Chào mừng các thày cô, các em học sinh đến với phiên bản IOE nâng cấp 2019 tại địa chỉ: www.beta.ioe.vn.

Số học sinh tiểu học Huyện Thanh Sơn Phú Thọ dự thi

Click vào đây để xem "Hướng dẫn cách kiểm tra tên các đơn vị và số học sinh tham gia"
STTTrườngSố học sinh dự thi
1Trường Tiểu học Sơn Hùng8
2Trường Tiểu học Kim Đồng177
3Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc80
4Trường Tiểu học Thục Luyện4
5Trường Tiểu học Giáp Lai45
6Trường Tiểu học Thạch Khoán13
7Trường Tiểu học Cự Thắng2
8Trường Tiểu học Tất Thắng5
9Trường Tiểu học Cự Đồng3
10Trường Tiểu học Thắng Sơn2
11Trường Tiểu học Hương Cần34
12Trường Tiểu học Yên Lương6
13Trường Tiểu học Yên Lãng6
14Trường Tiểu học Yên Sơn 17
15Trường Tiểu học Yên Sơn 20
16Trường Tiểu học Tân Lập4
17Trường Tiểu học Lương Nha2
18Trường Tiểu học Võ Miếu 10
19Trường Tiểu học Võ Miếu 221
20Trường Tiểu học Văn Miếu 18
21Trường Tiểu học Văn Miếu 23
22Trường Tiểu học Văn Luông0
23Trường Tiểu học Thượng Cửu0
24Trường Tiểu học Minh Đài0
25Trường Tiểu học Kim Thượng0
26Trường Tiểu học Xuân Đài0
27Trường Tiểu học Đồng Sơn0
28Trường Tiểu học Địch Quả25
29Trường Tiểu học Mỹ Thuận0
30Trường Tiểu học Tân Phú3
31Trường Tiểu học Thu Ngạc0
32Trường Tiểu học Thu Cúc 10
33Trường Tiểu học Thu Cúc 20
34Trường Tiểu học Lai Đồng0
35Trường Tiểu học Thạch Kiệt0
36Trường Tiểu học Kiệt Sơn0
37Trường Tiểu học Tân Sơn0
38Trường Tiểu học Tinh Nhuệ0
39Trường Tiểu học Tân Minh3
40Trường Tiểu học Khả Cửu0
41Trường Tiểu học Long Cốc0
42Trường Tiểu học Tam Thanh0
43Trường Tiểu học Đông Cửu0

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất quốc gia

Lớp: 3 4 5 6 78 9 10 1112

Cập nhật sau 24 giờ

Điểm cao nhất địa phương