Số học sinh tiểu học Huyện Tam Nông Phú Thọ dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Hoà Bình0
2Trường Tiểu học Phú Hiệp B0
3Trường Tiểu học Phú Hiệp A0
4Trường Tiểu học Phú Đức B0
5Trường Tiểu học Tề Lễ0
6Trường Tiểu học Thanh Uyên7
7Trường Tiểu học Tam Cường2
8Trường Tiểu học Văn Lương0
9Trường Tiểu học Cổ Tiết6
10Trường Tiểu học Thọ Văn0
11Trường Tiểu học Dị Nởu0
12Trường Tiểu học Hưng Hoá17
13Trường Tiểu học Dậu Dương0
14Trường Tiểu học Thượng Nông0
15Trường Tiểu học Hồng Đà3
16Trường Tiểu học Quang Húc1
17Trường Tiểu học Hùng Đô0
18Trường Tiểu học Phương Thịnh0
19Trường Tiểu học Hương Nộn3
20Trường Tiểu học Tứ Mỹ1
21Trường Tiểu học Xuân Quang0
22Trường Tiểu học Hương Nha0
23Trường Tiểu học Hiền Quan9
24Trường Tiểu học An Long A0
25Trường Tiểu học An Hoà C0
26Trường Tiểu học An Hoà B0
27Trường Tiểu học An Hoà A0
28Trường Tiểu học Phú Đức A0
29Trường Tiểu học Phú Cường B0
30Trường Tiểu học Phú Cường A0
31Trường Tiểu học Tân Công Sính B0
32Trường Tiểu học Tân Công Sính A0
33Trường Tiểu học Tràm Chim 20
34Trường Tiểu học Thị trấn Tràm Chim 10
35Trường Tiểu học Phú Thọ C0
36Trường Tiểu học Phú Thọ B0
37Trường Tiểu học Phú Thành A30
38Trường Tiểu học Phú Thành A20
39Trường Tiểu học Phú Thành A0
40Trường Tiểu học Phú Ninh B0
41Trường Tiểu học Phú Ninh A0
42Trường Tiểu học An Long C0
43Trường Tiểu học Vực Trường0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 2

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương