BTC thông báo: Do thay đổi cơ chế quản lý tài khoản, vì vậy tài khoản nào trước đây chưa cập nhật thông tin số điện thoại thì cần cập nhật để bảo vệ tài khoản. Mong nhận được sự hợp tác !

Số học sinh tiểu học Huyện Thanh Sơn Phú Thọ dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Sơn Hùng15
2Trường Tiểu học Kim Đồng397
3Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc172
4Trường Tiểu học Thục Luyện36
5Trường Tiểu học Giáp Lai86
6Trường Tiểu học Thạch Khoán20
7Trường Tiểu học Cự Thắng24
8Trường Tiểu học Tất Thắng11
9Trường Tiểu học Cự Đồng14
10Trường Tiểu học Thắng Sơn3
11Trường Tiểu học Hương Cần63
12Trường Tiểu học Yên Lương9
13Trường Tiểu học Yên Lãng10
14Trường Tiểu học Yên Sơn 13
15Trường Tiểu học Yên Sơn 22
16Trường Tiểu học Tân Lập17
17Trường Tiểu học Lương Nha5
18Trường Tiểu học Võ Miếu 10
19Trường Tiểu học Võ Miếu 240
20Trường Tiểu học Văn Miếu 136
21Trường Tiểu học Văn Miếu 24
22Trường Tiểu học Văn Luông1
23Trường Tiểu học Thượng Cửu0
24Trường Tiểu học Minh Đài4
25Trường Tiểu học Kim Thượng0
26Trường Tiểu học Xuân Đài1
27Trường Tiểu học Đồng Sơn0
28Trường Tiểu học Địch Quả41
29Trường Tiểu học Mỹ Thuận0
30Trường Tiểu học Tân Phú1
31Trường Tiểu học Thu Ngạc0
32Trường Tiểu học Thu Cúc 10
33Trường Tiểu học Thu Cúc 20
34Trường Tiểu học Lai Đồng0
35Trường Tiểu học Thạch Kiệt0
36Trường Tiểu học Kiệt Sơn0
37Trường Tiểu học Tân Sơn0
38Trường Tiểu học Tinh Nhuệ0
39Trường Tiểu học Tân Minh2
40Trường Tiểu học Khả Cửu0
41Trường Tiểu học Long Cốc0
42Trường Tiểu học Tam Thanh0
43Trường Tiểu học Đông Cửu0

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 17

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương