BTC thông báo: Thi IOE cấp Tỉnh/Thành phố diễn ra trong ngày 23/02/2019 và 24/02/2019. Các tài khoản tham dự cần vượt qua vòng 25 của hệ thống. Mẫu công văn đăng kí các đơn vị giáo dục có thể tham khảo tại đây và gửi vào email ioe@go.vn của BTC. Hotline để giải đáp đăng ký mã thi Tỉnh/Thành Phố 098 322 0382

Số học sinh tiểu học Huyện Thanh Sơn Phú Thọ dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Sơn Hùng16
2Trường Tiểu học Kim Đồng457
3Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc190
4Trường Tiểu học Thục Luyện44
5Trường Tiểu học Giáp Lai125
6Trường Tiểu học Thạch Khoán21
7Trường Tiểu học Cự Thắng40
8Trường Tiểu học Tất Thắng12
9Trường Tiểu học Cự Đồng21
10Trường Tiểu học Thắng Sơn3
11Trường Tiểu học Hương Cần81
12Trường Tiểu học Yên Lương21
13Trường Tiểu học Yên Lãng16
14Trường Tiểu học Yên Sơn 16
15Trường Tiểu học Yên Sơn 22
16Trường Tiểu học Tân Lập21
17Trường Tiểu học Lương Nha5
18Trường Tiểu học Võ Miếu 10
19Trường Tiểu học Võ Miếu 242
20Trường Tiểu học Văn Miếu 138
21Trường Tiểu học Văn Miếu 24
22Trường Tiểu học Văn Luông3
23Trường Tiểu học Thượng Cửu0
24Trường Tiểu học Minh Đài4
25Trường Tiểu học Kim Thượng0
26Trường Tiểu học Xuân Đài1
27Trường Tiểu học Đồng Sơn0
28Trường Tiểu học Địch Quả48
29Trường Tiểu học Mỹ Thuận0
30Trường Tiểu học Tân Phú1
31Trường Tiểu học Thu Ngạc0
32Trường Tiểu học Thu Cúc 10
33Trường Tiểu học Thu Cúc 20
34Trường Tiểu học Lai Đồng0
35Trường Tiểu học Thạch Kiệt0
36Trường Tiểu học Kiệt Sơn0
37Trường Tiểu học Tân Sơn0
38Trường Tiểu học Tinh Nhuệ0
39Trường Tiểu học Tân Minh3
40Trường Tiểu học Khả Cửu0
41Trường Tiểu học Long Cốc0
42Trường Tiểu học Tam Thanh0
43Trường Tiểu học Đông Cửu0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương