường Tiểu học Từ Tâm 10
47Trường Tiểu học Từ Tâm 20

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương