Số học sinh tiểu học Huyện Thanh Sơn Phú Thọ dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Sơn Hùng25
2Trường Tiểu học Kim Đồng764
3Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc240
4Trường Tiểu học Thục Luyện63
5Trường Tiểu học Giáp Lai79
6Trường Tiểu học Thạch Khoán60
7Trường Tiểu học Cự Thắng91
8Trường Tiểu học Tất Thắng40
9Trường Tiểu học Cự Đồng1
10Trường Tiểu học Thắng Sơn6
11Trường Tiểu học Hương Cần92
12Trường Tiểu học Yên Lương1
13Trường Tiểu học Yên Lãng4
14Trường Tiểu học Yên Sơn 10
15Trường Tiểu học Yên Sơn 20
16Trường Tiểu học Tân Lập12
17Trường Tiểu học Lương Nha13
18Trường Tiểu học Võ Miếu 10
19Trường Tiểu học Võ Miếu 254
20Trường Tiểu học Văn Miếu 19
21Trường Tiểu học Văn Miếu 20
22Trường Tiểu học Văn Luông0
23Trường Tiểu học Thượng Cửu0
24Trường Tiểu học Minh Đài7
25Trường Tiểu học Kim Thượng0
26Trường Tiểu học Xuân Đài0
27Trường Tiểu học Đồng Sơn0
28Trường Tiểu học Địch Quả47
29Trường Tiểu học Mỹ Thuận0
30Trường Tiểu học Tân Phú0
31Trường Tiểu học Thu Ngạc0
32Trường Tiểu học Thu Cúc 10
33Trường Tiểu học Thu Cúc 20
34Trường Tiểu học Lai Đồng0
35Trường Tiểu học Thạch Kiệt0
36Trường Tiểu học Kiệt Sơn0
37Trường Tiểu học Tân Sơn0
38Trường Tiểu học Tinh Nhuệ0
39Trường Tiểu học Tân Minh0
40Trường Tiểu học Khả Cửu0
41Trường Tiểu học Long Cốc0
42Trường Tiểu học Tam Thanh0
43Trường Tiểu học Đông Cửu1

Cập nhật sau 24 giờ

Vòng thi hệ thống 32

Lịch thi IOE

Thông báo: Bạn cần đăng nhập để vào thi hoặc tạo mã thi.  Đăng Nhập

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương