BTC thông báo: Vòng thi cấp toàn quốc cho các khối lớp 5,9 và 11 sẽ diễn ra vào ngày 06/04/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 30 của hệ thống và phải nằm trong danh sách của BTC đã công bố xem tại đây. Các đơn vị giáo dục sẽ lấy mã số dự thi tại đây

Số học sinh tiểu học Huyện Thanh Sơn Phú Thọ dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Sơn Hùng16
2Trường Tiểu học Kim Đồng482
3Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc193
4Trường Tiểu học Thục Luyện44
5Trường Tiểu học Giáp Lai125
6Trường Tiểu học Thạch Khoán24
7Trường Tiểu học Cự Thắng40
8Trường Tiểu học Tất Thắng12
9Trường Tiểu học Cự Đồng21
10Trường Tiểu học Thắng Sơn3
11Trường Tiểu học Hương Cần82
12Trường Tiểu học Yên Lương21
13Trường Tiểu học Yên Lãng16
14Trường Tiểu học Yên Sơn 16
15Trường Tiểu học Yên Sơn 22
16Trường Tiểu học Tân Lập21
17Trường Tiểu học Lương Nha5
18Trường Tiểu học Võ Miếu 10
19Trường Tiểu học Võ Miếu 243
20Trường Tiểu học Văn Miếu 138
21Trường Tiểu học Văn Miếu 24
22Trường Tiểu học Văn Luông3
23Trường Tiểu học Thượng Cửu0
24Trường Tiểu học Minh Đài4
25Trường Tiểu học Kim Thượng0
26Trường Tiểu học Xuân Đài1
27Trường Tiểu học Đồng Sơn0
28Trường Tiểu học Địch Quả49
29Trường Tiểu học Mỹ Thuận0
30Trường Tiểu học Tân Phú1
31Trường Tiểu học Thu Ngạc0
32Trường Tiểu học Thu Cúc 10
33Trường Tiểu học Thu Cúc 20
34Trường Tiểu học Lai Đồng0
35Trường Tiểu học Thạch Kiệt0
36Trường Tiểu học Kiệt Sơn0
37Trường Tiểu học Tân Sơn0
38Trường Tiểu học Tinh Nhuệ0
39Trường Tiểu học Tân Minh3
40Trường Tiểu học Khả Cửu0
41Trường Tiểu học Long Cốc0
42Trường Tiểu học Tam Thanh0
43Trường Tiểu học Đông Cửu0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương